Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

28/10/2022

Quân đội, ‘đất quốc phòng’, và vấn đề an ninh quốc gia

Trân Văn

S Tài nguyên và môi trường tnh Khánh Hòa va phát hành thông cáo báo chí v vic x lý các công trình thương mi, dch v được xây dng trên "đt quc phòng". Theo thông cáo thì UBND tnh Khánh Hòa chưa th thông báo quyết đnh ca chính quyn tnh này v các "d án xây dng sai quy hoch trên đt quc phòng ta lc ti thành ph Nha Trang do còn phi ch kết qu điu chnh quy hoch" (1).

quandoi1

Bên trong một ngân hàng quân đội MB (Military Bank) - Ảnh minh họa

Thành ph Nha Trang thuc tnh Khánh Hòa vn là mt trong nhng "đa ch vàng" v du lch, đt có giá rt cao. Ging như tt c các đa phương khác trên toàn quc, Nha Trang cũng có quy hoch chi tiết. Nha Trang ch khác nhiu đa phương khác trên toàn quc ch, nhiu khu vc trong thành ph này nm trong tay B Quc phòng. Trước gi, đt nm trong tay B Quc phòng được gi là "đt quc phòng".

V lý thuyết "đt quc phòng" phi được dùng vào các kế hoch liên quan đến quc phòng nhm bo đm có th thc hin mc tiêu quc phòng nhưng đó ch là lý thuyết. Trên thc tế, "đt quc phòng" là mt loi tài sn mà nhiu sĩ quan, đơn v ca B Quc phòng thi đua hoán đi đ ly tin b túi hoc chia chác vi nhau. Đô đc Nguyn Văn Hiến, Th trưởng Quc phòng b pht 3,5 năm tù hi tháng 12/2020 là mt ví d (2).

Cũng vì vy, tuy Khánh Hòa có quy hoch chi tiết, quy hoch này đã được chính ph phê duyt nhưng vi B Quc phòng, chuyn đó vô giá tr. Nha Trang có ít nht tám khu "đt quc phòng" được mang ra "liên kết đu tư, hp tác kinh doanh" và xây dng đ loi công trình sai quy hoch (spa, khách sn, nhà hàng, quán cà phê, bnh vin tư, trưng bày xe hơi,...) nhưng h thng công quyn t trung ương đến đa phương im lng, không làm gì c. Du xây dng sai quy hoch, trái phép nhưng bi nhng sai và trái này gn vi "quc phòng" nên hoàn tt thì toàn quyn t chc kinh doanh, thoi mái khai thác. Chuyn ch bt đu lùm xùm khi qu "đt quc phòng" xp lép, dân chúng ch trích kch lit vic chính quyn không làm gì c và khi chính quyn phi "làm" thì tt nhiên phi có hàng lot v án liên quan đến "đt quc phòng". phi x lý hàng lot tướng, tá bng bin pháp hình s hay bin pháp hành chính (đng khin trách, cnh cáo, tước b chc v tng mang trong đng, chính ph theo đó mà áp dng nhng bin pháp tương t).

Hàng trăm tướng, tá b k lut do "vì mình quên nhân dân, đ nhân dân hy sinh" ch không phi "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh" nên đng đành yêu cu quc hi, chính ph phi tính li chuyn "đt quc phòng". Bt k "quân đi làm kinh tế" vn còn là "ch trương đúng đn". thc trng nhc nhi v "đt quc phòng" đã buc quc hi phi ban hành ngh quyết, chính ph phi ban hành ngh đnh giao cho chính quyn các tnh, thành ph ra văn bn hướng dn đ vic s dng "đt quc phòng, an ninh" phù hp vi quy hoch ca đa phương v sn xut, xây dng - phát trin kinh tế đã được chính ph phê duyt. Đáng lưu ý là ngh quyết hay ngh đnh tiếp tc vô dng ! Bi vic s dng "đt quc phòng" là chuyn đã ri, bi quân đi tiếp tc phi "làm kinh tế" nên dường như ch có mt cách và đó là cách Khánh Hòa đang làm :Điu chnh qui hoch đã được duytđ vic s dng "đt quc phòng" Nha Trang là "đúng qui hoch mi" ch không "sai qui hoch đã được duyt" na !

C như gii thích ca S Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa thì vic "điu chnh qui hoch" chưa có "kết qu". phi "ch" vì phía vi phm quy hach ca tnh Khánh Hòa như B Quc phòng, B Tư lnh Quân khu 5 chưa "cho ý kiến". Thuc B Quc phòng thì có Công ty Xut nhp khu Vn Xuân, Ngân hàng Quân đi. Thuc B Tư lnh Quân khu 5 thì có Cc Chính tr Quân khu 5, B Ch huy quân s tnh Khánh Hòa, Sư đoàn 305 B binh Dường như B Quc phòng cũng như B Tư lnh Quân khu 5 chưa "tin" "cho ý kiến" ngay bi còn đang suy tính, thm chí đàm phán ! Các đơn v trc thuc đu là bên đem "đt quc phòng" ra "góp" vào hàng lot hp đng "liên kết đu tư, hp tác kinh doanh" (3). Tích cc phi hp vi UBND tnh Khánh Hòa đ "thc hin nghiêm chnh" ngh quyết ca quc hi, ngh đnh ca chính ph như l ra phi thế, chc chn s gây ra hàng lot v kin đòi bi thường hp đng. Nguy hi hơn, trong quá trình đòi bi thường, nhng doanh nghip "liên kết đu tư, hp tác kinh doanh" vi các đơn v thuc B Quc phòng, B Tư lnh Quân khu 5 có th đ l ra là h đã chi riêng cho nhng ai, có th vì thế mà li có thêm hàng lot tướng, tá ca B Quc ph òng, B Tư lnh Quân khu 5 "hy sinh" cho ch trương cũng như s nghip "quân đi làm kinh tế".

Cn lưu ý, trong tám khu "đt quc phòng" Nha Trang được các đơn v thuc B Quc phòng, B Tư lnh Quân khu 5 mang ra "góp" đ thc hin các "liên kết đu tư, hp tác kinh doanh" có mt đang b phong ta do dính ti v án "la đo chiếm đot tài sn" ca Công ty Bch Vit (Bavico). V án khi phát t vic B Tư lnh Quân khu 5 giao "đt quc phòng" thuc quyn qun lý s dng ca chính mình cho Bavico xây khách sn đ thu "tô" (840 triu đng/năm). Sau đó Bavico xin chuyn khách sn thành căn h cao cp, mang 238 căn h bán cho 171 người ri vì nhng căn h y nm trên "đt quc phòngmà "đt quc phòng" đang trong giai đon nhy cm nên b cáo buc là la đo chiếm đot hơn 300 t. Dính vi Bavico không ch có B Tư lnh Quân khu 5 mà còn có B Tư lnh Quân khu 7 (B Tư lnh Quân khu 7 y quyn cho B Ch huy quân s tnh Lâm Đng đng ra giao "đt quc phòng" cho giám đc Bavico khai thác nhưng không thu được "tô"). Do ng nghch mà tp th B Tư lnh Quân khu 5, tp th B Tư lnh Quân khu 7 "liên kết đu tư, hp tác kinh doanh" vi mt doanh nghip mà người đng đu là cá nhân đã tng có tin án "làm gi con du, tài liu" và "cha mi dâm" hay vì Giám đc Bavico rt "biế t điu" vi cá nhân các tướng, tá t trên xung dưới (4) ?

Ging như "đt quc phòng" khp nơi trên lãnh th Cng hòa XHCN Vit Nam, "đt quc phòng" Nha Trang còn lm chuyn "tri ơi, đt hi" khác. Ví d sau khi quc hi ban hành ngh quyết, chính ph ban hành ngh đnh yêu cu xem li vic s dng t quc phòng". bo đm vic s dng t quc phòng" phi phù hp vi qui hoch ca đa phương đã được chính ph phê duyt, lãnh đo Trường Sĩ quan Không quân t cáo có hai doanh nghip đang "chiếm gi trái phép" hai tha "đt quc phòng" phía Đông sân bay Nha Trang cũ do trường qun lý - v trí mà thiên h cho rng phi gi là "đt kim cương" mi phn ánh đúng giá tr - và theo kế hoch phi giao li cho chính quyn tnh Khánh Hòa. Cui cùng, sau khi thanh tra, hóa ra không phi hai doanh nghip b cáo buc "chiếm gi trái phép" hai tha "đt quc phòng" làm càn. S dĩ c hai dám đu tư xây dng công trình và khai thác hai tha t kim cương" bi có hp đng vi Trung đoàn Không quân 920 (6). Vì Trung đoàn Không quân 920 là mt trong bn trung đoàn thuc Khi hun luyn bay ca Trường Sĩ quan Không quân nên buc phi thc mc : Trường Sĩ quan Không quân đnh la ai : Doanh nghip là đi tác ca Trung đoàn Không quân 920 hay la c chính quyn ln dân chúng ?

***

Chưa th xác đnh qui hoch mi ca chính quyn tnh Khánh Hòa v thành ph Nha Trang đ gi chính ph duyt li có điu chnh đ công nhn nhng công trình xây dng sai qui hoch, trái phép trên t quc phòng" hay không nhưng dù có hay không thì nếu thc thi đúng tiêu chí "sng và làm vic theo hiến pháp và pháp lut". t Tổng bí thư tr xung s phi tiếp tc bày t s "đau xót" do phi loi thêm mt lô tướng, tá na.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 28/10/2022

Chú thích

(1) https://tienphong.vn/xu-ly-khach-san-tru-so-dn-xay-tren-dat-quoc-phong-nha-trang-phai-cho-quy-hoach-moi-post1480270.tpo

(2) https://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-thu-truong-bo-quoc-phong-nguyen-van-hien-duoc-giam-6-thang-tu-2020121121081554.htm

(3) https://nhadat.tuoitre.vn/nhieu-khach-san-nha-hang-tren-dat-quoc-phong-o-nha-trang-cho-xu-ly-20221025192142865.htm

(4) https://thanhnien.vn/tuyen-an-dinh-tien-su-bavico-lua-dao-tren-dat-quoc-phong-chiem-doat-gan-320-ti-dong-post1444969.html

(5) https://tuoitre.vn/thanh-tra-vu-chiem-giu-dat-quoc-phong-tai-san-bay-nha-trang-20220711200152856.htm

(6) https://taichinhvietnam.net.vn/thanh-tra-21-ha-dat-kim-cuong-tai-san-bay-nha-trang-cu-d11375.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 232 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)