Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/10/2020

Phải sống với đại dịch Covid-19 đến bao giờ ?

Nguyễn Lai - VOA tiếng Việt

Ni lo khó khăn khi đi dch Covid kéo dài

Nguyễn Lai, VOA, 24/10/2020

Ni lo cơm áo go tin và ám nh tht nghip đang on nng đôi vai người lao đng trong nước gia lúc đi dch Covid kéo dài chưa có hi kết.

noilo1

Nhân viên y tế thc hin vic kim soát và kh khun ti nhà hàng nơi bnh nhân Covid-19s 447 làm vic ti Hà Ni. (nh chp màn hình VnExpress)

Ni lo cơm áo go tin và ám nh tht nghip đang on nng đôi vai người lao đng trong nước gia lúc đi dch Covid kéo dài chưa có hi kết.

Hot đng kinh tế b ngưng tr, khách du lch quc tế không có, nhiu cơ s kinh doanh, sn xut tm đóng ca khiến tình trng tht nghip gia tăng và nhiu h gia đình lâm cnh túng thiếu.

Trong căn h cht chi và cũ nát trên đường Kim Mã, qun Ba Đình, Hà Ni, anh Đoàn Quc Anh, mt nhân viên giao nhn ca mt tp đoàn ln, cho biết t khi b sa thi my tháng nay, anh chưa th tìm được vic làm mi. Thi bui phn ln các công ty, doanh nghip đang tìm cách ‘đui bt người đ gim nh gánh nng chi phí, anh và nhng người đng cnh ng không có hy vng gì. Toàn b chi phí sinh hot ca gia đình bn ming ăn gi trông c vào người v.

"Mình thì vn liên lc vi anh em đng nghip cũ trong công ty đ xem có vic gì không thì gii thiu cho mình, nhưng sut my tháng qua chng nơi nào cn người c. Ngay c dàn lãnh đo ch làm cũ h cũng đã đui mt na, ch gi li my người thôi", Quc nh bun ru chia s.

Ngay c nhng gia đình có điu kin kinh tế khá gi, ni lo lm phát và đi sng kinh tế khó khăn kéo dài cũng đang len li vào tâm trí h.

Bà Nguyn Minh Hương, mt cư dân khu vc ph c, qun Hoàn Kiếm, cho biết t vài tháng nay, căn nhà mt đường ca bà vn cho thuê dài hn làm home stay cho khách ngoi quc đã phi min và gim hơn na tin thuê hàng tháng bi không có khách. Nhng thu nhp thêm t tin c phiếu ca mt s công ty cũng không còn được bao nhiêu, do li nhun st gim nghiêm trng trong sut gn mt năm nay k t khi Covid bùng phát. Cu con trai đi làm thì thu nhp cũng bp bênh nên mi chi phí sinh hot gia đình đu trông vào đng lương hưu ít i ca bà. Trước tình hình đó, bà Hương đã phi tiêu dn tin tiết kim và bán bt nhng món đ giá tr đ trang tri cuc sng. Bà e rng nếu tình hình này còn kéo dài thì gia đình bà cũng s lâm vào cnh khó khăn, túng thiếu.

"Khó khăn tht s đy ch không đùa đâu. Nói chung nhiu người bây gi là phi tiêu vào lõi ri, ch không phi là chi tiêu bng s tin người ta kiếm được như trước na. Khách du lch không có, hàng quán cũng không có khách my vì nhiu người hn chế chi tiêutht nghip ngày càng nhiu... Giá vàng thi gian gn đây cũng tăng vt ri", bà Hương chia s vi VOA.

Đi vi nhng người cao tui, có nhiu kinh nghim sng như bà Hương, thì giá vàng tăng không phi là mt tín hiu tt. Đây là du hiu cho thy lm phát có th tăng cao, đng tin đang mt giá do tình trng kinh tế và sn xut m đm kéo dài.

Ni lo đi dch chưa hết mà tai ương lũ lt đã p ti Vit Nam. Bà Hương s rng nhng tháng ti không ch người dân min Trung mà c nhng gia đình th đô Hà Ni như bà cũng phi chu cnh qun bách khi đng tin thì kiếm không ra mà giá c mi th c theo nhau phi mã.

Nguyễn Lại

Nguồn : VOA, 24/10/2020

***************************

Chuyên gia : Covid s nguy him hơn vàomùa l hi cui năm

VOA, 24/10/2020

Nhng tháng cui năm khi tiết tri lnh hơn vào mùa đông s có ri ro v cúm mùa cng vi vic mi người đi li, t tp đông trong mùa l hi càng làm tăng nguy cơ dch Covid-19 din biến phc tp M, mt chuyên gia cnh báo và kêu gi mi người cn trng.

noilo2

Nhng nơi mua sm tp trung đông đúc vào ngày th Sáu Đen s rt ri ro vi dch Covid-19

Mi đây, Trung tâm Kim soát và Ngăn nga Dch bnh M (CDC) đã đưa ra hướng dn v vic t hp trong mùa l và nhng điu người M cn lưu ý trước khi đi li, t chc hoc tham d các ba tic.

‘Cng li s nguy him

T tháng 9 đã có cúm mùa trong khi Covid-19 đang tăng cao tr li, chúng ta phi cn thn vì hai th này mà cng li s rt nguy him, bác sĩ Võ Đình Hu t thành ph Pomona, bang California, khuyến cáo.

Ông cho biết cho đến thi đim này chưa có báo cáo có ca nào va nhim virus corona va nhim cúm và kêu gi mi người, nht là các c già và tr nh, nên chích nga cúm.

Ông nói dù chưa có bng chng cho thy virus corona suy yếu khi tri nóng hay mnh lên khi tri lnh, nhưng tri nóng có cái tt là ít có kh năng b cúm hay sưng phi.

Điu mu cht ca vic phòng nga trước virus corona, theo ông, là gi cho cơ th khe mnh và tăng sc đ kháng.

"Ti sao trong 100 người nhim ch có 10 người b nng thôi, nhng người còn li không có triu chng hoc t lành ?"

"Vn đ quan trng nht là th cht ca chúng ta. Nếu chúng ta khe, ăn ung đy đ, ng đy đ, ra tay sch s, tránh tiếp xúc nhiu, ra ngoài đeo khu trang thì cơ hi b bnh rt ít", ông khuyên. (6 :55)

Bác sĩ Hu lưu ý mc dù s ca nhim M đang tăng nhưng s t vong đã gim đi nhiu so vi giai đon đu ca dch bnh. "Có v là bnh đã bt nguy him hơn vì bây gi đã có nhng cách cha tr tt hơn mc dù không đng nht trên thế gii", ông nói.

Lưu ý trong mùa l hi

Trong dp l Halloween cui tháng 10, v bác sĩ này đ ngh các em nh đi xin ko nên đeo khu trang, đi trong nhng nhóm nh và cách xa nhau.

"Nếu ph huynh nào thy ngi quá thì t mua ko v làm ba tic cho con cái ăn ung thôi".

Còn v L T ơn cui tháng 11, vn là dp người M đoàn t vi gia đình và t tp bn bè, bác sĩ Hu khuyên bn bè thì nên gim đi, ch có gia đình và bà con vi nhau thôi.

Vn theo li ông, trong lúc này người Vit nên tm thi dng thói quen ăn ung chung như dùng chung chén nước chm và nên ngi xa nhau trong các ba tic.

Ngày mua sm Black Friday sp ti, vn thu hút rt đông người dân xếp hàng chen nhau mua đ gim giá, v bác sĩ này khuyên ‘đng nên đimà nên mua sm trc tuyến cho an toàn cũng như hn chế du hành dp l cui năm.

"Chng nào có vaccine thì đi li thoi mái. Nếu khong cách không quá xa thì lái xe riêng là hay nht, còn nếu phi đi máy bay thì phi rt thn trng", bác sĩ Hu lưu ý.

Ba nhóm ri ro

Trong khuyến ngh ca mình, CDC kêu gi người dân đánh giá mc đ lây nhim Covid-19 ti nơi mình đ quyếtđnh có nên hoãn, hy b hoc gii hn s lượng người đến tic tùng hoc có nên tham d hot đng nào đó hay không. Nếu t l lây nhim cao, cơ quan này khuyến ngh ch nên t tp hn chế.

CDC phân ra ba nhóm hot đng tùy theo mc đ ri ro là ri ro thp, ri ro va phi và ri ro cao.

Theo đó, nguy cơ thp nht đ không lây nhim hoc không b lây nhim là t chc L T ơn nhà mình vi gia đình nh và t chc qua mng vi đi gia đình.

Vào ngày l, mi người có th nu nướng đ ăn cho các thành viên gia đình không chung nht là nhng người có nguy cơ cao ri đem đến cho h mà không cn phi tiếp xúc. H cũng có th t chc ba ti o như bin pháp gim thiu ri ro.

Nếu ai vn mun t chc ba tic vào L T ơn, CDC khuyên nên t chc ngoài tri vi gia đình và bn bè trong khu ph.

"Các cuc tp hp vi thêm nhiu bin pháp phòng nga, chng hn như đeo khu trang, giãn cách xã hi và ra tay…ít có ri ro hơn là các cuc t tp ch có ít hoc không có các bin pháp đ phòng", CDC khuyến cáo.

Các hot đng có nguy cơ va phi bao gm thăm vườn bí ngô hoc vào vườn cây ăn trái vi điu kin phi sát khunra tay trước khi chm vào bí ngô hoc hái táo, có đeo khu trang và gi giãn cách xã hi.

Ngoài ra, đến xem các cuc tranh tài th thao ngoài tri, ngay c khi đã áp dng các bin pháp đ phòng, vn có nguy cơ lây nhim mc trung bình.

Có nguy cơ lây bnh cao nht là các cuc t tp đông đúc trong nhà, ăn ti hoc tic tùng, đc bit vi nhng ngườikhách không phi thành viên trong gia đình.

"Nhng cuc t hp trong nhà có h thng thông gió kém tim n nhiu ri ro hơn nhng nơi được thông gió tt, chng hn như nhng nơi có ca s hoc ca chính được m ra", CDC nhn đnh.

Nhng cuc t tp kéo dài s nguy him hơn nhng cuc t tp chóng vánh. Và càng có nhiu người tham d thì ri ro càng cao.

Mua sm trong các ca hàng và trung tâm mua sm đông đúc trước hoc sau L T ơn là mt hot đng khác mang tính ri ro cao, cũng theo CDC.

Đi li trong k ngh, đi máy bay hoc đi giao thông công cng tăng kh năng nhim và lây lan Covid-19, CDC cho biết.

" nhà là cách tt nht đ bo v bn thân và người khác", CDC nói.

‘Phi hy sinh

"Mt s người đt nước này có th s có mt L T ơn tương đi bình thường, nhưng nhng vùng khác, đó s là Anh nên hoãn li và có th ch t chc trong phm vi gia đình, và cn đm bo rng nên t chc làm sao mà mi người đeo khu trang, và không t tp quá đông đúc", giám đc Vin D ng và Các bnh truyn nhim Quc gia Anthony Fauci nói vi CNN.

"Nhng gì chúng ta đang bt đu thy bây gi - và chúng ta không th nào thoát khi - chúng ta đang bt đu thy Trung Tây và Tây Bc các ca xét nghim dương tính gia tăng, vn có kh năng là ch du d đoán rng chúng ta s thy đà tăng ca dch bnh", bác sĩ Fauci nói.

"Bn có th phi cn răng hy sinh t hp, tr phi bn khá chc chn rng nhng người tham d không b nhim. Hoc là h được xét nghim mi đây hoc h không có bt k tương tác nào vi bt k ai ngoi tr bn và gia đình bn",chuyên gia này khuyến cáo trong cuc phng vn vi CBS News.

Nguồn : VOA, 24/10/2020

**********************

Châu Á tr thành khu vc th hai có hơn 10 triu ca nhim virus corona

VOA, 24/10/2020

Tính đến th By 24/10, Châu Á có s ca nhim virus corona mi vượt quá 10 triu người, là khu vc đng th hai trên thế gii v tng s ca nhim, theo thng kê ca Reuters.

noilo3

Mt đim xét nghim Covid-19 Hyderabad, n Đ, 20/10/2020

Tình trng này xy ra khi các ca nhim tiếp tc tăng n Đ, bt chp thc tế là các nước khác, s ca nhim tăng chm li hoc gim mnh.

Ch đng sau Châu M Latinh, Châu Á chiếm khong 1/4 trong tng s 42,1 triu người nhim virus trên toàn cu. Vi hơn 163.000 người chết, Châu Á chiếm khong 14% tng s người t vong vì Covid-19trên toàn cu.

Cho dù có s gia tăng đt biến Châu Á, Châu lc này nhìn chung ghi nhn có s ci thin trong vic x lý đi dch trong nhng tun gn đây, vi s lượng ca nhim hàng ngày tăng chm li nhng nơi như n Đ - đây là mt s tương phn rõ rt vi s ca Covid-19tăng cao tr li Châu Âu và Bc M.

Trong khu vc, vùng Nam Á mà đng đu là n Đ b nh hưởng nng n nht, ghi nhn gn 21% s ca nhim virus corona toàn cu và s ca t vong chiếm 12%. Điu này trái ngược vi các quc gia như Trung Quc và New Zealand đã dp được dch, hay Nht Bn, nơi Covid-19vn còn tn ti nhưng không tăng s ca lây nhim.

n Đ là quc gia b nh hưởng nng n th nhì trên toàn thế gii, ch sau Hoa K, mc dù t l lây nhim đang chm li quc gia đông dân th hai thế gii. Theo phân tích ca Reuters, tính trung bình trong 1 tun, n Đ ghi nhn hơn 57.000 trường hp nhim virus mi ngày, vi 58 ca nhim mi trên 10.000 dân nn kinh tế ln th ba Châu Á.

Trung bình mi ngày, n Đ có 764 ca t vong do Covid-19, là mc ti t nht trên thế gii, và chiếm t l 1 trên 13 ca t vong do đi dch trên toàn cu.

Quc gia này ghi nhn gn 7,8 triu ca nhim, thp hơn con s 8,5 triu ca ca Hoa K, và có gn 118.000 ca t vong, so vi 224.128 ca Hoa K. Tuy nhiên, trong khi s ca Hoa K tăng lên gn đây, s lây nhim n Đ đã chm li, vi s ca nhim hàng ngày đt mc thp nht trong gn ba tháng vào hôm 21/10.

Đông Nam Á, vào tun trước, Indonesia đã vượt qua Philippines, tr thành quc gia b nh hưởng nng n nht vi hơn 370.000 ca nhim.

Theo Reuters

Nguồn : VOA, 24/10/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Lai, VOA tiếng Việt
Read 334 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)