Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/04/2020

Mỹ : Quân đội tham dự trận chiến chưa từng thấy !

Trân Văn

Covid-19 tạo ra mt trn chiến mà quân đi M chưa bao gi tri qua : Phi tham chiến c ngoài ln trên lãnh th M ! Trong cuc chiến y, nhiu quân nhân M b buc "án binh bt đng" vi hy vng, nh vy sẽ giành được chiến thng.

quan1

Huấn luyn tác nghip trên tàu bnh vin USNS.

Thứ tư tun trước (25 tháng 3), ông Mark Esper, B trưởng Quc phòng M, ra lnh cho toàn b quân nhân, nhân viên dân s đang thường trú ti các căn c quân s bên ngoài nước M, cũng như thân nhân ca h ngưng dch chuyn thêm 60 ngày nữa đ va bo toàn lc lượng, va bo đm yếu t sn sàng chiến đu trên phm vi toàn cu (1) – nhim v mà vì thế h đến và đang cư trú nhiu căn c quân s nm ri rác trên toàn thế gii. Đó là chuyn bên ngoài lãnh th M.

***

Quân đội M (c Hải, Lục, Không quân, Tun duyên) có ba lc lượng : Hin dch (Active duty – phc v quân đi toàn thi gian), D b (Reserve) và Đa phương quân (National guard). Hot đng ca quân đi M bên ngoài lãnh th M thường thuc phm vi trách nhim ca các đơn vị ca lc lượng hin dch. Thnh thong quân nhân thuc hai lc lượng d b và đa phương quân mi được điu đng đ tham gia các hot đng quân s bên ngoài lãnh th M (tham chiến ti các chiến trường hoc tham gia các cuc tp trn).

Khi trong nước xy ra thiên tai, thảm ha,… cn tr giúp v nhân lc, Thng đc các tiu bang có th điu đng Đa phương quân. Rt hiếm khi M dùng lc lượng d b và hin dch vào các hot đng trên lãnh th M, bi trách nhim chính ca nhng lc lượng này là phi luôn luôn sẵn sàng chng tr nhng k thù t bên ngoài cũng như nhng đi th xâm hi các quyn li ca M bên ngoài lãnh th M. Điu đng cùng lúc c Đa phương quân, D b, Hin dch "ra trn" ngay trên lãnh th M hình như chưa tng có !

Lần này, Covid-19 đã tạo ra tình hung chưa tng có y. Gn như tt c các tiu bang đã điu đng Đa phương quân vào cuc. Vì nhu cu v nhân lc, phương tin càng lúc càng ln nên D b, Hin dch cũng đã được lnh ra trn - mt trn ngay trong lòng nước M. Gia tun trước, Công binh của Lc quân bt đu điu đng các đơn v Công binh thuc lc lượng Hin dch đến nhiu tiu bang, thành ph đ dng các bnh vin dã chiến – loi vic mà h thường ch thc hin nhng nơi bên ngoài x s ca mình.

Thành phố New York gi đã là mặt trn mà Công binh chiến đu (Combat engineer - chuyên dn dp, m đường cho các đơn v tác chiến tiến lên phía trước hay xây dng các công trình thiên v phòng th) thuc lc lượng Hin dch tham chiến. Trách nhim ca h là biến Trung tâm Trin lãm Javits, diện tích 840 ngàn square feet thành nơi tiếp nhn chng 3.000 bnh nhân càng sm càng tt.

Trung tướng Todd Semonite, Tư lnh Công binh ca lc quân M cũng đã điu đng mt s đơn v biến các sân vn đng Seattle (bang Washington), Sacramento (California) thành những bnh vin dã chiến. Ông cho biết, lc lượng này s dng hoc chuyn đi đ to ra chng 114 bnh vin dã chiến như vy trên toàn lãnh th M. Tin rng chng đó chưa đ, ông nói thêm, công binh đã sn sàng đ đáp ng yêu cu chuyn đổi công năng ca bt kỳ trung tâm hi ngh, ký túc xá nào thành bnh vin dã chiến (2).

Không chỉ có Lc quân và chng riêng Công binh, Hi quân, Không quân, Tun duyên ca c ba lc lượng Hin dch, D b, Đa phương quân đã ra trn. Hai Quân y hm ca Hi quân đã chia nhau đến thành ph New York, bang New York (USNS Comfort) và Los Angeles, bang California (USNS Mercy). Trong khi Công binh hi h thiết lp các bnh vin dã chiến, Không quân vn chuyn Tiu đoàn Quân y 531 thuc Sư đoàn Dù 101 t căn c Campbell ở bang Kentucky đến thành ph New York.

Đơn v chuyên vn hành quân y vin tin phương nhiu chiến trường này, nay vn hành bnh vin dã chiến Trung tâm Trin lãm Javits cùng vi các chiến c là nhng thiết b y khoa chuyên dng mà chính ph đã trang bị cho h (3).

***

Trừ nhng người được hun luyn và phi thường xuyên rèn luyn đ tr thành chiến binh thc th (Infantryman), tùy thuc vào kh năng và s thích, ngoài k năng chiến đu căn bn, nhng quân nhân M khác được hun luyn và rèn luyn theo tng loi vic chuyên bit đ đáp ng nhu cu vn hết sc đa dng ca quân đi (Military occupational specialty – thường được gi tt là MOS). Nhng loi vic y thường có nhiu đim tương đng vi mt s công vic dân s (4).

Chẳng hn trong Lc quân, cùng là công binh nhưng có nhng người được đào to đ ch chuyên lp đt h thng đin bên trong công trình (MOS 12R - Interior Electrician), hay chuyên lp đt h thng dn ngun đin bên ngoài (MOS 12Q - Power Line Distribution Specialist), hoc có những người được đào to đ ch chuyên lp đt h thng thoát nước thi (MOS 12K - Plumber), có nhng người được đào to đ tr thành lính cu ha chuyên nghip (MOS 12M – Firefighter), th ln chuyên nghip (MOS 12D – Diver),…

Tương t, cùng phc v quân y nhưng ngoài nhng người được đào to đ tr thành cu thương trên chiến trường (MOS 68W – Combat Medic Specialist), còn có nhng người được đào to đ làm y tá tng quát (MOS 68C - Practical Nursing Specialist), tr tá phòng m (MOS 68D - Operating Room Specialist), trợ tá phòng thí nghim (MOS 68K - Medical Laboratory Specialist), tr tá nha sĩ (MOS 68E - Dental Specialist), tr tá phòng nga dch bnh (MOS 68S - Preventive Medicine Specialist),…

Trong bối cnh như hin nay, khi nhiu người M lo tht tim vì Mỹ thiếu c nhân lc ln nhiu loi thiết b đ đi phó vi COVID – 19, quân đi M bao gm c hi, lc, không quân, tun duyên tr thành mt ngun b sung t nhân lc đến thiết b. Ngoài các lc lượng Hin dch, D b, Đa phương quân, còn mt lc lượng khác là nhng quân nhân tuy đã ri quân ngũ nhưng đã tng được hun luyn và rèn luyn trong quân đi ít nht tám năm (thi hn ti thiu khi tình nguyn phc v quân đi).

Cuối tun va ri, Tng thng M đã yêu cu B trưởng Quc phòng điu đng các quân nhân thuộc lc lượng d b trình din. Hi vng v ngun nhân lc trong cuc chiến vi COVID – 19 được gi c vào nhng người đã ri khi quân ngũ, k c nhng cu quân nhân đã phc v quân đi đ 20 năm và được ngh hưu (5).

Tin mới nht, riêng Lc quân đã gửi email cho 800.000 cu quân nhân thuc nhiu lc lượng khác nhau mà kiến thc, kinh nghim h tích lũy khi phc v quân đi trong mt s MOS gi tr thành hi vng bù đp s thiếu ht nhân lc. Ch trong năm ngày có 17.000 người cho biết h sn sàng khoác lại áo lính (6).

***

Hy vọng v ngun nhân lc t quân đi M chc chn không ch đt nhng quân nhân và cu quân nhân thuc nhng MOS liên quan ti quân y. Người ta tin rng, nhng quân nhân và cu quân nhân thuc nhiu nhóm ngành khác như Quân c (thiết b chiếu sáng, máy phát điện,…), Quân nhu (phân phát thc phm, qun áo,…), Quân vn (điu vn, vn chuyn,…), Quân cnh,… cũng s được điu đng khi cn đ lp đy nhũng ch trng do Covid-19 to ra.

Cho dù Mỹ đang trong mt cuc chiến kỳ l và nhìn vic điu đng quân đi có thể thy rõ hơn s kỳ l đó nhưng không ai mong M s đến tình cnh phi điu đng thêm nhiu quân nhân, kêu gi các cu quân nhân ca nhiu nhóm ngành khác tiếp ng thêm ! Cuc chiến đã và đang din ra ti M không có bom rơi, không có đn n nhưng tn thất nhân mng, tn thương kinh tế, xáo trn xã hi thì tuy đã hết sc trm trng song vn hết sc khó lường.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 01/04/2020

Chú thích

(1) https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2125725/overseas-stop-movement-order-in-response-to-covid-19/

(2) https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/03/27/the-army-corps-of-engineers-has-two-or-three-weeks-to-get-thousands-of-new-hospital-beds-up-and-running/

(3) https://www.armytimes.com/news/your-army/2020/03/27/field-hospital-heads-to-manhattan-as-fort-campbell-prepares-for-potential-outbreak/

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Army_careers

(5) https://www.stripes.com/news/us/trump-issues-order-to-bring-former-troops-back-to-active-duty-to-assist-in-coronavirus-response-1.624036

(6) https://www.armytimes.com/news/your-army/2020/03/30/responses-to-armys-volunteer-recall-now-top-17000/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 250 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)