Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/04/2017

Công xã Paris Đồng Tâm ?

Phạm Chí Dũng

Kỷ nim hai chc năm chn ca cuc ni dy Thái Bình năm 1997, B Chính tr đng như " lên rut"  trước mt cơn cung phong mi : Đng Tâm 2017.

n cung phong mi

Một hình nh hoàn thin tái hin dĩ vãng. Cũng bùng lên t ngun cơn gii nha li đa phương tham nhũng đất đai, tham ô đ th và nhũng nhiu nông dân. Cũng đê v toác trước con sóng trào phn ut vượt c gii hn s hãi ca người dân. Cũng mt tinh thn đoàn kết và đng lòng, đng tâm cao đ đến bt ng ca nông dân, như th mt s xúc phm quá lớn đi vi cnh nn phân hóa rã đám trong h thng chính quyn và công an tr thi nay.

congxa1

Công an trc din đi mt với dân làng M Đc

Nhưng khác bit cũng không nh. Gi đây, không còn là Quỳnh Ph cách Hà Ni hàng trăm cây s, mà cái tên Đng Tâm thình lình hin ra ngay ti th đô, to du n chưa tng có k t thi "Hà Tây v Hà Ni".

Hà Nội li là ng ph ca toàn b gii lãnh đo chóp bu. Him ha "Cách mng tháng Tám"  đang quá k c.

Và cũng khác hẳn vi quá kh vi mt s ln người dân các nơi bt gi l t vài ba công an viên trong mt s v vic bt công và bc xúc gây ra bi chính quyn, cái tên Đng Tâm đã to nên ct mc lch s khi ln đu tiên người dân dám bt gi c mt đơn v cp trung đi cnh sát cơ đng ca Công an Hà Ni, trong đó có cng chí Trung đoàn trưởng cnh sát cơ đng"  và "đồng chí phó trưởng công an huyn M Đc mc thường phc".

vào thế cùng kit v kế sinh nhai ln sinh mng, nông dân ch còn biết hành đng "người đi người".

Hãy đừng bao gi cho rng nhng nông dân hin hòa xã Đng Tâm y ch chc ch ni lon chng chính quyn, theo cách mà b máy tuyên truyn ca công an, tuyên giáo và gii dư lun viên mt sch liêm s luôn chc ch tung ra. Th hi khi vùng đt Đng Tâm đang yên lành, nếu không có chuyn Đ Mười - Phó ch tch Hi đng b trưởng - ký mt quyết định thu hi hơn 47 ha đt nông nghip ca nông dân Đng Tâm t năm 1980 đ "phc v d án an ninh quc phòng và sân bay Miếu Môn", làm sao có th phát sinh hu qu ghê gm như ngày hôm nay ? Th hi, nếu không có chuyn chính quyn huyn M Đc, sau khi nhận li s đt nông nghip trên t L đoàn 28 ca Quân chng Phòng không - không quân do sân bay Miếu Môn không làm được, nhưng li nhp nhèm sut 10 năm t 2007 đến nay mà không làm quyết đnh giao đt cho bà con nông dân, trong khi li xy ra hàng lot v vic mt s quan chc đa phương bo kê cho người thân chiếm dng đt và gi đây còn đnh đ cho Tp đoàn Vin thông quân đi (Viettel) "cướp"  đt ca dân, làm sao bà con nông dân li phi rng rn kéo đoàn khiếu kin đông người trong ròng rã nhiu năm trời ? Và th hi, nếu không có chuyn gii công an tr s dng "bin pháp nghip v", mà thc cht là th đon "điu h ly sơn", đ bt gi trái phép mt s đi din ca dân xã Đng Tâm, làm sao người dân xã này li phi nghĩ đến vic bt gi li các cnh sát cơ đng và quan chc công an đ "trao đi tù binh"  ?

Đồng Tâm li đang tr thành mt phiên bn ca Ô Khm. Sáu năm trước, cái làng nh Trung Quc chưa h có tên trên đa đ thế gii y thm chí đã được báo The New York Times ví như "Công xã Paris Ô Khm".

Công xã Paris Ô Khảm

Năm 2011, Ô Khảm thuc huyn Lc Phong, Qung Đông đã ni lên đánh đui lũ cường hào ác bá cộng sản ăn chn ca dân và tham nhũng đt đai ra khi làng này. Ô Khm còn vùng lên d di hơn nhiu sau khi mt người đi din cho dân làng là Tiết Cm Ba b công an Trung Quc tng giam và chết thm trong tù vì b tra tn.

congxa2

13 ngàn người dân Ô Khm, quyết tâm đi b đến tn Bc Kinh đ khiếu kin

Nguồn cơn gây sóng trào phn kháng ca dân gia Ô Khm và Đng Tâm là y ht nhau : chính quyn.

50 lần là chênh lch gia giá bán đt ra th trường mà chính quyn đã toa rp cùng doanh nghip đ thu li bt chính, so vi giá bi thường đt cho nông dân.

Khi đó, cũng như Đng Tâm đương đi, Ô Khm b chính quyn khng chế và cô lp, bên trong thì ct đin, bên ngoài thì chn Internet và gii truyn thông, đng thi s dng đến vài ngàn công an và quân đi vây kín.

Chỉ có điu, "Công xã Paris Ô Khm"  đã giành thng li ln. Cuc đu tranh quyết lit, bn b và sáng to ca 13 ngàn người dân Ô Khm, quyết tâm đi b đến tn Bc Kinh đ khiếu kin, đã khiến th tướng Trung Quc thời đó là Ôn Gia Bo phi ngã lòng chuyên chính. Thế ri B Chính tr Trung Quc bt buc phi nhân nhượng. Ít ngày sau, Ô Khm đã ghi danh vào lch s dưới ách cai tr ca Đảng cộng sản : làng đu tiên Trung Quc được tiến hành bu c t do, vi người ph trách làng được chính nhân dân bu ra.

Công xã Paris Đồng Tâm ?

Đồng Tâm cũng có th được như Ô Khm. Bc xúc lên đến đnh đim, tinh thn đoàn kết cùng ý thc t chc cao ca 6 ngàn nông dân Hà Ni có th to nên mt Công xã Paris ngay trong lòng th đô.

Không những thế, tiếp ngay sau phong trào biu tình phn kháng Formosa và phn đi chính quyn ca vài chc ngàn ngư dân, giáo dân Hà Tĩnh, Ngh An, Qung Bình, v Đng Tâm đang phát ra tín hiu bùng n dây chuyn, mt vết du loang cc ln mt s tnh thành miền Bc - nhng nơi đã tích t đ phn ut trước nn cường hào ác bá và đã tích lũy đ mm mng đ vào bt c lúc nào cũng có th biến thành " khi nghĩa".

Vẫn là mt câu ngn ng thi nay : "Nếu cho chính quyn cộng sản c sa mc, chính quyn đó vn phải nhp khu cát". Trong nhung nhúc các nhóm lợi ích trong mt chế đ "ăn ca dân không cha th gì", bao gi cũng vn là quá mun. Mt tác nhân Viettel tiếp tay khiến nông dân b bn cùng hóa hoàn toàn xng đáng b gii tiêu dùng Vit Nam và quc tế tẩy chay.

Để khi đó, đng mong đi hão huyn "quân đi s ra tay trn áp các lc lượng thù đch".

Không, kể t thi qu bom Đoàn Văn Vươn n tung Hi Phòng năm 2012, đã và s chng có quân đi nào chu biến thành công c hèn ti đ bo v cho gii quan chức "tin trên bàn th", đàn áp và chng li Nhân Dân - nhng người đã sinh thành mình.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 17/04/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Chí Dũng
Read 1700 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)