Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/01/2021

Nhân sự đảng : Tuyệt mật và dập mật !

Trân Văn

Chuyn ông Nguyn Nhân Chinh va được b nhim làm Giám đc S Lao động, thương binh và xã hội tnh Bc Ninh chính là ví d minh ha mi nht cho thm cnh quc gia, dân tc dp mt vì Đng cộng sản Việt Nam tiếp tc xác đnh la chn sp đt nhân s là tuyt mt !

nhansu1

Ti mt hi ngh ca Đảng cộng sản Vit Nam. Hình minh ha. Photo Nhan dan.

***

Ông Nguyn Nhân Chinh là con trai ông Nguyn Nhân Chiến - y viên Ban Chp hành Trung ương Đng cộng sản Việt Nam và va mi thôi làm Bí thư Tnh y Bc Ninh. Tháng 7 năm ngoái, ông Chinh khi đó là Bí thư Tnh đoàn Bc Ninh được Ban Thường v Tnh y Bc Ninh"ch đnh" làm Bí thư thành ph Bc Ninh.

V "ch đnh" y làm dư lun rúng đng bi rõ ràng Ban Thường vụ Tnh y Bc Ninh c tình biến Đi hi Đng b thành ph Bc Ninh thành trò h. Các đi biu được khuyến khích xem xét, la chn Bí thư cho thành ph này nhưng va bu xong, Ban Thường vụ Tnh y Bc Ninh lp tc điu đng Bí thư làm công vic khác ri"ch đnh" ông Chinh thay thế !

Tuy vic"ch đnh" ông Chinh đúng qui đnh và đúng qui trình nhưng sđúng đn vn tác đng bt li ti nhn thc, tình cm mà công chúng dành cho đng, thành ra Ban T chc ca Ban chấp hành trung ương đng đành yêu cu Ban Thường v Tnh y Bc Ninh chú ý trách nhim nêu gương, nht là ca người đng đu trong b trí cán b.

Na tháng sau yêu cu va k, Ban Thường v Tnh y Bc Ninh ch đnh người khác thay ông Chinh làm Bí thư thành ph Bc Ninh, cùng lúc vi s kin chính quyn tnh Bc Ninh công b quyết đnh tiếp nhn ông Chinh, điu đng ông đến S Lao động, thương binh và xã hội và b nhim ông làm Phó Giám đc.

Lúc y, rt nhiu người thc mc, ti sao c h thng chính tr ln h thng công quyn Bc Ninh đã dng công dn đường, sp ch cho ông Chinh (chuyn t lãnh đo đoàn thành lãnh đođng, do tình thế phi chuyn thành công chc lãnh đo cp tnh) mà ch đt ông vào v trí Phó Giám đc mt s ( ?).

Gi, thc mc y đã có câu tr li : S dĩ ông Chinh được điu đng v S Lao động, thương binh và xã hội làm Phó Giám đc bi sau đó bn tháng, Giám đc s s v hưu đ ông Chinh thế ch và cn có thi gian đ dư lun nguôi ngoai chuyn ông Chinh ch hc c vua, hiu biết và kinh nghim ch xoay quanh nhng hot đng liên quan ti "c, đèn, kèn, trng" !

Du s kin ch trong sáu tháng, ông Chinh được la chn sp đt làm lãnh đo ba cơ quan thuc c h thng chính tr ln h thng công quyn Bc Ninh khiến nhiu người, nhiu gii, k c báo gii cm thy "chướng tai, gai mt" (1) nhưng vi h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam, điu đó hoàn toàn hp lý v hp l !

Khi đng cộng sản Việt Nam còn là t chc chính tr duy nht, nm gi đc quyn lãnh đo toàn din ti Vit Nam thì la chn sp đt nhng cá nhân như ông Chinh tham gia qun tr - điu hành c h thng chính tr ln h thng công quyn t trung ương đến đa phương còn hp lý và hp l !

***

Trung tun tháng trước, ti Hi ngh Tng kết công tác phòng - chng tham nhũng giai đon 2013 2020, ông Nguyn Phú Trng khoe :Đng đã k lut 131.000 đng viên và riêng nhim k này(2016 – 2021) đã k lut hơn 3.200 đng viên liên quan đến tham nhũng, kiến ngh thu hi, x lý tài chính hơn 700.000 t đng, hơn 20.000 héc ta đt.

Cn chú ý là ông Trng ch báo công ch không nhn trách nhim, dù đng ch thu hi được 32% ca 700.000 t công sn và 20.000 héc ta công th đã b nhng cá nhân do đng la chn sp đt làm lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương, chia nhau trm cp và cưỡng đot (2).

Liu có thđy mnh vic xây dng, hoàn thin th chế v qun lý kinh tế - xã hi và phòng - chng tham nhũng, tng bước hoàn thin cơ chế phòng nga cht ch, bo đm "không th", "không dám", "không mun", "không cn" tham nhũng như ông Trng tuyên b khi có hơn 3.200 đng viên liên quan đến tham nhũng nhưng trong by năm (2013 2020)mà ch x lý hình s được gn 700 v,trong đó ch khang 1% s v b khi t - truy t - x pht do tham nhũng, nhn hi l ?

Nếucông tác cán b, ci cách hành chính, công khai, minh bch, trách nhim gii trình trong hot đng ca các cơ quan, t chc, đơn v được tp trung lãnh đo, ch đo thc hin và đt kết qu tích cc đphòng nga tham nhũngthì ti sao li xy ra nhng s kin như Nguyn Nhân Chinh ch là quý t ca mt y viên Ban chấp hành trung ương đng mà trong sáu tháng, có ti ba ln được đt, đ vào hết v trí lãnh đo này ca h thng chính tr đến v trí lãnh đo khác ca h thng công quyn Bc Ninh ?

Chính ph Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam va s dng công quyn, xác đnh, nhng ni dung liên quan đến nhân s lãnh đo đng cộng sản Việt Nam là"bí mt nhà nước". Nếu đng không mun hoc chưa công b, tt c nhng thông tin liên quan đến la chn, sp đt, kim tra - k lut nhng cá nhân đã hoc s lãnh đo đng đu là… tuyt mt(3) !

Đng va chn xong các ng viên cho B Chính tr, Ban Bí thư khóa ti, y viên B Chính tr kiêm Th tướng Vit Nam lp tc xác đnh thông tin liên quan đến nhân s đã, đang hoc s lãnh đo đng là tuyt mt, k c t cáo, khiếu ni nếu đ căn c cho rng cá nhân nào đó bt xng.

Ai s đ dũng cm đ công b bn kê khai tài sn mà mt s cá nhân va được la chn vào B Chính tr, Ban Bí thư khóa ti đã np cho đng, lên ti hàng ngàn t đng ? Tiếp tc biến bí mt ca mt vài cá nhân trong đng thành "bí mt nhà nước" mc "tuyt mt", dân tc này, x s này tiếp tc dp mt !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 08/01/2021

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/chi-trong-6-thang-ong-nguyen-nhan-chinh-da-kinh-qua-3-vi-tri-lanh-dao-tai-bac-ninh-202101050959434.htm

(2) 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 83 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)