Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/10/2022

Vụ Vạn Thịnh Phát : Tin của công an là tin thật hay tin giả ?

Trân Văn

Ông Tô Ân Xô – Trung tướng, Chánh văn phòng kiêm Phát ngôn viên ca B Công an li va hăm da công chúng : B Côngan s tiếp tc xác minh, điu tra, x lý nghiêm nhng đi tượng có hành vi đưa tin tht thit, không chính xác. Đng thi đ ngh người dân không tin, không lan truyn nhng thông tin tht thit, sai s tht(1). Thông tin b xác đnh "tht thit, sai s tht" là chuyn "s có thêm nhiu tp đoàn ln b x lý".

vtp1

Tng hành dinh Vn Thnh Phát ti Sài Gòn.

Đây là ln th hai trong vòng na tháng B Công an hăm da v vic "xác minh, điu tra, x lý nghiêm nhng đi tượng có hành vi đưa tin tht thit, không chính xác". Ln trước hôm 9/10/2022 – B Công an tuyên b "s x lý tt c t chc, cá nhân nếu đăng ti, chia s, phát tán hoc bình lun đng thun vi tin gi, tin sai s tht, tin gây hoang mang dư lun, nh hưởng tiêu cc đến an ninh trt t" (2).

Trên thc tế, B Công an đã bt vài người vì "bình lun tht thit v hot đng ca Ngânhàng Thương mi c phn Sài Gòn (SCB) gây hoang mang dư lun". Tuy nhiên ch mt tun sau khi Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước) khng đnh "hot đng ca SCB vn bình thường và n đnh" (3), B Công an hăm da và thc hin vài lnh bt gi ging như răn đe, Ngân hàng Nhà nước đt nhiên đưa SCB vào din "kim soát đc bit" (4).

Điu đó có khác gì tha nhn, ch các tin b cho là "không chính xác, tht thit, sai s tht" mi "đúng s tht". Điu đó cũng có khác gì chng minh, Ngân hàng Nhà nước đã tung tin gi. Chng phi ch có Ngân hàng Nhà nước tungtin gi, B Công an cũng vy. Khi công b quyết đnh khi t v án "lm dng tín nhim chiếm đot tài sn xy ra ti An Dong Group và các t chc, đơn v có liên quan". B Công an xác đnh có bn b can, mt trong bn b can - bà Nguyn Phương Hng được B Công an xác đnh là "Tr lý Công ty c phn Vn Thnh Phát" (5). Tuy nhiên khi t cáo SCB đc b danh sách thành viên Hội đồng quản trị ca ngân hàng này và tiu s ca tng người, mt s cơ quan truyn thông chính thc như Infonet (6), Vietnam Finance (7), vô tình t cáo B Công an tung tin gi. Bà Hng là người đã làm vic cho SCB sut 11 năm, trong 11 năm đó tng đm nhn nhiu chc v khác nhau ca SCB (Trưởng phòng Tín dng, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng H tr kinh doanh, Phó Giám đc chi nhánh, Giám đc chi nhánh, Phó Tng Giám đc ph trách khi Tái thm đnh kiêm Giám đc chi nhánh) và lúc b bt đang là "y viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tng Giám đc ph trách khi Tái thm đnh ca SCB".

Du Infonet, Vietnam Finance, đã đc b các t cáo hai chiu (t cáo SCB và vô tình t cáo các cơ quan hu trách) song tin đã đưa vn còn có th tìm thy mt s nơi trên Internet (8). Có th Ngân hàng Nhà nước và B Công an vn đinh ninh chính quyn có quyn làm ra và phát tántin gi cũng nhưtin gi có th gi cho th trường tài chính, tín dng nói riêng, kinh tế - xã hi nói chung "hot đng bình thường, n đnh" nhưng công chúng đ khôn ngoan đ không b gt. Các "bin pháp nghip v" như chế to, khoác cho b can lai lch gi, buc h thng truyn thông chính thc đc b nhng thông tin cho thy chính quyn tungtin gi, che đy vic bà Hng đt t khi va b tm giam, l đi mt s trường hp "bt đc k t". chng khác gì đnh hướng cho công chúng nên tin vào loi "tin" nào – "tin" do chính quyn công b hay "tin" b chính quyn xếp vào loi "tin gi, tin sai s tht". C nhìn vào s hn lon ca th trường tài chính, tín dng, ví d VN-Index liên tc xuyên thng hết đáy này ti đáy khác, ch trong vòng na năm, giá tr toàn b c phiếu trên th trường chng khoán Vit Nam gim khong 2,2 triu t đng (9) thì s xác đnh được công chúng chn tin lai "tin" nào. Thiên h vn gi nh ng tình hung kiu này là "gy ông đp lưng ông" ! "Ông" đã b "đp" rt đích đáng !

***

Khi hăm da s "xác minh, điu tra, x lý nghiêm nhng đi tượng có hành vi đưa tin tht thit, không chính xác" bi các "tin" này "gây ri lon, mt an ninh, an toàn th trường". B Công an hoc c ý, hoc vô tình không nhìn thy hu qu ca các "bin pháp nghip v" mà chính quyn đã áp dng. Chính nhng "bin pháp nghip v" y mi là nguyên nhân dn ti hu qu như đang thy.

Khi chính quyn bt chp các qui đnh pháp lut làm ra và phát tántin giv lai lch b can, che đy và cưỡng bc báo chí phi tham gia che đy s tht thì s có bao nhiêu người tin nhng "bin pháp nghip v" đã thc thi tht s vì "li ích, hot đng bình thường ca người dân, nhà đu tư, doanh nghip". Chng l thiếu trung thc, không minh bch có th "bovan ninh, an toàn th trường" và ngược li là sai ?

Đến gi, có th thy rt rõ, chính các "bin pháp nghip v" ch làm khng hong trên th trường tài chính, tín dng thêm trm trng. Hăm da đ tiếp tc áp đt các "bin pháp nghip v" không ch khiến B Công an tr thành cơ quan va táo bo nht trong vic tung tin gi, va tàn bo nht khi c gng chng minh s x lý c nhng người "đng thun" vi nhng thông tin không phi là tin gi do B Công an phát tán.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 27/10/2022

Chú thích

(1) https://vietnamnet.vn/trung-tuong-to-an-xo-thong-tin-bo-cong-an-xu-ly-tiep-tap-doan-lon-la-tin-gia-2073741.html

(2) https://baochinhphu.vn/dai-dien-ngan-hang-nha-nuoc-chi-nhanh-tphcm-scb-dang-hoat-dong-binh-thuong-on-dinh-102221008163018383.htm

(3) https://baophapluat.vn/danh-tinh-ke-tung-tin-that-thiet-khien-nguoi-dan-o-at-di-rut-tien-tai-ngan-hang-scb-post454486.html

(4) https://tuoitre.vn/kiem-soat-dac-biet-ngan-hang-scb-20221015175432938.htm

(5) https://laodong.vn/phap-luat/bat-tam-giam-nu-chu-tich-van-thinh-phat-vtp-holdings-group-truong-my-lan-1102055.ldo

(6) https://infonet.vietnamnet.vn/scb-bat-ngo-go-toan-bo-thong-tin-gioi-thieu-cac-thanh-vien-hdqt-5002918.html

(7) https://vietnamfinance.vn/scb-bat-ngo-go-toan-bo-thong-tin-gioi-thieu-cac-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-20180504224275415.htm

(8) https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436/posts/pfbid0DHjbKnuoe2L4sj5FohyNiKgLttitstPoPm3bcZuVwGmfqdweGb6eYXG9zQ1Hs8Vol

(9) https://24hmoney.vn/news/chung-khoan-viet-nam-boc-hoi-2-2-trieu-ty-dong-von-hoa-sau-hon-nua-nam-c1a1671654.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Vạn Thịnh Phát
Read 238 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)