Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/02/2021

So sánh cách chống dịch của Việt Nam và Hàn Quốc

Trân Văn

So vi Vit Nam, Nam Hàn có nhiu đim tương đng : Sau Tết âm lch, s ca nhim Covid-19 tăng (khong 600/ngày, gp đôi so vi trước Tết), din biến dch bnh có v phc tp hơn. Tuy nhiên cách hành x ca chính quyn Nam Hàn trong đi dch mang tính toàn cu này li rt khác.

vnhq1

Ti mt trung tâm xét nghim covid Seoul, South Korea.

***

Ông Moon Jae-in, Tng thng Nam Hàn va tuyên b s ni lng các bin pháp phòng nga vào 1 tháng 3. Thay vì áp đt các bin pháp có tính cưỡng ép, chính quyn Nam Hàn mun dân chúng t giác phòng nga bng ý thc trách nhim đi vi cng đng vì chng dch bn vng cuc chiến trường k.

Theo ông Moon, duy trì các bin pháp có tính cưỡng ép (hn chế đi li, cm ăn ung ti ch) s gia tăng gánh nng cho tiu thương cũng như các cơ s sn xut, kinh doanh nh. Bi thi tiết s m hơn, ni lng các bin pháp phòng nga, song song vi vic nâng cao mc pht nếu vi phm (chng hn không mang khu trang, t tp qua s lượng đã được n đnh) va giúp gim gánh nng này đ h tr các thành phn yếu thế, va giúp nn kinh tế có th hi phc.

Nam Hàn đang suy tính cách thc bù đp cho nhng thành phn yếu thế b thit hi vì chính sách phòng nga dch nghiêm ngt ca chính ph. Nhng thành phn yếu thế s sm nhn được gói h tr khn cp ln th tư. Nam Hàn cũng s chi 110 ngàn t Won (tương đương 91 t M kim) đ giúp khong 900.000 người làm vic trong lĩnh vc dch v, vn phi thường xuyên tiếp xúc vi khách hàng đã mt vic.

Ông Moon khng đnh, chính quyn Nam Hàn s sm t chc chích nga trên din rng. Chính quyn s giúp các cơ s sn xut, kinh doanh nh, các doanh nghip gim chi phí tuyn dng, chi phí lao đng, h tr đào to ngh đ đt mc tiêu tái to 900.000 vic làm ngay trong quý này (1).

***

Nhìn mt cách tng quát, thông đip ca ông Moon nói riêng và chính quyn Nam Hàn nói chung có nhng mc rt rõ ràng v thi gian, nhng con s rt c th v tái to vic làm, nhng chính sách mà đa s thường dân có th d dàng xác đnh ngay là thit hay gi, nên rt di vì trách nhim s rt nng n, áp lc s rt ln !

Cho dù Vit Nam cũng công b các gói h tr cho c nhng thành phn yếu thế ln doanh gii t đu năm ngoái nhưng đến nay, bi dch vn còn, thành ra gii nào cũng được to điu kin ch đi h tr khn cp. Trong đi dch, chính quyn Nam Hàn thua xa Vit Nam v vic xây dng tinh thn lc quan cho đi tượng mà h phc v. Dân Nam Hàn không có cơ hi đùa ct theo kiu :Lên TV mà nhn !

Đu năm ngoái, Nam Hàn tng khiến c thế gii choáng váng v mc đ lây lan Covid-19 nhanh và mnh, ch thua Trung Quc. Đó cũng là lý do Nam Hàn tr thành quc gia tiêu biu trong phòng nga và ngăn chn dch bnh hết sc hiu qu nhưng chính quyn Nam Hàn vn không có người nào tt nghip Cao cp Lý lun chính tr Hc vin Chính tr H Chí Minh biết cách đ đ cao s tài tình, sáng sut ca h thng chính tr, h thng công quyn Nam Hàn.

Vit Nam thì khác ! Trong khi nn kinh tế ca rt nhiu quc gia ng nghiêng bi tác đng t Covid-19, Vit Nam đt t l tăng trưởng kinh tế là 2,91% và được xếp vào nhóm có t l tăng trưởng cao nht thế gii năm 2020. Ngay lp tc, h thng chính tr, h thng công quyn, h thng truyn thông chính thc Vit Nam đng thanh tán tng, đi loi :Năm 2020, hai t Vit Nam được nhc đến nhiu nht vi nhng ngi ca và m t đp nht trên truyn thông quc tế t sau chiến thng Đin Biên Ph năm 1954 và thng li mùa xuân năm 1975, khi chúng ta khng chế thành công đi dch Covid-19, bo đm cuc sng an toàn, hnh phúc cho nhân dân(2).

Du đã có khá nhiu chuyên gia như ông Phm Thế Anh va lý gii, va cnh báo : T l tăng trưởng ca Vit Nam trong năm va qua không da trên các "tr ct" tht s ca tăng trưởng. T l tăng trưởng được ca ngi là c nht vô nh" y là nh chi tiêu nhiu (đu tư công), đng thi nh kim ngch xut khu ca khi doanh nghip ngoi quc đu tư vào Vit Nam. Phi lưu ý c hai đu có gii hn(3) song nhng ý kiến loi này không đáng đ đếm xa vì h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam ch cn có gì đó đ xin dương s t hào, bt k người nghèo điêu đng thế nào, doanh gii cũng như thành phn trung lưu tuyt vng vì bế tc ra sao !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/02/2021

Chú thích

(1) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=48976

(2) http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thanh-tich-dac-biet-trong-nam-ban-ron-nhat-cua-Chinh-phu/420546.vgp

(3) https://datviet.trithuccuocsong.vn/kinh-te/tai-chinh/tang-truong-nho-dau-tu-cong-va-fdi-vay-tien-di-dau-3427615/

Quay lại trang chủ
Read 502 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)