Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

04/10/2021

Phá rừng với giải thích : Rừng trồng, không phải rừng tự nhiên !

Diễm Thi

Sáng 4 tháng 10 năm 2021, ông Phm Văn Dân - Giám đốc Ban Qun lý Khu Du lch Quc gia h Tuyn Lâm (Thành ph Đà Lt, tnh Lâm Đồng) xác nhn vi báo chí Nhà nước rng, UBND tnh Lâm Đồng va phê duyt chuyn đổi mc đích s dng rng sang mc đích khác để thc hiện d án đầu tư xây dng đưng Trúc Lâm Yên T qua Trung tâm đón tiếp Khu du lch quc gia h Tuyn Lâm.

pharung1

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Photo : nhandan.com

Khu rng ông Dân nói đến là rng thông ba lá được trng vào năm 1985, tr lượng 658 cây. Ông Phm Văn Dân gii thích vi dư lun, khu vc này là rng trng, không phi rng t nhiên. Ban qun lý đã đóng mt khon tin vào ngân sách nhà nước để trng rng khác thay thế.

Theo Ban Qun lý Khu du lch quc gia h Tuyn Lâm, d án được thc hin nhm phc v phát trin khu du lch. Con đường khi hoàn thành s kết ni nhánh trái và nhánh phi thay vì phi đi qua b đập h Tuyn Lâm như trước đây.

Anh Nhơn, mt cư dân Đà Lt nêu ý kiến v vic này trên Facebook cá nhân ca anh :

"Tôi rt thường ra h Tuyn Lâm tp th dc bui sáng, dù đi t hướng nào như đường Triu Vit Vương hay đèo Prenn thì đường xá rt rng rãi để vào khu du lch này. Vy ti sao phi làm thêm mt con đường na khi mà phi phá b khu rng thông ba lá 36 năm tui được trng t năm 1985 ?

Không khó để phán đoán đằng sau vic "m đường" đó là nhng li ích bt động sn tính t trung tâm ra b h ! Vì mt con đường mi là không cn thiết".

Theo Tng cc Lâm nghip Vit Nam, t năm 2012 đến năm 2017 - ch hơn năm năm - din tích rng t nhiên b mt do chuyn mc đích s dng rng ti các d án được duyt chiếm 89% tng din tích rng gim ; còn li là do phá rng trái pháp lut làm mt 11%. Hin nay, t l cây xanh các đô th chưa đạt tiêu chun v độ che ph cũng như cân bng h sinh thái. H thng cây xanh mi hình thành và tp trung ti các đô th ln và trung bình, còn ti các đô th nh, cây xanh chiếm din tích không đáng k.

Trng rng và gia tăng độ che ph ca rng là mt trong các ch tiêu để đánh giá phát trin bn vng các quc gia trong b ch tiêu v tài nguyên và môi trường và ch tiêu phát trin bn vng. Vit Nam không là ngoi l.

pharung2

Bc nh chp ngày 4/11/2017 cho thy cnh dn dp cy gy đổ trên mt con ph Đà Lt sau khi cơn bão Damrey đổ b vào min Trung Vit Nam. AFP

Vi bin h ca ông Phm Văn Dân là khu rng b phá để làm đường Đà Lt là rng trng ch không phi rng t nhiên, chuyên gia Môi trường Đặng Hùng Võ phân tích vi RFA :

"Nói v góc độ pháp lut thì rng trng có th phá được. Nhưng tôi cho rng nhược đim ca pháp lut hin nay là khái nim rng trng và rng t nhiên trong pháp lut hin nay là chưa rõ, chưa mch lc. Đó là khiếm khuyết v pháp lut. Ng nghĩa rng trng ch là rng t con người trng mà ra, nhưng s thc mà nói thì rng t nhiên hay rng do con người trng nó còn mang nhiu nghĩa na mà đáng l phi được định nghĩa cht ch hơn.

Ví d có nhng khu rng rõ ràng do con người trng ra vài ba trăm năm, hin nay vn còn ch, thì chc chn ý nghĩa ca nó không khác gì rng t nhiên. Do đó, tôi cho rng trước hết phi bàn v khiếm khuyết ca quy định pháp lut bi nó chưa phù hp vi yêu cu ca cuc sng v mt bo v rng.

Đầu tiên là phi làm cho pháp lut cht ch hơn. Khi pháp lut cht ch ri thì vic thc thi mi d dàng, còn khi pháp lut mù m thì vic thc thi d b li dng. Tôi cho rng mc dù Vit Nam đã có Lut lâm nghip 2017 nhưng pháp lut v bo v rng vn chưa phù hp vi thc tế".

Đầu năm 2017, Ban chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết s 08-NQ/TW ca B Chính tr v phát triển du lịch tr thành ngành kinh tế mũi nhn do ông Tng Bí Thư Nguyn Phú Trng ký.

Ngh quyết định hướng phát trin du lch nhm chuyn đổi cơ cu kinh tế, đẩy nhanh quá trình hi nhp quc tế, qung bá hình nh đất nước, con người Vit Nam. Mc tiêu đặt ra là thu hút được 17/20 triu lượt khách du lch quc tế, 82 triu khách ni địa, đóng góp 10% GDP, tng thu t khách du lch đạt 35 t USD, giá tr xut khu thông qua du lch đạt 20 t USD, to 4 triu vic làm, trong đó có 1,6 triu vic làm trc tiếp.

Vi quyết tâm đẩy mnh phát trin du lch được th chế hoá bng mt s ngh quyết, nhiu khu du lch, khu ngh dưỡng mc lên khp nơi phá v cnh quan thiên nhiên. Mt s d án thm chí xâm hại nghiêm trọng đến môi sinh, môi trường, đe doạ sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhng d án mang danh "du lch ngh dưỡng" khiến nhng cánh rng thông Đà Lt b phá nát, núi đồi b x để nhường ch cho nhng bit th, khách sn cao cp ; nhng bãi bin hoang sơ b băm nát bi hàng lot khách sn ngh dưỡng Đà Nng, Nha Trang, Phú Quc. Thm chí đất rng phòng h ti huyn Tam Đảo, tnh Vĩnh Phúc cũng b phá để xây công viên nghĩa trang ; rng phòng h ven bin tnh Phú Yên b san bng để xây khu du lch

Phá rng, ngoài tàn phá v đẹp thiên nhiên còn gây ra biến đổi môi trường nh hưởng trc tiếp đến cuc sng người dân. Tuy thế, hành động này nhiu chc năm trước đây li được coi là "thành tích khai hoang".

Ông Trn Bang, k sư xây dng, thành viên nhóm bo v môi trường k vi RFA :

"Nói chung, tt c các công trình thy đin mà tôi tng làm thì đều có liên quan chuyn phá rng. Ngay xưa phá rng được cho là bt núi ngăn sông, là khai hoang bi bn cht rng nguyên sinh là rng hoang. Vì cuc sng con người, khai hoang được cho là thành tích. Đó là thi u trĩ. Thi mà c thy nhà máy mc lên, ng khói nghi ngút được coi là kinh tế phát trin sm ut.

Đến khong năm 2010 thì mi người mi thy rõ nh hưởng ca vic phá rng lên môi trường, cây xanh gim đi nh hưởng đến sc khe con người. Do đó, nói v quan đim bo v môi trường thì phá rng nào cũng không hp lý, k c rng trng hay rng t nhiên".

Tháng 4 năm 2021, Đề án trng mt t cây xanh giai đon 2021 - 2025 đã được Th tướng Chính ph phê duyt. Kế hoch đề ra đến hết năm 2025, c nước trng được mt t cây xanh, trong đó 690 triu cây trng phân tán các khu đô th và vùng nông thôn, 310 triu cây trng tp trung trong rng phòng h, rng đặc dng và trng mi rng sn xut.

Trong khi đó, rng thông ba lá 36 năm tui li b chính quyn Thành ph Đà Lt cho phá đi để làm đường cho khu du lch.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 04/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Diễm Thi
Read 328 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)