Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/04/2022

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Trời (kêu ai nấy dạ) ?

Nguyễn Huỳnh - Nguyễn Nam

Sẽ có cuộc cách mạng về cơ cấu nhân sự Đảng ?

Nguyễn Huỳnh, VNTB, 22/04/2022

Ghi nhận tại Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến góp ý Đề án "Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên"tại 21 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy ; điểm cầu Hội trường tầng G, Ban Tổ chức Trung ương và điểm cầu Phòng họp Vụ Địa phương III, có đề xuất Trung ương không tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức cơ sở đảng ở 02 Đảng bộ Khối cơ quan Đảng, Mặt trận đoàn thể và Khối chính quyền cấp huyện để giảm bớt tầng nấc trung gian giữa chức năng của đảng ủy, ban thường vụ huyện, thị, thành ủy và các chi bộ trực thuộc.

cocau1

Trước thềm Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng, nhiều tín hiệu cho thấy khả năng sẽ có một cải cách mạnh mẽ trong hệ thống quản lý lâu nay của Đảng.

Đối với phương án sắp xếp đảng bộ cơ sở trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố nên thống nhất trụ sở chính đóng ở tỉnh nào thì tổ chức đảng, các đoàn thể quần chúng trực thuộc đầu mối của đảng ủy khối của tỉnh đó để đảm bảo tính lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Theo số liệu ghi nhận từ Đề án, toàn Đảng có khoảng 52.000 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5,2 triệu đảng viên và nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng : xã, phường, thị trấn ; cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội ; các đơn vị sự nghiệp ; các loại hình doanh nghiệp ; các đơn vị quân đội, công an ; các đơn vị ở ngoài nước.

Từ sau Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", đã có 119 văn bản nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề liên quan đến tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đáng chú ý là dự thảo của Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu cơ bản trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, năm 2030 phấn đấu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, được đánh giá là "thiếu thực tế", cần phải xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của các địa phương và có tính khả thi trong triển khai thực hiện.

Một vấn đề được đánh giá là khá nhạy cảm được đặt ra là nên chăng việc chấm dứt duy trì mô hình chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn vì tính hiệu quả của nó ?.

Theo ghi nhận của Cục Chính trị Quân khu 1, hoạt động của chi bộ quân sự xã đang có nhiều hạn chế, như : Lãnh đạo công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ; xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực.

Việc duy trì sinh hoạt chi bộ có nơi chưa đều, nội dung và chất lượng sinh hoạt còn hạn chế ; nhiều chi bộ chưa kết nạp được đảng viên. Chỉ đạo hoạt động của chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn chưa thường xuyên nên có nội dung chất lượng hạn chế.

Về cơ cấu đảng viên, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đảng viên là dân quân sinh hoạt ở chi bộ quân sự, do vậy làm giảm tỷ lệ lãnh đạo của chi bộ thôn, bản, gây khó khăn cho việc xóa thôn, bản "trắng" chi bộ, nhất là ở các xã vùng sâu, biên giới.

Đảng viên của chi bộ quân sự xã cư trú phân tán, có nơi xa trung tâm xã, không tiện sinh hoạt. Mặt khác, số đảng viên này thường là lao động chính trong gia đình, ngành nghề đa dạng, có thời điểm đi làm ăn xa không tham gia sinh hoạt đầy đủ, trong khi nhiệm vụ chính của công tác quốc phòng, quân sự địa phương thường thực hiện ở một số thời điểm nhất định nên nội dung sinh hoạt còn đơn điệu.

Đoàn viên trong lực lượng dân quân phân tán ở các thôn, bản ; chủ yếu tham gia hoạt động ở các thôn, bản, chỉ tập trung theo yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của địa phương nên việc thành lập chi đoàn thanh niên trong lực lượng dân quân khó khăn.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới còn bất cập do không thành lập được chi đoàn thanh niên trong trung đội dân quân ; thời gian tham gia dân quân thường trực ngắn chỉ từ 6 tháng đến 2 năm, trong khi chiến sĩ dân quân cư trú ở các thôn, bản không có thời gian công tác liên tục 1 năm với đảng viên trong chi bộ quân sự…

Ngoài ra việc thành lập chi bộ quân sự xã trong đó cơ cấu thành phần của chi bộ như hiện nay gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc, như : Chủ tịch UBND xã là chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, chịu trách nhiệm về công tác quân sự quốc phòng, nhưng không tham gia sinh hoạt tại chi bộ nên không nắm bắt kịp thời các chủ trương của chi bộ.

Chi bộ không có các tổ chức đoàn thể, không có lực lượng dân quân thường trực ; do đó, nguồn phát triển đảng viên của chi bộ gặp nhiều khó khăn (chủ yếu là dân quân). Đảng viên thuộc chi bộ chủ yếu tuổi đời trẻ, có trình độ văn hóa nhưng không tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố ; trong khi đó, đảng viên ở các thôn, tổ dân phố có số lượng ít, tuổi đời cao, đau ốm, xin miễn sinh hoạt nhiều nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động…

Dự kiến nếu không có thay đổi vào giờ chót thì Đề án "Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên" sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương thông qua ở Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII diễn ra trước khi bắt đầu Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội được thông báo là khai mạc vào thứ hai, ngày 23/5/2022.

Nguyễn Huỳnh

Nguồn : VNTB, 22/04/2022

**********************

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang xướng tên ai ?

Nguyễn Nam, VNTB, 21/04/2022

Trước thềm Hội nghị Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 5 – khóa XIII dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2022, trong hai ngày 19 và 20/4/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14 và đã xem xét, kết luận một số nội dung sau – trích thông cáo báo chí :

cocau02

Thông thường thì sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng xướng tên ai, thì thời gian sau đó những cá nhân này sẽ được đưa vào vòng tố tụng, hoặc sẽ phải rời chính trường với các đe dọa hình sự trong tương lai.

Gọi tên Saigon Co.op

Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và đồng chí Diệp Dũng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy :

Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức Đại hội thường niên.

Đồng chí Diệp Dũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của tập thể, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và Saigon Co.op.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm ; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đồng chí Nguyễn Thành Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Diệp Dũng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op.

Xem xét trách nhiệm của một số đồng chí có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định :

– Thay đổi hình thức kỷ luật Khiển trách bằng hình thức Cảnh cáo đối với các đồng chí : Nguyễn Vũ Toàn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op ; Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Củ Chi ; Hồ Ngọc Hoàng Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Phường 6, Quận 4.

– Kỷ luật Khiển trách đồng chí Hàng Thanh Dân, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Quận 3.

– Các đồng chí : Quách Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op ; Hồ Mỹ Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op, tuy có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, song các đồng chí đã thẳng thắn đấu tranh với những việc làm sai trái của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ; chủ động, kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng ; trong quá trình kiểm tra, kiểm điểm đã cầu thị, nghiêm túc, nhận vi phạm, khuyết điểm, tự nhận hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định không thi hành kỷ luật các đồng chí Quách Cường và Hồ Mỹ Hòa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Xướng danh Tỉnh ủy ‘thủ đô resort’ Bình Thuận

Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Kỳ họp thứ 12 về vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số tổ chức, cá nhân ; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật :

– Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí : Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ; Ngô Hiếu Toàn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

– Cảnh cáo các đồng chí : Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Trần Nam, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

– Khiển trách các đồng chí : Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Vũ Văn Họa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 ; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các đồng chí : Huỳnh Văn Tí, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy ; Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy ; Lê Tiến Phương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh ; Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh ; Lương Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ; Hồ Lâm, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

"Điểm danh" tướng lãnh Bộ Công an

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật :

– Khiển trách đồng chí Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an.

– Cảnh cáo đồng chí Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30-4, Bộ Công an do đã vi phạm quy định trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

Nguyễn Nam

Nguồn : VNTB, 21/04/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Nam
Read 264 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)