Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/02/2021

Trông Đài Loan, đừng… ngẫm đến ta !

Trân Văn

Đài Loan li lên tiếng bày t s bt bình và phn đi mnh m vic WHO (T chc Y tế Thế gii) và Văn phòng Khu vc Tây Thái Bình Dương ca WHO (WPRO), gn s ca nhim Covid-19 Đài Loan vào "Trung Quc" trong Báo cáo mi nht ca WHO v din biến Covid-19 trên thế gii.

thaianhvan1

Trong bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ hai hôm 20/5, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố không chấp nhận nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" của Trung Quốc.

Ngoài vic phn đi trc tiếp, B Ngoi giao Đài Loan còn yêu cu Văn phòng Đi din Đài Loan ti hai nơi : Geneva và Philippines -tiếp tc làm vic vi WHO và WPRO đ phn kháng, đòi WHO và WPRO phi đính chính, vì WHO ch nên tuân th các tiêu chun liên quan ti y tế quc tế và điu phi vichp tác phòng chng dch bnh trên toàn thế gii.

Theo Đài Loan, WHO phi biết t chi áp lc chính tr không chính đáng ch không phi phi hp vi "nguyên tc Mt Trung Quc" do Trung Quc hư cu. Vic đưa các s liu thng kê v tình hình dch bnh ti Đài Loan vào mc Trung Quc, không ch mâu thun vi s tht là hai b eo bin không thuc v nhau, mà còn khiến các quc gia khác nhn đnh sai lch v tình hình phân b dch bnh.

Bà Âu Giang An – Phát ngôn viên B Ngoi giao Đài Loan, thay mt Đài Loan :Nghiêm khc nhc li, Đài Loan không phi là mt phn ca Cng hòa Nhân dân Trung Hoa, ch có chính ph Đài Loan được bu c dân ch mi có th đi din cho người dân Đài Loan trên trường quc tế. Vic WHO xem chính tr hơn c chuyên môn không nhng gây tn hi đến quyn được chăm sóc sc khe ca 23,5 triu dân Đài Loan, mà còn không giúp ích cho hp tác toàn cu nhm ngăn chn s lây lan ca đi dch. Ghi Đài Loan vào mc "Trung Quc" là sai lm nghiêm trng và WHO cn phi đính chính ngay.

***

Vi dân s khong 1/4 dân s Vit Nam, din tích khong 1/10 din tích Vit Nam (tròm trèm 36.000 cây s vuông), b Trung Quc cô lp trong bang giao quc tế bng chính sách "Mt Trung Quc", b tước tư cách mt quc gia đc lp sut t 1971 đến nay, song Đài Loan chưa bao gi khut phc Trung Quc, đng thi luôn tìm đ mi cách đ khng đnh tư thế riêng, hoàn toàn đc lp vi Trung Quc, khiến Trung Quc thường xuyên "mt ăn, mt ng" vì Đài Loan có th làm chính sách "Mt Trung Quc" tan tành.

Đó cũng là lý do ngày 28 va qua, Trung Quc nâng mc đ cnh cáo Đài Loan. Ông Ngô Khiêm Phát ngôn viên B Quc phòng Trung Quc, nhn vi vi Đài Loan qua mt cuc hp báo rng :Đùa vi la s b phng ! Đc lp đng nghĩa vi chiến tranh(2) ! Đài Loan lp tc hi đáp : Trung Quc nên suy nghĩ cn thn. Đng xem thường quyết tâm ca Đài Loan trong vic bo v ch quyn cũng như duy trì t do và dân ch.Ngày hôm sau – 29 tháng 1, B Ngai giao Đài Loan tiếp tc ch trích WHO như va k

***

Cũng là láng ging ca Trung Quc như Đài Loan, cũng phi đi din vi các yêu sách vô li ca Trung Quc v ch quyn như Đài Loan nhưng Vit Nam hành x rt khác. S khác bit trong quan h vi Trung Quc gia Vit Nam và Đài Loan, có th do Đài Loan không có t chc chính tr nào tr thành đng cm quyn nh được Trung Quc hu thun "thng nht đt nước", thành ra không cn thường xuyên bày t s "biết ơn" vô điu kin đi vi "s giúp đ quý báu" ca Trung Quc (3).

Cũng có th vì Đài Loan không có đng cm quyn nào đinh ninh : Bt k thế nào thì Trung Quc vn là… "người bn xã hi ch nghĩa rt ln ngay bên cnh, sn sàng h tr đ xây dng thành công ch nghĩa xã hi" (4), Đài Loan cũng không có lãnh đo đng nào t hào đã sáng sut gi cho quan h Vit Trung n đnh vì :Nếu đ xy ra đng đ thì tình hình bây gi bt n thế nào, chúng ta có ngi đây mà bàn vic t chc đi hi đng được không(5) ?...

***

Hai ngày na (1/2/2021), Lut Hi cnh mi mà Quc hi Trung Quc đã b phiếu thông qua và Ch tch Nhà nước Trung Quc đã ký ban hành s có hiu lc thc thi. Theo đó, cnh sát bin Trung Quc có quyn kim tra, ngăn chn tt c các phương tin hàng hi qua li nhng vùng bin mà Trung Quc bo là ca Trung Quc, có quyn s dng tt c các loi vũ khí đ tiêu dit tàu, thuyn ngoi quc, cũng như phá b các công trình xây dng trên vùng bin ca Trung Quc.

Cho dù có ti 80% din tích bin Đông ca Vit Nam tng b Trung Quc vơ vào và s b chi phi bi Lut Hi cnh mi nhưng h thng chính tr, h thng công quyn ca Vit Nam vn chưa nói gì. Nếu vào Google, dùng các t khóa bng tiếng Vit như "lut hi cnh mi+phn đi" đ tìm xem Vit Nam phn ng thế nào trước Lut Hi cnh mi ca Trung Quc thì ch thy h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam loan tin : Philippines đã phn đi (6), Indonesia đã phn đi (7).

Trước, trong, cũng như sau khi Lut Hi cnh mi thành hình, h thng chính tr, h thng công quyn ca Vit Nam t trung ương đến đa phương ch dc sc đ đi hi đng các cp và nay là đi hi đi biu toàn quc ln th 13 thành công tt đp ! Nếu sòng phng thì phi k thêm, cũng có đi biu tham d đi hi 13 nhc đến bin Đông, nhc đến ch quyn, xem thc trng bin Đông là mt trong nhng thách thc ln vì và ch vì khó… gi vng uy tín ca đng, chế đ trước nhân dân(8).

Trân Văn

Nguồn : VOA, 31/01/2021

Chú thích

(1) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=458&post=193403&unitname=Chính-tr&postname=B-Ngoi-giao-Trung-Hoa-Dân-Quc-%28%Đài-Loan%29-phn-đi-mnh-m-vic-WHO-xếp-Đài-Loan-vào-phm-vi-Trung-Quc-khi-cp-nht-tình-hình-Covid-19

(2) https://www.voatiengviet.com/a/trung-quoc-canh-bao-dai-loan-doc-lap-dong-nghia-voi-chien-tranh/5755037.html

(3) http://baochinhphu.vn/Doi-ngoai/Chu-tich-Quoc-hoi-hoi-kien-Tong-Bi-thu-Chu-tich-Trung-Quoc-Tap-Can-Binh/370618.vgp

(4) http://tuoitre.vn/khong-ai-quen-loi-ich-quoc-gia-dan-toc-527794.htm

(5) https://soha.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-neu-dung-do-tren-bien-ta-co-ngoi-day-duoc-khong-20151208144743885.htm

(6) https://tuoitre.vn/philippines-phan-ung-luat-hai-canh-trung-quoc-neu-khong-phan-doi-tuc-se-phuc-tung-20210127175910165.htm

(7) https://www.vov.vn/the-gioi/chuyen-gia-indonesia-luat-hai-canh-cua-trung-quoc-lam-gian-doan-dam-phan-coc-833606.vov

(8) https://thanhnien.vn/thoi-su/dai-hoi-xiii/bo-truong-to-lam-3-thach-thuc-de-doa-sinh-menh-dang-ton-vong-che-do/1334917.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 133 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)