Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

28/10/2022

Lại ngôn từ của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Trân Văn

Ông Nguyn Mnh Hùng B trưởng Thông tin và truyền thông li khuy đng dư lun khi ví von :Mun đào mt giếng sâu thì ming giếng phi rt to (1) lúc tham d l khai ging niên khóa mi ti Hc vin Bưu chính Vin thông.

nmh0

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông ban huấn từ - Ảnh minh họa

T khi đm nhn vai trò B trưởng Thông tin và truyền thông, ông Hùng đã nhiu ln khuy đng dư lun vì nhng tuyên b, nhn đnh kiu như :Đói khát là mt li thế (2). Hay Đã đến lúc phi đi ra chinh phc thế gii và mang thế gii v Vit Nam (3).

Ông Hùng cũng là người nói không ngưng ngh v "công ngh 4.0", v "s hóa". nhưng sut hai năm 2020 và 2021, các ng dng h tr phòng nga kim soát Covid-19 vn thuc phm vi trách nhim ca ông đã tr thành mt loi thm ha khác (4).

Ln này, hun t "giếng sâu ming to" tiếp tc làm ông Hùng "ni tiếng".

***

T "li dy" ca ông Hùng, Ba Kiem Mai c gng lý gii vì sao ông Hùng li mnh dn "dy" hùng hn như thế :Có l ông Hùng mường tượng th đào giếng phi m ming giếng rt to ri sau đó mi đào sâu xung và đáy giếng hp dn và nhn xét :Phép so sánh rt hình tượng, trc quan h và sinh đng đynhưng sai v thuyết "cơ ng dng".Ba Kiem Mai gii thích :Đào giếng không ging như vt núi, lp vc đ làm nên đường đèo, to ra các b vc và vách núi có đ nghiêng (đ chng st l) gi theo tiếng Pháp là taluy (b vc là taluy âm, vách núi là taluy dương).Th đào giếng không bao gi m cái ming giếng có đường kính rt to, ri đào hp dn xung đáy giếng, vì như vy dung tích cha nước ngm không bao nhiêu, mà mt nhiu đt trên b mt. Thm chí h làm ngược li, ming giếng nh hơn đáy giếng (thí d đường kính ming 1,8m/đường kính đáy 3m) đ cha nhiu nước. H đóng hai tr đ mt tay quay ròng rc, ri king (hay ning) ming giếng bng ng cng đ chng l, st đt. H đào xung sâu và rng dn, đ đt vào gàu, trên có người quay ti kéo lên đ b đt. Đó là cách đào tay(5) !

Khác Kiem Ba Mai, Nguyn Th Bích Hu không k ti ông Hùng mà ch đ cp đến mt ông "dy" "phi to ming rt to đ có mt cái giếng sâu" nhm khuyến khích hc trò hc hành. Theo Hu ng nói vy vì ng chưa đào giếng hay chưa baogi coi đào giếng- luôn đào h h nh trước, có nước mi đào rng ra và xây thành cho chc chn.Không ai ngayt đu đào mt cái minggiếngto đùng vì không có nước sphi bò ra lp.Giếng sâu cũng vy. Ch vùng nào cn ci, mch nước quá sâu miphi lao vào mà đàocòn đào xungchút xíu nước đã phun hà rmthì ngu chi đào sâu và to cho kh. Tuynhiên đào giếng đã lc hu ri. Tìm cái h có sn làm giếng ri th con ếch vô là ngon.Khi nào mt ng nm nghe con ếch đáy giếng nó hót nghe cũng thú lm nha (6).

Ging Nguyn Th Bích Hu, Nguyn Thùy Dương không đ đng gì đến ông B trưởng Thông tin và truyền thông mà ch nói khơi khơi :Có nhiu bc cha m, thy cô ly lãnh đo làm hình mu cho hc sinh. Hc sinh non nt nghe ông này bà kia thì nghĩ tính xác thc cao. Mc nhiên, trang giy trng bt đu được viết nhng dòng đu tiên v đnh dng cuc đi và nim tin.Ri ti hc trò s hc được gì t nhng hình mu như chú Hùng té… à nhm chú Hùng đào giếng, chú Diên (Nguyn Hng Diên B trưởng Công Thương) tm nhìn buôn lu.Kiến thc sinh tn còn sai thì hi sao càng ngày xã hi càng đi xung.Cha m, thy cô nên suy nghĩ chn hình mu khác đ con hc tp. Hc cán b ri năm, mười năm cán b đăng nhp đi tuyn an ninh 24/7 thì kh. Chnghn trường hp chú Long cu Chưởng môn phái Y tế chhai năm đã phi đăng nhp ri thy hôn ? min khác sao thì tui không biết, min Nam đào giếng ming rng d st ming vi b té giếng lúc xách nước lm (7).

***

Cũng t ví von :Mun đào mt giếng sâu thì ming giếng phi rt to Thái Ho so sánh v hiu qu đào giếng ph thuc vào công c và cho rng :Thcó tính quyết đnh đi vi vic đào cn hay sâu không nm ming to hay nh mà "công c lao đng". Đi vi giáo dc thì cũng thế, thquan trng nht, quyết đnh cht lượng đào to và hc hành ca sinh viên là côngc, ch không phi hc rng cnào. Công c đó là gì ? Là tư duy. Dy hc là dy tư duy, hc là hc "phương pháp hc". Nếu không có công c tư duy đúng đn, phù hp thì dù hc rng đến my cũng không th sâu được, có khi còn gây ha như đào giếng sai cách mà ông Hùng đã ch giáo.Mt nn giáo dc đúng đn, tiến b phi coi trng tư duy, ly t do làm nn tng, dùng trao đi - đi thoi làm phương pháp. Tt c nhng cái này được đt trên nhng hiu biết ph quát v triết hc (chính tr hc, đo đc hc, logic hc, m hc...), tôn giáo iu kin cn" đ sinh viên có th phát trin bn thân chính là nhng th "tư liu sn xu t" này.

Thái Ho nhn mnh :Trong khi kêu gisinh viên "hãy rng trước ri sâu sau" nhưng vn hn chế t do, bóp nght tư duy, ngăn cn phn bin, nhi nhét - giáo điu, thì đó ch là nói cho có, nói ly được. Đó là cách nói phi b trách nhim (phi to môi trường lành mnh cho giáo dc và hc thut) và dn hết lên vai sinh viên trong khi h hoàn toàn không th t quyết đnh được. Không giao đt mà bt trng cây ly g thì thánh cũng phi bó tay.Trước khi nói sinh viên phi hc như thế nào, ông Hùng và các cơ quan nhà nước có trách nhim hãy làm công vic thuc v trách nhim ca mình trước là trao li "công c lao đng" và "tư liu sn xut" cho người hc. Xin đng cao đo mà nói cho sướng ming na(8).

Không tán thành vic nhiu người ch xoay quanh chuyn đào giếng, Võ Võ Tuyên Tuyên bo rng :Mu cht nm ch ông Hùng CHÔM và XÀO li ý tưởngca Kim Woo-chung - mt doanh nhân HànQuc ni tiếng.

Kim Woo-chung là người sáng lp Daewoo, mt trong nhng tp đoàn kinh tế hùng mnh ca Hàn Quc. Ông đ cp đến vic mun đào giếng sâu trước tiên phi đào rngkhi trò chuyn vi gii tr Hàn Quc kèm lý gii...

Điu bâygi tôi lo nghĩ là chúng ta quá bn tâm ti vic đào giếng càng nhanh càng tt và chúng ta quên đi chiu sâu. Mun đào đ sâu bn cn phi có mt khong trng đ rng trước khi đào. Tuy nhiên chiu sâu và chiu rng phi t l nghch vi nhau. Nếu bn mun chiu sâu giếng tương ng vi chiu rng thì bn s gp khó khăn ngay.Mun đào sâu bn cn đ chiu rng. Mi vt không phi luôn theo chiu hướng nàynhưng đó là nguyên tc cơ bn cn áp dng đutiên. Nếu bn ch nghĩ đến chiu sâu thì ch cn đào sâu mtchút, bn s thy rng bn không th xung sâu hơn nếu không có đchiu rng cn thiết.Vì thế hãy to cho mình khong trng đ rng trước khi bt đu đào. Lúc đó bn có th cm thy thoi mái đ đào sâu. Hãy tr thành chuyên gia, chuyên viên nhưng không ti mc đ tr thành đui mù vi mi th khác. Dù chuyên môn ca bn là gì đi na thì bn cũng cncó tm hiu biết chung đ rng, lúc đó bn mi là người có văn hoá, có tri thc(9).

***

Biết nói gì đây vi ông Hùng khi thiên h đã nói vi ông đ th t khi ông tr thành B trưởng Thông tin và truyền thông và thích chng t ông va "mnh". va "hùng" nhưng nhng tuyên b xng xong, khuy đng dư lun y ch cho thy, đến gi ông vn chưa ging ai !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 28/10/2022

Chú thích

(1) https://ictnews.vietnamnet.vn/phat-bieu-cua-bo-truong-nguyen-manh-hung-tai-le-khai-giang-nam-hoc-2022-2023-5003936.html

(2) https://baodansinh.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-doi-khat-la-mot-loi-the-86516.htm

(3) https://www.vinasa.org.vn/vinasa/4/3076/4211/14122/Tin-VINASA/Toan-van-phat-bieu-cua-Bo-truong-Nguyen-Manh-Hung-tai-Dai-hoi-lan-5-cua-VINASA.aspx

(4) https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/loan-ung-dung-khai-bao-phong-chong-dich-covid-19-den-bao-gio-188030.html

(5) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SwqwWSoBtvkknvbHCubE4Kvt6qJunyxx734jJPqYb8ydyNvLRgNvfWs9T8WvaYd7l&id=100005456382935

(6) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037NAcnTWWv3J4jfHCtm5i8TK2UrAH3YQTi17VfDM7VrWFsjB9zTTDCmHh5XuawVnnl&id=100068858077381

(7) https://www.facebook.com/100000317120264/posts/pfbid021jxSP5NmUCzQR3UUd3k2NdQGZVAsjLgSStCqPfvkMyMEpQC3p1gpSSzp4uioJMfRl/

(8) https://www.facebook.com/100059910855657/posts/pfbid02mgV2wmWZjv1fEVPj7C1X5qapXWWUJd66h1uDusQvkKgpgDbQwbd6WvnY2ywa6Mdtl/

(9) https://www.facebook.com/vo.david.7921/posts/pfbid0nYwY96Nokwui6vrT3Tin3FFPVoiprtERawjfXtJBCujTmMw18EbyGP7Cga6DpSHZl

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 179 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)