Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/10/2020

Quy hoạch nhân sự : 'Bỏ thì thương...'

Trân Văn

Ông Lê Quang Thưởng, cu Phó Ban T chc ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và ông Thang Văn Phúc, cu Th trưởng Ni v ca chính ph Vit Nam va thay mt đng, chính ph gii thích ti sao, đng và chính ph điu đng hàng lot Bí thư các tnh v nm gi nhng v trí ch cht trong chính ph - chun b cho ni các mi.

quihoach1

Bí thư Tnh ủy Kiên Giang, Nguyn Thanh Ngh - con trai cu Th tướng Nguyn Tn Dũng, được b nhim quay li gi chc th trưởng B Giao thông theo quyết đnh ca Th tướng Chính ph đưa ra hôm 6/10/2020. (nh chp màn hình Báo Giao thông)

***

Tính đến gi này, có năm bí thư ca năm tnh : Kiên Giang, Đin Biên, Đng Tháp, Qung Tr, Yên Bái được chính ph rút v lãnh đo mt s b trước khi các tnh này t chc đi hi đng. Gn nht là ông Nguyn Thanh Ngh (Bí thư Kiên Giang) được điu đng v làm Th trưởng Xây dng. Ông Trn Văn Sơn (Bí thư Đin Bin) được điu đng v làm Phó Ch nhim Văn phòng Chính ph (chc v tương đương Th trưởng).

Trước na, ông Lê Minh Hoan (Bí thư Đng Tháp) được lnh thôi làm Bí thư tnh và được điu đng v làm Th trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ông Nguyn Văn Hùng (Bí thư Qung Tr) cũng được lnh thôi làm Bí thư tnh và được điu đng v làm Th trưởng Văn hóa thể thao và du lịch. Tương t, bà Phm Th Thanh Trà (Bí thư Yên Bái) được điu đng v làm Th trưởng Ni v.

Tr li báo gii, ông Thưởng khng đnh :Đó là chuyn bình thường trong công tác cán b. Có ba phương án dành cho mt Bí thư tnh hết nhim k : hoc s làm tiếp, hoc điu đng đm nhim vai trò khác, hoc ngh hưu. Gn đây, nhng người không đ tui tái c thường được điu đng đm nhim công vic khác vì cho h ngh hưu ngay s lãng phí ngun nhân lc tt.

Ông Phúc cũng nhn đnh y ht như thế và nhn mnh :Đó là cách đ s dng hiu qu nhng cán b trong quy hoch, đã trưởng thành, có kinh nghim thc tin. Nếu không tn dng s là s lãng phí rt ln, thm chí có th là thit thòi cho đng và nhà nước. Vi người có kinh nghim, kiến thc li không có điu tiếng gì thì… cng hiến được thêm mt ngày cũng tt vì không th có ngay mt đi ngũ cán b tr mà dày dn kinh nghim. Đó cũng là lý do cơ cu Ban chấp hành trung ương nhim k ti được thiết kế ba đ tui(1)…

***

Đim đu tiên phi lưu ý là trên danh nghĩa, c năm Bí thư tnh va được điu đng đu là nhng cá nhân đang đng đu các cơ quan đi din cho "nguyn vng, ý chí" ca dân chúng đa phương ti Hi đng nhân dân (Ch tch Hi đng nhân dân tnh) và Quc hi (Trưởng Đoàn Đi biu ca tnh ti Quc hi). Điu đng như thế khác gì ngonh mt vi "nguyn vng, ý chí" ca nhân dân và xác nhn bu c ti Vit Nam là trò h ?

Đim th hai, ti sao phi "thiết kế ba đ tui" đ ri va phi bin gii v "trường hp đc bit do quá tui", va loay hoay tính toán tn dng nhng cá nhânđã trưởng thành, có kinh nghim thc tin nhmtránh… lãng phí, thit thòi cho đng, nhà nước ? Nếu xemkinh nghim, kiến thc, không có điu tiếng gì là đáng quý thì "thiết kế ba đ tui" rõ ràng là… khuyến khích gian ln tui, như đã tng thy !

Đim th ba, nhân tài Vit Nam quý và hiếm đến mc phi tn dng như thế sao ? Trong năm Bí thư tnh va được điu đng sang nhn công tác mi ni các và s là nhng lãnh đo ch cht ca ni các mi, tr ông Lê Minh Hoan chưa thy điu tiếng, bn cá nhân còn li đu chng l gì vi công chúng vì tng trc tiếp hoc gián tiếp dính chàm.

Dn đu bn người này là bà Phm Th Thanh Trà chi rut ông Phm Sĩ Quý, cu Giám đc S Tài nguyên và môi trường tnh Yên Bái, nhân vt cách nay ba năm tng làm dư lun rúng đng vì nh… bn chi và… tha kếmà s hu mt qun th bit th nguy nga có din tích hàng chc ngàn mét vuông trung tâm thành ph Yên Bái. Chưa k nhà đt nhiu nơi khác, k c Hà Ni...

Du vi phm hàng lot qui đnh v đt đai và xây dng, ông Quý ch đóng 500 triu tin pht và được hp thc hóa các sai phm. Tuy vi phm đ th, đc bit là vi phm Lut Phòng chng tham nhũng nhưng dưới s lãnh đo ca bà Trà, Yên Bái ch cách chc Giám đc S Tài nguyên và môi trường ri điu đng ông Quý sang Hội đồng nhân dân tnh làm Phó Văn phòng (2). Vì sao chính ph nhim k ti cn mt người như bà Trà làm Th trưởng Ni v ?

Tương t, vì sao li chn ông Nguyn Văn Hùng – nhân vt vn được xem như th lĩnh phe Vĩnh Linh trong cuc đi đu vi phe Gio Linh nhm kim soát Qung Tr(3), tng ni tiếng khi đ n Bí thư huyn Hướng Hóa vn đã b cách chc và chuyn qua làm Phó Ch tch Mt trn T quc tnh nhưng tiếp tc đng ra t chc "b phiếu tín nhim" và ban hành Chương trình Công tác trng tâm ca Ban Thường v huyn Hướng Hóa (4) – gn như c đi ch làm công tác đng đm nhn vai trò Th trưởng Văn hóa thể thao và du lịch ?

Trường hp ông Trn Văn Sơn, Bí thư Đin Biên được chn làm Phó Ch nhim Văn phòng Chính ph làm người ta nh ti Trnh Xuân Thanh ! Ông Sơn tng là Ch tch Hi đng Qun tr kiêm Tng Giám đc Tng Công ty Xây dng Bch Đng. Dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh chng l gì doanh nghip nhà nước tng là nhà thu b ct hp đng xy dng công trình Nhiêu Lc Th Nghè vào năm 2008 này vì thi công lum thum, nhếch nhác, vi phm tiến đ (5)

Cho đến gi này, nhiu người vn chưa hiu được ti sao năm 2009, ông Sơn li được chn làm Th trưởng Xây dng dù Tng Công ty Xây dng Bch Đng ni như cn do kinh doanh cu th, bê bi, liên tc vi phm các hp đng thi công và thua l trm trng. Năm 2014, Tng Công ty Xây dng Bch Đng chuyn thành công ty c phn nhưng vì n phi tr chiếm đến 90% tng giá tr tài sn nên c phiếu không ai thèm mua (6). Riêng ông Sơn thì được luân chuyn t B Xây dng v làm Phó Bí thư (7) ri Bí thư tnh Đin Biên và nay, căn c theo li gii thích ca ông Thưởng, ông Phúc thì ông Sơn là nhân lc tt, đ ông v vườn sthit thòi cho đng, nhà nước !

Trường hp cui cùng ông Nguyn Thanh Ngh (Bí thư tnh Kiên Giang, con trai ông Nguyn Tn Dũng). Ông Ngh là người duy nht trong s năm Bí thư tnh va b y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương đ ngh xem xét k lut vì liên đi v trách nhim đi vicác sai phm trong quy hoch, qun lý, s dng đt đai, khoáng sn, môi trường Kiên Giang t năm 2011 đến năm 2017, gây tht thoát hơn 2.300 t đng (8).

Ông Ngh cũng là người duy nht sau khi luân chuyn được điu đng làm công vic cũ (Th trưởng Xây dng) . Tnh y Kiên Giang cũng là nơi duy nht cho biết chưa được thông báo v vic điu đng ông Ngh ra Hà Ni và ch biết tin qua báo chí (9) ! Điu đó cho thy, sp đt nhân s lãnh đo đng, nhà nước, quc hi, chính ph không ch tùy tin mà còn hết sc khó hiu, đáng ng, du cho gii lãnh đo đng không ngng trn an rng la chn, sp đt nhân s là mi, thn trng, cht ch(10)...

Trân Văn

Nguồn : VOA, 13/10/2020

Chú thích

(1) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vi-sao-nhieu-bi-thu-tinh-uy-duoc-dieu-dong-lam-thu-truong-1732651.tpo

(2) https://vnexpress.net/cuu-giam-doc-so-tai-nguyen-yen-bai-chuyen-cong-tac-ve-ha-noi-3870781.html

(3) https://www.facebook.com/ngocbaochau7979/posts/1856735867708299/

(4) https://laodong.vn/xa-hoi/quang-tri-bi-thu-huyen-bi-ky-luat-thoi-chuc-van-tiep-tuc-duong-chuc-654171.ldo

(5) https://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/thi-cong-cham-tien-do-tct-xay-dung-bach-dang-bi-cat-hop-dong-ar4794

(6) https://baodauthau.vn/xay-dung-bach-dang-co-gi-truoc-dot-thoai-von-post51100.html

(7) https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/chinh-tri-xa-hoi/thu-truong-bo-xay-dung-lam-pho-bi-thu-tinh-uy-dien-bien-123776.html

(8) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vi-pham-quan-ly-dat-dai-o-kien-giang-nhieu-lanh-dao-tinh-xin-rut-kinh-nghiem-1710972.tpo

(9) https://tuoitre.vn/ong-nguyen-thanh-nghi-van-dieu-hanh-dai-hoi-dang-bo-tinh-kien-giang-20201006120340939.htm

(10) https://plo.vn/thoi-su/tong-quan-cong-tac-nhan-su-dai-hoi-dang-lan-thu-xiii-941964.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 61 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)