Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

06/08/2020

Covid 19 : Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm

Ngô Nhân Dụng

"Nếu mt quc gia vô tình phóng mt ha tin mang bom hch tâm làm chết 650.000 người, thì chc gii lãnh đo c thế gii phi yêu cu điu tra toàn din xem chuyn gì đã xy ra đ trong tương lai s tránh được".

trachnhiem1

Xét nghim covid ti Đc. Hình minh ha.

Thí d trên do ông Jamie Metzl nêu ra đ hi ti sao không ai đòi phi điu tra v bnh dch Covid 19 xut phát t Vũ Hán đã gây ha làm chết mt s lớn người tương t mà chính quyn cng sn Trung Quc phải chu trách nhim !

Jamie Metzl là mt nhà "nghiên cu tương lai", trong các lãnh vc k thut, y hc, đa lý chính tr, vân vân. Ông đã tng làm vic trong y ban An ninh Quc gia và B Ngoi giao thi chính ph Clinton, làm điu tra viên ca y ban Nhân quyn Liên Hip Quc ti Campuchia. Năm 2019 ông tham d y ban tư vn ca T chc Y tế Thế gii (WHO).

Bnh dch Covid đã xut hin Trung Quc t lâu. Năm 2012 mt vi khun tương t như SARS‑CoV‑2 đã gây bnh cho sáu người làm vic trong các hang đng có nhiu dơi Vân Nam. Ba người đã chết. Các mu vi khun loi Virus Corona này được đưa v Vin Vi trùng Vũ Hán đ nghiên cu. Các phòng thí nghim trong vin này cũng nghiên cu các loi Virus Corana, t khi chúng gây ra bnh dch SARS năm 2003.

Ông Metzl nhc li rng chính quyn Trung Quốc xác nhn vi khun SARS‑CoV‑2 bt đu truyn t thú vt qua con người trong khu ch cá và thú hoang Vũ Hán. Ông đt câu hi : "Có nơi nào khác trong nước Trung Quc cũng b vi khun này tn công hay không ?"

Câu hi này rt quan trng. Ti sao loài vi khun SARS‑CoV‑2 li chn Vũ Hán, cách Vân Nam hơn 1.500 cây s, đ phát đng bnh dch ? Ti sao bnh không phát sinh nhng thành ph gn các hang đng ca loài dơi hơn ?

Đó là lý do ông Metzl nghi ng rng vi khun Corona ln này đã xut phá ngay Vũ Hán, chúng tht thoát ra ngoài do bt cn, t Vin Vi trùng Vũ Hán là nơi duy nht nuôi vi khun đ nghiên cu.

Đây là mt li t cáo rt quan trng, không th kết lun vi vàng. Mi nghi ng này ch có th được gii ta sau mt cuc điu tra sâu rng. Cho ti nay Trung Quc chưa cho các nhà khoa hc đc lp t các nước khác đến tìm câu tr li khiến Vin Vi trùng Vũ Hán càng b nghi ng hơn.

Nhưng dù chưa có kết lun dt khoát v chuyn vi khun tht thoát t phòng thí nghim, thì Trung Quốc vn chu trách nhim trước thế gii. Vì h đã ngăn chn tin tc, che giu s tht, trước và sau khi bnh Covid 19 xut hin khiến c loài người chu tai ha.

Ngay t tun l đu tiên khi có người b bnh, Trung Quốc đã c bưng bít. Các nhà nghiên cu Trung Quc b cm không được tho lun trên mng v căn nguyên cơn bnh mi. Mt bác sĩ đưa lên mng kết qu cuc phân tích di truyn hc v vi khun này, gi là "genome", thì phòng thí nghim ca ông ta b đóng ca ngay tc khc đ "chnh đn". Nhiu ký gi đi điu tra v căn bnh b gi v, biến mt. Các chuyên viên ca T chc Y tế Thế gii b trì hoãn không được nhp cnh ngay. Sau đó nhiu mu vi khun Corona b tiêu hy.

Hành đng bưng bít này là ti phạm. Mun tránh bnh di truyn lan tràn cho c loài người, mi quc gia khi biết có người mc bnh dch mi phi lp tc thông báo ngay cho các nước khác biết. Đó là mt bn phn liên đới. Năm 2003, Trung Quốc đã phm ti chm tr không cho các nước láng ging biết ngay khi bnh SARS phát khi. Năm nay, h bo v rt lâu quan đim là vi khun SARS‑CoV‑2 ch truyn t thú vt sang loài người. H ch chu công nhn rng vi khun đã truyn t người sang người, ngày 20/01/2020, hàng tháng sau khi bnh phát khi. Trong thi gian đó, hàng triu người t Vũ Hán đã đi khp Trung Quc và ra nước ngoài trong dp Tết Nguyên Đán. Bác sĩ Lý Văn Lượng Vũ Hán đã báo đng các đng nghip v căn bnh di truyn l, ông b trng pht, ri sau đó chết vì Covid-19. Trong lúc Tp Cn Bình suy nghĩ có nên công b căn bnh SARS mi hay không, thì năm triu người dân Vũ Hán đã b chy, ta đi khp nước và ra nước ngoài.

Chính quyền cng sn Trung Quc vn theo tp quán ca mt chế đ đc tài, là kim soát thông tin, bưng bít các tin tc bt li cho chế đ. Trung Quốc cũng hành đng không khác gì chính quyn Liên Xô khi h không cho dân chúng và thế gii biết tin v n lò phát đin nguyên t Chernobyl năm 1986. Sau khi c thế gii b vi khun SARS‑CoV‑2 tn công ri, Trung Quốc vn tiếp tc ngăn chn không cho thế giới tìm hiu s tht.
V
ào tháng Năm, 120 quc gia trong t chc WHO đng ý phi có mt cuc nghiên cu v căn bnh Covid 19, nhưng ông Tp Cn Bình chn li, nói rng vic nghiên cu ch khi s sau khi căn bnh hoàn toàn được ngăn chn không biết đến bao gi. Khi Th tướng Scott Morrison, Australia, đ ngh m mt cuc điu tra quc tế, Bc Kinh đã "trng pht", da đánh đòn thương mi, ngưng nhp cng qung m là mt ngun li tc ln ca nước này ! Đến ngày 10 tháng By mi có mt phái đoàn ca WHO được vào Trung Quc, ch mi đ bàn v "kế hoch nghiên cu" thôi.

Hành vi ca chính quyn Trung Quc không th chp nhn được. Vì loài người vn phài đi phó vi các cơn bnh dch ln trong tương lai gn đây, còn nguy him hơn Covid-19. Vi khun SARS‑CoV‑2 thc ra thuc loi "hin lành" so vi nhng th coronaviruses khác đã gây ra bnh SARS và MERS, gn đây, và tc đ lây lan cũng chm so vi các bnh như bnh si. Có th coi Covid-19 ch là mt "món ăn chơi" vào đu thế k 21 này. Vì loài người càng ngày càng sng gn vi các thú hoang hơn, khi khai phá, m rng cuc sng trên mt trái đt.

Người ta đã "nhn din" được khong 40 ngàn loi vi khun trong các ging thú vt hoang dã đang sng gn loài người, trong đó ít nht 10.000 loi có th truyn sang con người sau nhiu ln biến tính (mutate).

Bác sĩ Peter Daszak, thuc Đi hc Columbia, New York, ch tch t chc EcoHealth Alliance, đã bt đu nghiên cu v coronaviruses sau trn dch SARS, cùng vi các nhà nghiên cu Trung Quc. Ti các hang đng Vân Nam h đã tìm hiu hàng chc ngàn con dơi, 5 phn trăm mang coronaviruses. Giáo sư Daszak cho biết có t 10.000 đến 15.000 loài coronaviruses trong các con dơi. Mun truyn được t thú vt sang con người, loài virus phi biến thái hàng chc năm. T kho d liu thu thp, người ta đã lp ra mt th "gia ph" ca loài virus này, sau nhiu đt biến thái.

Peter Daszak và các đng nghip đã thy gn các hang đng nơi loài dơiRhinolophus, người Trung Hoa gi là "Dơi móng nga", làm t thì ba phn trăm trong s dân chúng sng đó mang vi khun corona trong người. Người dân thường vào các hang đng này ht phân dơi v dùng làm phân bón, có người ăn tht dơi. Loài dơi cũng bay đến làm t trong các làng mc. Ging virus đã nhim trong con người t nhiu đi, h có th đã sinh ra các kháng th. H không có triu chng b bnh, và cũng không truyn lan cho người khác vì loài vi khun chưa biến thái đ. Nếu chúng đã biến thái đến giai đon có kh năng truyn t người sang người t lâu, thì có l loài người đã tuyt chng, ông Daszak viết trong tp chí Nature năm 2017. Vì loài dơi đã có mt trên trái đt t 80 đến 100 triu năm, trong khi loài người chúng ta (homo sapiens) mi xut hin "gn đây", khong 200 ngàn năm thôi.

Loài dơi móng nga không ch sng trong tnh Vân Nam bên Trung Quc mà còn lan tràn bên kia biên gii : Vit Nam, Lào, Myanmar, Thái Lan. Dân chúng ti các nước này rt ít người mc bnh Covid-19 và rt ít người chết. Ti min Nam Vit Nam, người ta còn ung rượu pha máu dơi và ăn cháo dơi. Mt cuc nghiên cu cho biết đã kho sát 2.000 con chut đng vùng Đng bng Sông Cu Long, thy nhiu con chut đã mang sáu loi vi khun corona và các con chut cũng lây nhim cho nhau ; cho nên s chut nhim vi khun đã tăng t 20% lúc mi b bt, lên 32% lúc ra ch, và 55% khi ti các tim ăn. Cuc nghiên cu này chưa được thm lượng k theo phương pháp khoa hc ! Đến đu tháng Tám mi có ba người Vit chết vì Covid-19 trong s 586 ca nhim bnh, người đu tiên là mt ông 70 tui đã b bnh cao áp huyết t trước, b vi khun corona tn công ngày 25 tháng By Đà Nng.

Ông Nguyn Quang Di, trên mng Bauxite Vit Nam, nhn xét rng bnh Covid-19 bùng phát Đà Nng ri lan ti Hà Ni và Sài Gòn sau khi chính ph ra Ngh quyết min th thc nhp cnh cho người nước ngoài đ h được vào các đc khu kinh tế, trong đó có các khu ven bin như Vân Đn (Qung Ninh) và Phú Quc (Kiên Giang). Ngh quyết này nhm thi hành đo lut được quc hi thông qua vào cui năm ngoái. Ông cũng cho biết có nhiu t chc đưa người Trung Quc vào nước ta sau khi có ngh quyết trên. T đó, có th nghi rng bnh Covid-19 bt phát mi đây là do người Trung Quc mang vào nước ta t nhng đc khu kinh tế đi qua các vùng khác, trong đó có Đà Nng.

Vit Nam đã có lnh cm người t Trung Quc qua nước ta, ngay sau khi bnh Covid-19 phát khi Vũ Hán. Nhưng tt c các lnh đóng ca biên gii đ ngăn nga bnh dch đu có k h, bt c nơi nào.

Vi khun SARS‑CoV‑2 không biết có nhng biên gii trên mt đt. Các quc gia phi hp tác đ ngăn chn các con đường phát trin ca các loài vi khun. Quan trng nht là phi thông báo cho các nước khác biết ngay khi nghi ng mt vi khun l, căn bnh mi xut hin. Trong v Covid-19 hin nay, Trung Quc đã không làm đúng bn phn ca h. Nếu Trung Quc hành đng như các nước văn minh thì s người bnh đã gim thiu và s người chết có th không lên ti trăm ngàn. Dù loài SARS‑CoV‑2 có phi đã tht thoát t Vin Vi trùng hc Vũ Hán hay không, Trung Quốc cũng phải chu trách nhim v cái chết ca gn 700 ngàn người, con số s còn tăng lên hàng triu nhân mng.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 06/08/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 495 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)