Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/10/2022

Tập Cận Bình tự đẩy vào chân tường

Ngô Nhân Dụng

Trước mt thế gii, M và Trung Quc là hai hình nh hoàn toàn đi nghch. Nước M đang chia r cùng cc, hai đng chính tr sp giành git quyn kim soát quc hi ; ni b mi đng cũng chia phe. Trung Quc hoàn toàn nm trong tay Tp Cn Bình, mt i lãnh t" vi trin vng s nm quyn trong my chc năm sp ti.

tap1

Đa v Tp Cn Bình trong nước Trung Quc càng ngày càng vng nhưng đa v ca Trung Quc trên thế gii thì không chc.

Trong bài din văn dài 104 phút, Tp Cn Bình hoàn toàn tin tưởng vào đa v lãnh đo vng chc ca mình, đa v thng tr ca đng Cng sn trên 1,4 t dân, và đa v nước Trung Quc vi sn lượng kinh tế 17,7 ngàn t m kim và giao thương vi 120 quc gia khác, trên con đường làm bá ch thế gii.

Ch có mt du hiu bt n : Bn báo cáo kinh tế đáng l được đưa ra trong k đi hi Đng th 20 (Nh Thp Đi) đã b hoãn li, không nêu lý do. Ngân hàng Thế gii (World Bank) tiên đoán kinh tế Trung Quc năm nay s ch gia tăng được 2,9%, thp hơn t s 5,9% trong năm 2021.

Sau 10 năm cng c quyn hành, Tp Cn Bình làm cho Trung Quc gim bt cơ hi tiến xa hơn. Bt c mt chế đ đc tài nào cũng rơi vào th cm by như vy, t đy mình vào chân tường vì không chp nhn mt ý kiến nào khác mình.

Tuy vy, Tp Cn Bình chưa yên tâm, tiếp tc dùng chiến dch chng tham nhũng đ loi tr các đi th trong ni b. Theo báoWall Street Journal, trong s 281 thành viên Thường V Tnh y, hiên nay tt c đu là tay chân ca Tp, tr by người ! Năm ngoái, trong khi "đóng ca" c nước đ ngăn bnh dch Covid, Tp Cn Bình vn thanh trng 627.000 đng viên, nhiu gp 4 ln con s b bt năm 2012 khi Tp mi lên nm quyn. Mt lãnh t k cu vn ng h Tp Cn Bình ngay t đu là Vương K San, hai năm nay cũng không được yên. Năm 2020, hai tay chân ca Vương b thanh trng ; mt người cháu r b bt giam.

Trước đây Tp Cn Bình đã đt ch tiêu tăng gp đôi Tng Sn Lượng Ni Đa (GDP) vào năm 2035, đ vượt qua kinh tế M. Trong bài din văn Đi hi 20 Tp Cn Bình đã không nhc ti mc tiêu đó na. Vì mc tiêu này s khó đt được. Thi đim 2035 được đưa ra trước cuc kim tra dân s năm 2020. Năm đó, đã thy du hiu dân s Trung Quc bt đu gim và s gim nhanh hơn tiên đoán trước đây. Trong năm 2021 ch có 10.6 triu tr sơ sinh ra đi, năm 2022 s xung thp hơn. S người trong tui lao đng đã lên cao nht vào năm 2014, sau đó bt đu gim. Tp Cn Bình đã điu chnh các mc tiêu nhn mnh đến "t túc" v k thut tân tiến, coi là ưu tiên s mt trong chính sách kinh tế quc gia.

Trong bài din văn trước Đi hi 20, Tp Cn Bình ch nói đến ch "kinh tế" tt c 22 ln, so vi 102 ln trong bài nói chuyn Đi hi 18 năm 2012. Tương t, năm nay Tp ch nhc đến ch "th trường" tt c ba ln so vi 24 ln vào 10 năm trước. Ngược li, nhng ch "an ninh" đã được dùng 50 ln, so vi 36 ln k trước.

Tp Cn Bình không che giu mc tiêu ca Trung Quốc là vượt lên trên kinh tế M. Năm ngoái, nói chuyn vi các nhà khoa hc Trung Quc, ông bo, "Canh tân k thut là mt trn chính trong chiến lược Trung Quc đi đu vi M. Ngân sách v nghiên cu khoa hc k thut ca Trung Quc đã ln hơn ca c Châu Âu t năm 2014 và hin nay đang bng 85% ngân sách R&D ca M. S bng sáng chế và các công trình nghiên cu khoa hc trong nước đã vượt qua nước M trong năm nay".

Nhưng mi đe da ln nht đi vi tương lai kinh tế Trung Quc là chính sách mi ca chính ph Joe Biden nhm ngăn chn đường dây tiếp liu các k thut tin hc cao cp ; ly lý do an ninh nước M có th b đe da.

Ngày 7/10, B Thương mi M đưa ra các lnh cm bán nhng cht bán dn và "chip" có th dùng trong các máy "siêu vi tính" (supercomputers) ca Trung Quc ; trong đó có các máy móc dùng đ ci tiến k thut hàng không. Ông Greg Allen, nguyên giám đc ngành Trí khôn Nhân to (AI) b quc phòng M, nói thng rng đó là mt đòn nng n đ "ct c tt c nhng cái đu ca con rng sn xut chip" ca Trung Quc.

B trưởng Thương mi M Gina Raimondo đã tng nói M và các nước Châu Âu cn hp tác đ ngăn chn s phát trin k thut ca Trung Quc. Chính ph M có mt chính sách cm bán các k thut có th dùng trong hai lãnh vc dân s và quân s ; chính sách này áp dng nng hay nh tùy theo chính quyn mi lúc mt khác. Các dng c trong ngành vin thông hoc sn xut chíp thường thuc loi "song dng" như vy. Ngành sn xut hàng máy bay ca Trung Quc có th hoàn toàn b tê lit nếu b M cm vn.

Trong cuc chy đua khoa hc k thut gia hai nước, Trung Quốc da trên các doanh nghip nhà nước, được s dng các ngân qu khng l, còn nước M da trên s hp tác gia chính ph và tư nhân. Tun báoThe Economist tính ra rng nước M s dng 800 t USD đu tư vào canh tân k thut trong năm 2020, bng 3,8% GDP, trong đó hơn 600 t USD là do các công ty tư b ra. Con s này cao hơn 660 t USD đu tư Trung Quc, ln bng 2,7% GDP. Tin đu tư ca Trung Quốc không nâng cao được hiu năng sn xut bng các xí nghip Đài Loan. Người Trung Quc có th tiến rt nhanh trong các ngành k thut cũ đã được thế gii khai thác, thí d khi xây dng các đường xe la cao tc, các hàng không mu hm và trong vic sn xut pin đin chy xe hơi. Nhưng khi dng ti các k thut hoàn toàn mi m thì phi mt vài chc năm đ đui kp các công ty M.

Các lnh cm mi ca chính quyn Biden còn không cho phép công dân M được giúp ci thin k thut máy vi tính và tin hc ca Trung Quc. Nhiu công ty M đang hot đng bên Trung Quc và các công ty ca nước này đang yêu cu mt s người M nhân viên ca h tm ngưng làm vic, trong khi điu tra coi có th vi phm lnh cm hay không.

Bên ngoài, Tp Cn Bình làm cho Trung Quc ngày càng b cô lp. Cu th tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, mt người Thái gc Qung Đông đi th tư, mi nhn xét : "Tt c các nước Đông Nam Á đang chu áp lc phi la chn, hoc theo M, hoc theo Trung Quc. Các nước khác trên thế gii cũng lâm vào tình trng này, phi chn mt trong hai phe".

Tháng By va qua, người đng đu FBI M và MI5 Anh quc cùng lên tiếng báo đng : "Mi đe da lâu dài ln nht cho nn kinh tế và an ninh ca hai quc gia phát xut t Bc Kinh", theo tun báo Time. Trên nht báoNew York Times ngày 18/10, Bret Stevens tiết l ông Christopher Wray, giám đc FBI t năm 2020 đã nói, "Hin gi c 10 tiếng đng h FBI li m mt cuc điu tra phn gián mi liên can đến Trung Quốc".

Chế đ đc tài là mt tr lc chính khiến Trung Quốc khó tiến b. Khi Tp Cn Bình ra lnh trit h các công ty tin hc và internet ln nht nước như Alibaba, Tencent, vân vân, và cm đoán không cho các công ty trò chơi đin t hot đng, ông ta đã t cht chân cht tay nn kinh tế Trung Quc. S tin đu tư vào các ngành k thut mi nht đã gim 11% trong ba quý đu năm 2022, so vi năm 2019. Trong cùng thi gian đó, tin đu tư "mo him" (venture capital) M trong các ngành này đã tăng thêm 70%.

Nhưng không ai có th nói cho ông Tp Cn Bình biết chính sách ca ông sai lm như thế nào. Đa v Tp Cn Bình trong nước Trung Quc càng ngày càng vng nhưng đa v ca Trung Quc trên thế gii thì không chc.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 20/10/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 161 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)