Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/03/2020

Nói tiếp về ‘nhậu thiếu, hát chịu’ của Đảng

Trân Văn

Tháng trước, nhiu người ma mai ông Nguyn Phú Trng, khi ti dp k nim 90 năm ngày thành lp đng cộng sản Việt Nam, ông tuyên b, t chc chính tr do ông là Tng bí thư là : 

Một đng cách mạng chân chính có đường li đúng, có t chc cht ch, có đi ngũ cán b, đng viên trong sch, gương mu, tn tu, gn bó máu tht vi nhân dân, được nhân dân ng h thì đng đó có sc mnh vô đch, không thế lc nào ngăn cn ni trên con đường dn dt dân tộc đi lên (1).

canbo1

Trước khi ni như cn v chuyn "nhu thiếu, hát chu" to ra khon n hơn 50 t, Yên Đnh đã ni tiếng vì là huyện đầu tiên ca c tnh Thanh Hóa ln khu vc Bc Trung B đt tiêu chun "huyn nông thôn mi"

Tháng này, cho dù chính phủ liên tc khuyến cáo mi người hn chế ra đường, không t tp đông người, cho dù virus gây dch viêm phi Corona tiếp tc lan rng vi các din biến càng lúc càng đáng ngi nhưng các t chc đng cp cơ s trên toàn Việt Nam vn được ch đo phi tiến hành đi hi cp cơ s theo "đúng yêu cầu, tiến đ" mà Ban Chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam đã đ ra. Tường thut v các đi hi đng cơ s va… ch ra, đúng là không thế lc nào có th… sánh được vi "đng ta" !

***

Các đại hi đng cơ s cho thy, nhà vì người khác, tránh lây nhim cho nhau và lây nhim cho cng đng là khuyến cáo dành cho dân, còn đng viên là ngoi l. Tường thut ca VOV (Đài Phát thanh Quc gia) v đi hi ca Chi b 3, phường Kim Liên, qun Đống Đa, thành phố Hà Ni khc ha rt rõ điu đó. Trên đường đi d… đi hi, nhiu đng viên ca chi b này đã tt vào nhng hàng quán có s t tp… hơi đông người đ nhc qun chúng gi khong cách vi nhau và giáo dc h tt nht là nên… v nhà (2) !

Cứ như tường thut ca VOV và ý kiến ca các đng viên chi b va k, Covid-19 s tránh… người ca đng đ đi hi thành công tt đp, chi b s tiếp tc dn dt nhân dân trong đa bàn ca mình hoàn thành nhim v chính tr. Chưa rõ tuyên b ca Bí thư chi b này (Mỗi chi b s là mt chiến tuyến đi đu, gương mu, quyết tâm chiến đu đ góp phn thng li trong nn dch) - được VOV chn làm ta bài tường thut có khiến ai v não khi ráng lý gii, ti sao chiến tuyến có th… đi, thm chí… đi đu… hay không ?

***

"Công nghệ 4.0" – yếu t thi thượng, năm ngoái còn thường xuyên nm trên môi, ming ca các viên chc h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương – đt nhiên biến mt t đu năm nay, sau khi Covid-19 xâm nhp Vit Nam. Đã có mt s người tưởng "công ngh 4.0" b đào thi. Tuy nhiên tưởng như thế là tưởng… by ! Có th "công ngh 4.0" không đ ra được bt kỳ ng dng nào trong phòng, chng dch viêm phi corona nhưng "công ngh 4.0" đang… phc v đi hi đng !

Theo VOV thì Sở Thông tin và truyền thông tnh Lào Cai va "ng dng công ngh 4.0 phc v đi hi đng b" của s này. Tuy ng dng y ch là quét mã QR để các đi biu tham d đi hi ti xung thiết b thông minh nhng tài liu cn thiết nhưng S Thông tin và truyền thông vn tr thành nơđầu tiên Lào Cai tiên phong ng dng "công ngh 4.0" trong đi hi cơ s nên không cn giy t ! Chưa hết, theo VOV, S Thông tin và truyền thông tnh Lào Cai còn là nơi đi tiên phong khi đại hi đng cơ s dùng chai thy tinh, không dùng chai nh(3) !

Cho dù mã QR (Quick Response) đã trở thành mt loi tin ích quen thuc vi chng… na t người trong công vic, sinh hot cá nhân, nhiu năm nay, nhiu quc gia đã dùng mã QR c trong thanh toán chi phí s dng… nhà v sinh công cng nhưng đng… cười ! T đnh hướng phát trin "công nghệ 4.0" đến hướng dn mt s đi biu, đi din lc lượng tiên phong lãnh đo toàn din h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam s dng mã QR, rõ ràng là "đng ta" đã… tiến mt bước rt dài v ng dng công ngh !

Trừ trường hp dùng mã QR để vào… nhà v sinh công cng (sau đó vn cn… giy), các loi vé đin t có mã QR được người s dng đin thoi thông minh (smart phone) chìa ra khi vào xem phim, lên xe buýt, tàu đin, phi cơ,… tuy cũng… không dùng giy nhưng v bn cht vn khác rt xa mã QR được các đi biu tham d đi hi đng b ca S Thông tin và truyền thông tnh Lào Cai dùng. Loi mã QR y to ra mt loi "vé" cho phép người dùng "được" tt c nhng th mà đa s qun chúng không biết đến bao gi mi… được !

***

Cũng tuần này, VOV trnh trng loan báo, dẫu B Chính tr ch yêu cu thc hithí điểnhưng Tnh y Qung Ninh s đ 100% đi biu tham d các đi hi đng cp cơ s (t phường, xã tr xung) và cp trên cơ s (qun, huyn) trc tiếp bu Bí thư đnâng cao tinh thần dân ch và la chn được những cán b thc s có năng lc, tâm huyết, tín nhim cao. Một đi biu d Đi hi bu Ban chấp hành đng b xã Tân Bình, huyn Đm Hà Qung Ninh bo vi VOV, đó là bng chng thể hin s dân ch rt cao cơ s (4).

Nếu trc tiếp bu Bí thư là bng chng thể hin s dân ch rt cao thì tại sao B Chính tr ch ch trương thực hin thí đim trc tiếp bu bí thư cp phường, xã và ch ti nhng nơi cp y đoàn kết, thng nht cao ? Tại sao va c súy dân ch, va th "chng chy chc, chy quyn" nhưng vn duy trì "quy hoạch nhân s", giành gi quyn la chn, sp đt nhân s ch cht t cp qun, huyn tr lên ? Nếu vn là như thế thì t chc đi hi đng các cp t cơ s đến trung ương làm gì cho tn kém ?

***

Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương đng cộng sản Việt Nam va yêu cu Tnh y Thanh Hóa xác minh và báo cáo vụ Huyn y, UBND huyn Yên Đnh n 52 t đng (5). Theo báo chí Vit Nam, khon n này phát sinh trong giai đon t 2011 – đến 2015, thi đim ông Hoàng Cao Thng làm Bí thư Huyn y và bà Ngô Th Hoa làm Ch tch UBND huyn. T Thanh Niên cho biết, đa s ch n ca Huyn y và UBND huyn Yên Đnh là nhng viên chc làm vic trong Huyn y và UBND huyn Yên Đnh.

Họ được Huyn y và UBND huyn ch đo b tin riêng cho huyn vay và đi vay cho huyn đ cùng ăn nhu, mua quà tng nhau khi có các đại hi, l k nim,… và đãi khách ăn ngh. Các ch đo vay mượn còn đ sa xe, đ xăng khi đưa lãnh đo và các cán b hu trách trong huyn đi công tác. Theo các "nn nhân", s dĩ n nn tăng lên đến hơn 50 t là vì n lc đ Yên Đnh được công nhận là… "huyện nông thôn mi", phi đón rt nhiu đoàn đến kho sát, kim tra, sau này là hc tp kinh nghim, chia vui (6)...

Cần lưu ý rng, trước khi ni như cn v chuyn "nhu thiếu, hát chu" to ra khon n hơn 50 t. Yên Đnh đã ni tiếng vì là huyện đầu tiên ca c tnh Thanh Hóa ln khu vc Bc Trung B đt tiêu chun "huyn nông thôn mi" do "cả đng b ln nhân dân huyn Yên Đnh cùng quyết tâm đưa nhanh ngh quyết đi hi đng b các cp vào cuc sng" (7). Huyện y Yên Đnh liên tc được công nhn là t chc đng dn đu n lc "xây dng đng b trong sch, vng mnh".

Hồi tháng sáu năm 2018, c lãnh đo Tnh y ln chính quyn tnh Thanh Hóa cùng đ đến Yên Đnh tham dLễ k nim 80 năm Ngày thành lp chi b đng đu tiên, tin thân ca Đng bộ huyện Yên Đnh. Thêm một ln na, Yên Đnh được tán tng là "lá cờ đu trong phong trào thi đua ca toàn tnh Thanh Hóa" nhờ "công tác xây dựng đng chuyn biến tích cc trên c ba mt : Chính tr, tư tưởng và t chc". Ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư Thanh Hóa khẳng đnh, Yên Định s tr thành huyn kiu mu ca Thanh Hóa (8).

Nếu so sánh các s kin va k vi nhng tình tiết liên quan đến scandal vì t s thy, vic công nhn huyn nông thôn mi đu tiên khu vc Bắc Trung b, khuyến khích tr thành huyn kiu mu, khen ngi t chc đng Yên Đnh "trong sch, vng mnh", din ra song song vi chuyn… các ch n đòi n, đ ngh c tnh ln chính ph h tr gii quyết và np đơn kin Huyn y, UBND huyn Yên Đnh tại c Tòa án huyn Yên Đnh, ln Tòa án tnh Thanh Hóa !

Giống như nhiu đa phương khác trên toàn Vit Nam, Yên Đnh cũng đang t chc các đi hi đng cp cơ s. Chc chn đi hi đng cp cơ s nào cũng thành công tt đp. Đi hi đng b huyn Yên Đnh và Đại hi đng b tnh Thanh Hóa cũng s thành công tt đp như thế đ Đi hi đng toàn quc ln th 13 vào đu năm ti thành công… rc r, bt k dch viêm phi Vũ Hán din tiến thế nào và tác đng ti kinh tế - xã hi ra sao. Đng bình phm theo thói thường. Không th đem l thường ra… so vi "đng ta" được !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 26/03/2020

Chú thích

(1) http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dang-ta-that-la-vi-dai-nhan-dan-ta-that-la-anh-hung-547835.html

(2) https://vov.vn/chinh-tri/dang/chong-dich-covid19-moi-chi-bo-la-mot-chien-tuyen-di-dau-1025494.vov

(3) https://vov.vn/chinh-tri/dang/dai-hoi-dang-co-so-dau-tien-o-lao-cai-ung-dung-40-khong-giay-to-1024959.vov

(4) https://vov.vn/chinh-tri/dang/quang-ninh-bau-truc-tiep-bi-thu-cap-uy-tai-100-dai-hoi-cap-co-so-1025205.vov

(5) https://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-yeu-cau-lam-ro-vu-viec-huyen-yen-dinh-thanh-hoa-no-52-ty-dong-501686.html

(6) https://thanhnien.vn/thoi-su/co-quan-huyen-uy-ubnd-huyen-mac-no-50-ti-dong-1196093.html

(7) https://kinhtenongthon.vn/yen-dinh-huyen-nong-thon-moi-dau-tien-cua-thanh-hoa-post16424.html

(8) https://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/thoi-su/phan-dau-xay-dung-yen-dinh-som-tro-thanh-huyen-nong-thon-moi-kieu-mau.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 227 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)