Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/10/2021

"Không thể kỷ luật" nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Phạm Quý Thọ

Cải tổ chính trị từ việc giải mã trường hợp "không thể kỷ luật" nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

S kin nguyên Th tướng Chính ph hai nhim k, t năm 1996 đến 2016, "thoát" án k lut ca Đng cng sn Vit Nam năm 2012 được coi là khi đu và liên quan trc tiếp đến các bin pháp quyết lit ci t chính tr Vit Nam hin nay.

ntd1

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc gặp của ASEAN tại Sunnylands, Mỹ hôm 15/2/2016 - AFP

Dưới chế đ tp quyn nói chung và chế đ đng toàn tr nói riêng, s thách thc quyn lc tuyt đi người đng đu đng dưới mi hình thc, bt tuân hoc bè phái, đu là trng ti. Lch s Đng cng sn Vit Nam gn đây ghi nhn hai nhân vt "tiêu biu" có du hiu như vy đã b loi b hoàn toàn khi h thng. Lý do chính thng được đưa ra không c th, và thường được din t là "suy thoái v tư tưởng" hay "t chuyn hoá" ca quan chc, nhưng đng sau đó là s th hin quyn lc đng.

Ông Trn Xuân Bách (1924 2006) tng là y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, là người l rõ ch trương đa đng Vit Nam. Ông đã có nhiu bài viết và phát biu theo hướng đi mi mnh m theo xu hướng đa nguyên, đa đng khi trào lưu ci t do M. Gorbachov, Tng bí thư Đng cộng sản Liên Xô, đưa ra và đã lan sang Vit Nam. Do đó, ti Hi ngh Trung ương Đng ln th 8 năm 1990, ông Bách đã b cách chc ủy viên B Chính tr và Ban Chp hành Trung ương nhưng không b khai tr khi Đng. Đây là trường hp "suy thoái v tư tưởng" có nguy cơ dn đến phe phái trong đng.

Ông Nguyn Hà Phan (1933- 2019) tng gi chc v cao nht trong b máy Đng và Nhà nước, là y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Thường trc Ban Bí thư, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Phó Ch tch Quc hi Vit Nam... Ông ta b x lý k lut khai tr khi Đng và cách mi chc v trước thm Đi hi 8 Đảng cộng sản Vit Nam năm 1996. Trong cun Bên Thng Cuc ca nhà báo Huy Đc, ông Phan đã được cu C vn Nguyn Văn Linh ng h lên làm Th tướng thay thế ông Võ Văn Kit, nhưng không đúng theo "quy hoch" ca Đng. Đây là tình hung bt tuân nguyên tc lãnh đo tp th có nguy cơ dn ti tranh giành quyn lc.

Khác vi hai trường hp trên, nguyên Th tướng Nguyn Tn Dũng (1949 -) thoát án k lut ca Đảng cộng sản Vit Nam là s kin hy hu. Ông là nhà lãnh đo cp cao đu tiên ca Vit Nam thuc thế h sau Cách mng tháng Tám năm 1945 và tng gi chc Th tướng chính ph Vit Nam hai nhim k liên tiếp, đng thi là Đi biu Quc hi 4 khóa t 10 đến 13.

Hot đng ca ông Dũng trên cương v Th tướng Chính ph đã là ch đ "gây tranh cãi". Ông đã ký quyết đnh 1568/QĐ TT năm 2006 cho phép tu sa nghĩa trang và m phn ca các lính t trn Vit Nam Cng Hòa, ký công văn 650/TTg KTN năm 2009 trin khai d án bauxite ti Tây Nguyên. Mt s bình lun, ch yếu t các nhà quan sát nước ngoài, cho rng ông thuc "phe đi mi". Năm 2007, tp chí World Business bình chn ông là mt trong 20 nhân vt ci cách ca Châu Á. Trong bi cnh khng hong tài chính toàn cu năm 2008-2009, ông ký gói kích cu tr giá tng cng 8 t đô la (tương đương 143.000 t đng) nhưng dòng tin chy không đến các mc đích như được thông báo, đã gây ra bt n kinh tế vĩ mô, t l lm phát năm 2012 lên cao đến 25%, mc thâm ht ngân sách lên đến 8%, s sp đ ca hàng lot các tp đoàn, tng công ty Nhà nước...

B Chính tr khoá 11 năm 2012 đã đ xut quy trách nhim ông vi tư cách cá nhân người đng đu v vic hin trng ti t ca nn kinh tế, nhưng ông đã "thoát him" khi Ban Chp hành trung ương không đng thun. Trước Quc hi khoá 13 năm 2012, ông Dũng xin li vì nhng yếu kém, khuyết đim ca Chính ph trong lãnh đo, qun lý, điu hành. Ti Đi hi Đng ln th 12 năm 2016 ông không tái c vào Ban chp hành Trung ương và ngh hưu theo chế đ.

Rõ ràng s kin đc bit này nói lên nhiu điu v s vn hành ca chế đ đng toàn tr, bi vy vic gii mã thu đáo là cn thiết và có ý nghĩa quan trng đi vi ci cách th chế.

Th nht, các nguyên tc lãnh đo ch yếu ca Đng như Tp trung dân ch b, Tp th lãnh đo cá nhân chu trách nhim b lung lay khi Ban Chp hành trung ương không đng thun vi đ xut ca B Chính tr v k lut nguyên Th tướng Dũng. Nhiu quy đnh ca Đng, đc bit v công tác cán b như k lut, la chn, b trí, ng c, luân chuyn đã được sa đi theo hướng tp trung quyn lc cho Tng bí thư và B Chính tr.

Th hai, s thay đi tương quan quyn lc ca "t tr" đã bc l. Chuyn đi kinh tế sang th trường khiến thc quyn ca Th tướng ngày ln hơn. Điu này đã được th chế hoá nhm đm bo cho vic "toàn tr" nn kinh tế. Ngoài ra, lượng ca ci được to ra nhiu hơn nh cơ chế th trường đm bo ch da kinh tế cho quyn lc th tướng. Đây là cơ s cho bình lun v quyn lc Tng bí thư b "thách thc", nhưng có s ng nhn v mâu thun cá nhân hai v trí t tr, v phe phái cp tiến hay bo th. Vì vy, vic giám sát ca Đng đi vi hot đng ca Chính ph và Th tướng được coi là ni dung lãnh đo trng tâm.

Th ba, s tha hoá quyn lc quan chc mang tính h thng và nghiêm trng. Mc dù ông Dũng xin li v trách nhim người đng đu Chính ph, nhưng sau đó ông vn nhn được s ng h vi s phiếu "mc tín nhim cao" t Ban Chp hành trung ương và Quc hi trong các ln thăm dò ý kiến các thành viên. Quan chc trong b máy hành chính đc quyn, đc li mang ân hu t quyn lc th tướng. Hình thc thăm dò này đã b bãi b ngay sau đó.

Th tư, chuyn đi kinh tế sang th trường làm bc l thc cht quan chc. Con người h tr nên "thc tế" và hành vi ca h tr nên "duy lý" hơn. H ng h ông Dũng là vì li ích bn thân hơn là lý tưởng cao siêu. S trung thành và phc tùng đã gim sút. H không la chn khác bi li ích kinh tế. H s dng quyn lc như là mt ngun lc đc bit, đ tìm kiếm s hài lòng hay "li ích" cao nht có th. Li h thng đã "giúp" h vượt qua s cân nhc gia li ích k vng và xác sut b phát giác hay b k lut đ có th vi phm quy đnh ca đng hay pháp lut.

Th năm, thiếu cơ chế kim soát quyn lc phù hp vi chuyn đi sang th trường. H thng ch tiêu kế hoch mang tính pháp lnh như mt công c đánh giá công chc trong cơ chế tp quyn đã b bãi b, nhưng chưa có công c khác thay thế cn thiết. Vic thiết kế "lng th chế đ nht quyn lc" đang bế tc v kim soát tài sn và quyn riêng tư.

Th sáu, vic thi hành các gii pháp trng pht, thanh lc và kim soát các quan chc phn ánh thc trng "suy thoái" nghiêm trng, tuy nhiên b máy cai tr hin hành, vn là có đc quyn đc li, là ch da ca chế đ nay b "công kích" khc lit, kéo dài không tránh khi to ra hiu ng tiêu cc khó lường, thm chí tim n ri ro.

Là người trong cuc, ông Tng bí thư Đng cộng sản Nguyn Phú Trng trc tiếp ch đo cng c Đng. Gi đây, trong chiến dch chng tham nhũng "không vùng cm", Đng có th k lut bt k quan chc nào suy thoái, đc bit nhng "quan chc" dưới quyn ca nguyên Th tướng Nguyn Tn Dũng, nhưng đi vi trường hp ca ông không th "hi t" đ x li.

Phạm Quý Thọ

Nguồn : RFA, 01/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Quý Thọ
Read 370 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)