Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/09/2021

23/9 này ông Nguyễn Xuân Phúc có dám ‘kháng chỉ thiên triều’ ?

Hoàng Trường

Chuyến thăm Hà Ni ca Ngoi trưởng Vương Ngh dường như còn tác dng dai dng. Ti dhs Liên Hiệp Quốc ti đây, liu ông Phúc có dám dùng lut pháp quc tế và UNCLOS-1982 đ bo v ch quyn ca Vit Nam Bin Đông ? Mt s hot đng sau đó ca ông Phúc ti Hoa K liu có làm nên cơm cháo gì không ?

nxp1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 29/09/2018 - Ảnh minh họa 

Chiu 23/9 này, ti New York, Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc được cho là s có bài phát biu trong Phiên tho lun chung cp cao Đi hi đng Liên hp quc Khóa 76. Mc du đ tài ca khóa này là ng phó vi biến đi khí hu, nhưng do nhng đt biến bt ng ca thi cuc, nên Bin Đông, mt vn đ mà người dân trong nước và gii quan sát quc tế đang hết sc nóng lòng mun được nghe ông Phúc đ cp. Dư lun mun biết vn đ Bin Đông s thế nào trong bi cnh Úc, Anh quc và Hoa K va quyết đnh thiết kế mt chiến lược mi nhm chm dt chính sách bt nt và cưỡng bc ca Trung Quc đi vi các nước láng ging và các nước liên quan, trong đó có Vit Nam. AUKUS là hp tác quc phòng tay ba Úc Anh M s có nh hưởng rt ln và quyết đnh đi vi vòng vây ngăn chn Trung Quc [1].

Lut quc tế hay lut rng ?

Gia cao đim đi dch Vũ Hán, lãnh đo và người dân Vit Nam đang phi đu tt mt ti đ "sng chung vi Covid-19" như là sng chung vi đch. Tuy nhiên, cc din quc tế t khi Ch tch nước lên đường sang New York đang nóng lên tng ngày, khiến lòng người bt an. Vic Trung Quc tháng trước yêu cu tàu thuyn nước ngoài phi khai báo thông tin khi đi vào cái gi là "các vùng bin ca Trung Quc" là mt biến c mi, nguy him v hành đng leo thang bt chp lut pháp quc tế ca Trung Quc đi vi quyn tài phán trên bin, đc bit là khu vc Bin Đông [1]. Trong khi đó, sau hàng chc năm thc hin chính sách cân bng gia Trung Quc và Hoa K, vi AUKUS, t nay nước Úc đã chn M làm người bo v an ninh cho mình.

Hu hết các chuyên gia v Bin Đông đu cho rng tham vng mi ca Trung Quc chc chn s vp phi s phn đi t nhng nước có tranh chp vi Trung Quc Bin Đông cũng như nhng nước có quyn li liên quan vùng bin này, bao gm c Vit Nam, M và đng minh ca M. M và đng minh không ch đã phn đi bng li, mà trên hành đng cũng đã th hin s không tuân th các quy đnh vô thiên vô pháp ca Trung Quc. Ngày 8/9/2021, mt tàu khu trc ca Hi quân Hoa K đã thc hin cuc tun tra hàng hi đi qua Đá Vành Khăn Bin Đông, ch vài ngày sau khi Trung Quc áp đt lut yêu cu các tàu nước ngoài phi thông báo trước khi đi vào vùng bin mà Bc Kinh tuyên b ch quyn. Theo mt bn tin ca Hm đi 7 thuc Hi quân Hoa K, tàu khu trc có tên la dn đường USS Benfold đã "khng đnh quyn và t do hàng hi" (FONOP) trong phm vi 12 hi lý ca Đá Vành Khăn thuc qun đo Trường Sa [2]. Cũng phi thôi ! Nếu M và phương Tây đu hàng Trung Quc, h s phi gánh chu nh ng hu qu khôn lường khi Trung Quc biến được toàn b Bin Đông thành "cái ao nhà" ca h.

Cái gi là "lut hàng hi" mi ca Trung Quc va ban b thc s là lut rng, vì nó đi ngược li phán quyết năm 2017 ca Tòa trng tài quc tế không công nhn ường lưỡi bò" ca Trung Quc. Hm đi 7 ca Hoa Kỳ cũng bác b vic đã b tàu chiến và máy bay Trung Quc xua đui khi tiến vào vùng nước 12 hi lý xung quanh đá Vành Khăn. "Theo lut quc tế đã được phn ánh trong Công ước Liên Hip Quc v Lut bin, trong trng thái hình thành t nhiên, các thc th đa lý như đá Vành Khăn b nhn chìm lúc thy triu lên nên không được hưởng quy chế lãnh hi. Các n lc ci to đt, lp đt và xây dng cu trúc trên đá Vành Khăn không làm thay đi đc đim này theo lut quc tế. Bng cách tham gia vào các hot đng FONOP trong phm vi 12 hi lý ca đá Vành Khăn, M đã chng minh rng các tàu thuyn có th thc hin hp pháp các quyn t do trên bin nhng khu vc đó", thông cáo ca Hm đi 7 nhn mnh đến tính pháp lý [3].

Mt điu đc bit nguy him đi Vit Nam, so vi các nước ASEAN khác là, Trung Quc va ra n" va ra "uy" cùng mt lúc đ làm tê lit kh năng phn kháng ca ban lãnh đo Hà Ni. Va ban phát vc-xin, công b "lut rng" mi, va tp trn bn đt tht nhiu ngày trên Bin Đông, nhưng khi hi đàm vi đng cp và hi kiến vi Tng bí thư, Th tướng và Ch tch nước ca Vit Nam trong dp t 10 12 tháng 9 mi đây, Vương Ngh đã "rót mt" vào tai các nhà lãnh đo y rng : "Chúng ta là mt cng đng có chung tương lai, luôn trung thành vi nguyn vng ban đu ca tình hu ngh truyn thng, mang trong mình lý tưởng và nim tin chung, chung tay bo v h thng xã hi ch nghĩa, cùng nhau phát trin s nghip xã hi ch nghĩa. Hai bên cn nâng cao s tin cy ln nhau gia nhân dân hai nước và cng c nn tng dư lun cho quan h song phương" [4].

"H thng xã hi ch nghĩa" chủ nghĩa xã hội nào ?

Lãnh đo Trung Quc trên thc tế đã phn bi các tín điu ca ch nghĩa cng sn t lâu nay. Điu huý k nht ca chủ nghĩa cộng sản mà Trung Quc đã vt b chính là ch nghĩa quc tế, đi nghch li vi ch nghĩa dân tc Đi hán ca Trung Quc. Trung Quc cũng không che đy dã tâm bành trướng và bá quyn nước ln. Trung Quc càng không th dùng "16 ch vàng (rm) và 4 tt (ngụy to)" đ bt ming Ch tch Vit Nam, không cho ông Nguyn Xuân Phúc trình bày trước toàn thế gii chính sách bp bm và hung hãn, ác đc và xo quyt ca Trung Quc đi vi ngư dân ta trên bin và đng bào ta trên "va thóc Nam B", nay đang khn đn vì Bc Kinh tìm trăm phương ngàn kế chn dòng nước sông MeKong.

Thông cáo ca B Ngoi giao Vit Nam đang làm cho gii quan sát đoán già đoán non. Theo đó, sau khi tham d khóa hp 76 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ch tch Nguyn Xuân Phúc s "thc hin mt s hot đng song phương ti Hoa Kỳ". Theo li mi ca cơ quan nào ? Chương trình ngh s là gì ? Ch tiếp xúc trong gii doanh nghip hay còn gp c lãnh đo t hành pháp, lp pháp ? Khá nhiu câu hi, nhưng chng hãng thông tn tho tin nào đưa ra được vài câu tr li kh tín.

Nếu như không gp được các nhà lãnh đo t nhánh hành pháp hay lp pháp Hoa K, liu ông Phúc có điu chnh được qu đo bang giao Vit M đi đúng hướng. T đu mùa hè 2021 đến nay, dường như qu đo này tri qua mt vài ct mc tri st. T chuyến thăm ca B trưởng Quc phòng Austin đến chuyến công du chính thc ca Phó Tng thng Harris, t s có mt ca Peace Corps Vit Nam, du hiu tích cc ca mi bang giao cho đến "Bn xúc tiến nhm đy mnh mi quan h đi tác toàn din M Vit" (Fact Sheet) ban đu, "gam" lc quan tin tưởng dường như ln át mi biu hin dè dt. Nhưng ri s chia tay "không kèn không trng" ca bà Harris, cng thêm chuyến thăm đy kh nghi và bí n ca Ngoi trưởng Vương Ngh, gii phân tích bt đu lo ngi cho chương trình hành đng được phía M công b, còn Vit Nam thì làm thinh mt cách đáng ng. Ti các cuc làm vic vi phía Vit Nam, Vương Ngh còn kêu gi, hai nước cn kim chế các hot đng đơn ph ương Bin Đông, tránh làm phc tp thêm tình hình, đng thi nhc Vit Nam nên cnh giác trước s can thip ca các thế lc bên ngoài [5].

T trước đến nay, lãnh đo Vit Nam luôn phát biu "Vit Nam không chn bên". Mt s chuyên gia gii thích, Vit Nam mun cân bng quan h gia M và Trung Quc. Nhưng trên thc tế, nhiu ý kiến li không đánh giá như vy. Xu hướng này cho rng, s cân bng ca Vit Nam ch trên li nói, còn thc tế, Vit Nam đang nghiêng v phía Trung Quc. Mt phân tích khác t Tiến sĩ Vũ Ngc Hoàng, nguyên Phó Ban Tuyên giáo, Vit Nam không liên minh vi nước này đ đi chng nước khác là quan đim đúng. Trong lch s, Vit Nam chưa bao gi liên kết vi ai đ đánh Trung Quc. Trong khi đó, chính Trung Quc đã nhiu ln liên minh, liên kết vi nước khác đ đánh Vit Nam. Nếu Ch tch Nguyn Xuân Phúc trình bày rõ lp trường y trước Liên Hiệp Quốc thì rt tt. Hãy cho thế gii biết được truyn thng thượng võ ca dân tc. Còn khi đt nước lâm nguy vì b xâm lược thì Vit Nam sn sàng liên kết và liên minh vi các đi tác đ bo v T quc [6].

Hoàng Trường

Nguồn : VOA, 21/09/2021

Tham khảo thêm :

[1] Why Australia Bet the House on Lasting American Power in Asia

[2] Tàu chiến Mỹ tuần tra gần Đá Vành Khăn ở Trường Sa

[3] Khu trục hạm Mỹ áp sát đá Vành Khăn thách thức Trung Quốc

[4] Vương Nghị mang “cơm thiu” sang Hà Nội 

[5] Việt Nam - Trung Quốc cam kết tránh gia tăng bất đồng về Biển Đông

[6] Trao đổi nhanh về chuyện Biển Đông

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Trường
Read 110 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)