Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

06/06/2017

Truy cứu trách nhiệm Nguyễn Văn Bình về nợ xấu ?

Phạm Chí Dũng

Những con s báo cáo ra Quc hi, nếu được cng dn li, s cho thy tng n xu đã x lý và chưa x lý lên ti khong 1.200 ngàn t đng, chiếm đến hơn 40% tng dư n cho vay là hơn 3 triu t đng vào giai đon năm 2011-2012, gp đến 10 ln so vi t l nợ xu ch 4% t báo cáo ca Ngân hàng nhà nước vào thi gian đó !

noxau1

Ông Nguyễn Văn Bình - Ảnh minh họa

Tháng 5/2017, lần đu tiên trong lch s tn ti ca mình, Quc hi Vit Nam phi nhn lãnh mt trách nhim liên đi mt thiết đến "s tn vong ca đng" : bt buc phi ban hành mt ngh quyết v x lý n xu ca các t chc tín dng.

Sát kỳ họp trên, con s mi nht v n xu ngân hàng, còn được mnh danh là "cc máu đông", được công b : 600.000 t đng !

Kỳ họp Quc hi tháng 5 & 6/2017 bt cht râm ran đ ngh "x lý trách nhim các t chc, cá nhân gây ra nợ xu" và "không loi tr x lý hình s người gây ra n xu".

Dù không nói thẳng tên, nhưng rt nhiu người hiu rõ mt trong nhng "thy t" ca núi n xu hin thi là cu thng đc Ngân hàng nhà nước Nguyn Văn Bình.

Những bng chng giấu n xu

Có một bng chng không th ph nhn : nếu t năm 2011, trong khi nhân vt ni tiếng "báo cáo láo" - Thng đc Ngân hàng nhà nước Nguyn Văn Bình - đã báo cáo s liu n xu ch khong 100.000 - 150.000 t đng, còn chính ph Nguyn Tn Dũng cố ép nợ xu v dưới 3%, các chuyên gia phn bin đc lp đã đ cp đến con s n xu tn ti trong h thng ngân hàng lên đến 500.000 t đng, thì vào năm 2012.

Cũng vào thời gian trên, chính báo cáo ca y Ban Giám Sát và Tài Chính Quc Gia - mt cơ quan phân tích tài chính thuộc chính ph mà trước đây mang tâm thế khá khép nép - li cho thy t l n xu thc lên đến 17%.

Vũ điệu nhy múa s liu n xu ca Ngân hàng nhà nước đã biến din đy ma m k t khi chính ph mi ca Th Tướng Nguyn Tn Dũng được thành lập vào Tháng Tám, 2011. T đó đến cui năm 2015, thng kê sơ b cho thy đã có ít nht 15 ln t l n xu được Ngân hàng nhà nước cho "khiêu vũ" vi đ biến thiên t 3% đến 10%. Tuy thế, các s liu được công b li quá thiếu cơ s và chng còn làm mấy người ng nghch tin tưởng. Trùng vi thi đim cơ quan này công b t l n xu ch khong 4% vào đu năm 2014, mt t chc xếp hng tín nhim tín dng có uy tín trên thế gii là Fitch Ratings đã tuyên b mt con s khác hoàn toàn dành cho n xu Vit Nam : 13% !

Vào năm 2015, một t chc tín dng đc lp khác là FT Confidential Research cũng công b : T l n xu ngân hàng Vit Nam vào khong 15% trong năm 2014, thc tế cao hơn nhiu so vi con s chính thc.

Chỉ đến cui năm 2014, hn nhn ra tình hình không hề "êm", Thng Đc Bình mi buc phi thú nhn trước Quc hi con s thc v n xu tương đương đến 500 ngàn t đng.

Một bng chng khác v che giu n xu thuc v VAMC (Công ty qun lý tài sn các t chc tín dng), thuc trách nhim điu hành của Thng đc Bình.

Trong các báo cáo của VAMC nhng năm trước, doanh nghip có v trí rt him yếu trong nn kinh tế quc dân này đã luôn phô trương vic x lý n xu "rt hiu qu" trong khi các ngân hàng thương mi c phn, và cho đến gi t l n xu của cá ngân hàng này đã gim hn, còn t l n xu bình quân đã được kéo gim dưới 3% theo "ngh quyết" ca chính ph.

Nhưng t đu năm 2016 đến nay, người ta đã rõ là có th đã chng có "tin tươi thóc tht" nào được tung ra đ mua n xu ca các ngân hàng thương mi vào nhng năm trước. Thay vì tin mt, rt có th VAMC đã phát hành "trái phiếu đc bit"- mt th giy t rt gn vi khái nim vô giá tr trong tình hình thâm thng ngân sách hin nay - đ ép các ngân hàng thương mi phi min cưỡng nhét vào ngăn kéo.

Nói cách khác, nếu như trước đây Ngân hàng nhà nước tìm cách "phù phép" đ đy các khon n đc bit xu và không th thu hi được lên nhng nhóm n cao hơn (có th thu hi), thì nay do chng có gì thu hi được nên n xu vn còn y nguyên và vn hàng ngày lãi mẹ đ lãi con, toàn b "công tác x lý n xu" ca VAMC t trước đến nay ch còn ý nghĩa trên giy.

Những báo cáo trên li được chính ph Nguyn Tn Dũng liên tc trình ra trước quc hi như mt thành tích, đc bit vào thi gian sp din ra Đại Hi 12 ca đng cm quyn vào Tháng Giêng, 2016. Thm chí còn đt ra ch tiêu s gii quyết toàn b n xu trong vài ba năm ti.

Thế nhưng sau Đi Hi 12 và cùng vi s ra đi ca Th Tướng Dũng, s tht v n xu dn l din theo cách không còn cách nào khác.

"Lấy ca người nghèo chia cho người giàu"

Thành tích "giảm n xu v dưới 3%" ca Ngân hàng nhà nước và chính ph cho ti nay vn ch là con s rt thiếu tính liêm s.

Gần như toàn b khi n xu vn như mt qu bom tn được hn gi, vn đang âm ch lúc phát n trong lòng các ngân hàng thương mi và c nn kinh tế.

Thậm chí còn có mt âm mưu rt ln bt ngân sách - tin đóng thuế ca dân - phi trang tri cho núi n xu.

Vào tháng 10 năm 2014, ba năm sau khi triển khai đ án x lý n xu, chính ph ca Nguyn Tn Dũng và Nguyn Văn Bình đã đưa kiến ngh "xem xét dành mt phn chi ngân sách nhà nước đ x lý n xu ca các doanh nghip nhà nước" ra y Ban Thường V Quc Hi.

Nhưng cũng bi quá ch quan nên chính ph Nguyn Tn Dũng đã vp phi mt làn sóng phn đi quyết lit t đ mi thành phn dân chúng và c trong gii quan chc. Cho ti lúc đó, đa s người dân đu đã nhn ra n xu có bn cht là nhng chiến dch kinh doanh cực kỳ phiêu lưu và tham đến m mt ca các tp đoàn, tng công ty nhà nước vào các lĩnh vc chng khoán, bt đng sn, bo him trong thi kỳ "đu cơ vàng" nhng năm 2006-2007, đ sau đó khi các th trường đu cơ lao dc và gn như sp đ thì phn lớn các chủ th đu tư đu rước ha vào thân.

Không chỉ gii ngân hàng thương mi chìm trong thm ha n xu, nhiu tp đoàn kinh tế được coi là "qu đm thép" (t ng ca cu Th Tướng Nguyn Tn Dũng) cũng vướng vòng "lao lý". Ch tính riêng nhng tp đoàn lớn ca nhà nước có tham gia đu cơ bt đng sn và chng khoán đã mang v s l kinh hoàng, như Tp Ðoàn Xăng Du Vit Nam (Petrolimex) l 10.000 t đng, Tp Ðoàn Ðin Lc Vit Nam (EVN) l 30.000 t đng. Nhưng cái kết qu còn tàn nhn hơn nhiu là những tập đoàn này, đ bù đp d nht và nhanh nht s l ca mình, đã "móc ngoc" vi gii ch qun là B Công Thương đ vn dng "tham nhũng chính sách", liên tiếp gây ra các chiến dch tăng giá đin và xăng du trên đu hàng chc triu người nghèo.

Từ đó đến nay, âm mưu dùng ngân sách đ "x lý n xu" đã không th thc hin. V li, có mun thc hin cũng không th được vì ngân sách đã không còn bt kỳ khon kết dư nào cho phép làm cái vic táng tn lương tâm y.

Có thoát trách nhiệm ?

Từ tháng 8/2011 khi chính phủ mi được hình thành, Nguyn Văn Bình được b nhim làm thng đc Ngân hàng nhà nước và mau chóng được coi là "cánh tay mt" ca Th tướng Nguyn Tn Dũng.

Nhưng cũng vào cui năm 2011, trong khi mt trang báo đin t ca nhà nước là Vnexpress vinh danh Nguyễn Văn Bình là "Nhân vật ca năm 2011", thì một tp chí có uy tín quc tếGlobal Finance đã xếp "Nguyễn Văn Bình là mt trong 20 thng đc kém nht thế gii".

Từ 2011 đến 2015, ông Nguyn Văn Bình đã tr nên ni tiếng vi các chiến dch "ly m nó rán nó" liên quan đến vàng, "nhy múa" các t l n xu, cp phát tín dng và b đn đoán v li ích dày cm liên quan đến chuyn sáp nhp các ngân hàng thương mi.

Tại đại hi 12, cùng vi bt ng Th tướng Dũng phi chu tht bi cay đng, là vic Nguyn Văn Bình nghim nhiên tr thành tân y viên b chính tr mà không phi chu mt án k lut hoc pháp lut nào.

Thời gian trôi qua… Hôm 21/5/2017, báo Công An Nhân Dân bỗng cho đăng mt bài hết sc nhy cm ca tác gi Đào Minh Khoa "Truy trách nhiệm người phê chun b nhim trái quy đnh ông Phm Công Danh".

lun cho biết ông Danh được b nhim Ngân hàng Xây Dng năm 2012, thm quyn b nhim thuc Thng đc Ngân hàng nhà nước.

Nhưng bài báo trên đã b g ngay trong ngày đăng...

Vài ngày sau, trong một bui hp t ca Quc hi, khi gii đáp băn khoăn ca mt s ý kiến v trách nhim gây ra n xu ti t tho lun quc hi gm các đoàn Qung Bình, Lào Cai, Đc Lc, ông Nguyễn Văn Bình bt thn lên ging : "Tôi xin khng đnh li mt điu ngh quyết này không có gì ưu ái vi nhng ông có hành vi vi phm gây ra n xu".

Chỉ có điu trong thc tế, n xu không ch đến 17% tng dư n. Nhng con s báo cáo ra Quc hi, nếu được cng dn li, s cho thy tng n xu đã x lý và chưa x lý lên ti khong 1.200 ngàn t đng, chiếm đến hơn 40% tng dư n cho vay là hơn 3 triu t đng vào giai đon năm 2011-2012 !

Việt Nam li khá tương đng vi Thái Lan trong cuc khng hong tài chính tiền t năm 1997. Trước khng hong, các cơ quan ca Thái báo cáo t l n xu ch có 5%. Nhưng khi khng hong xy ra, t l n xu Thái Lan đã vt lên đến 50%, gp 10 ln !

Nguyễn Văn Bình có thoát trách nhim v khi n xu khng l phát sinh dưới thi ông ta điu hành Ngân hàng nhà nước ?

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 06/06/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Chí Dũng
Read 1532 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)