Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/04/2022

Từ xung đột Nga – Ukraine, ngẫm về quốc phòng và ngày mai

Trân Văn

Cho đến gi vn chưa thy bt k viên tướng nào trong đi ngũ sĩ quan được phong tướng cho khi "tâm tư" nhm gi quân đi "trung vi đng" bày t s lo âu khi các cuc din tp quanh đi, qun li vn ch là xếp hàng, đi đu, sau đó ba ra chy lúp xúp trên đng trng...

quocphong2

Trung tâm Hun luyn Quc gia này ca Lc quân M có nhiu bãi tp cho các đơn v b binh, thiết giáp, pháo binh, phòng không, công binh, luyn tp hàng năm và luyn tp trước khi được gi ra chiến trường.

Các đơn v lc quân t khp nơi trên lãnh th M được gi đến Fort Irwin căn c ca lc quân M min Nam tiu bang California và là mt trong hai Trung tâm Hun luyn Quc gia ca Lc quân M (Trung tâm hun luyn Quc gia còn li là Fort Polk ta lc min Nam tiu bang Louisiana) hun luyn thường niên s phi thc hành nhng bài tp mi đ có th thích nghi, tn ti và giành chiến thng trong nhng cuc chiến có th có nhng đc tính khác hoàn toàn vi nhng cuc chiến mà h đã biết, đã tng tri qua...

***

Tun trước là khong thi gian chng d dàng chút nào đi vi Đi tá Ian Palmer, Ch huy trưởng L đoàn 2 thuc Sư đoàn 1 K binh. Đơn v vi 4.500 quân nhân này vn đn trú Fort Hood (mt căn c ti tiu bang Texas), mi được điu đng đến sa mc Mohave đ đánh chiếm "th trn Ujen" đang dưới quyn kim soát ca "quân Denovian". Phía "Denovian" ch có khong 1.350 người nhưng tham chiến vi phương thc khác xa nhng gì Đi tá Palmer và binh sĩ L đoàn 2 tng biết, tng đi din Iraq, Afghanistan...

Ngoài xe tăng, thiết giáp và nhng loi vũ khí vn chng xa l gì vi người lính trên chiến trường, phía"Denovian" còn s dng rt nhiu thiết b chiến tranh đin t và khai thác ti đa các phương tin truyn thông, tt nhiên có c các ng dng tương tác trên mng xã hi đ tuyên truyn, khích đng thường dân chng li đơn v ca Đi tá Palmer. Gió trên sa mc Mohave rt mnh, L đoàn 2 không th tiến nhanh, đã vy "quân Denovian" còn s dng rt nhiu thiết b bay không người lái (drone) đ giám sát hot đng chuyn quân ca L đoàn 2 và tn công nếu tìm ra sơ h...

Đi tá Palmer cho biết, ging như đi th, đơn v ca ông cũng s dng rt nhiu drone đ h tr tn công. Mt khác, h phi t tìm phương thc ngy trang thích hp vi đc đim đa hình vì theo Palmer :Nếu bn đ b đi phương nhìn thy, cho dù bn đang đâu bn cũng có th b bn, Palmer và l đoàn ca ông còn phi đi phó vi chiến tranh thông tin. Phía"Denovian" có rt nhiu người s dng đin thoi đ ghi hình ri sáng to nhng câu chuyn ti t nht đ tn công L đoàn 2 trên mng xã hi. L đoàn 2 va phi chiến đu đ chiếm mc tiêu, va phi chiến đu đ giành s tht !..

***

"Th trn Ujen" không hin hu trên bn đ. Đó ch là mt trong nhiu bãi tp Fort Irwin. Vi din tích là 1.000 dm vuông (khong 2.600 km2), Trung tâm Hun luyn Quc gia này ca Lc quân M có nhiu bãi tp cho các đơn v b binh, thiết giáp, pháo binh, phòng không, công binh, luyn tp hàng năm và luyn tp trước khi được gi ra chiến trường. Ngoài k năng cá nhân và chiến thut, Fort Irwin còn là nơi tng quân nhân ln các đơn v ca lc quân M luyn tp đ có th thích nghi vi đc đim thi tiết ca nhng khu vc ging như hoang mc. Fort Polk ngược li đó là nơi luyn tp đ có th thích nghi vi nhng khu vc nhiu rng, đm ly, sông h...

"Quân Denovian" cũng là lc lượng gi đnh. Tư lnh ca "quân Denovian" là Chun tướng Curt Taylor, Ch huy trưởng Fort Irwin. Ti Fort Irwin có mt đơn v là Trung đoàn 11 Thiết k (Blackhorse) chuyên sm vai ch" trong các đt luyn tp. Nhn đnh v đt luyn tp ca L đoàn 2, Tướng Taylor bo rng : Ging như mt dàn nhc, đây, mi người chơi mt loi nhc c và phi biết kết hp đ to ra s đng b. Pháo binh làm công vic ca pháo binh, không k làm công vic ca không k, các đơn v cơ đng làm công vic ca h. Cuc tn công vào "th trn Ujen" chm tr là vì hkhông th đng b hóa cácyếu t đó...

Cũng theo Tướng Taylor thì bài tp mi còn mt thách thc khác :Hãy nghĩ đến gii pháp cho c tình hung, anh có mt lot thương vong, sườn trái b đi phương chc thng, tiếp liu không đến đúng lúc, đúng nơi và không th tìm ra nhng yếu t mang tính đt phá và đi phương khai thác ti đa nhng yếu t y trên Twitter !.. Tướng Taylor k thêm : Spti, kch bn hun luyn d kiến cho nhngl đoàn kếtiếp s tp trung vào phươngthc chiến đu vi k thù sn sàng dùngha lc đ chinh phc mt thành ph và phá hy mtthành ph bng ha tin...

***

Nhng gì mà L đoàn 2 thuc Sư đoàn 1 K binh va đi din trong đt luyn tp thường niên không mi ngay vào lúc này có th xem nhng tình hung y trên TV, Internet. Chúng đang din ra Ukraine ! Bà Christine Wormuth - B trưởng Lc quân M, người va đến Fort Irwin đ quan sát đt luyn tp ca L đoàn 2 - bo vi AP :Toàn b quân đi M đangtheodõi - xem xét nhng gì đã xy ra Ukraine và c gng rút ra nhngkinh nghim, bài hcb ích bao gm các vn đ liên quan đến thiết b và hu cn ca Nga, cho đến vic thiếtlp duy trì liên lc và s dng Internet.

Theo bà Wormuth, quân đi M đã nghĩ ti và xem xét các khía cnh như vy trong năm năm va qua và xung đt Nga Ukraine tr thành ví d minh ha rt rõ ràng. Đây là mt cuc chiến trong thế gii thc có th quan sát trong thi gian thc. Nhng người như tướng Taylor và cng s được mô t là đã và đang tách "cun sách v cuc chơi ca Nga" ra tng trang đ xem xét, suy tính và bo đm rng, lc quân M s thc s sn sàng đ giành chiến thng nếu trong tương lai phi thc s đi đu vi nhng đi th như Nga và Trung Quc.

Ni dung và yêu cu ca các đt luyn tp dành cho cp l đoàn bt đu được điu chnh khi Nga tn công Ukraine và tiếp tc được điu chnh sau khi chng kiến nhng tht bi ca Nga trên lãnh th Ukraine : T chc tn công t nhiu hướng nhưng không thành công, không th h tr b binh trong vic đánh chiếm nhng thành ph quan trng như Kyiv. Cui cùng, bn phá, ném bom các cơ s dân s (bnh vin, trường hc, khu dân cư), giết thường dân. Lc quân M cn làm nhng gì và phi làm nhng gì khi trc tiếp đi din vi đi th như thế ?

Theo Tướng Taylor :Chúng ta s phi tp trung vào vic tìmgii pháp, làm thế nào đ chiến đu chng li đchth xem vic hydit hthng h tng nhưmt kiu chiến đu. Chúng ta phi chun b đ chiến đu trong đô th- nơi đith không ngn ngi bn giết ba bãi. Bà Wormuth nói thêm v vic xe tăng M rt nng và đa hình Châu Âu ly li, khác vi sa mc, thành ra phi tìm ra s cân bng, phù hp gia tính cơ đng ca xe tăng, kh năng tn công cũng như kh năng tn ti ca xe tăng. Mun xe tăng cơ đng hơn thì nó phi nh hơn nhưng kh năng tn ti li thp hơn Rõ ràng, có rt nhiu điu đ hc t cuc xung đt Nga Ukraine (1)...

***

Chc chn không ch có M theo sát các din biến trong cuc xung đt Nga Ukraine đ hc điu chnh chiến lược, chiến thut nâng cao nâng lc quc phòng. Còn Vit Nam thì sao ? Dường như B Quc phòng Vit Nam vn thế, vn "trước sau như mt" là "bình chân như vi". Hôm 10/4/2021, công chúng xôn xao trước lnh đóng ca phi trường Phù Cát Bình Đnh đ "din tp quc phòng". Theo các cơ quan truyn thông chính thc thì mt s đơn v ca quân chng Phòng không - Không quân t chc cho các loi chiến đu cơ Su-22, Su-27, trc thăng Mi-28 bn đn tht, ném bom tht, đ thc tp tn công các mc tiêu c ban ngày ln ban đêm trong 10 ngày (10/4/2022 – 21/4/2022).

quocphong1

Din tp bo v Đi hi Đng 12 ti Hà Ni vào ngày 8/1/2021. nh chp màn hình báo Người Lao Đng. Hình minh ha.

Nếu theo dõi các din biến trên chiến trường Ukraine gia quân xâm lược Nga và lc lượng v quc Ukraine trong gn hai tháng va qua, ri đi chiếu nhng din biến y vi thông tin, hình nh v đt "din tp quc phòng" va k (2), hay "din tp chiến thut" (3), "din tp khu vc phòng th" (4) trước nay vn din ra đu đn t cp xã tr lên ti Vit Nam, chc chn không có ai không cm thy lo ngi. Màu sc chiến tranh càng ngày càng đa dng, phc tp nhưng "din tp quc phòng", ri "din tp chiến thut" hay "din tp khu vc phòng th" ti Vit Nam vn ch như thế : Luôn có khán đài vi nhng viên tướng đy đ "mũ mão cân đai", chm ch sau nhng dãy bàn dài ph vi, bày hoa, bày nước ung, đ xem ri ban hun th.

Cho đến gi vn chưa thy bt k viên tướng nào trong đi ngũ sĩ quan được phong tướng cho khi "tâm tư" nhm gi quân đi "trung vi đng" bày t s lo âu khi các cuc din tp quanh đi, qun li vn ch là xếp hàng, đi đu, sau đó ba ra chy lúp xúp trên đng trng, trang b cá nhân ca quân nhân nghèo nàn đến mc ti nghip Khi thng thua trong mt cuc chiến càng lúc càng ph thuc vào k thut, công ngh nhưng đ loi "din tp" ti Vit Nam vn như phim v lch s - din tp thường niên cp l đoàn mà vn còn cnh hàng chc quân nhân xúm vào va kéo, va đy mt khu đi bác vào đúng v tr cn thiết (5) !

Chng l sĩ quan cao cp ch đ tham nhũng ri thnh thong lôi mt lot ra x lý k lut hay tng giam đ chng t đng "chng tham nhũng không có vùng cm, không có ngoi l" ? Chng l công vic ca sĩ quan cao cp ch là thúc đy đ quan đim kiu như :Tng thng Ukraine là "thng ngu" vì dám chng li cường quc khiến "quc phá, gia vong". "Khôn" là phi biết nhn nhn, bt k ngoi bang s "đè đu, cưỡi c" tr thành nhn thc ca toàn dân ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/04/2022

Chú thích

(1) https://www.armytimes.com/news/2022/04/16/us-army-using-lessons-from-ukraine-war-to-aid-own-training/

(2)https://www.youtube.com/watch?v=zLXWkgRZX5s&ab_channel=TV24h

(3) http://phongkhongkhongquan.vn/26288/dien-tap-chien-thuat-va-hoi-thi-ban-dan-that-luc-luong-phong-khong-luc-quan-phong-khong-kiem-nhiem-bo-doi-bien-phong-khu-vuc-phia-nam-nam-2022.html

(4) https://www.youtube.com/watch?v=UM1wlj3xPP8&ab_channel=TruynHìnhĐngTháp

(5) http://baoquankhu5.vn/quyet-tam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-dien-tap-nam-2021/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 142 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)