Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/11/2021

Tập Cận Bình lên ngôi cửu ngũ

Ngô Nhân Dụng

Các hoàng đế Trung Hoa thường lo không biết mình s được lch s ghi tên như thế nào. Cái tt này do ông c Khng gây ra. Khng T viết bXuân Thu vi ch ý khen chê nhng vua, quan trước và trong thi ông sng. Cun sách sau được dùng đ dy hc hơn hai ngàn năm. Mao Trch Đông luôn luôn mang bên mình b "Nh thp t S" (S 24 Triu đi). Ông nghĩ đã có công thng nht Trung Quc (như Tn Thy Hoàng) và khai sáng mt thi đi huy hoàng (như Hán Vũ Đế). Trong bài thơ mang ta đ "Tuyết" Mao đã nhc đến "Tn Hoàng, Hán Vũ", nhưng chê c hai đu "thiếu v văn hoa", ngm nói h còn thua mình. Gi đến lượt Tp Cn Bình.

tap1

Hình Tp Cn Bình ti T Cm Thành. Hình minh ha.

Trong my tháng va qua, nht báoNhân Dân ( Bc Kinh) và Tân Hoa Xã đăng rt nhiu bài ca ngi Tp Cn Bình như mt "chính khách, nhà lý lun và chiến lược gia mác xít" xng đáng lãnh đo Trung Quc và thế gii ! H đã chun b cho cuc hp Trung Ương Đng tun trước, tn phong Tp Cn Bình lên ngôi i đế" bng mt "ngh quyết lch s".

Tp Cn Bình đã chun b rt k lưỡng đ nm đc quyn cai tr trong tương lai, không gii hn. Sau khi Tp lên ngôi năm 2012, đng Cng sn Trung Quc đã sa cương lĩnh, thay đi hiến pháp đ người cm đu đng và đng đu c nước có th được tái c không gii hn. Donald Trump và Joe Biden đu có th b tht c ; Tp Cn Bình mun được như Vladimir Putin, đã cm quyn 21 năm mc cho dân phn đi.

Trong 100 năm, đng Cng sn Trung Quc mi hai ln biu quyết các "ngh quyết lch s". Ln đu, năm 1945, Mao Trch Đông nhm lên án các lãnh t cng sn trước mình đi lc đường, t tôn vinh ri nm đc quyn lãnh đo cho đến chết. Năm 1981, Đng Tiu Bình dùng hai phn ba mt bn "ngh quyết lch s" đ công kích cuc "Cách Mng Văn Hóa" ca Mao. Năm 2021, Tp Cn Bình không bài xích ai mà dành phn ln bn ngh quyết lch s mi đ k các thành tích ca chính mình ; cng c đa v "lãnh t hch tâm" lèo lái con thuyn Trung Quc mãi mãi.

Bn "ngh quyết lch s" mi được công b ngày Th Hai tun này, viết tên Mao Trch Đông 18 ln, chng t Tp Cn Bình vn mun tha kế Mao. Tên Đng Tiu Bình ch được nhc đến 6 ln. Bn văn đ kích nhng Lâm Bưu và Giang Thanh và vn coi Cách Mng Văn Hóa là mt "lm ln lý thuyết và thc tế", như đã Đng kết ti Mao năm 1981. Nhưng Đng Tiu Bình còn ch trích nn "sùng bái cá nhân" dưới triu đi Mao, thì không thy nói. Chính Tp Cn Bình cũng đang chơi trò t "sùng bái".

Giang Trch Dân, H Cm Đào ch được nêu tên mi người mt ln, nhưng b gián tiếp ch trích. Hai người tin nhim đã th lng cho tham nhũng hoành hành ; gim bt vòng kim ta xã hi ; và không kim soát các tp đoàn tư bn cũng như dư lun trên mng internet đ cho chúng ngoi lên quá mnh. Tp Cn Bình xut hin đ cu Đng !

V Thiên An Môn năm 1989 được nêu ra nhưng không nhc đến cuc tàn sát hàng ngàn công nhân và sinh viên, mà đ ti các thế lc chng cng trong và ngoài nước gây ra. Bn "ngh quyết lch s" so sánh th chế chính tr đc tài và dân ch, nhn mnh Trung Quc phi "ngăn chn nhng nh hưởng tai hi ca tư tưởng chính tr Phương Tây" như phân chia ba quyn Hành pháp, Lp pháp và Tư pháp ; kết lun rng "Phương Đông đang lên, Phương Tây đang xung !" Đó là mt ý kiến được Tp Cn Bình hô hào lâu nay !

Nói Trung Quc đang lên có đúng s tht không ?

V ngoi giao, các nước ln đang liên kết vi nhau đ ngăn chn tham vng bành trướng ca Bc Kinh. Các nước nh trên thế gii, t Châu Phi đến hâu M La Tinh, bt đu tht vng v các món tin Trung Quc cho vay, lo có ngày s b ép phá sn. Quân lc Trung Quc ln mnh rt nhanh nhưng cũng ch xưng hùng xưng bá mt góc ca Á Châu và Thái Bình Dương. Bên trong Hoa Lc, kinh tế bt đu gim bt tc đ tăng trưởng, không phi ch vì bnh dch Covid-19 mà còn vì sc phát trin đã đng ti gii hn.

Khi kinh tế Trung Quc tiến lên đến hàng ln th nhì, sau kinh tế M, thì cũng xut hin các vn đ mà các nước tiu bang Tây phương đã tri qua : Phát trin chm li, li tc bình quân không tăng, nhng người nghèo nht càng b b rt li. Kinh tế tăng trưởng gây chênh lch giàu nghèo : Người giàu tiếp tc giàu hơn còn người nghèo c nghèo mãi mãi. Các nước Tây phương phát trin mt na thế k hay trăm năm mi thy hin tượng này. Trung Quc, ch mi 30 năm đã thành trm trng.

Năm ngoái, Trung Quc có hơn 1.000 t phú đô la, chiếm mt na thế gii, theo Hurun Report, mt công ty nghiên cu Thượng Hi. Ông Tp Cn Bình có th hãnh din đem khoe con s này. Nhưng, cùng lúc đó, Th tướng Lý Khc Cường công nhn có 40% dân lc đa sng mi tháng vi s tin tương đương 140 m kim hay thp hơn. Theo Ngân hàng Thế gii thì vào năm 2020 mi người dân quê Trung Quc cn li tc 180 đô la mi đ sng 40% dân Trung Quc tc là 560 triu người.

Hai lp người Trung Quc, lp trên thuc 10% li tc cao nht và lp dưới, gm 50% kiếm ít tin nht trong c nước, vào năm 1978 h kiếm được như nhau, mi lp chiếm mt phn tư li tc quc gia. Sau 40 năm, Ngân hàng Thế gii, năm 2018, lp trên (10% cao nht) chiếm 40% li tc toàn dân, trong khi lp dưới (mt na nghèo nht) ch được hưởng 15% li tc chung. Năm 2000, 1% nhng người giu nht Trung Quc làm ch 10% tài sn quc gia, năm 2020 h đã chiếm lãnh 30%, tăng gp ba ln, theo Stella Yifan Xie trên báoWall Street Journal ngày 14/11/2021.

Yifan Xie k chuyn mt thanh niên 23 tui, quê Quế Châu, mt tnh nghèo nht. Cha m dành dm nuôi cho đa con đu tiên tt nghip đi hc. Bây gi anh Ninh Ph, lãnh lương khong 1.080 đô la, nhưng không đ tin mua mt căn h và cũng không biết bao gi đ tin đ cưới v. Nhiu thanh niên Trung Quc cũng lâm tình trng đó. Giá mt căn h Bc Kinh cao gp 25 ln li bình quân tc mt gia đình ; Thượng Hi ln gp 20 ln. Đ so sánh, New York, London giá ch cao gp 7,8 ln li tc.

Bt công xã hi biu hin rõ nht trong vic giáo dc. Nhng gia đình giàu có thường chi tiêu mt phn tư li tc cho con cái đi hc thêm, chiếm các ghế trong đi hc. Năm 1990 trong sinh viên Đi hc Thanh Hoa (Tsinghua) có 22% gc t nông thôn, đến năm 2016 t s tt xung còn hơn 10%.

Năm 2017, sinh viên Hùng Hiên Ngang (Xiong Xuan’ang, ) ni tiếng vì được s đim cao nht nước trong k thi tuyn vào đi hc. Nhưng anh b c chế đ ch trích khi thú nhn rng s anh may mn có b m đu là nhân viên ngoi giao khá giàu, li được sng Bc Kinh nơi có nhiu trường luyn thi tt nht. "Con nhà nghèo nhà quê hoc ngoài Bc Kinh không bao gi được như vy", anh nói tht tình.

Tp Cn Bình s phi đi phó vi hàng trăm triu người Trung Hoa, nht là nhng thanh niên đang sng trong mt xã hi ngày càng bt công, s gia tăng kim soát và đàn áp. Tp Cn Bình đã ra lnh gii tr ch được vào internet mt s gi gii hn, ch được chơi "trò đin t" ba gi mt tun. H thng kim soát ngt nghèo đến ni c nước va mi xôn xao v câu chuyn "chơi game lúc 3 gi sáng !".

Mt đêm, có người t nhn là 60 tui chơi mt trò đin t rt ni tiếng và đã thng ln. Nhưng người này có tht là 60 tui không ? Nếu là mt thiếu niên khai tui gi đ chơi trái lnh Đi Lãnh T thì sao ? Công ty sn xut trò chơi Tencent phi m cuc điu tra, dùng Trí khôn Nhân to, AI, đ tìm "th phm". May mn, đó là mt ông 60 tui tht !

Câu chuyn trên cho thy Cng sn Trung Quc đang kim soát dân chúng chi li như thế nào. Càng kim soát mnh càng chng t mình đang lo s. Sang năm Tp Cn Bình s lên "ngôi cu ngũ" theo gót Tn Thy Hoàng, Hán Vũ Đế, và Mao Trch Đông. Nhưng liu 1,400 triu dân Trung Hoa có tiếp tc cúi đu thn phc mãi hay không ?

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 18/11/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 71 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)