Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

31/05/2017

Thủ tướng Phúc ở Washington

Đoàn Viết Hoạt

Việt Nam trong thi gian qua đã tích cc vn đng đ ngày hôm nay, Th Tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc có mt th đô Washington và sp sa được Tng thng Hoa Kỳ Donald Trump đón tiếp ti Tòa Bch c. Liu hai bên có đáp ng được nhng kỳ vng ca nhau v các vn đ chiến lược, thương mi & kinh tế, và liu vn đ nhân quyn có được đ cp đến theo yêu cu ca mt s dân biu ngh sĩ M ? Giáo sư Đoàn Viết Hot, mt nhà đu tranh đ dân ch hóa đt nước đang cư ng ti bang Virginia, Hoa Kỳ, trao đi vi VOA về ý nghĩa và trng tâm chuyến công du M ca Th Tướng Vit Nam.

phuc1

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, Hoa Kỳ, ngày 29/5/2017. (Ảnh chụp từ Zing.vn)

VOA : Thưa Giáo sư, Th Tướng Nguyn Xuân Phúc ngày mai (31/5/2017) s tr thành nhà lãnh đo Đông Nam Á đu tiên đến thăm Tòa Bch c. Có th coi đây là mt thành qu ngoi giao ln ca Vit Nam ?

Đoàn Viết Hot : Tôi nghĩ rng đó là mt thành quả, rt là đc bit vì ông Phúc cũng như Vit Nam đã quyết đnh đi thăm rt là sm, trước tt c các lãnh đo ca Đông Nam Á khác, thành tôi nghĩ đây là mt s kin đáng chú ý.

VOA : Dạ thưa Vit Nam trông đi gì Hoa Kỳ trong chuyến công du này ?

Đoàn Viết Hoạt : Tt nhiên là Vit Nam trông đi Hoa Kỳ t rõ thái đ ca mình đi vi vn đ Bin Đông, và Vit Nam trông đi xem quan h gia Hoa Kỳ vi Trung Quc có tác hi đến nn an ninh cũng như s n đnh ca Vit Nam hay không ? Vit Nam có l cũng trông đợi ở s h tr ca M v vn đ kinh tế, vn đ quân s… Đó là nhng gì mà tôi nghĩ Vit Nam rt là trông đi, bi vì chính sách ca ông Trump đi vi Bin Đông cũng như đi vi Đông Nam Á cũng chưa có gì rõ ràng c".

phuc2

Tàu hải quân Hoa Kỳ tuần tra Biển Đông

VOA : Thưa Giáo sư trong các quan h M - Vit thì nhân quyn vn là mt cái gai trong mi quan h song phương. Sau đợt đàn áp, bt b các blogger, các nhà tranh đu cho môi trường cũng như dân oan b mt đt vv… Và trong khi Tng thng Trump không được biết tiếng là người thiết tha cho lm v vn đ nhân quyn thì thưa Giáo sư, ông có tiên liu vn đ này s được nêu lên hay đặt làm điu kin thương thuyết như mt s các dân biu và ngh sĩ đòi hi hay không ?

Đoàn Viết Hoạt : Chúng ta nhìn mt cách khách quan thì nhiu người đánh giá ông Trump là mt người thc tế hơn, ông quan tâm đến quyn li ca nước M và ti thương mi, kinh tế nhiu hơn các vn đ chính tr hay nhân quyn. Đy là cái nhìn ca rt nhiu nhà quan sát trên thế gii và có th, ca Vit Nam na, còn có thc s ông Trump hay là chính sách ca chính quyn mi có ng h nhng tiếng nói đi lp hay nhng quyền t do căn bn ca người dân Vit Nam hay không thì có l chúng ta phi ch qua cái cuc đi thoi gia ông Phúc vi ông Trump.

VOA : Vâng như vy, Vit Nam hy vng là vi chính sách "Nước M trên hết" ca ông Trump, ông s không đt quá nng vn đề nhân quyn, có phi không ?

Đoàn Viết Hoạt : Tôi nghĩ có l không hn như vy, có th ông Phúc cũng hiu rng ông Trump ch là ông Tng thng trong khi nước M còn có quc hi, còn có các t chc dân s và còn có cng đng người Vit hi ngoi, là nhng tiếng nói luôn luôn đòi hi B Ngoi giao tc là bên hành pháp và Tng thng M phi đt các vn đ nhân quyn, gn lin nó vi các quan h vi Vit Nam, thì tôi nghĩ đy là cái đim mà ông Phúc cũng phi biết.

VOA : Thưa Giáo sư, hi nãy chúng ta hi Vit Nam trông đợi gì Hoa Kỳ, thì bây gi đt li câu hi, Vit Nam s mang li gì cho Hoa Kỳ, nht là mang li cho Tng thng Trump món quà nào đ gi là ‘bôi trơn’ cho mi vic được suôn s ?

Đoàn Viết Hoạt : Điu đu tiên mà tôi nghĩ ông Trump trông đi là vn đề thương mi, tc là quan h thương mi gia Vit Nam và Hoa Kỳ cho ti nay thì chúng ta biết rng nó vn nghiêng v phía Vit Nam. Theo cái quan đim "Nước M trên hết" thì Hoa Kỳ vn mun là Hoa Kỳ được thêm nhng cái li hơn trong thương thuyết v thương mi gia Vit Nam và Hoa Kỳ. Đim th 2 là v đu tư cũng như m ca th trường vn cho Hoa Kỳ vào Vit Nam. Th 3 là quan h gia Vit Nam vi Trung Quc, thì thc s Vit Nam vn chưa thc s hướng v phía M như M mong đi, thì tôi nghĩ đy là nhng điểm mà ông Trump mun được biết trong chuyến đi ca ông Phúc"

VOA : Vâng, với chính sách ngoi giao đa phương ca Vit Nam, tc là ai cũng làm bn, thì Vit Nam thường b ch trích là đi hàng hai, hay là bt cá hai tay, thưa Giáo sư đánh giá như thế nào nỗ lc gi là tìm cách "cân bng quan h" ca Hà ni ?

Đoàn Viết Hoạt : Thc ra thì cho ti nay gia Trung Quc và Hoa Kỳ thì Vit Nam vn thiên v Trung Quc nhiu hơn, v c thương mi ln quan h v chính tr. Hoa Kỳ không th giúp Vit Nam mt cách tích cực nếu Vit Nam không dt khoát v chính tr theo nghĩa ‘cân bng’ ch chưa phi là b Trung Quc. Chng hn chúng ta thy như d lut v lp hi cũng như d lut biu tình, đã được đưa ra không biết bao nhiêu ln ri, mà cho ti nay vn chưa được tho lun nữa, ch chưa nói gì ti thông qua quc hi. Đó là nhng cái rt ti thiu mà chúng ta vn chưa thy có, thì tôi nghĩ rng Hoa Kỳ vn còn trông đi là Vit Nam phi cân bng tht s, hay nói cách khác, phi thay đi đ có th tiến v phía M nhiu hơn na.

VOA : Thưa Giáo sư, tr v vn đ Bin Đông, t quan đim ca Hà ni thì lo s ln nht là gì ? Ngoài nguy cơ chiến tranh toàn din bùng n ?

Đoàn Viết Hoạt : Cái mà Hà ni lo s không phi là chiến tranh trong lúc này mà cái lo s là không đ sc đ cn Trung Quc trong chiến dch hin này mà chúng ta có th tm gi là ging như "tm ăn dâu" vy, tc là h c t t h tiến ti, và Vit Nam không thể ngăn cn được, mà M cũng không ngăn cn cái chuyn đó, mc dù M phn đi, thành ra tôi nghĩ đó là điu mà Vit Nam lo s nht. Gn đây nht chúng ta thy là ngay sau chuyến đi ca ông Trn Đi Quang, Ch tch nước, thì có v rt là hòa du, hai bên đồng ý giải quyết các tranh chp và không gây thêm căng thng thì chúng ta li thy Trung Quc đã s dng nhng vũ khí ngay ti Trường Sa đ ngăn cn hay tn công nhng người nhái ca Vit Nam đang hot đng trong vùng mà Vit Nam cho là ch quyn ca mình. Thành ra những hành đng như vy ca Trung Quc là nhng điu khó cho Vit Nam đ mà ngăn cn và cũng khó đ mà chng đi, ngoài vic lên tiếng phn đi mà thôi, hay là vic tăng cường vũ khí đ có đ tim lc đ có th cn tr… Nếu không khéo thì có thể gây ra đụng đ, mà đng đ thì có th là mt dp đ Trung Quc đánh chiếm thêm nhng phn còn li ca Trường Sa. Trong khi đó thì cho ti nay chúng ta vn chưa thy rõ là nếu có xy ra mt chuyn như vy, thì Hoa Kỳ có can thip hay không ? Ngay c đi vi Philippines là một nước đã có hip ước an ninh ri mà Hoa Kỳ cũng không can thip được thì đi vi Vit Nam như thế nào ? Tôi nghĩ đó là điu mà Vit Nam lo s nht.

VOA : Thưa Giáo sư có nghĩ là Vit Nam cũng lo s là M có th đi nhng li ích Bin Đông, như t do hàng hi vv.. đ đánh đi s h tr ca Trung Quc hu có th kim hãm Bc Hàn không ?

Đoàn Viết Hoạt : Chc chn là phi có điu đó, và Hà ni cũng phi tìm cách đ thăm dò xem cái đó có th xy ra không nhưng thc ra thì điu đó cũng rt là tru tượng bi vì khi mà nó xy ra ri thì không còn cách gì đ mà g na. Cái mà nó đang xy ra hàng ngày mà Hoa Kỳ cũng không có hành đng nào quyết lit mc dù hi gn đây thì ông Trump có cho phép hi quân Hoa Kỳ đi vào vùng 12 hi lý và cả 6 hi lý na. Đó cũng là mt tín hiu tt trước chuyến đi ca ông Phúc. Nhưng mà tôi nghĩ còn có nhiu khúc mc hơn na và do đó thì nó có th đt ra vn đ như là trao đi v thông tin tình báo chng hn, nhưng mà Hoa Kỳ cũng không th nào thc hiện điều đó tr phi Vit Nam có mt cam kết, có hướng thay đi v mt chính tr, tc là t do hóa hơn, chp nhn tiếng nói đi lp hơn, không đàn áp nhng người có tiếng nói đc lp và có nhng hot đng bt bo đng. Tôi nghĩ đy là nhng điu mà Hoa Kỳ trông đợi Vit Nam, và có l cũng là điu chúng ta trông đi.

VOA : Thưa câu hi cui, nhng tiêu chí nào s được dùng đ đánh giá s thành công, hay không thành công ca chuyến công du M quc ln này ca Th Tướng Nguyn Xuân Phúc ?

phuc3

Mỹ giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Việt Nam

Đoàn Viết Hoạt : Tht ra nếu mà nói v tiêu chí thì tùy theo mình đng phía nào. Đng phía M thì chc chn tiêu chí ca ông Trump là tăng cường được s hin din ca M trong th trường Vit Nam v vn đ thương mi, vn đ đu tư, và liu các công ty ca M có th sang Vit Nam hot đng. Đó là tiêu chí th nht, tiêu chí th hai là s ci m ca chế đ và khuynh hướng thiên M v mt chính tr và các quyn t do ca xã hi dân s. V phía Vit Nam thì tiêu chí có th là M s đng ý coi Vit Nam là mt đi tác quan trng v mt chiến lược và s tích cc h tr Vit Nam khi xy ra nhng vấn đ Bin Đông. Tiêu chí th hai là Hoa Kỳ s t ra thân thin mc du rng Đng Cng sn vn là cái đng duy nht cm quyn Vit Nam, và Hoa Kỳ s không quá cng rn đi vi nhng đòi hi v ci thin nhân quyn và các quyn t do ca xã hi dân s. Tôi nghĩ đó là mt s tiêu chí v hai phía, M và Vit Nam.


Thưa quý v, Giáo sư Đoàn Viết Hot là mt nhà hot đng đ dân ch hóa Vit Nam, ông còn là mt nhà báo quan tâm theo dõi tình hình trong nước, tng được trao Gii Bút vàng T do (1998) và Gii Nhân quyn Robert F. Kennedy (1995). Ông đang sng tiu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Hoài Hương thực hiện

Nguồn : VOA, 31/05/2017

Quay lại trang chủ
Read 574 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)