Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/04/2017

Một trí thức-đảng viên, nhưng tử tế lương thiện

Bùi Tín

Tôi muốn nói theo cách nói ca nhà s hc Trn Quc Vượng khi ông còn sng. Ông hay bông đùa mt cách hóm hnh, sâu sc. Ông là Giáo sư  s hc uyên thâm, t chi vào đng ch đ t do ăn nói, rt được sinh viên ngành s mến m quý trng.

dangvien1

Tư cách đng viên thường là kém người ngoài Đng v tư cách, lòng trung thc, tính lương thin.

Ông thường hay nhn xét anh A, anh B ''là đng viên, nhưng mà tt, lương thin" Vì theo ông các đng viên quanh ông thường là cơ hi, t kiêu, hám danh, hay la di, nói theo, không có tư duy đc lp, hu hết là không lương thin, không t tế.

Trong trường đại hc Hà Ni hi đó, khi mt ging viên được chn đ kết np vào Đảng cộng sản, thường bày trò thăm dò ý kiến ca mi người trong trường, ông thường ma mai thng thn : ''Tôi thường b phiếu tán thành cho anh X hay cho cô Y vào Đng, đ cho hàng ngũ qun chúng ngoài Đng được trong sch". Ông cho rng tư cách đng viên, theo ông quan sát, thường là kém người ngoài Đng v tư cách, lòng trung thc, tính lương thin.

Tuy ông đã mất nhưng nhn xét ca ông qu là chính xác, ngày càng đúng đn, khi Đng ngày càng suy thoái để tha hóa nng n như hin nay, trong B Chính Tr cũng quyết đu đá sinh t vi nhau, các đng chí cao cp dùng súng sát pht nhau như Yên Bái va qua, như v Đng Tâm / M Đc hin nay, Đng đang đi x bo lc vi dân như mt kiu chiến tranh.

Mới đây, nhân gn đến ngày 30 tháng 4, trang Vit Studies đăng mt bài lun văn mang đu đ ''Nh li và suy ngm t my câu chuyn sau 30/4/1975" Tác gi là Giáo sư  Đào Công Tiến, tng được phong Nhà Giáo Ưu Tú, là Hiu trưởng trường Đi hc Kinh tế Sài Gòn t 1990, là trường có cht lượng, theo hướng rèn luyn sinh viên có tư duy đc lp sáng to.

Bài báo rt thng thn phân tích tình hình đt nước sau 42 năm gi là ''Gii phóng min Nam thng nht đt nước" nhưng đã tht bi hoàn toàn.

Tác giả cho rng l ra ''giai đan mi'' t sau ngày 30/4 phi là giai đon hòa gii hòa hp trn vn, phát trin đt nước m no cường thnh. Nhưng Đảng cộng sản đã có nhng la chn sai lm buc nhân dân và dân tc ''phi gi giá quá đt" min Nam bị chiếm đóng, chính quyn cũ b đy i đi ci to theo kiu kh sai, hòa gii và hòa hp dân tc b phn bi, đt nước chia r, b cai tr bi các nhóm quyn lc tham nhũng mi cp khp nơi, kinh tế lc hu đến 30 năm, 50 năm so vi Thái Lan, Malaysia vốn thua kém nước ta. Đảng cộng sản theo đường li bo th giáo điu sùng ngai chính là nguyên nhân ca mi khng hong và bế tc, trong đó mt lòng tin ca toàn dân đến mc cn kit hin nay là nguy cơ ln nht.

Tác gi đi đến kết lun chân thành và quyết lit yêu cu lãnh đo Đảng cộng sản phi chân thành sám hi và t nguyn thc hin 3 điu sau :

– Một là t chc L tưởng nim chung tt c nn nhân ca 30 năm chiến tranh trong c nước (1945-1975), coi tt c là lit sĩ và nn nhân không phân bit bên nào, từ b mi l k nim khác, coi 30/4 là ngày Quc L thiêng liêng hàng năm, đoàn kết gn bó keo sơn toàn dân, sau mt thi kỳ dài b chia ct, chng đi thù đch nhau ;

– Hai là lãnh đạo Đng và Nhà nước cộng sản sám hi sâu sc, chân thành xin li toàn dân và dân tộc v nhng quyết sách sai lm liên tiếp có h thng trong hơn 70 năm qua, Đng tr li nhân dân mi quyn lc đ xây dng chính quyn mi tht s ca dân, do dân, vì dân ;

– Thực hin chân thành, đy đ hòa gii và hòa hp dân tc, xóa b mi tàn tích chng đi nhau, chia r, thù đch ca quá kh, xác đnh rõ thù-bn-ta, thù là k ngai xâm phương Bc, các t chc xã hi dân s, các chiến s đu tranh cho dân ch, nhân quyn là anh chị em rut tht, tr li quyn tư hu tài sn, quyn s hu rung đt ca nông dân, xóa b chính sách ly kinh tế quc doanh là ch đo nuông chiu bn t phú mi, chèn ép các nhà kinh doanh va và nh thuc giai cp trung lưu vn là b đ vng chãi của nn kinh tế phn vinh cho toàn xã hi.

Trong kết lun, Giáo sư  Đào Công Tiến nói đến ni bun sâu đm ca người trí thc, ca mi công dân yêu nước, thương dân khi thy đt nước tiêu điu m đm, nn tham nhũng lan tràn không cách nào ngăn, môi trường ô nhiễm nng, giáo dc xung cp, y tế bê tha, đo đc suy đi, lòng người hoang mang, cuc sng ngt ngt bế tc. Đảng cộng sản phi nhìn thu đáo điu đó đ cùng nhân dân gii quyết, hóa gii tn gc ni bun đau vô tn hin nay.

Đng phi có dũng khí sám hối, t ti vi dân, vi dân tc v c mt h thng quc sách sai lm t hi ca giai đan 42 năm qua và tr v cho nhân dân mi quyn lc đ xây dng li đt nước theo mt mô hình văn minh, hin đi mà không mt gc dân tc kiên cường. Đây mi tht sự là Đi Mi.

Đây là bài lun văn toàn dân ta nên đc, 19 v trong B Chính Tr, 200 v trong Ban chấp hành trung ương, 500 Đại biểu quốc hội (mà 90% là Đảng viên cộng sản) nên đc k hơn ai hết, vì đây là tiếng nói dũng cm, chân thành ca mt trí thc đảng viên cp cao có trí tu, dũng khí, t tế và lương thin, phơi bày tt c tm lòng qun đau và trái tim nh máu ca mình ra ánh sáng ca công lun đ toàn xã hi đng lòng xem xét, cùng suy ngm và hành đng.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 17/04/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Tín
Read 1509 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)