Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

04/08/2020

Biển Đông : chiến tranh hay không chiến tranh ?

Ngô Nhân Dụng

Nếu chiến tranh xy ra Bin Đông

Ngô Nhân Dụng, VOA, 04/08/2020

Trong lúc gii ngoi giao M và Trung Quc liên tiếp tn công nhau, Bc Kinh cũng đang c chng t cho c thế gii thy h vn ch đng trong cuc bang giao vi hai nước láng ging phía Nam : Vit Nam và Campuchia.

chientranh1

USS Nimitz (CVN 68) t i Bi n Đông, 6 tháng B y, 2020.

Trong na cui tháng 7, Trung Quc và Campuchia ký mt hip ước mu dch t do vào ngày Th Hai, qua ngày Th Ba, h t chc mt cuc gp g gia các ông Vương Ngh và Phm Bình Minh.

Bn hip ước mu dch t do gia Campuchia vi Trung Quc hoàn toàn ch mang tính cht tượng trưng. Giao thương gia hai nước hin nay nh nhoi không đáng k. Hơn na các xí nghip Trung Quc đang được t do làm ăn Campuchia không h gp tr ngi nào hết !

Đi vi Vit Nam có v phc tp hơn. Tháng Tư va qua, mt tàu đánh cá ca người Vit Nam đã b tàu hi giám Trung Quc đâm ngang đánh chìm. Năm nay đến lượt Vit Nam đóng vai ch ta trong khi ASEAN, có th đưa đ ngh lên án nhng hành đng ăn cướp trên bin ca Trung Quc.

Hai Ngoi trưởng Phm Bình Minh và Vương Ngh ch hp mt trên mng, chc vì t khi bnh dch Covid 19 xy ra Vũ Hán Vit Nam vn còn lnh cm người Trung Quc qua biên gii ! Ông Vương Ngh li kêu gi hai nước tiếp tc hp tác kinh tế, nhưng không cho biết c th như thế nào, và ti sao cn nói chuyn gp như vy. Ông Phm Bình Minh cho biết s tng mt s tin khong 100.000 đô la M đ cu giúp các nn nhân v bão lt nng n đang tràn ngp vùng h lưu sông Dương T. Qu tht là mui b xung Trường Giang cho trôi ra bin !

Nhng hot đng ngoi giao mi ca ông Vương Ngh ch ct chng t, trong lúc tình hình quân s vùng bin Đông Nam Á đang căng thng, h vn đóng vai ch đng. Trung Quc không th d dàng biu din mt màn ngoi giao nào mi vi các nước "khó bo" như Philippines, Malaysia, Brunei hay Indonesia. Cho nên, Bc Kinh ch có th dùng các nước ng chí anh em" đ đóng trò biu din trên mt trn ngoi giao, đ phòng mt cuc chm súng có th din ra.

Hai ông Tp Cn Bình và Donald Trump chc không mun lâm chiến. Nhưng trong lúc tàu chiến và phi cơ hai nước cùng kéo ti vùng Bin Đông nước ta, mt tai nn bt ng cũng d biến thành xung đt ln nếu các nhà ch huy quân s ti ch phn ng khi b "khiêu khích", trong lúc cuc khu chiến gia hai bên đang tăng cường đ.

Nếu hai nước đng đ thì Trung Quc chiếm li thế ngay lp tc, điu đó có th khuyến khích gii tướng lãnh ca h có thái đ hung hăng, như khi da bn ha tin vào hàng không mu hm khiến M phi nht chí. Nhưng nếu cuc chiến kéo dài thì nhng li thế ca Trung Quc s biến mt ; và đây là điu khiên ông Tp Cn Bình phi suy nghĩ, không dám làm liu.

Năm 2015, B Quc phòng M đã yêu cu cơ quan nghiên cu Rand Corporation so sánh lc lượng quân s gia M vi Trung Quc. Bn phúc trình ca Rand nhn xét rng kh năng ca quân đi Trung Quc còn thp hơn M v mt vũ khí, k thut cũng như kinh nghim chiến trường, nhưng Bc Kinh đang dn nhiu n lc và s đui kp rt nhanh. H đóng thêm nhiu tàu ngm cũng như phát trin h thng v tinh nhân to trong lãnh vc quân s.

Bn phúc trình ca Rand cũng nhn xét rng Trung Quc có li thế v mt đa dư. Bin Đông nước ta nm ngay tnh Qung Đông và đo Hi Nam, Trung Quc có th chun b sn sàng ng chiến, vi các vũ khí, ha tin, máy bay và chiến hm được chế to riêng cho khu vc chiến trường này.

Charlie Lyons Jones, thuc Vin Nghiên cu Chiến lược Australia cho rng quân đi Trung Quc đã đt trng tâm vào mc tiêu ngăn cn không cho hi quân M đi vào vùng Đường Lưỡi Bò h đã v ra, mà gn đây Ngoi trưởng M Mike Pompeo tuyên b là bt hp pháp. Đ đt mc đích này, ông Jones nhn xét, Trung Quc đã tăng cường lc lượng phòng không và xây dng mt hàng rào phòng th gm các ha tin và phi cơ th bom đc bit nhm đánh các chiến hm.

Trước khi chiến tranh xy ra, Trung Quc đã chiếm li thế vì M phi điu đng quân t các căn c trên đo Guam, Australia, Philippines, Nht Bn ; tr thành nhng đích nhm cho không quân cùng ha tin Trung Quc. Trong khi đó quân Trung Quc chiến đu ngay trước ca nhà mình. Trong lúc cuc chiến tiếp din, Trung Quc vn có th chn đánh các đoàn tàu tiếp vin ca M mt cách chính xác nh h thng v tinh do thám.

Năm ngoái, David Ochmanek, mt nhà nghiên cu quân s thuc Rand Corporation đã thuyết trình v nhng kch bn có th din ra nếu M và Trung Quc chm súng Bin Đông. Ông Ochmanek nhn đnh rng khi chiến tranh bt đu thì Trung Quc chiếm ưu thế rõ rt vì h đã chun b sn sàng. Dù phm cht các vũ khí và trang b quân s ca Trung Quc còn thua kém M, nhưng h có th ly s đông đ áp đo. Chiến hm M điu đng nhanh và vũ khí mnh hơn Trung Quc, nhưng Trung Quc có th sn xut nhiu và kéo đến nghênh chiến vi mt lc lượng ào t.

Viên Bng (Yuan Peng) ch tch Vin Bang giao Quc tế Bc Kinh đã so sánh tình hình hin nay vi thi gian mt trăm năm trước, khi xy ra Chiến tranh Thế gii ln Th Nht, theo bn tin Reuters. Ông khuyến cáo chính quyn Trung Quc phi chun b cho mt cuc đi đu vi M v quân s.

H Ba (Hu Bo), giám đc Trung tâm Chiến lược Hi dương thuc Đi hc Bc Kinh cho rng xung đt M Trung không th lan rng và kéo dài, vì hu qu quá ln ; nhưng mt khi chiến cuc đã n ra thì không ai ngăn li được.

Nhưng Malcolm Davis, Vin Nghiên cu Chiến lược Australia lo ngi rng chiến tranh vn có th xy ra nếu gii tướng lãnh Trung Quc nghĩ rng bây gi là mt cơ hi hiếm có, s khó lòng có cơ hi th hai, vì nước M đang lúng túng đi phó vi bnh dch Covid 19, khó phn ng nhanh chóng khi Trung Quc nht quyết ngăn chn tu chến M không cho vào Đường Lưỡi Bò ca h.

Nhưng khi cuc chiến tiếp din kéo dài thì càng v sau li thế ca Trung Quc s mt dn, theo ông Ochmanek thuc Rand Corporation.

Các hm đi M vi các hàng không mu hm dn đu là nhng căn c di đng có th được tiếp tế t các nước Philippines, Nht Bn, Nam Hàn, còn các căn c trên nhng hòn đo nhân to ca Trung Quc không khác gì các mu hm, nhưng không th di chuyn.

M s phi tn công vào các căn c không quân đo Hi Nam đ tiêu dit lc lượng đi phương trước khi b tn công. Vì thế chiến cuc s kéo lên phía Bc, có th lên ti vùng eo bin Đài Loan và xa hơn na. Quân đi các nước đng minh ca M, Nht Bn, Nam Hàn, Philippines, có th giúp quân M v tiếp liu, dưỡng thương, tin tc tình báo,vân vân. Nhng li thế ca Trung Quc, như hu c tiếp vin gn bên chiến trường, kh năng do thám, s lượng áp đo nhng máy bay, tàu ngm, chiến hm, s b gim dn dn cho đến mc không đáng k na.

Chiến tranh s không làm cho nn kinh tế M suy yếu đó là điu quan trng nht. Tt c nhng gì M đang mua t Trung Quc đu có th mua các nước khác. Chiến tranh s ch giúp gim s người tht nghip M, Tng Sn Lượng Ni Đa s gia tăng đ cung ng cho chiến trường

Trong khi đó thì c nn kinh tế Trung Quc s b nh hưởng nng n. S không có mt thương thuyn nào dám đi qua bãi chiến trường trên mt bin ! C nn kinh tế Trung Quc da trên xut cng s đình tr. Nguyên liu, hàng tiếp liu cho vic chế to, và du la s không được tiếp tế, nn công nghip Trung Quc s suy sp.

Cuc chiến tranh ch kéo dài bn tháng, na năm, Trung Quc s khn đn. C công trình hơn 30 năm xây dng kinh tế s phi ngưng li, không biết bao gi mi phc hi.

Tóm li, nu nhìn v lâu v dài, ông Tp Cn Bình s phi thy rng không nên gây chiến vi ông Donald Trump trong lúc này. Chưa k là khi chiến cuc bt phát thì ch giúp ông Trump được nhiu người M ng h hơn, h là nhng c tri s b phiếu bu ông Trump !

Mt y viên B Chính Tr Trung Quc đã b M cm vn. Trong my ngày qua, gii lãnh đo M tiếp tc đ kích. M mi ghi thêm vào s đen hai người, Bí thư và phó bí thư công ty đng y ca công ty XPCC, vì ti cưỡng bách lao đng người Uighurs Tân cương. Công ty Tik Tok đang b quc hi M điu tra. Không biết Trung Quc s nhn nhc đến bao gi.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 04/08/2020

******************

Trung - M có th n súng ti Bin Đông hay không ?

Ngô Nhân Dụng, VOA, 29/07/2020

Ngày 12/7 là k nim bn năm ngày Tòa án Quc tế The Hague tuyên b Đường Lưỡi Bò mà chính quyn Trung Quc v ra Bin Đông nước ta hoàn toàn vô giá tr. T năm 2016 đến nay, Bc Kinh vn bt chp phán quyết đó, và Philippines là nước đ đơn kin hu như cũng quên luôn !

chientranh2

USS Nimitz nhn thêm nhiên liu ti Bin Đông, 7 tháng By, 2020.

Năm nay, Ngoi trưởng M Mike Pompeo bng dưng nhc nh tt c mi người đng quên bn án ca Tòa Quc tế ! Ông Pompeo nhn mnh vic Trung Quc tiếm nhn 90 phn trăm vùng bin Đông Nam Á là "hoàn toàn bt hp pháp". Ông nhc đến tên nhiu hòn đo ca các nước t Vit Nam, Indonesia đến Malaysia đã b Trung Quc chiếm đóng phi pháp, trong đó có Vanguard Bank (Bãi Tư Chính) ca nước ta.

Trước khi ông Pompeo nói, hai hàng không mu hmUSS Nimitz và USS Ronald Reagan đã song song tiến vào vùng bin Đông Nam Á, đem theo c hm đi đy đ vũ khí thao dượt tác chiến, liên tiếp hai tun l. Mu hm Nimitz cũng tp trn cùng hi quân n Đ, trong Vnh Bengal, trước khi qua Trung Đông. Quân n Đ và quân Trung Quc mi bn nhau vùng biên gii trên Hy Mã Lp Sơn, mi bên chết my chc người.

Ln sau chót hai mu hm ca hi quân M cùng đi vào Bin Đông din ra năm 2014, khi cu Tng thng Obama tuyên b "chuyn trc", đưa lc lượng M t vùng Đa Trung Hi qua Á Châu ; đng thi M cũng đang vn đng vi 11 quc gia Thái Bình Dương ký mt hip ước thương mi t do mà không cho Trung Quc d phn.

Sáu năm trước cũng như ln này, các chiến hm M đi sát gn các hòn đo Trung Quc chiếm ca Vit Nam trong qun đo Trường Sa, mà không báo tin xin phép, đ chng t nước M không công nhn h làm ch, dù Trung Quc đã thiết lp nhng căn c quân s trên đó.

Trong vòng mt tun, Bc Kinh đã phn ng mnh m, đưa thêm chiến đu cơ J-11B ti phi trường quân s trên Đo Phú Lâm (Woody Island), hòn đo rng nht trong Qun đo Hoàng Sa, trước năm 1974 vn thuc lãnh th Vit Nam Cng Hòa.

Quân khu Min Nam Trung Quc còn cho máy bay JH-7 tp trn hai ngày liên tiếp, bn 3.000 phi đn vi cht n tht, trên nhng mc tiêu di đng trên mt bin. JH-7 là loi máy bay th bom đc bit nhm đánh các chiến hm đang di chuyn. Ln chót oanh tc cơ JH-7 được đem biu din bn ha tin tht Bin Đông là năm 2016, sau khi Tòa án quc tế The Hague x Philippines thng kin Trung Quc.

Năm nay Trung Quc li biu din đánh bom Bin Đông nước ta, trong khi hi quân M đang tp trn bt chp nhng tín hiu cnh cáo, xua đui ca các tàu Hi Giám. Không ai đoán trước được chuyn gì s xy ra gia hai cường quc, trong lúc không khí ngày càng căng thng, t khi có bnh dch Covid 19.

Xung đt M - Trung đang din ra trong nhiu lãnh vc : Cuc chiến thuế quan, Huawei, Hng Kông, nhân quyn ca người Uyghurs, ri mi đóng ca lãnh s quán Trung Quc Houston và Trung Quc tr đũa bng tòa lãnh s M Thành Đô. Tng thng Donald Trump đã gi Coronavirus là Vi khun Vũ Hán (Wuhan virus) và gi tên Kung Flu đ chế nho, còn nghĩ ti vic cm vn c 92 triu đng viên cng sn Trung Quc ! M mi bán 180 triu đô la vũ khí cho Đài Loan dù Trung Quc n ào phn đi. Trong tháng 7, người ta thy mt chiếc máy bay không người lái (spy drone) ca M, được trang b các loi máy do thám, bay qua vùng Bin Đông ri đi v hướng Đài Loan !

Trong thế k 21, hai nước M và Trung Quc, làm ch 40 phn trăm kinh tế thế gii, s kình chng ln nhau, không th nào tránh được. Năm 2018, ông Kissinger, tng làm c vn an ninh quc gia cho my đi tng thng M, đã nói, "Theo kinh nghim lch s thì Trung Quc và Hoa K chc chn s xung đt". Cuc thương chiến do Tng thng Trump khi xướng s còn tiếp tc, dù ông Trump tái đc c hay không. Cuc chy đua làm ch h thng vin thông G5 cũng vy.

Mi người đng ý rng các ông Tp Cn Bình và Donald Trump không mun chiến tranh gia hai nước. Tng thng Trump đã t ra rt thân thin, tng khen Tp Cn Bình là nhà lãnh đo Trung Quc ln nht trong my thế k xác chết ca Mao Trch Đông, Đng Tiu Bình, nếu nghe được, chc phi git mình ca quy ! Sau đó ông Trump còn nâng cp, gi ông Tp là nhà lãnh đo s mt trong sut lch s Trung Quc ! Nói thế chc đúng ý Tp Cn Bình ! Vì các ông vua đi trước như Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Minh Thành T, cho ti Càn Long ch lo bành trướng trên lc đa Châu Á, còn Tp Cn Bình m c Con đường Tơ La trên mt bin và đang đem tin cùng các c vn, công nhân, đến tn các nước Châu Phi mua nh hưởng !

Nhưng mt cuc chiến tranh có th bt ng bùng lên ch vì nhng biến c nh. Năm 2001, mt máy bay tình báo M b chiến đu cơ Trung Quc bám sát, tai nn đã xy ra ch cách Hoàng Sa 160km. Người phi công Trung Quc t nn còn máy bay M thoát nn nh h cánh khn cp xung đo Hi Nam. Chính ph hai nước đã giàn xếp n tha.

Năm 2018 có lúc chiến thuyn hai bên đến sát gn nhau trong Bin Đông, ch cách 40 mét. Nếu vì trc trc k thut mà tàu đng nhau, có người chết, thì không biết chuyn gì s xy ra !

Cui năm 2018, Thiếu tướng hi hưu La Vin (LuoYuan) thuyết trình ti Hc Vin Khoa hc Quân s, đã nói thng rng Trung Quc ch cn bn ha tin vào mt hay hai cái hàng không mu hm là đ cho M s ri. Khuynh hướng diu hâu trong quân đi Trung Quc có th đang lên cao, và h có th tính toán liu lĩnh, khi mun li dng tình trng nước M đang lâm bnh Covid nng nht thế gii ngay các căn c quân s M Nht Bn cũng b vi khun đe da.

Điu đáng lo ngi trong lúc này là hai nước đang tiến t nhng xung đt c th, như mu dch hay ăn cp sn phm trí óc, có th tho lun đ gii quyết, sang nhng vn đ không th gii quyết vì có tính cách chiến lược lâu dài, cho ti các vn đ chính tr căn bn, như cách t chc kinh tế ca Trung Quc, và vic Trung Quc xâm ln vùng Bin Đông.

Nguy him nht là trong khi tàu chiến và máy bay quân s hai nước có th đng chm ngoài ý mun, thì mi bang giao đang chuyn, t xung khc biến thành thù nghch. Mi bên không còn tin vào li ha hn ca bên kia, và không ngn ngi nói công khai như vy. Các con đường ngoi giao có kh năng tháo g các xung đt có th b tc nghn. Khi ông Mike Pompeo gp ông Lưu Hc Hawaii tháng trước, mà không hn gp nhau ln na, nhiu người đã nhc ti biến c Nht Bn bt ng tn công Pearl Harbor năm 1941 ; đ nhc nh rng cuc chiến Thái Bình Dương đã xy ra dù trước đó không ai tin Nht Bn li di dt gây chiến vi mt nước ln gp bn ln mình như thế !

Mt yếu t cũng đáng quan tâm là năm nay dân M sp đi bu. Nếu trước ngày b phiếu mà có mt v xung đt quân s ln thì, như kinh nghim cũ cho thy, dân chúng M chc chn s đoàn kết ng h v tng thng đương nhim. Nhng cuc tp trn ca hai hàng không mu hm M cũng như các li tuyên b lên án Trung Quc ca Ngoi trưởng Mike Pompeo đu có th chun b cho mt biến c như vy.

Tp Cn Bình và Donald Trump s không đ cho chiến tranh lan rng và kéo dài, nhưng mt cuc n súng Bin Đông vn có th xy ra bt ng.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 29/07/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 306 times

1 comment

  • Comment Link Hoàng Trường Sa mercredi, 05 août 2020 01:52 posted by Hoàng Trường Sa

    Không ai muốn chiến tranh. Bởi vì chiến tranh là chết chóc, là đổ vỡ, là tang tóc. Nhưng nếu chẳng may nhân loại phải hứng chịu cuộc chiến thư hùng Mỹ Trung ở Biển Đông do tham vọng vô độ của Tập Cận Bình và đảng CSTQ, thì trong số những kẻ được hưởng lợi là Tổ quốc VN ta. Vì cổ nhân đã nói “Cùng tắc biến. Biến tắc thông”. Nước ta hiện nay đang nằm gọn trong hai bàn tay nhơ nhuốc của Tàu Cộng, đang bị nó bóp cổ gần tắt thở, việc sống còn của VN như một quốc gia độc lập, tự chủ đang được đếm từng tháng, từng ngày. Nước ta đang ở vào thế cùng đường trước âm mưu tiêu diệt và đồng hóa của TQ. Cuộc chiến Biển Đông, nếu xảy ra, là cơ hội cho dân tộc VN thoát Trung vĩnh viễn, gở bỏ cái đại họa thuộc Tàu do ông Hồ mang đến cho quê hương ta từ năm 1945 tới nay.

    Cuộc chiến ở Biển Đông, ngay những giây phút đầu tiên, nhân loại sẽ chứng kiến việc Mỹ xóa sổ toàn bộ những đảo nhân tạo chướng tai gai mắt do TQ dựng ra ở Biển Đông. Những căn cứ quân sự của TQ ở Hoàng Sa, Hải Nam, Hoa Nam sẽ bị tổn thất nặng nề. Như được phân tích trong bài, lúc khởi sự Mỹ có thể bị thiệt hại nặng do TQ nắm phần địa lợi, và đã dự mưu từ lâu cho cuộc đối đầu này. Nhưng với hỏa lực vượt trội và kinh nghiện dày dạn của Quân đội Hoa Kỳ qua nhiều cuộc đại chiến, với tiềm lực vô song của Mỹ, xác suất cho thắng lợi của Hoa Kỳ là rất cao. Mỹ sẽ vượt qua những tổn thất ban đầu, và dần dần đi tới chiến thắng. Đó là chưa kể đồng minh cốt cán của Mỹ ở Á châu: Nhật Bản. Do việc bằng mọi giá không thể để Biển Đông lọt vào tay TQ, Nhật Bản chắc chắn sẽ đem toàn lực ra để giúp Mỹ diệt kẻ thù chung là TQ. Các nước phương Tây, đầu tiên là Úc, kế đến là Anh, và sau đó là Pháp, Đức, chắc chắn sẽ chọn lựa đứng vào phe Mỹ, một đồng minh truyền thống của họ và nhất là nước chia sẻ những giá trị văn minh với họ, thay vì đứng về phía TQ, kẻ độc tài, bạo lực, một thứ Đức Quốc Xã hiện đại, đứng đầu bởi Tập Cận Bình, một Adolf Hitler của Thế kỷ 21.

    Còn VN thì sao? Liệu quý ngài Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc có dám đứng ra đồng minh với Mỹ để chống lại người “bạn vàng” đang lăm le cướp đất, biển, đảo của VN, hay lại chạy theo hỗ trợ các đồng chí TQ của họ? Nên nhớ là nếu TQ thắng cuộc chiến này và thay thế Mỹ làm đệ nhất siêu cường thế giới, thì dù VN có theo hay chống TQ trong cuộc chiến Biển Đông này, hay đứng trung lập chờ thời, số phận của VN đã được an bài, như là một tỉnh của TQ (tỉnh “Quảng Nam” chăng?). Còn nếu Mỹ chiến thắng, và VN lại là đồng minh của phe bại trận TQ, chắc chắn Mỹ sẽ không gia ân thưởng cho VN cái xơ múi gì. Mọi phần thưởng sẽ dành cho kẻ khác đã theo họ trong những giây phút dầu sôi lửa bỏng.

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)