Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/09/2020

Thảm án Đồng tâm

Lê Hữu Khóa, Trân Văn, Nguyễn Hùng

Thảm nhân (qua vụ án Đồng Tâm)

Lê Hữu Khóa, 15/09/2020

Thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam đã làm nên thảm họa của Việt tộc là :

 

Áp đặt bằng bạo quyền lên một Việt tộc đã cúi đầu.

Đè nén bằng bạo lực lên một Việt tộc đã khom lưng.

Còng xiết bằng bạo hành lên một Việt tộc đã khoanh tay.

Truy hảm bằng bạo động lên mộViệt tộc đã quỳ gối.

 

tham1 (2)

Ông Lê Đình Công trong phiên xét xử sơ thẩm ở Hà Nội từ 7-14/9/2020 về vụ án ở xã Đồng Tâm.

 

Việt tộc hãy nhận lại nhân cách :

đứng thẳng lên... duổi mạnh tay... gồng cứng lưng...

ngẩng cao đầu... mà đi về hướng nhân phẩm !

Lê Hữu Khóa

(15/09/2020)

******************

V án Đng Tâm và mt ước mơ cho sáu mng người…

Trân Văn, VOA, 15/09/2020

Hđng xét x sơ thm vá"giết người" và"chng người thi hành công v" xy ra ti xãĐng Tâm, huyn MĐc, thành ph Hà Ni (váĐng Tâm) đã tuyêán, theo đó, gia đình c LêĐình Kình s mt thêm hai thành viên na vì b h thng tư pháp Vit Nam pht t hình, chưa k mt thành viên khác là thế h th ba ca gia đình này s b giam gi cho đến chết (chung thân)

tham2

Ông Lê Đình Công trong phiên xét x sơ thm Hà Ni t 7-14/9/2020 v v án xã Đng Tâm.

Trước đó, cuc đt kích do công an Vit Nam thc hin vào rng sáng 9/1/2020 đã làm bn người mt mng : C Lê Đình Kình ; Thượng tá Nguyn Huy Thnh (Trung đoàn phó Trung đoàn Cnh sát cơ đng Th đô, B Tư lnh Cnh sát cơ đng) ; Trung úy Dương Đc Hoàng Quânn (Sĩ quan Tiu đoàn 1, Trung đoàn Cnh sát cơ đng Th đô) ; Thượng úy Phm Công Huy (Sĩ quan Phòng Cnh sát cha cháy và cu nn, cu h, Công an thành ph Hà Ni).

Vic ba sĩ quan công an t nn đã được s dng như lý do đ xóa b trách nhim ca nhng cá nhân lp kế hoch đt kích và ra lnh thc hin cuc tn công va càn r so vi lut pháp hin hành ti Vit Nam, va bt cn và kém ci khiến ba thuc cp ca h ung mng, ba gia đình mt con, mt chng, mt cha. Vic ba sĩ quan công an t nn còn được s dng đ bin minh cho vic giết c Lê Đình Kình, khi t 29 công dân và gi, h thng tư pháp quyết đnh giết thêm hai người na nhm răn đe công chúng

Nói cách khác, mu cht đ xem xét truy cu trách nhim vic lp kế hoch và ra lnh đt kích vào Đng Tâm, giết c Lê Đình Kình cũng như tng giam - truy cu trách nhim hình s ca 29 cư dân Đng Tâm nm ch, vì sao ba sĩ quan công an t nn ? H t nn do rt xung "h k thut", thi th cháy thành than do trang b mang theo bên người hay do con cái c Kình dùng xăng đt h ? Tr các viên chc hu trách và h thng truyn thông chính thc, rt ít người tin vào cáo buc ca h thng tư pháp

***

Đã có rt nhiu phân tích v nhng đim phi pháp và phi lý liên quan đến "v án Đng Tâm", cũng đã có rt nhiu người, nhiu nơi kêu gi h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam tôn trng pháp lut, hành x đúng đn Tuy nhiên din biến phiên x sơ thm và nay, bn án sơ thm là bng chng mi nht, rõ ràng nht, cho thy s ngo mn ca các viên chc hu trách ti Vit Nam không có gii hn, thường dân s tiếp tc phi nhn nhn, k c khi s ngo mn này tr thành tàn bo, thm chí man r.

Hot đng ca h thng tư pháp (điu tra giám sát, truy t - xét x) da vào nhiu yếu t: Các qui đnh pháp lut, các nghiên cu và thành tu ca nhiu lĩnh vc khoa hc. Khi các qui đnh pháp lut ti Vit Nam vô giá tr, các h thng (chính tr, công quyn, tư pháp) hành x vô đo, có l con đường duy nht là cy đến nhng chuyên gia chuyên nghiên cu và ng dng các thành tu ca nhiu lĩnh vc khoa hc đ giúp nhân loi bo v và thc thi công lý bên ngoài Vit Nam.

Bi hot đng tư pháp, đc bit là điu tra luôn da vào rt nhiu lĩnh vc khoa hc, gn như quc gia nào cũng có nhng chuyên gia chuyên nghiên cu, đúc kết, ging dy, hoc trc tiếp ng dng đ loi thành tu khoa hc vào kim tra – khám nghim hin trường đ tt c các loi du vết (DNA, máu, đn) đu có th lên tiếng Bi s chuyên gia, s cơ quan nghiên cu, ging dy v Khoa hc hin trường (Forensic Sciene) c phm vi quc gia ln bình din quc tế không phi là ít BiForensic Science có nhng chuyên gia nghiên cu chuyên sâu v Arson Forensic Science (Khoa hc hin trường cháy, n) và thành tu ca lĩnh vc này càng lúc càng đáng k. Chng hn vào thi đim này, ch da vào tro, các vết cháy, có th d dàng xác đnh nguyên nhân là thiên tai (chng hn sét đánh gây ra cháy rng), hay nhân ha và là c ý (phóng ha), hoc vô tình (hút thuc ri bt cn làm rng cháy), ri đim phát cháy đâu

Gi là lúc người Vit khp nơi nên tìm nhng chuyên gia y ngay trên quc gia mà h đnh cư. Do đc đim ca các cơ quan bo v và thc thi pháp lut (ví d nhưBureau of Alcohol, Tobacco and Firearms and Explosives – ATF – Cơ quan Đc trách điu tra v Rượu, Thuc, Vũ khí và cht n ca M, nơi đm nhn các cuc điu tra có tm vóc liên bang v cháy n), kh năng nh các Điu tra viên chuyên v cháy, n giúp thc nghim s rt nh vì h ch có th s dng phương tin, công qu cho công v.

Nh các chuyên gia chuyên nghiên cu vArson Forensic Science cũng không phi là chuyn d làm khi h phi dành thi gian, công sc cho công vic và gia đình ca h Tuy nhiên tóm lược "v án Đng Tâm", xác đnh đim mu cht ca li hành x tàn bo, man r này là s kin ba sĩ quan công an cháy thành than, kèm nhng bn nh chp hin trường như Giáo sư Hoàng Xuân Phú đã thc hin (1) và nhn mnh yếu t không ch có bn người ung mng mà s có thêm hai người na b giết, hin đang có hàng triu người Vit đau lòng, phn n nhưng bt lc hi vng các chuyên gia này s nêu nhn xét ca h không phi là nh.

Nhn đnh ca các chuyên gia hàng đu v Arson Forensic Science, lương tâm ngh nghip ca h cũng như s trc n ca h đi vi tính mng, s phn ca nhng đng loi s là nn cho mt cuc vn đng ln hơn. Đó có th là khuyến cáo ca nhng t chc quc tế (The National Fire Protection Association NFPA (2) - Hip hi Phòng nga Ha tai. Thhe International Association of Arson Investigators IAAI (3) - Hip hi Điu tra viên v cháy, n Quc tế), nơi tp hp các chuyên gia vArson Forensic Science v Kết lun Điu tra, Cáo trng, Bn án phn khoa hc, phi nhân trong "v án Đng Tâm".

Đó còn có th là căn c đ chính ph nhiu quc gia, t chc quc tế đòi h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam phi hành đng như đã tng cam kết nhiu ln vi cng đng quc tế v "thăng tiến nhân quyn". Nếu người Vit khp nơi cùng hành đng, vn đng được các chuyên gia v Arson Forensic Science  nhiu quc gia M, Anh, Đc, Pháp, Ba Lan, Tip Khc, Nht, Nam Hàn.. Dù mun hay không, h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cũng s phi hành x khác. Nếu đ n lc và n lc đúng, gic mơ nào cũng có th thành hin thc!

Trân Văn

Nguồn : VOA, 15/09/2020

Chú thích :

(1) http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=ToiAcDongTam-20200211

(2) https://www.nfpa.org/

(3) https://www.firearson.com/

*********************

Đng Tâm và phiên tòa ô nhc

Nguyễn Hùng, VOA, 14/09/2020

Phiên x 29 người dân Đng Tâm trong v chính quyn vô c xông vào tư gia ca người cha, ông hay th lĩnh tinh thn ca h gia đêm khuya dn ti cái chết ca bn người Vit chng có th dùng t gì khác là nát như tương đ mô t. Trong thi đi mà các quan Vit Nam luôn hô hào là thi 4.0, chng h có hình nh hay video nào v các din biến ca đêm đnh mnh 9/1 mà quyết đnh tn công 419A ca công an như my con s tóm tt hu qu bn người chết vào tháng Mt, ngày Chín.

vu6

Các b cáo ti phiên xét x v v án xut phát t tranh chp đt đai Đng Tâm, Hà Ni (nh ngày 10/9 ca VietnamNet)

Và 45 năm sau khi kết thúc cuc chiến gia người Vit Nam đ ngư ông Trung Quc đc li Hoàng Sa, anh em trong nhà li giết nhau vì mnh đt ngoài đng trong khi cướp bin vn rình rp.

Chết bn mng người chưa xong, người ta còn mun tr thù đ ba mng con dân phi đi cho bng được ba mng dân. Đt nước văn hoá bn ngàn năm và khát khao mun sánh vai vi các cường quc năm Châu mà sao ch thi đua xung đáy thế này ?

Nhân v x quái g va din ra, mt s người nhc li v lut sư người Anh Loseby tng cu Nguyn Ái Quc, tc H Chí Minh v sau này, khi vòng lao lý hi năm 1931 đ thy công lý xã nghĩa ti năm 2031 có l cũng khó theo kp lut Anh ca trước đó c 100 năm.Chính Vin kim sát ti cao đã lược li din biến v vic mà theo đó ông H Chí Minh, khi đó ly tên là Tng Văn Sơ, b bt Hong Kong hi tháng 6/1931 vì là "gián đip cng sn" và có "mưu đ lt đ". Trước đó hai năm, ông Nguyn Ái Quc đã b toà Vinh kết án t hình vng mt và mt v Anh đnh trao người b bt cho Pháp. Trang web ca Vin kim sát đăng li ông Loseby k li :

"Theo lut pháp ca Anh hi by gi, khi bt mt người ch được hi người đó by câu mà thôi. By câu đó đi đ là tên, tui, quê quán, ngh nghip, thi gian cư trú, quan h xã hi, nhng người và vt làm chng Không được hi sang câu th tám dù câu đó là câu gì.

"Nhưng khi bt Tng Văn Sơ, nhà cm quyn Hng Kông li hi câu th tám là : "Anh sang Nga vi mc đích gì ?". Nhà cm quyn hi câu th tám đó là trái pháp lut nên cui cùng tòa án phi tuyên b phóng thích Tng Văn Sơ".

Trang web cũng dn li ông Loseby rng sau khi được tr t do, ông Nguyn Ái Quc li b bt mt ln na và v lut sư người Anh đã phi kháng án lên tn London đ gii cu cho thân ch ca mình.

Thượng tôn pháp lut có nghĩa là ch cn làm bt c điu gì trái lut là phiên toà s b hu vì toà phi đm bo cho công lý và lut pháp được thc thi. Không nhng vic điu tra v Đng Tâm không tuân th lut pháp mà c din biến phiên toà cũng cho thy h ngi xm lên pháp lut. Bo sao người Vit Nam nói gi chng có đúng hay sai mà ch có thng hay thua.

Điu nc cười trong vic điu tra là chính nhng người làm u li t điu tra chính mình. Khác gì giao cho ông Nguyn Đc Chung đi điu tra v ông làm trái lut. Chính công an đã tha nhn h không có lnh khám nhà ông Lê Đình Kình mà ch "truy bt ti phm" nên chy vào nhà ông. Trước khi lc lượng cnh sát tp trung v Đng Tâm không h có bt c thông báo nào v chuyn truy bt ti phm. Vy ti phm đâu ra mà phi có ti c ngàn công an đ ti.

Cho ti gi quyết đnh tn công 419 vn được coi là mt. Nếu nó ch đơn thun là quyết đnh bo v an ninh thì có điu gì phi giu. Ch có điu khi đó tường rào bo v phn đt quc phòng đã xây xong thì cn bo v an ninh cho ai ? Nhng điu này cho thy chuyn thi hành công v lúc t m sáng là vô cùng m ám và là lý do lúc đu h vòng vo và v ra chuyn b tn công đng Sênh. Phi chăng ông Nguyn Đc Chung thy có biến nên tìm cách đánh lc s chú ý ? Phi chăng phe công an mun ghi đim trước đi hi nhưng ri h to ? Phi chăng có s đng thun trong đng là cn dp bng được T Đng Thun ca dân Đng Tâm ? Nhng câu hi này đòi hi phi có mt cuc điu tra đc lp mà hin nhiên là nó s không công khai din ra. Nếu không chng minh được đó là công v thì người dân hoàn toàn có quyn chng li k cướp đêm vô c vào nhà h x đn như mưa. Nht là khi cha ông h đã mt ln b công an đánh gãy chân gia thanh thiên bch nht.

Sau khi ông Kình b giết không thương tiếc c ly mt mét và xác b chó nghip v kéo đi, theo li ông Bùi Viết Hiu trước tòa, người ta đã nghĩ cách đ gii thích v giết người sao cho khéo. Và cách vng v đó là chp nh mt qu lu đn t chế kèm theo chú thích "trên tay Lê Đình Kình". Cánh công an đi đâu cũng chĩa máy quay vào người khác sao trong trn đánh ngàn quân đy li không quay ni mt thước phim mà phi chú thích như vy. Và có ti phm nào chy lên gác nơi ông già ngoài 80 đang nm ng không mà phi va vác súng va nh đn chy vào đó ? Hay đó chính là mc tiêu cui cùng mà h nhm ti ?

Ti phiên x, v kch công lý được din tht hài hước. Đáng ra khi đa s người liên quan nói rng h b đánh đp và bc cung thì các video thu trước đó phi được tuyên là vô giá tr. Nhưng người ta s lúc ra trước công lun không kim soát được nhng gì người dân khai nên phi c thu trước video trong điu kin h có th dùng dùi cui đánh cho phi nói theo ý h như ông Lê Đình Công khai ti Tòa. Đó có l là lý do ti sao h không cho các lut sư tiếp xúc vi thân ch trong thi gian dài. Nếu cnh sát Hong Kong năm xưa cũng không cho Tng Văn Sơ tiếp xúc vi lut sư cho ti khi đánh nhân vt đến mc phi nhn ti lt đ thì khó hình dung din biến tiếp theo s ra sao.

Phiên toà ô nhc x dân Đng Tâm chc chn s đi vào lch s như mt trong nhng v x án k quái và trơ trn nht nếu nhng người bo v cha ông h khi b giết bt thành li b nhng k giết người kết án t hình. Các lut sư nói nếu có thc chuyn h gây ra cái chết ca ba người hôm 9/1 thì đó ch là chuyn t v quá mc hay giết người trong trng thái b kích đng mnh. T trước ti nay toà án vn được dùng làm công c tr thù nhng ai thách thc quyn lc ca các đng chí cng sn. Nhưng v x Đng Tâm có th là đòn thù him ác nht mà chế đ xã nghĩa tung ra đi vi người dân trong nhiu năm qua.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 14/09/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa, Trân Văn, Nguyễn Hùng
Read 155 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)