Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/01/2017

Cao ốc và sự lên ngôi của lợi ích nhóm

Cao Huy Huân

caoc1

Những tòa nhà cao ốc quanh Sài Gòn - Ảnh minh ha.

Mới đây, Văn phòng Chính ph va có công văn truyn đt ý kiến ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc v vic đu tư xây dng công trình cao tng trong khu vc ni đô lch s ca Hà Ni. Th tướng yêu cu Ch tch y ban Nhân dân Thành ph Hà Ni ch đo tuân th nghiêm túc các quy định ca pháp lut v qun lý đu tư xây dng công trình cao tng theo quy hoch chung xây dng th đô, quy chế qun lý quy hoch, kiến trúc công trình cao tng trong khu vc ni đô lch s ca Hà Ni ; x lý đúng thm quyn, theo đúng quy định ca pháp lut. Ông Phúc nhn mnh rng "không vì li ích trước mt, li ích nhóm mà quên li ích cng đng. Nếu không sm khc phc thì sau này ngân sách Nhà nước đ vào không đ đ gii phóng mt bng, làm h tng đ chng ùn tc giao thông".

Thật ra vấn nn cp phép xây dng các khu cao c tràn lan không phi là mi, nhưng cái mi đây có l là vic ông Phúc nhc đến khái nim "li ích nhóm" vn khá nhy cm và hiếm khi được mt quan chc Nhà nước cp cao nói đến. Vic các thành ph ln xây dng cao ốc làm thay đi din mo thành ph, có hiu ng tích cc trong vic thu hút đu tư, phát trin du lch và thm chí là tin đ cho các hot đng dch v, thương mi phát trin. Tuy nhiên, li ích c th, tc "cơm go" vào túi ca ai và v hiu qu tng thể lâu dài ra sao mi là câu hi quan trng.

Không thể ph nhn mt thc tế là "li ích nhóm" đã và đang tn ti Vit Nam trong nhiu lĩnh vc và ngay c trong hot đng quy hoch xây dng các công trình cao tng Hà Ni, mc dù ông Phúc ch nhc đến ch không nêu rõ nhng đi tượng c th. Hin nay li ích trong ngành này tp trung nhiu vào các tp đoàn xây dng, nht là khi các khu cao c được xây dng ti nhng đa đim đt đa nht ca thành ph, bt chp nguy cơ phá v các quy hoch tng th, nh hưởng đến h thng giao thông, h thng tin ích, các hot đng gii phóng mt bng. Thc trng này trái ngược hn vi ch trương chung là gim h tng t vùng trung tâm ra vùng rìa thành ph nhm gim ti áp lc phân b dân cư. Chính Giáo sư Đng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng B Tài nguyên – Môi trường, đã tr li trên báo Dân Việt rằng "Quy hoạch hin nay đang rt mt cân đi, không bo đm được sc ti ca không gian. Trong vn đ này, có biu hin là chúng ta chiu theo ý ca nhà đu tư nhiu hơn là bo v cảnh quan đô th ca Hà Ni. Chính vì vy, có nhng nơi Hà Ni chúng ta cht ti khu chung cư quá nhiu". Vị này gii thích thêm rng điu này th hin s yếu kém trong cách điu chnh quy hoch ca Vit Nam. Phi tha nhn rng nhiu khi quy hoch được ngành chức trách làm tt, nhưng ti quá trình trin khai, điu chnh quy hoch, cơ quan ban ngành li chiu theo mong mun, ý đnh ca nhà đu tư. Nhiu trường hp, chính quyn đã ct đi khá nhiu không gian công cng, dn ti không đm bo v h tng, môi trường. Chính vì vy, không gian và sc chu ti nhiu khu chung cư quá ln, không đm bo được điu kin sng cho người dân và giao thông đô th. Làm như vy có nghĩa là chiu theo li ích riêng ca các nhà đu tư nhiu hơn li ích chung c a thành ph. Mở rng ra có nghĩa là li ích ca nhà đu tư được đt trên li ích chung ca quc gia.

Tuy nhiên, nói đi cũng cần nói li. Vic phát trin cao c cũng có th mang li nhng li ích mang tính tng th nếu nó nm trong mt quy hoch chung. Ly ví d như Singapore. Đây là quốc gia phát trin h thng cao c chung cư hin đi, đi kèm vi h thng vin thông, giao thông công cng, đin-nước... rt tin dng. Singapore đã tr thành quc gia có GDP cao, là trung tâm kinh tế tài chính ca Châu Á cũng mt phn là nhờ có nhng quy hoch đô th mang tính toàn din và bn vng, đt li ích ca thành ph lên trên tt c.

Để có mt bn v thành ph được quy hoch chnh chu vi h thng cao c đng b vi mc dàn tri ca dân cư, h thng dch v tin ích, h thng giao thông... không phải là quá khó vi Vit Nam trước đây, ít nht là t sau khi Vit Nam "đi mi" vi s du nhp ca các giá tr tri thc, vn và nhân lc cht lượng cao t khp nơi trên thế gii. Tuy nhiên hơn 30 năm qua, bn quy hoch tng th y b nh hưởng bi nhiu lý do : tư duy qun lý ngn hn theo nhim kỳ ; s can thip ca li ích nhóm (mà các vi phm quy hoch là nhng du hiu c th) đã khiến quy hoch đô th chung ca các thành ph ln b v vn. Người nhìn vào bn v hay người dân sng ti đây thấy mc nh hưởng mang tính đa v và quyn lc ca các tp đoàn bt đng sn, các ông trùm trong ngành kinh doanh dch v nhà đt, trung tâm thương mi... nhiu hơn là thy nhng li ích đến vi h (mt môi trường giao thông thun li ; h thng đin – nước tt ; môi trường trong lành ; hay thu nhp ci thin đáng k...).

Tôi nhớ gió t sông Sài Gòn. Nhiu năm trước, gió t sông Sài Gòn vào khu vc trung tâm thành ph như ch Bến Thành vn là nhng cơn gió mát lành xua tan đi cái ngt ngt ca nhng hot đng thường nht. Vic xây dng nhng cao c chng cht thiếu nhng quy hoch hiu qu va phá v không gian thóa ng đãng, va đang dn dn biến Sài Gòn thành mt khi bê tông nóng hng hc. Phi chăng li ích nhóm đang lên ngôi như các cao c đang mc lên như nấm ngoài kia ?

Cao Huy Huân

Nguồn : VOA tiếng Việt, 10/01/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Cao Huy Huân
Read 487 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)