Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/06/2021

Việt Nam cần ngày tự do báo chí hơn ngày nhà báo

Nguyễn Hùng

C mi dp 21/6, Vit Nam li rn ràng Ngày Nhà báo. Ch liếc qua Facebook đã thy hình nh th tướng, ch tch Quc hi thăm viếng, chúc mng gii báo chí.

tudobaochi1

(Ngun : Statista/CPJ)

Vit Nam khá đc đáo khi có ngày riêng cho nhng người làm báo, mt ngh mà có nhng nhà báo nói chng có gì đc bit so vi nhiu ngh khác trong xã hi. Trên thế gii tôi không rõ có còn nước nào có ngày nhà báo không. Nếu có cũng ch là thiu s.

B ngoài Vit Nam có v tôn vinh ngh báo nhưng thc tế không hn như vy.

Theo hãng d liu chuyên nghip Statista, ly ngun t U ban Bo v Nhà báo, Vit Nam nm trong s 10 nước giam cm nhiu nhà báo nht trong năm 2020.

Vit Nam đng th sáu cùng vi Iran. C hai nước đu đang giam gi 15 nhà báo so vi 10 ca Nga, nước đng ngay sau Vit Nam.

Đng đu danh sách cm tù nhiu nhà báo không phi ai khác mà chính là đi láng ging Trung Quc vi con s 47, theo sau là 37 Th Nhĩ K, 27 Ai Cp, 24 Arab Saudi và 16 Eritrea.

Ba trong s 15 nhà báo b giam gi Vit Nam đã b kết án tng cng 37 năm tù hi đu năm nay. Riêng ông Phm Chí Dũng, Ch tch Hi Nhà báo Đc lp đã b tuyên 15 năm tù và ba năm qun chế.

Hai thành viên ca hi, ông Nguyn Tường Thu và ông Lê Hu Minh Tun, b pht mi người 11 năm tù và ba năm qun chế.

Nhìn vào nhng mc án này có th thy Vit Nam ghét cay ghét đng nhng ai viết không theo ch th. Làm nhà báo quc doanh hay nhà báo d bo thì được. Nhưng mun là nhà báo viết theo lương tâm, ch không phi lương tháng, thì khó có đt sng Vit Nam. Nht là khi các nhà báo có lương tâm li còn t thành hi.

Tôi tngdn li cây viết Phm Đoan Trang, người nói rng Hoa K coi nhng người dám viết ra s tht như cô là "tài sn" ch không phi là gánh nng. Trang đã t chi đ ngh li t nn ca Hoa K đ ri nm trong thng kê 15 nhà báo b cm tù ca Vit Nam.

Ti nhng nước thc s có t do, nếu nhà nước đng ti các cây viết, nhng hi đoàn đc lp ca gii báo chí s lên tiếng bo v h. Còn Vit Nam, còn khuya Hi Nhà báo mi lên tiếng bo v nhng người như Phm Đoan Trang hay Phm Chí Dũng. Có khi hi viên Hi Nhà báo còn bi thêm cho my cú.

Nhưng chiếc áo không làm nên thy tu. Hi viên Hi Nhà báo không nht thiết đã là nhà báo. Cũng vy, mt na cc nước vn là nước nhưng mt na s tht li không phi là s tht. Nhiu nhà báo quc doanh ca Vit Nam ch dám đưa mt na s tht thôi. Đó là khi h được phép làm như vy.

Bi thế Vit Nam cn ngày t do báo chí hơn nhiu so vi ngày nhà báo.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 22/06/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hùng
Read 390 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)