Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/10/2020

Tưởng niệm một năm 39 người chết thảm trong thùng công-ten-nơ

Nguyễn Hùng

Nhng s kin tưởng nim ti Anh bt đu bng vicđc tên tt c 39 người thit mng trên kênh Twitter ca đài BBC Essex sáng 23/10. Dù tên h cùng được đc, h hn đã ln lượt qua đi trong hành trình hàng chc tiếng trên bin t B ti ht Essex, Anh. Trong nhng âm thanh thu li trên đin thoi di đng trong cơn hong lon vì thiếu dưỡng khí và quá nóngcó tiếng nó chết ri’. Ging tiếng Vit đã rt c gng nhưng vn nhiu lúc không sõi ca phát thanh viên Ben Fryer xướng tên ca nhng người xu s trên nn nhc bun trongvideo dài hai phút .

container1 (2)

Mt s người tham gia tưởng nim 39 nn nhân qua chương trình Zoom. (Hình : Hùng Nguyn)

Không thy BBC đưa tin v các hot đng ghi nh ngày này ca các chùa hay hi đoàn Vit Nam ti Anh. Nhưng kênh truyn thông hàng đu thế gii này có đưa tin v chuyncng đng người Hoa Hackney, London đ c ngày 23/10 đ đón nhng ai mun ti thp hương cho 39 người Vit. Hi năm ngoái, lúc đu cnh sát Anh đã loan báo nhm rng nhng người thit mng là người Trung Quc.

Trang tin RTE t Ireland, nơi người cm đu đường dây đưa 39 người Vit vào Anh đã b bt sau khi thm kch xy ra,đưa tin k hơn v ngày tưởng nim ca Trung tâm cng đng người Hoa Hackney. H dn li ông Jaber Lam, 64 tui, Giám đc Trung tâm, nói thành viên ca trung tâm bao gm c cng đng người Hoa và cng đng người Vit. Ông mun mi người có th ti đ "chia s tri nghim, ni bun chung và nhng gian khó ca cng đng di cư".

Ông Jaber tng đóng vai trò liên lc gia cng đng người Hoa và cnh sát Anh trong v 58 người Trung Quc chết trong công-ten-nơ cng Dover, Anh hi tháng Sáu, 2000. Ông được dn li nói cũng như nhng người Trung Quc trước đó, 39 người Vit là "nn nhân ca toàn cu hoá"

"Tt c các nn nhân đu có hoàn cnh ging nhau, h phn ln ti t các vùng quê nơi cái gi là công nghip hoá đã phá hủy phương tin sng ca h. H buc phi di chuyn đ kiếm ăn".

Ông nói thêm : "Trong hai hay ba thp niên qua cái gi là toàn cu hoá đã làm thế gii gn li vi nhau, đem tư bn ti nơi có lao đng r và phá hủy môi trường sinh thái và môi trường sng bn đa".

Mt người ti tưởng nh, bà Gwyn Binyon, 39 tui và làm vic chính ti Hackney, nói vi RTE bà đến trung tâm ln đu và nói thêm : "Tôi có cm giác nhìn chung người ta vn chưa xem nhng người qua đi là các cá nhân đy sinh lc, nhng người tình c sinh ra trong hoàn cnh mà h cm thy không th tiếp tc sng trong hoàn cnh y".

Mt phóng viên ca BBC Essex cũng đưa tin vbui l cu nguyn khác London hôm 25/10. Trên mng xã hi Twitter, vn khá ph biến Anh, người ta dùng các t#remembertheessex39 đ ghi nh dp tròn mt năm 39 người qua đi.Mt trong nhng thông đip được nhiu người chia s đăng bàn th kèm danh sách nhng người thit mng cùng bc họa vi nhng li "không có con người nào bt hp pháp". Mt s người khácdùng Zoom đ cùng tưởng nh 39 người.Cô Hau-Yu, mt trong s nhng người tưởng nim qua Zoom, nói vi VOA Tiếng Vit rng h tham gia hot đng tưởng nim ca nhóm Remember & Resist, tm dch là Ghi nh & Phn kháng. Nhóm này có ch trương không biên gii, không quc gia đ mi người có th t do di chuyn ti bt k nơi nào h mun.

Th#remembertheessex39 cũng được dùng trên Instagram nơi cô Trương Thc Đoan đã v nhng hình nh tưởng nim nhng người còn được gi là "thùng nhân". Cô Thc Đoan, mtsinh viên ngh thut đang hc Canada, nói vi VOA Tiếng Vit : "Mc đích thc hin b poster này đến t nhng thc mc ca tôi v góc nhìn ca người Vit Nam trong nước vi nhng người Vit Nam t nn và nhp cư vào các nước khác. Vì c thuyn nhân và thùng nhân đu b gn vi danh xưng là "dân vượt biên" vi mt nghĩa rt tiêu cc.

container2

Hình tưởng nim 39 nn nhân do cô Trương Thc Đoan thc hin.

"Ti sao không nghĩ h là nhng con người dũng cm, dám t b tt c đ xây dng mt tương lai tt đp hơn ? Và ti sao sau 45 năm kết thúc chiến tranh, người dân Vit Nam vn phi ri b quê hương đ đi tìm min đt khác đy n s vi hy vng được đi đi ?

"Hơn na v vic Essex cũng cho thy nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung không hn là thiên đường cho người nhp cư. Và biên gii gia các nước vô hình chung đã biến thành rào cn mang tính sc tc, phân bit giai cp và xut thân. Đó cũng chính là rào cn ngăn cách s cm thông gia người và người".

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 26/10/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hùng
Read 42 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)