Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/10/2022

Kết quả Hội nghị Trung ương 6

Âu Dương Thệ

Nhóm cầm đầu toàn trị muốn dẫn đất nước đi về đâu ?

Sau khi vừa xong các màn trình diễn về các "thành quả" của 77 năm Cách mạng Tháng 8 và đốt lò một loạt quan tham nhũng động trời có hệ thống nhằm khóa miệng và khóa sổ trong vụ Việt Á để tránh cho chính mình khỏi bị mang tiếng đã vẫn kí Quyết định số 264/QĐ-CTN (10/03/2021) "tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ti Việt Á có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19" [1] , Nguyễn Phú Trọng đã lại giương oai ngay trước triều đình đỏ tại Hội nghị Trung ương (Hội nghị Trung ương) 6. Ngay trong phút đầu của Diễn văn Bế mạc sáng 10/10 ông Trọng đã kiêu ngạo bảo là, "tất cả 100% các đồng chí giơ tay tán thành các văn bản mà Bộ chính trị trình với Ban chấp hành Trung ương" [2] .

trunguong1

"Tất cả 100% các đồng chí giơ tay tán thành các văn bản mà Bộ chính trị trình với Ban chấp hành Trung ương"

Suốt một tuần, từ 3-9/10/2022 Hội nghị Trung ương 6 đã họp với 5 đề tài chính :

1. Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 ;

2. Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ;

3. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ;

4. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

5. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị [3] .

Với các chủ đề trên cho thấy, đây là Hội nghị Trung ương rất quan trọng. Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm nuôi tham vọng định hình và quyết định số phận của đất nước liên quan tới gần 100 triệu dân Việt Nam suốt trên 30 năm tới. Vì thế phân tích và nhận định về ý đồ và mục tiêu thực sự của Nguyễn Phú Trọng và phe cánh đang tìm cách tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân và dìm sâu đất nước ta trong độc tài, đàn áp, lạc hậu và lệ thuộc đế quốc để vạch ra những âm mưu và thủ đoạn cố tình đánh lừa nhân dân là một công việc hết sức hệ trọng đối với những ai quan tâm tới tương lai đất nước !

Hội nghị Trung ương 6 đưa ra mục tiêu cao và kế hoạch rộng lớn trong dài hạn để phục vụa ai ? Cho chính Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm ? Hay cho nhân dân ? Họ vận dụng tư duy nào, ý thức hệ nào để chỉ hướng cách hành động ? Họ chọn mô hình phát triển nào cho Việt Nam trong kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và ngoại giao ? Các mô hình này đã được thử thách ở đâu và kết quả ra sao ?

Để dự đoán kết quả một cách khách quan và chính xác về mô hình phát triển và các kế hoạch thực hiện của Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm trong thời gian tới, người viết sẽ đối chiếu, so sánh với các kết quả của trên 30 năm gọi là "đổi mới" từ Đại hội 6 (12/1986) tới Đại hội 13 (1/2021), do những người cầm đầu cộng sản Việt Nam đã thực hiện, trong đó có vai trò rất quan trọng của Nguyễn Phú Trọng, nhất là từ khi ông giữ ghế Tổng bí thư từ 1/2011. Đây là kết quả phân tích, nghiên cứu của người viết gần hai thập niên vừa qua [4] .

Treo đầu dê : Tô hồng hiện tại để ru ngủ đảng viên và đánh lừa nhân dân !

Ngay khi trình bày Điểm 1 về "tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023" [5], cả trong diễn văn khai mạc lẫn bế mạc, thay vì nghiêm túc trình bày trung thực, khách quan của một nhà lãnh đạo có lương tâm, Nguyễn Phú Trọng lại chỉ tự đề cao thành tích, tự khoe là lãnh vực nào cũng thành công cao hơn cả dự kiến. Tuyệt nhiên ông Trọng hoàn toàn không dám nói tới những hậu quả mà hàng triệu nhân dân, đặc biệt các công nhân trong các thành phố và khu công nghiệp lớn đã phải chịu đựng đói khát, cả đến mất sinh mạng trong đại dịch Covid do bệnh lơ là, thói vô trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ. Đặc biệt riêng Nguyễn Phú Trọng cho tới nay cả trong Quốc hội lẫn Hội nghị Trung ương 6 không dám công khai nhìn nhận sai lầm và xin lỗi đã tiếp tay trong vụ Việt-Á tham nhũng tàn bạo có hệ thống như bọn Mafia dịp bán Kít Test xét nghiệm Covid. Trong đó chính Nguyễn Phú Trọng còn đặt bút kí "tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ti Việt Á có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19" ngày 10/03/2021 [6] .

Sau khi tô hồng đánh bóng về tình hình hiện nay Nguyễn Phú Trọng chuyển trọng tâm trong diễn văn để giương cờ đánh trống cho các đại kế hoạch lâu dài. Đó là khi ông trình bày về Điểm 2 về "định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050" và Điểm 3 về "tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nguyễn Phú Trọng cố tình vẽ ra những hình ảnh tuyệt đẹp ông đã từng tô hồng và thề thốt từ Đại hội 13 (2021) để đến giữa thế kỉ này "Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao" [7] . Nhưng Nguyễn Phú Trọng đã cố lờ đi là, mục tiêu trên đã từng là nghị quyết của Đại hội 8 (6/1996) [8], nhưng sau gần 30 năm bất thành nay lại lập lại !

Bắt dân phải tiếp tục ăn thịt chó ươn !

Vừa mới làm xong công việc ru ngủ đảng viên và đánh lừa nhân dân nhẹ dạ, bước sang phần thực hiện làm sao để đạt được những mục tiêu cao đẹp này cho các đại kế hoạch lâu dài này, Nguyễn Phú Trọng đã thổ toẹt : "Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải trên cơ sở nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Có nghĩa là, Nguyễn Phú Trọng ép Việt Nam từ nay tới 30 năm tới phải tiếp tục theo mộ hình phát triển trong đó Đảng cộng sản nắm độc quyền kinh tế và giao cho các doanh nghiệp nhà nước, tức các Tập đoàn và Tổng công ti nhà nước, nắm độc quyền các huyết mạch kinh tế, giành những ưu đãi cho nó thả cửa tiêu xài ngân sách nhà nước, tháo khoán đất đai. Kết quả đến nay ai cũng thấy được là, sau trên 30 năm gọi là "đổi mới" các ban quản trị các doanh nghiệp nhà nước tập hợp những cán bộ đầy quyền lực, chỉ thích quyền và ham tiền, nhưng không có khả năng chuyên môn. Nên các tập đoàn và tổng ti nhà nước đã trở thành hang ổ tham nhũng, lộng quyền, biến nó trở thành sân sau của các nhóm tham nhũng. Các vụ tham nhũng và bất lực khủng khiếp như Vinashin, PMU 18, Petro VN… Mặt khác phần lớn các doanh nghiệp nhà nước này chỉ làm ăn thua lỗ hàng trăm ngàn tỉ đồng mỗi năm, phung phí ngân sách nhà nước, tài nguyên quốc gia và sức lực của nhân dân.

Chính vì thế so với nhiều nước ngay trong khu vực như Đài Loan, Nam Hàn… đã dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa độc tài cá nhân và độc tài quân phiệt và quyết tâm theo mô hình Kinh tế thị trường thực sự và Dân chủ đa nguyên, nên ngày nay họ đã trở thành các nước công nghiệp hiện đại, mức sống nhân dân rất cao, nhân quyền và các quyền dân chủ tự do được tôn trọng. Lợi tức đầu người hiện nay của Đài loan là 35.510 USD/năm, của Hàn quốc là 33.590 USD/năm [9] . Giữa khi đó vì áp dụng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam nên đa số nhân dân Việt Nam vẫn phải sống trong cảnh đói nghèo, chẳng những thế còn bị đàn áp, theo dõi, bịt miệng ! Hiện nay lợi tức đầu người của Việt Nam chỉ có 4.160 USD/năm, tức là chỉ xấp xỉ bằng 1/8 của họ. Lợi tức đầu người thực sự ở Việt Nam có lẽ còn thấp hơn nhiều. Vì các công ti nước ngoài (FDI) hoạt động tại Việt Nam đã chiếm tới 74% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam [10] . Họ được hưởng đặc ân thuế và bất động sản, lại được tư do chuyển lợi tức về công ti mẹ ở mẫu quốc, cho nên số lợi tức đóng góp thực sự vào ngân sách quốc gia của Việt Nam sẽ rất thấp [11] . Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn mở miệng không biết ngượng, "chưa bao giờ đất nước tươi đẹp như hiện nay" và "dân chủ đến thế là cùng" !

Chẳng những thế, tại Hội nghị Trung ương 6, Nguyễn Phú Trọng lại cố tình thòng cổ nhân dân ta trên ba thập niên tới tiếp tục trong vòng dây theo mô hình phát triển kinh tế vẫn như cũ và sai lầm là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ! Còn mô hình chính trị nào, ý thức hệ nào để canh tân và chuyển đổi xã hội Việt Nam một cách vững chắc cho phù hợp với thời đại ? Họ có dám dứt khoát để các tầng lớp nhân dân cùng nhau tham gia gánh vác trách nhiệm, hay vẫn chỉ ngang ngạnh để một đảng độc quyền và vài nhóm lợi ích tự do thao túng luẩn quẩn theo tư duy sai lầm ? Đây là trọng tâm và mấu chốt trong diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng. Trong cách diễn tả phần này của Nguyễn Phú Trọng chúng ta phải lưu ý nội dụng và ngôn ngữ để hiểu rõ các ý đồ của người cầm đầu chế độ.

Đó là trọng tâm Điểm 4 về "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Tựa đề chính như vậy cho thấy, Nguyễn Phú Trọng đã chủ trương tiếp tục giữ Việt Nam trong mô hình chính trị của chế độ tộc đảng, dù nó đã tàn lụi ở các nước Đông Âu và tan rã ở Liên xô trên 3 thập kỉ. Tuy nhiên ông Trọng lại hứa là "hoàn thiện" nó trong trong mọi lãnh vực. Nhưng hoàn thiện nó như thế nào ? Và trên 3 thập niên qua kết quả các chính sách "hoàn thiện" đó ra làm sao ?

Ông Trọng coi thường đảng viên và khinh miệt dân nên đã không ngại ngùng trả lời thẳng, nêu ra 5 điểm then chốt để thực hiện tiếp mô hình chính trị này trong thời gian tới :

"Một là, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ".

"Hai là, Thực hiện nhất quán nguyên tắc : tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam… dưới sự lãnh đạo của Đảng".

"Ba là, bảo đảm yêu cầu : thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước ; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân".

"Bốn là, bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam ; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ; sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế ; bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa".

"Năm là, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp ; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển ; tiến hành khẩn trương, nhất quán, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và bước đi vững chắc. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã đủ rõ, chín muồi, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện ; những vấn đề chưa đủ rõ, chưa chín, còn nhiều ý kiến khác nhau thì khẩn trương nghiên cứu, thực hiện thí điểm, tổng kết thực tiễn để làm rõ, từng bước hoàn thiện, mở rộng" [12] .

Khi đọc kĩ 5 điểm trên thì ai cũng thấy, chỉ toàn là những hứa hẹn cũ rích, mà nhân dân thường chế diễu là "nguyễn như vân !". Nay trước gần 200 ủy viên trung ương và quan khách, Nguyễn Phú Trọng vẫn coi thường, lại lảm nhảm nói là "tiếp tục hoàn thiện" bộ máy đảng, bộ máy công quyền ; "tiếp tục hoàn thiện" luật pháp và quan hệ với nhân dân trong khuôn khổ xã hội chủ nghĩa ! Ông Trọng nên đọc lại các Nghị quyết của các Đại hội và các Hội nghị Trung ương trên 30 chục năm vừa qua, và đặc biệt các diễn văn của chính Nguyễn Phú Trọng trên 12 năm qua để so sánh những lời nói, lời thề cũa những người lãnh đạo trước và chính ông với kết quả thực tiễn mà nhân dân phải chịu đựng suốt trên 30 thập kỉ qua ra làm sao !

Không chỉ hứa hẹn "hoàn thiện", Nguyễn Phú Trọng còn không biết ngượng khi nhấn mạnh thêm, đây là chính sách đổi mới cả trong chính trị : "xây dựng và kiện toàn bộ máy Nhà nước theo những phương hướng nói trên là một quá trình, với những bước đi tích cực, vững chắc, đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị, gắn với đổi mới và xây dựng, chỉnh đốn Đảng". Nguyễn Phú Trọng như người lên đồng bóng, vẫn như người đi trên mây giải thích về đổi mới trong các lãnh vực các hoạt động của Quốc hội, đổi mới trong cơ cấu hành chánh, đổi mới trong các hoạt động tòa án và tư pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, và để thực hiện các mục tiêu đổi mới trên phải "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước", nhờ đó sẽ làm cho "Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Nguyên văn : "1) Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội ; nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác lập pháp ; 2) Cải cách nền hành chính Nhà nước ; 3) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án và các cơ quan Tư pháp ; 4) Phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân ; 5) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Trong đó đặt trọng tâm vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật ; cải cách nền hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước được hiện đại hóa để thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng ; sự quản lý có hiệu lực và hiệu quả cao công việc của Nhà nước ; phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật ; thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển, thực hiện bằng được mục tiêu : Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" [13] .

Nói tóm lại, những lời hứa hẹn gọi là "hoàn thiện" và "đổi mới" trên trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 vừa qua của Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không có gì mới, nó đã cũ từ suốt trên 30 năm qua, như thị ươn, thịt thối. Nay ông Trọng bắt nhân dân phải ăn tiếp ! Dối trá như thế mà vẫn nói là trọng dân, thành thực với dân ! Nếu ông Trọng còn biết tự trọng, thành thực với chính mình, thì sẽ thấy ngay, những điều ông nêu ra ở trên đều đã nằm chình ình trong các văn kiện của các Đại hội, Hội nghị Trung ương từ mấy chục năm qua, đặc biệt cả trong tập sách của ông vừa xuất bản và bắt đảng viên phải tụng niệm như Kinh thánh "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" [14] . Hoàn toàn không có gì mới. Nay ông lại đặt lên bàn và hô hoán sẽ đổi mới thực sự, đặc biệt nữa là ông hứa đổi mới cả trong chính trị ! Như vậy chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng khinh thường đảng viên và nhân dân, như thế là đã tự đánh mất tư cách lãnh đạo ! Thật vậy, nguyên Ủy viên Trung ương và Bộ trưởng kế hoạch & đầu tư Bùi Quang Vinh đã tố cáo sự lừa dối của Nguyễn Phú Trọng ngay trước diễn đàn của Đại hội 12 (1/2016) : "Cũng tại hội trường này, cách đây năm năm, Đại hội XI đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong đó nêu rõ phải kiên trì, quyết liệt thực hiện đổi mới, đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế… Nhưng đổi mới hệ thống chính trị thì hầu như chưa làm. Chính vì vậy, công cuộc đổi mới năm năm qua chưa đem lại hiệu quả như mong muốn" [15] .

Con bệnh đã tới giai đoạn cuối

Tất cả những việc này Nguyễn Phú Trọng gọi là "hoàn thiện" và "đổi mới" đã được các người cầm đầu toàn trị, trong đó có chính ông đã làm trong giai đoạn gần 40 năm gọi là "đổi mới" từ Đại hội 6 tới nay. Nhưng thực tế ai cũng thấy là, đây không phài là "hoàn thiện" hay "đổi mới" theo cách ngày một dân chủ tự do hơn, mà chỉ thấy ngày Đảng càng độc quyền hơn, các phe nhóm càng lũng đoạn hơn, cán bộ ngày càng tham nhũng hơn và đàn áp tàn bạo dân lành càng khủng khiếp hơn !

Thực tế chứng minh rằng, chế độ độc đảng đang dẫn tới chế độ độc tài cá nhân và những hậu quả cực kì tai hại cho nhân dân và đất nước. Tình hình này càng bi đát hơn từ khi Nguyễn Phú Trọng kiểm soát toàn bộ quyền lực trong Đảng, Nhà nước suốt trên 12 năm làm Tổng bí thư. Để bảo vệ đặc quyền tuyệt đối cho mình Nguyễn Phú Trọng đã thống soái cả quân đội và công an dưới quyền trực tiếp. Từ đó các cơ quan pháp luật, tòa án, kiểm tra, xét xử các vụ án chính trị, an ninh, tài chính phải tuân theo ý muốn độc đoán của Nguyễn Phú Trọng. Cách làm ăn theo lối Mafia của cán bộ các cấp, các ngành từ trung ương tới cơ sở ngày càng bùng nổ, dẫn tới xã hội ngay càng vô kỉ cương. Những kẻ có quyền lực và tiền bạc đang móc nối với nhau lập thành những phe nhóm để bảo vệ quyền lợi ích kỉ, lũng đoạn chính trị, kinh tế, lệ thuộc đế quốc. Sự mục nát của Đảng và Nhà nước và sự bất tài, vô đức của bọn tham quan từ trung ương tới cơ sở ngày càng bùng nổ.

Vụ tham nhũng động trời có hệ thống Việt Á chưa yên, nay đang bung ra các vụ tham nhũng trong chứng khoán, ngân hàng, đất đai, bất động sản, bắt giữ lãnh đạo của các tập đoàn lớn như FLC, Tân Hoàng Minh hay mới đây là Vạn Thịnh Phát…[16] . Tình hình làm ăn phi pháp của nhiều ngân hàng, trong đó cả Ngân hàng Nhà nước, đang rối bời, khiến nhân dân đang rất hoang mang. Phạm Minh Chính đã phải triệu tập Hội nghị các Ngân hàng ngày 16/10. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã phải báo động, "việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài ; thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản bộc lộ những bất cập, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức tín dụng" [17] . Còn Phạm Minh Chính lại lên tiếng răn đe : "Chúng ta không hoang mang, lo sợ, cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác mà luôn giữ vững bình tĩnh, bản lĩnh, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức" [18] . Trong dịp kỉ niệm Cách mạng Tháng 8 ngay báo chí của Đảng cũng đã nhận được lệnh của cấp cao phải rút bài viết về tài sản đang bốc khói của đại gia đỏ giầu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng [19] . Sự tham nhũng quyền lực và tiền bạc đang chui cả vào Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Hội đồng lí luận Trung ương, nơi đào tạo tầng lớp cán bộ chiến lược lãnh đạo chế độ toàn trị -chính ở đây Nguyễn Phú Trọng đã từng cầm đầu trong nhiều năm- đã biến thành trung tâm mua bán bằng cấp tiến sĩ giả để nhẩy lên nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng và Nhà nước, Quân đội và Công an [20] .

Trong khi ấy đối với bên ngoài Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ thần phục các bạo chúa Tập Cận Bình và Putin, mặc dầu những nhà độc tài này đang thực hiện những tham vọng đế quốc và bị cả thế giới kết án. Mới đây Nguyễn Phú Trọng đã cử Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sang gặp Putin ngày 13/10 để thề thốt "Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga". Còn Putin hoan hỉ nói "Nga luôn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại" [21] . Mặc dù Tập Cận Bình càng gia tăng lấn biển và chiếm đảo của Việt Nam trên Biển Đông, đe dọa trực tiếp an ninh quốc phòng của Việt Nam, nhưng vì cần sự ủng hộ của họ Tập để nắm ghế Tổng bí thư lần thứ hai tại Đại hội 12 (1/2016) nên Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời ông "Bạn" [22] Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam và đọc diễn văn trước Quốc hội ngày 6/11/2015. Ông Trọng và 500 đại biểu Quốc hội đã phải vểnh tai lắng nghe lời "dạy dỗ" của họ Tập là, "người Hán không có cái "gen" xâm lấn các dân tộc khác". Nhưng chỉ một ngày sau khi tới Singapore, Tập Cận Bình đã nói thẳng "những hòn đảo trên biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời xa xưa" [23] ! Như thế họ Tập đã bạt tai Nguyễn Phú Trọng. Nay tại Đại hội 20 Tập Cận Bình đang tìm cách giữ ghế Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ ba để thực hiện tham vọng "giấc mơ vĩ đại của Trung Quốc", không chỉ tái lập đế quốc ở Á châu mà còn muốn trở thành siêu cường và mô hình độc đảng Trung Quốc cộng sản trở thành mẫu mực của thế giới ! Tham vọng đế quốc này sẽ càng đe dọa trực tiếp Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương.

Đó là những chứng cớ rõ ràng về sự băng hoại của chế độc độc đảng toàn trị và độc tài cá nhân hiện nay của Nguyễn Phú Trọng cả về nội trị, quốc phòng, ngoại giao và kinh tế. Vì thế sự bất mãn, bất kính của nhân dân ngày càng gia tăng. Sự phản kháng ngày càng mãnh liệt của nhiều giới thanh niên, chuyên viên, trí thức và cả những đảng viên tiến bộ còn biết quí lòng tự trọng. Trong đó vai trò tích cực của các tổ chức xã hội dân sự trong thời đại Internet ngày càng thể hiện sức mạnh và hiệu năng chống độc tài đảng trị và độc tài cá nhân !

***

Sự kiến tạo một xã hội dựa trên những yếu tố căn bản là ý thức hệ (tư tưởng), đạo đức, giáo dục, quyền lực (cơ cấu tổ chức nhà nước) và tiền bạc (hệ thống kinh tế, tài chính). Nếu ý thức hệ thích hợp với thời đại, phù hợp với quyền lợi của nhân dân và các thành phần tham gia trong xã hội thì sẽ đưa đất nước phú cường, giữ vững độc lập và chủ quyền, người dân được sống trong hạnh phúc và nhân phẩm được tôn trọng. Trái lại, nếu cố tình mù quáng áp dụng ý thức hệ sai lầm, dựng lên chính quyền độc tài, áp dụng mô hình kinh tế đi ngược lại với quyền lợi của nhân dân thì trước sau sẽ dẫn đất nước tới tụt hậu kinh tế, băng hoại đạo đức, giáo dục và xã hội trở thành vô pháp luật.

Ý thức hệ Marx-Lenin dựa trên bạo lực và giai cấp đấu tranh, dựng lên chế độ toàn trị của một đảng ; nó nắm độc quyền trong chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và pháp luật. Đây là những chủ trương cực đoan, cực kì sai lầm, vô đạo đức và đi ngược lại các quyền lợi chính đáng của nhân dân. Vì thế sau hơn 70 năm chế độ cộng sản ở Liên xô đã sụp đổ, kéo theo sự tan dã của các nước cộng sản chư hầu ở Đông Âu.

Theo qui luật chính trị từ trước tới nay và từ Đông sang Tây, nơi nào có độc quyền quyền lực và tiền bạc thì những kẻ cầm quyền sẽ lợi dụng quyền-tiền để tham nhũng quyền-tiền, biến các cơ quan Đảng và Nhà nước, các tòa án, quân đội và công an trở thành công cụ phục vụ những tham vọng ích kỉ cá nhân và các nhóm lợi ích. Xã hội sẽ trở thành vô kỉ cương, vô đạo đức, cá lớn nuốt cá bé. Chế độ độc tài đảng trị sẽ dẫn tới chế độ độc tài cá nhân. Ở đó kẻ nào nắm quyền lâu sẽ trở thành độc tài cá nhân, gia đình trị hay phe nhóm. Tại Trung Quốc cộng sản thời Mao đã biến Đảng cộng sản Trung Quốc thành công cụ riêng của Mao. Nay Tập Cận Bình cũng đang lập lại. Tại Bắc Hàn, Đảng cộng sản cũng đã trở thành công cụ của gia đình trị từ Kim Nhật Thành đến Kim Jong-un. Ở Liên xô cũ sau khi cầm quyền lâu, bạo chúa Stalin cũng biến Đảng cộng sản thành công cụ phục vụ cá nhân. Tại Cuba, thủ lãnh Fidel Castro đã biến Đảng cộng sản thành gia đình trị. Hiện nay Việt Nam cũng biến dạng như vậy. Sau khi chiếm được ghế Tổng bí thư lần thức ba Nguyễn Phú Trọng đang lộng quyền biến Đảng cộng sản trở thành công cụ phục vụ những tham vọng cá nhân và các nhóm lợi ích ! Trong thực tế có nghĩa là, chỉ một vài người có quyền lực áp đảo trong Bộ chính trị sẽ thao túng để đưa người của phe cánh vào Bộ Chính trị, đặc biệt là các ghế Tứ trụ. Như thế từ Quốc hội gật, nay cả Trung ương đảng và Đại hội đảng cũng chỉ biết gật. Âm mưu này đã được thể hiện rõ trong Qui định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lí cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử [24] . Điều này có nghĩa là, Nguyễn Phú Trọng và vây cánh đang chuẩn bị loại những người chống đối và đưa người của mình vào Bộ Chính trị, Ban bí thư và đặc biệt Tứ trụ trong Đại hội 14 sắp tới ! Chính vì thế gần 200 Ủy viên Trung ương đã bị thuần thục như đàn cừu của chủ chăn cừu là Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy trong diễn văn bế mạc tại Hội nghị Trung ương 6 Nguyễn Phú Trọng đã cao ngạo cho biết : "Tất cả 100% các đồng chí giơ tay tán thành các văn bản mà Bộ chính trị trình với Ban chấp hành Trung ương" [25] . Và Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã vội vã tuân lệnh. Trong diễn văn khai mạc kì họp thứ 4 của Quốc hội khóa 15 ngày 20/10, ông Huệ đã ra lệnh cho gần 500 đại biểu Quốc hội phải vâng lời Nguyễn Phú Trọng : "Tiếp nối và phát huy những thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII với những quyết sách quan trọng, cụ thể hóa nhiều nội dung cốt lõi và vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kỳ họp lần này phải thể hiện đậm nét, mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng - như phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" [26] .

Tóm lược lại, Hội nghị Trung ương 6 vừa qua được coi là cao điểm mới của Nguyễn Phú Trọng trong việc giành giật quyền lực cho cá nhân và vây cánh để tiếp tục biến chế độ độc đảng thành chế độ độc tài cá nhân của Nguyễn Phú Trọng và phe cánh. Suốt trên thập kỉ qua Nguyễn Phú Trọng đã bộc lộ tính khí và tư cách là người tham quyền vô hạn, lại cực kì ngang bướng, thích độc diễn, thẳng tay loại các đồng liêu chống đối ngay trong Đảng ; vì thế như kẻ mù trong chính trị, chỉ biết bám víu vào dĩ vãng, không dám nhìn thẳng vào sự thực, sống trong hoang tưởng. Ông vẫn nhắm mắt tôn sùng chủ nghĩa Marx-Lenin cực kì sai lầm, tàn bạo dù đã phá sản trên 30 năm qua. Mọi lời nói và hành động của ông hoàn toàn mâu thuẫn, ngược chiều nhau !

Nay nhân dân Việt Nam - đi đầu là những người dân chủ, trí thức, chuyên viên, thanh niên và cả những đảng viên tiến bộ - không thích ăn bánh vẽ, không muốn ăn thịt ươn, không muốn thấy đổi mới giả hiệu và dân chủ cuội ! Thề thốt nhốt quyền lực trong lồng chẳng còn ai tin ! Nếu Nguyễn Phú Trọng vẫn ngang bướng và vô lương tâm tiếp tục con đường gian dối này, chắc chắn sẽ dẫn tới ngõ cụt không còn xa !

Âu Dương Thệ

20/10/2022

 


Ghi chú :

[1] Âu Dương Thệ - Bao giờ Nguyễn Phú Trọng biết rút lui để trở lại học "Làm Người Tử Tế" ? - Báo Quốc Dân (baoquocdan.org)

[2]Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (dangcongsan.vn) [video]. Câu này từ phút 1.22-1.32 Nguyễn Phú Trọng đã nói miệng không có trong bản diễn văn. Nguyên bản diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Nguyễn Phú Trọng : Hoàn thành tốt những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII (dangcongsan.vn)

[3] như 2

[4] Cùng tác giả, Việt Nam "Đổi mới" ?! Hay : Treo đầu dê, bán thịt chó ! Tập I : Âu Dương, Thệ : Amazon.de : Bücher. Tập I và II

[5] như 2

[6] như 1

[7] như 2

[8] Báo cáo chính trị Đại hội 8, Nhân Dân, 30/6/1996) ; như 4, Tập I, Chương bốn, tr. 158 tiếp theo

[9] BBC, 15/10/2022

[10] như 9

[11] Phía sau con số tăng trưởng GDP cao nhất 10 năm, Báo Dân trí (dantri.com.vn)

Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội Phía sau con số tăng trưởng GDP cao nhất 10 năm | Báo Dân trí, 4/10/2022

[12] như 2

[13] như 2

[14] Tuổi trẻ, 9/2/2022

[15] như 4, Tập II, tr.159…

[16] RFA, 13/10/2022 - BBC, 11/10/2022 - VOA, 10/10/2022

[17] VOV, 16/10/2022

[18] Chính Phủ, 16/10/2022

[19] RFA, 22/8/2022

[20] Tiền phong, 27/9/2022 ; Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, RFA, 14/10/2022 - Chính phủ, 20/10/2022

[21] VOA, 14/10/2022

[22] Cách gọi của Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình.

[23] như 4, Tập II, tr. 151-52

[24] Xem toàn văn Quy định 80-QĐ/TW

[25] như 2

[26] VietnamNet, 20/10/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Âu Dương Thệ
Read 536 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)