Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/06/2017

Nguồn cơn nào khiến Hà Nội trở mặt với Đồng Tâm ?

Phạm Chí Dũng

Một cán b hưu trí hơn 50 tui đng Sài Gòn th ra vi tôi : "Nếu Công an Hà Ni đè dân Đng Tâm ra mà khi t, thng Chung s cn ráo uy tín, s mt mt hết. Đng cũng mt mt luôn. Lúc đó thì bn tao còn biết tin vào ai na ?".

hanoi1

Một cách sát ly t dân làng Đng Tâm hôm 22 tháng Tư sau khi được phóng thích. (REUTERS/Kham)

‘Phản bi’ !

"Thằng Chung" mà người cán b hưu trí nói đến là Ch tch Hà Ni Nguyn Đc Chung. Ch cách đây chưa đy hai tháng, chính ông hưu trí này còn h hi khi nhìn thy bn cam kết viết tay và ký tươi không truy t nhân dân Đng Tâm ca ông Chung : "Phi thế ch ! Ít gì trong đng còn có nhng tay như Nguyn Đc Chung. Dân mình vn còn tin đng lm !".

Từ lâu nay, tiếng nói ca người cán b hưu trí trên vn được nhng người cùng gii coi là "trung kiên", ch biết, ch nghĩ đến mt đng, tuyt đi không có đng th hai. Tt c những tồn ti đu phi "còn nước còn tát"…

Nhưng còn bây gi, câu hi thng thiết bt ra đi vi s phn cui cùng ca đng là nếu nhng người lý tưởng và trung thành nht còn phi bt nga trước hành đng tr mt mt trăm tám mươi đ ca chính quyn Hà Ni vi người dân Đng Tâm, các gii khác - vn ít hoc chng h t nguyn "trung vi đng" - s cm thán đến thế nào !

Một đng viên đã có đến 56 tui đng như c Lê Đình Kình - nn nhân ca mt nhóm nhân viên công an vt gãy xương đùi c và sau đó bt cóc c - đã phải tht lên rng Ch tch Hà Ni Nguyn Đc Chung đã "phn bi ý kiến và danh d ca chính ông y" và khiến "người dân phn n, Đng Tâm li tr thành đim nóng".

Sau cú bội phn trên ca chính quyn Hà Ni, không ít đng viên dày tui đng đã phi ngửa mt lên tri "Bác Trng làm sao chng tham nhũng và kim soát quyn lc được nếu c khư khư chế đ mt đng như thế này ! Mt đng cho nên mun làm gì thì làm, mun tr mt lúc nào cũng được !".

"Rửa nhc"

Kinh nghiệm xương máu ca nhng cuc "khi nghĩa" trong dĩ vãng té ra vẫn còn quá giá tr nơi hin ti.

Thọ Ngc, Thanh Hóa năm 1989 và Quỳnh Ph, Thái Bình năm 1997 - người nông dân cũng bước đu giành thng li như cái cách ca người dân Đng Tâm năm 2017. Nhưng sau đó không lâu, Th Ngc và Quỳnh Phụ đã bị nhng đòn chơi bn ca chính quyn và công an nhn chìm trong lao tù.

Một kinh nghim đt giá đã được nông dân các vùng đúc kết : thông thường, công an s ch vài ba tháng sau v vic đ xoa du s phn n dân chúng và khiến bu không khí lng li, ri t chc khi t v án, khi t b can, k c "bt ngui". Kinh nghim cay đng đã là quá nhiu Dương Ni, Văn Giang, Bc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thun... và nhiu tnh min Tây Nam B.

Có nhiều lý do cho thy vào năm 2017, công an nht quyết mun ăn thua đ vi dân. Trong nhng v Th Ngc và Thái Bình trước đây và Bc Giang, Bc Ninh, Hà Tĩnh nhng năm gn đây, s cán b chính quyn và công an b dân bt ch 4-5 người là cao. Nhưng Đng Tâm, người dân đã dám bt đến c mt trung đi cnh sát đng trong c thy 38 cán b và nhân viên công lc được dân đưa vào quy chế "trao đi tù binh". Đó chính là mt s s nhc chưa tng có đi vi ngành công an vn ch biết ly s đông đánh người mà chng my khi b người đánh li.

Đó cũng là nguồn cơn thiết thân mà đã khiến Công an Hà Tĩnh tung ra liên tiếp ba lnh khi t v án v "gây ri, bt người trái phép ti huyn Lc Hà, tnh Hà Tĩnh" vào tháng 4/2017. Chi tiết rt đáng phiếm đàm trong nhng lnh khi t này là có đến vài ngàn người dân có th rơi vào dạng "b can", nhiu đến mc không ch Công an Hà Tĩnh mà có huy đng hết các cơ quan nghip v ca B Công an cũng không "làm" xu.

Tuy nhiên, cho đến nay c ba lnh khi t trên ca Công an Hà Tĩnh đu hoàn toàn im hơi lng tiếng. Thm chí mt người dân "bị can" khi b triu đến làm vic vi Cơ quan điu tra còn kéo thêm hàng trăm người dân khác đi cùng, tt c cùng đòi được vào phòng hi cung và đu đòi được hi cung. C vui như try hi…

Còn bây giờ sau khi "nut nhc", Công an Hà Ni có dám và có đủ sc đ khi t đến hàng ngàn người dân Đng Tâm, trong khi cơ quan này đã quên pht nhng th phm đã hành hung đến thương tt c Lê Đình Kình ?

Đến đây, mt ln na li xy ra trò chơi xo ch.

Không bắt toàn th mà "cá th hóa" !

Một s dư lun viên ca đảng và công an mt ln na, sau khi đe da trong vài tháng qua, đã tung ra lp lun cùng lúc vi quyết đnh khi t ngày 13/6/2017 ca Công an Hà Ni :

"Ông Chung có hứa "sẽ không truy cu trách nhim đi vi toàn th dân Đng Tâm". Và xem chừng 2 ti danh ("Bt, gi hoc giam người trái pháp lut" (theo điu 123 Bộ Luật hình sự) và "Hy hoi hoc c ý làm hư hng tài sn" (theo điu 143 Bộ Luật hình sự) được cơ quan Cnh sát điu tra, Công an Thành phố Hà Ni thc hin s không bao hàm tt c người dân Đng Tâm mà nó đã được cá th hóa. Theo đó, cơ quan điu tra s tính toán khi t b can, tp trung điu tra làm rõ đi vi mt s cá nhân đóng vai trò cm đu, t chc và có hành vi quá khích... Vì thế, xét dưới khía cnh logic hình thc thì li ha ca ông Chung hoàn toàn không dẫm đp lên đng thái mi này !".

Lập lun quá xo ngôn và đy sc máu trên cho thy quyết đnh khi t ngày 13/6 va qua có th là mt đng tác "ném đá dò đường", đ nếu người dân Đng Tâm không phn ng, hoc phn ng không đ mnh, công an sẽ "ta tng em" - theo li nói ct nh quen thuc ca lc lượng "vì dân" này, và cui cùng s dp tt hoàn toàn "phong trào khi nghĩa Đng Tâm", đng thi ra mt cho ni nhc b dân bt gi.

Để thc hin được ý đ trên, cu tướng công an Nguyn Đc Chung ln th hai phi chp nhn tình trng "kh nhc kế". Nếu như vào tháng 4/2017, ông Chung phi chu cm mt trước dân Đng Tâm mà ký cam kết, thì nay mt ln na cm mt trước mt sc ép, mt thế lc chính tr trong đng đang trùm lên đu ông. Bi nếu không, Nguyn Đc Chung có th mt chc ch tch Hà Ni.

Thực ra, tình trng an nguy chính tr ca Nguyn Đc Chung đã râm ran t khi n ra v Đng Tâm. Khi đó có dư lun cho biết nếu ông Chung không giải quyết "êm" v này thì ông ta tt phi chu trách nhim v điu hành yếu kém và phi b thay thế ti Hi ngh trung ương 5 ca đng - din ra vào tháng 5/2017.

Nhưng cho dù đã phi cúi đu cam kết vi dân, hon l ca Nguyn Đc Chung vn chưa kết thúc. Hình như vn âm thm đâu đó mt thế lc chính tr mun "bế" ông Chung khi cái ghế ch tch Hà Ni ngn ngn quyn và li. Đây có th là nguyên nhân - ngun cơn th hai mà đã khiến người dân Đng Tâm mt ln na phi mt ng vì sôi sc, trong khi l ra chính quyền có th tm yên tâm trong không khí hoàn toàn ôn hòa và "tm tin đng" ca nông dân thôn Hoành.

Song trên tất c, ngun cơn sng còn nht - ngun cơn th ba - là li ích kinh tế. Không chiếm được li ích này, k mt ng không phi là dân mà sẽ là Tập đoàn Vin thông quân đi (Viettel) cùng nhng quan chc theo đóm ăn tàn. Không đot được ít nht vài chc ha đt ca nông dân, toàn b chiến dch "đánh Đng Tâm" s không còn ý nghĩa gì.

Hãy thử hình dung mt kch bn t gii quan chc : dân Đng Tâm muốn thanh tra đt đai, thì thanh tra. Đã qua 45 ngày thanh tra và ch còn chưa đy 30 ngày na đ công b kết qu. Thế là song song vi quá trình thanh tra là lnh khi t ca Công an Hà Ni như mt cách gây sc ép đ kết qu thanh tra được "thun thảo" hơn cho nhóm li ích. Khi đó, dân Đng Tâm có mun phn ng cũng khó vì công an đã "nm đu" nhng người ch cht ca phong trào…

Làm sao vượt được cái kết Ô Khm ?

"Chiếm đt", "ra nhc" và "tranh ghế" nhiu kh năng là "ba trong mt" - ba ngun cơn khiến li bùng cháy ngn la phn n và quyết đu ca mt tinh thn Đng Tâm.

Kịch bn đã, đang xy ra Đng Tâm, quay qut thay, li ging ht vi nhng gì Ô Khm 6 năm v trước.

Năm 2011, làng Ô Khảm tnh Qung Đông, Trung Quc. Cũng t cuc đu tranh chống tham nhũng và trưng thu đt đai vô li mà 13 ngàn người dân làng này đã giành thng li trong mt cuc đu tranh "rào làng kháng chiến", bt buc chính quyn Bc Kinh thi Th tướng Ôn Gia Bo phi đàm phán và đ cho Ô Khm tr thành làng đu tiên trong cả Trung Quc được bu c t do, vi kết qu trưởng làng là mt người được dân làng bu lên ch không phi là quan chc được chính quyn n xung.

Nhưng ch sau vài năm, chính người trưởng làng đó đã b chính quyn tr thù bng vic vu ti và bt giam ông. Quy chế t do bu c ca Ô Khm đã b chính quyn vùi dp ngay sau đó.

Giờ đây, bi kch thc ti Vit Nam là cuc đu sng mái gia các nhóm quyn lc và li ích trong đng, xen k bi nhng mũi giáo nhn hot ca các nhóm này đâm thng vào trái tim dân chúng.

Sự tráo tr ca chính quyn đang khiến nhng đi biu quc hi mun ru ng dân theo cách "pháp lut luôn công bng đi lượng", hay "bà con Đng Tâm cn bình tĩnh hp tác vi cơ quan điu tra", tr thành mt trò cười l bch và ti tin.

Chỉ người dân mi t quyết đnh được s phn ca mình. Nếu không, h s phi đng trước mt vành móng nga đã mc nát và b xô lch t lâu.

Tinh thần Đng Tâm s giúp cho người dân nơi đây tránh được cái kết bế tc ca Ô Khm.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 14/06/52017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Chí Dũng
Read 1526 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)