Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/11/2021

Nam Hàn – ngày thinh lặng, Việt Nam – đời lặng thinh !

Trân Văn

Hôm nay – 18 tháng 11 là "quiet day" (ngày thinh lng) Nam Hàn.

quietday1

Ph Huynh đeo khu trang cu nguyn an toàn và may mn cho con em vào đêm trước ngày thi vào đi hc trước tòa nhà chính ph Seoul, Nam Hàn, 17 tháng 11. Khong hơn na triu hc sinh trung hc toàn quc s ly bài test CSAT. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Không ch chính ph ln dân chúng Nam Hàn cùng nhau hn chế đến mc ti đa vic gây ra tiếng đng trong sinh hot thường nht vào hôm nay mà B Ch huy lc lượng quân s M ti Nam Hàn (United States Forces Korea – USFK) cũng yêu cu toàn b các đơn v quân đi ca lc quân (Army), Không quân (Air Forces), Hi quân (Navy), Thy quân lc chiến (Marine) ca M đang đn trú ti Nam Hàn ngưng toàn b hot đng hun luyn đ không gây n ào trong "ngày thinh lng".

S dĩ k viết bài này biết hôm nay là "quiet day" Nam Hàn vì mt người bn là quân nhân M đang đóng ti Nam Hàn chuyn cho y mt link t trang facebook ca USFK (*). Người Hàn đã ngưng bn vào nhau t năm 1953 nhưng xung đt gia Nam Hàn và Bc Hàn có th bùng phát bt k lúc nào, đó cũng là lý do Nam Hàn cn s hin din ca quân đi M trên lãnh th ca h. Đó cũng là lý do c quân đi M ln quân đi Nam Hàn luôn được đt trong trng thái sn sàng chiến đu.

Trước đã vy và bây gi cũng thế, toàn b USFK luôn tuân th phương châm "Fight Tonight" (ti nay ra trn). Bi là "Fight Tonight" nên hun luyn là hot đng thường nht, gn như không bao gi ngưng ngh song hôm nay, vì là "quiet day", tt các đơn v ca USFK trên lãnh th Nam Hàn s ngưng thc hin tt c các phi v hun luyn, các hot đng thc tp tác x, thc tp trin khai hot đng phòng th, phi hp tn công trên thc đa...

C như nhng gì k viết bài này đã đc trên trang facebook ca USFK thì năm nào Nam Hàn cũng có mt "quiet day" vào trung tun tháng 11. Năm nào hot đng giao thông công cng Nam Hàn cũng b hn chế trong "quiet day", rt nhiu doanh nghip nếu không t nguyn tm ngưng hot đng thì cũng t nguyn di gi làm vic tr hơn bình thường vài ba tiếng đ có th to ra và gi được s thinh lng mà hơn 50 triu dân Nam Hàn cùng tin là cn thiết...

Ti sao c vào trung tun tháng 11 li có mt "quiet day" Nam Hàn ?

Phi chăng đó là dp dân chúng Nam Hàn k nim gì đó hoc tưởng nim ai đó ? Câu tr li là vic thc hin "quiet day" không nhm k nim gì hay tưởng nim ai ! Toàn b Nam Hàn t trên xung dưới, t già đến tr t nguyn thinh lng trong "quiet day" ch vì ngày hôm đó nhng đa tr là hc sinh trung hc Nam Hàn s d k thi quan trng nht cuc đi ca chúng :Kim tra kh năng theo hc đi hc mà trang facebook ca USFK dch t tiếng Hàn sang tiếng Anh là College Scholastic Ability Test (CSAT).

Cho dù kết qu CSAT ph thuc vào năng lc ca tng đa tr nhưng thc hin "quiet day" đ loi tr tt c nhng th tiếng đng có th làm bt k đa tr nào tham d CSAT b phân tâm, nh hưởng đến vic làm bài thi ca chúng rõ ràng là phương thc mà c chính ph ln dân chúng Nam Hàn bày t nim tin vào giáo dc, bày t k vng ca h vào tng thế h mà bt k v trí nào cũng s tr thành rường ct quc gia, to thêm phúc m cho dân tc.

***

Vit Nam không có "quiet day". Thm chí Vit Nam có nhng hot đng hết sc rm r nhm qung bá s quan tâm cao đ ca h thng chính tr, h thng công quyn đến giáo dc nói chung và thế h tr nói riêng. Hàng năm, mi ln khai ging niên khóa mi, viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn các cp li cùng nhau quá b đến mt s trường đánh trng, không trc tiếp ban hun t thì cũng son thư gi hc sinh và giáo viên, dn dò thế này, ha hn thế kia...

Sau tt c nhng đng tác biu din s quan tâm đến giáo dc, sau nhng li hay, ý đp tuôn ra hàng năm,.. nhiu đa tr không tiếp tc b hc do nghèo thì cũng vt ln vi đ th thách đ ch vì nghèo, nhiu trường hc tiếp tc thiếu đ th, k c thiếu nhà v sinh ! Sau các chương trình "tiếp sc đến trường", "tiếp sc mùa thi", nhng xuýt xoa, trm tr trước các tm gương "vượt khó" chng có bao nhiêu đa tr nhn được cơ hi thi th s hc vn là quá trình tích lũy mô hôi, nước mt ca chính chúng ln gia đình !

C nhân, Thc sĩ chy xe ôm, làm tiếp viên, loay hoay vi đ loi vic không liên quan gì ti s trường đã được đào to, m hôi, nước mt, qu thi gian, công sc, n lc không ngưng ngh ca nhiu cá nhân, nhiu thế h c thế trôi tut theo vô vng đã tr thành chuyn bình thường ! Vit Nam không cn "quiet day" ! H thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam vn thế, vn đtài tình đ duy trì mt xã hi xem câm nín, nhn nhc trước tt c phi lý, bt công là phm cht đ được dn dt đến chủ nghĩa xã hội !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/11/2021

Chú thích

(*) https://www.facebook.com/myusfk/posts/265488165618247

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 46 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)