Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

29/09/2021

Keating phê phán AUKUS

Phạm Phú Khải

Làm lãnh đo chính tr quc gia thường không có thi gian tính, nht là nhng lãnh đo chân chính. Trong lúc đương nhim, có nhng trường hp khn cp hay khng hong, đc bit là vn đ an ninh quc phòng, thì thi gian ngh hay ng là th tht khan hiếm vi h. Sau khi mãn nhim, nhng người lãnh đo quc gia cũng không phi vì thế mà cm thy hết trách nhim. Ít nht là trách nhim tinh thn, đi vi h. Có nhng điu h mun làm nhưng chưa làm được, chng hn, lúc còn đương nhim, nên vn còn canh cánh bên lòng. Có nhng điu khác, như đường hướng hoc phong cách lãnh đo quc gia mà h cm thy quan tâm, hoc vì mc đ ri ro nguy him, nên mnh m lên tiếng.

aukus1

C Th tướng Úc, Malcolm Fraser, lúc còn sng, thường xuyên lên tiếng vlĩnh vc nhân quyn ti Úc. Fraserphê bình xu hướng bo th mà ông rt quan ngi vì nó đi ngược li các giá tr nn tng ca Đng Cp tiến (Liberal Party of Australia) ; và ca chính ông. Fraser thường xuyên phát biu trên các cơ quan truyn thông và viết bài đu đn trên các t báo ni tiếng nht ti Úc, v nhiu vn đ khác nhau. Năm 2012, tui 82, không ngi tui tác, Fraser bt đuhc cách s dng Twitter đ th hin quan đim ca mình. Trong vòng 3 năm, Fraser gi tng cng 10,300 tweets, trung bình 11 cái mt ngày, và vn tiếp tc tweet ba ngày trước khi ông mt. Đng, và chính quyn đương thi, tt nhiên bt bình và bc mình, nhưng điu đó không cn tr tâm huyết ca Fraser cho đến hơi th cui cùng. Hiếm có mt lãnh đo chính tr Úc nào có tâm và có tm như Malcolm Fraser, và vi tinh thn ci m, cp tiến như thế.

Nhng cu Th tướng Úc khác đang còn sng là Paul Keating, John Howard,Kevin Rudd, Julia Gillard, Tony Abbot và Malcolm Turnbull. Julia Gillard và Tony Abbot là hai cu Th tướng có thi gian khá ngn, và c hai có, nhưng ít, lên tiếng sau khi mãn nhim.John Howard là cu Th tướng phc v lâu đi nht, gn 12 năm, ch sau cu Th tướng Robert Menzies ca cùng Đng Cp tiến. Sau khi mãn nhim, Howard là người thn trng khi lên tiếng. Howard được các chính tr gia hàng đu ca Đng Cp tiến n trng, tuy Howard cũng là người mà Fraser phê bình, trc tiếp hay gián tiếp, nhiu nht. Paul Keating, trong lúc đương nhim cũng như sau khi mãn nhim, tiếp tc là mt trong nhng lãnh đo chính tr gây nhiutranh cãi và chia r nht ti Úc.

Keating là người ni tiếng nht ch không ngi lên tiếng, có th phê phán v bt c đ tài gì ông mun bày t.

Gn đây nht là hip ước an ninh tam quc AUKUS mà Úc, Anh và M ký kết vi nhau vào gia tháng 9 va qua. Sau khi công b hip ước, Keating là mt trong nhng người đu tiên, liên tc và mnh m ch trích quyết đnh này cho đến nay, trên nhiu cơ quan truyn thông, và viếtnhiu bài phn bin trên nht báo The Sydney Morning Herald và The Age.

Trong bài viết ngày 16 tháng 9, ngay sau khi công b hip ước, Keating cho rng mc đích duy nht ca nó là ‘kh năng hành đng tp th trong bt k cuc can d quân s nào ca M chng li Trung Quc. Theo Keating, s sp xếp này s làm Úc mt đi ch quyn, bi vì s ph thuc ca Úc vào M s làm Úc mt đi t do hay chn la trong các phương án hành đng ca mình. Keating cũng ch trích Đng Cp tiến vì mang Úc tr li s ph thuc vào nước Anh, mà Úc đã vn tng mt 240 năm đ tách ri. Keating cho rng sc mnh ca M mà còn không th thng các tay súng Taliban cm AK-47 thì cơ hi nào h có th thng trn chiến toàn din vi mt nhà nước ln nht như Trung Quc, bi vì khi có xung đt, nht là gia các cường quc, thì (mt trn) đt luôn thng thy. Trong bài này, Keating bin lun mt chiu, không đ cp đến mc đích chiến lược ca Úc, và như thế, coi Úc như tay sai ca M và Anh trong hip ước này.

Chưa hết cơn thnh n, trongbài viết ngày 22 tháng 9, Keating phê phán luôn c nhng người trong Đng ca mình, Đng Lao đng, đc bit là phát ngôn nhân v ngoi giao Penny Wong. Keating cho rng Wong đã im lng không lên tiếng bo v ch quyn Úc, quyn t tr riêng bit mà không th nhượng b hay đánh đi vi bt c nước nào, k c M.

Cũng trong bài này, Keating bin lun rng Trung Quc không phi là mi đe da, nht là đi vi Úc. Mt, Trung Quc chưa bao gi đe da Úc, theo nghĩa hành đng hung hăng hay ý đ xâm lược Úc bng quân s, và nhng gì xy ra chưa đ chng minh nó cu thành s đe da như thế. Hai, thuế quan ca Trung Quc lên hàng hóa Úc như rượu vang hoc hi sn không cu thành đe da ; hành đng Trung Quc không khoan dung vi s qun lý chính tr ti Hng Kông cũng như thế. Ba, ngay c hành đng xây dng đo nhân to ti Bin Đông cũng không cu thành mi đe da, đ đòi hi s cân nhc mt phn ng quân s t phía Úc. Tóm li, theo Keating, chính quyn Morrison hin nay mun to n tượng đe da rt ln t phía Trung Quc, nhiu hơn là kh năng đe da tht s ca Trung Quc. Keating bin lun rng khác vi M, Trung Quc không tn công nhng nhà nước khác.

Keating cũng không quên phê phán luôn c nhng ký gi trên báo The Sydney Morning Herald và The Age đã ph ha vi chính quyn Morrison, ct yếu đ người dân Úc ng h chính quyn Úc mua hàng t nước M.

Ngoi trưởng Úc Marise Payne, đã phn bin vào ngày 17 tháng 9, rng Keating đã sai vì Úc không h quay lưng vi Châu Á. Payne cho rng thế gii đã thay đi, và nhiu quc gia đang cnh tranh gay gt hơn trên đa hình chiến lược mi này. Payne nói : S gia tăng cường đ ca cuc cnh tranh này không cn thiết phi kích đng chúng ta đến tuyt vng hoc tê lit : điu đó có nghĩa là có nhng ri ro và cơ hi mi, và khán gi th đng không phi là mt la chn.

Trong cương v đang nm quyn và đng đu cơ quan ngoi giao, Payne không th nói phát biu mt cách thoi mái, huch tot, như người khác. Nhưng người đc cn hiu rng Úc, và mi quc gia khác, cn phi đi phó vi nhng th thách ln đe da trong tương lai, bng cái đu, ch không phi bng s hãi hay th đng ngi ch.

Trong nhiu năm qua,Keating là người ng h mnh m mi bang giao gia Úc và Trung Quc, và lên án nhng ai hay chính sách nào bài Trung Quc. Keating tngcoi thường gii tình báo hàng đu ca Úc như k điên r (nutters), nhng người mà ông cho rng l ra nên b tước vic, đ ci thin quan h vi Trung Quc.

Vic Keating, hay bt c công dân nào, lên tiếng trước các vn đ mnh h đi vi Úc, là vic làm rt cn và nên được khuyến khích. Tuy nhiên, trong trường hp ca Keating đi vi Bc Kinh và AUKUS, tôi ch có ba nhn xét ngn. Mt, Keating không t biết kh năng và gii hn ca mình, nên có khi nhn đnh quá tm hiu biết hay chuyên môn ca mình, như nhn xét v gii lãnh đo tình báo Úc. Hai, Keating không t biết rng thi ca mình đã qua, bi Keating dường như vn nhìn thế gii thi ca ông thp niên 1990s, khi Trung Quc vn chưa hin nguyên hình bn cht và đng lc ca h. Ba, Keating ch mun nhìn và tin s vic bng na s tht, bi nhng gì Keating nói v Trung Quc, như trên, cho thy ông ph nhn nhng ri ro, đe do bng các hành vi khng khiếp khác ca Bc Kinh.

Keating không phi là không biết chuyn. Vy ti sao Keating ch nhìn s vic hoc thiên kiến, hoc ngây ngô ? Chc chn Keating không ngây ngô gì.

Giáo sưClive Hamilton có câu tr li.

"Trong hơn mt thp k qua, Bc Kinh đã mit mài đ giành được cm tình ca các thành viên quyn lc trong gii tinh hoa chính tr, kinh doanh và đi hc ca Úc. H có các cơ quan có nhim v duy nht là làm điu đó và h rt gii trong vic đó.

Bc Kinh đã b nhim Keating vào mt v trí béo b trong ban c vn quc tế ca Ngân hàng Phát trin Trung Quc và ông được đi x đc bit khi Trung Quc. K t đó, ông là mt nhà vn đng đáng tin cy ca chính quyn Đảng cộng sản".

Nhn đnh ca Keating v Bc Kinh, và mi đe da ca h, tuy vô căn c, nhưng không phi không có người tin. Keating quên điu căn bn rng đe da là s kết hp gia kh năng và đng lc, mà đng lc ca Bc Kinh là gì thì mt người bình thường cũng có th nhìn ra, không cn đến mt cu Th tướng. Không rõ Keating có đ th đ nhìn thy gic mng ca Bc Kinh được dn dn din ra và kết thúc thế nào trong các thp niên ti không !

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 29/09/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Phú Khải
Read 122 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)