Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/09/2021

Vì sao Việt Nam chịu thiệt thòi khi mua vắc-xin Trung Quốc ?

Nguyễn Y Vân

Dư lun Vit Nam hin đang xôn xao v chuyn chính ph Vit Nam quyết đnh mua 20 triu liu vc-xin Vero Cell t Trung Quc.

thietthoi1

Vắc-xin Vero Cell của hãng Sinopharm - Reuters

Trong bi cnh dch bnh vi biến th Delta lan rng vi tc đ rt nhanh, thì gii pháp duy nht đ tháo g phong tỏa đó là vc-xin. Tuy nhiên, vi vic mua 20 triu liu vc-xin Vero Cell ln này thì có rt nhiu điu khiến người dân thc mc.

V hiu qu ca Vero Cell

Báo chí Vit Nam khng đnh v cht lượng ca vc xin này như sau : "…loi vc-xin này trước khi nhp v Vit Nam đã được kim đnh k lưỡng đ an toàn, chng nhn đt hiu qu đến hơn 80% trên con người. Nhiu nước trên thế gii đã tiêm, đin hình là UAE cũng ưu tiên tiêm vc-xin Vero Cell cho hu hết người dân. Campuchia cũng đã s dng loi vc-xin này đ tiêm cho hơn 70% dân s và cơ bn khng chế được dch bnh" (1).

Tuy nhiên, phân tích ca Giáo sư Nguyn Văn Tun (Vin nghiên cu Y khoa Garvan Úc) da trên các thông tin công khai, cho thy : "…nhng d liu thc tế mi nht cho thy nhng nước dùng vc xin Tàu đang tri qua mt đt dch mi và t l t vong tăng khá cao dù t l tiêm chng vc xin đã đt trên 70% (Mã Lai, Chile, Seychelles, UAE). Ngược li, hai nước dùng vc xin phương Tây (Do Thái và Mĩ) có t l t vong trong đt dch mi suy gim rt đáng k so vi nhng tháng trước đó" (2).

Giáo s Tun đã có mt bài viết phân tích cht lượng vc xin Trung Quc thông qua trường hp Campuchia mà báo chí Vit Nam có nêu ra, vi nhn xét như sau : "Nhng con s trên có th cho phép chúng ta nói rng vc xin Tàu đã có hiu lc giúp Cambodia thoát dch ? Dĩ nhiên là không, vì s ca nhim vn xy ra và thm chí có xu hướng tăng trong tháng qua. Hơn thế na, s ca t vong vn xy ra ngay c sau khi c dân s gn đt min dch cng đng Nếu vc-xin Tàu có hiu lc gim t vong thì chúng ta kì vng s ca và t l t vong s gim trong đt bùng phát t tháng 7. Nhưng trong thc tế thì c hai ch s này đu tăng. Tôi nghĩ ch s này cho thy vc xin Tàu không có hiu lc như nhiu người nghĩ hay tưởng" (3).

Chưa k cht lượng không được cao nhưng giá c ca vc-xin này li rt đt. Theo thông tin t Giáo sư Nguyn Văn Tun, vc-xin Astra Zeneca có giá t 2,15 đến 5,25 USD/liu. Còn vc xin Vero Cell có giá t 19 đến 36 USD/liu. Có l s có người s tr li rng bi vì mua vc-xin bây gi rt khó nên giá nào cũng phi mua. Tuy nhiên, vn đ là gn đây Ba Lan cũng có tng Vit Nam mt s vc xin AstraZeneca, đng thi sn sàng nhượng li ba triu liu AstraZeneca vi giá gc cho Chính ph Vit Nam (4), thế nhưng phía Vit Nam li không mua s vc xin AstraZeneca này mà đi mua vc-xin Trung Quc.

Chưa k, theo báo chí Vit Nam thì hp đng mua vc-xin Trung Quc vi các điu khon vô cùng bt li cho phía Vit Nam. Mc dù mi đây, trang Facebook chính thc ca Chính ph Vit Nam khng đnh : "Các hp đng mua vc-xin Covid-19 đu thc hin theo thông l quc tế" (5).

Nhưng thc tế có như vy ?

Theo thông tin t báo chí thì :

"Vic mua 20 triu liu vc-xin Vero Cell thc hin trong các điu kin gm : Chp nhn điu khon min tr trách nhim đi vi các khiếu ni phát sinh t hoc liên quan đến vc xin, hoc vic s dng vc xin

Vic ký kết, hiu lc, gii thích và thc hin, gii quyết tranh chp ca hp đng áp dng theo pháp lut Trung Quc. Trường hp không gii quyết được, tranh chp do y ban Trng tài thương mi và kinh tế quc tế Trung Quc ti Bc Kinh, Trung Quc phán quyết" (6).

Đi vi vic min tr trách nhim thì các hãng vc-xin chng Covid-19 đu có quy đnh min tr trách nhim tương t (7). Gii thích v vn đ này, Giáo sư Nguyn Văn Tun cho biết : "T năm ngoái, mt s nước (như Mĩ, Canada, Úc) đã ban hành các đo lut min tr trách nhim cho Pfizer và Moderna. Điu này có nghĩa là 'nn nhân' không th kin các nhà sn xut vc xin. Vy ai tr ? Tr li là chính ph phi dành ra mt ngân sách đ tr cho nhng trường hp này. Do đó, không ngc nhiên khi điu khon trong hp đng mua vc-xin Vero Cell ca Vit Nam có câu : 'min tr trách nhim đi vi các khiếu ni phát sinh t hoc liên quan đến vc-xin, hoc vic s dng vc-xin. Nói cách khác, người Vit tiêm vc-xin Vero Cell và b biến chng s không th kin Sinopharm. Nhưng ai s đ ng ra bi thường h thì không rõ, vì Chính ph chưa thy nói đến mt ngân quĩ cho vn đ này" (8).

Vy còn vn đ chn cơ quan gii quyết tranh chp (nếu có) ?

V vn đ này, Lut sư Lương Văn Trung, Trng tài viên ca Trung tâm Trng tài Quc tế Vit Nam có viết trên Facebook ca mình như sau : "V trng tài : Đúng là có yếu t la chn trng tài ti Trung Quc (CIETAC) nên có th gây e ngi v s trung lp. Tuy nhiên, quy tc ca CIETAC cho phép mi bên la chn trng tài trong danh sách (có rt nhiu trng tài viên gii t M, Anh, Thy S, Đc...) và c trng tài ngoài danh sách. Hai trng tài viên s chn ch tch Hội đồng trọng tài.

Đáng l, Việt Nam cn đàm phán k hơn v tha thun trng tài vi quy đnh rõ ràng rng : Ch tch Hội đồng trọng tài phi là người không mang quc tch Vit Nam hay Trung Quc (hay c nhng nước nào đó có thiên v cho mi bên) hay nói rõ luôn là người M, Anh, Pháp, Đc, Ý, Nht... đó.

Nên lưu ý : Trung tâm trng tài ch là cơ quan qun lý v kin (mang tính hành chính) và không có quyn can thip vào s đc lp ca trng tài viên hay Hi đng Trng tài. Còn s đc lp ca Trng tài viên thì các bên cn c gng đm bo bng vic thc thi tt nht quyn la chn Trng tài viên, tha thun cht ch v tiêu chun, điu kin ca Ch tch Hi đng trng tài.

Tt hơn na là có th chp nhn CIETAC nhưng đa đim xét x và seat of abitration (đa đim ca t chc trng tài) là Singapore hay nước th ba nào đó có h thng tòa án công bng và thân thin vi trng tài.

Ngoài ra, có th đàm phán v ngôn ng trng tài là tiếng Anh. Nếu phi chp nhn tiếng Trung Quc thì đàm phán đ quy đnh rõ : ngôn ng là tiếng Trung Quc nhưng thành viên Hi đng Trng tài không bt buc phi thông tho tiếng Trung Quc mà có th dùng biên dch và phiên dch do mt bên la chn hoc do hai bên tha thun la chn hoc nêu luôn tiêu chun ca biên dch và phiên dch. CN LƯU Ý NGUYÊN TC : QUYN T QUYT CA CÁC BÊN trong t tng trng tài (Autonomy of the parties).

Tt nht, nên c đàm phán s dng mt trung tâm trng tài trung lp (nhưng có th do thế đàm phán yếu nên phi chp nhn CIETAC thì c đòi cho được mt s hay toàn b ni dung trên)" (9).

Như vy thì rõ ràng trong vic đàm phán mua vc-xin, phía Vit Nam gp bt li đ đường. Nhưng vì sao biết bt li như vy mà Chính ph Vit Nam vn mua vc-xin t Trung Quc ?

Đ tìm câu tr li, ta có th lt li tt c nhng thương v vi Trung Quc đy tai tiếng gn đây Vit Nam. Ví d như D án đường st Cát Linh - Hà Đông, nhà máy Đm Ninh Bình Phía Vit Nam luôn gp bt li, thm chí rơi vào cnh "by n" trin miên nhưng phía Vit Nam vn không vì thế mà dng li. Điu này đã được chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh lý gii là phía Trung Quc luôn "li qu" cho các quan chc Vit Nam bng "tin tươi". Thương v mua vc-xin này cũng tương t như vy mà thôi ?

Nguyễn Y Vân

Nguồn : RFA, 26/09/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Y Vân
Read 399 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)