Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

28/02/2023

Nhân sự theo quy trình - khốn khổ, chết đúng quy trình !

Trân Văn

Phn 1

Do bà Nhàn có công, lãnh đo tnh Đng Nai mi chđo lãnh đo Bnh viĐa khoa Đng Nai sđđ bà Nhàn thng hết các gói thu vi giá cao hơn nhiu so vi giá tr tht và cùng nhau nhn ti"tơn".

yte1

Xây dng bnh vin cho dân chúng trong tnh nhưng ngay c Bí thư tnh cũng phi da vào vài người như bà Nguyn Th Thanh Nhàn (Ch tch Hội đồng quản trị kiêm Tng Giám đc AIC) đ "xin vn Trung ương".

Gn như hot đng ca toàn b các bnh vin ln nht ti Vit Nam đu đã chuyn t trng thái bình thường sang cm chng. Tuy tt c các cơ s y tế bt k quy mô đu thiếu đ th (dược phm, hóa cht, trang b, thiết b...) đ có th khám bnh, cha bnh là hết sc bt thường (1) nhưng vic các đim ta cui cùng cho sc khe, tính mng ca nhng người đang "thp t, nht sinh" như Bnh vin Bch Mai (Hà Ni), Bnh vin Vit Đc (Hà Ni), Bnh vin Ch Ry (Thành phố Hồ Chí Minh), cũng thiếu đ th khiến bnh nhân và thân nhân nếu không mun chết mòn thì phi t di chuyn nhiu nơi đ tìm mua thuc, tìm mua vt dng y tế, hoc làm các xét nghim, ri giao li cho bác sĩ ca h chn đoán, xác đnh cách thc điu tr (2) rõ ràng là không th tưởng tượng được !

27 tháng 2 hàng năm là Ngày Thy thuc Vit Nam và năm nay, vào dp này, các nhân viên y tế, lãnh đo các cơ s y tế ch đ cp đến mt chuyn, không ch ngành y tế mà nhng người Vit cn được khám bnh, cha bnh đu đang ngc ngoi. Hôm 23/2/2023, Cng Thông tin đin t ca chính ph Vit Nam t chc mt cuc ta đàm nhân dp 27 tháng 2 nhưng ch đ li là "Ngành y vượt khó". cuc ta đàm y, Bác sĩ Trn Bình Giang Giám đc Bnh vit Vit Đc - cnh báo :Ti các bnh vin ln trên toàn quc, vt tư y tế đ chăm sóc người bnh gn như đã hết, các hóa cht xét nghim đ phc v chn đoán, điu tr cho người bnh cũng gn như đã hết. Chúng ta ch còn khong thi gian t mt tun ti hai tun na. Nếu như chúng ta không tháo g được các vướng mc liên quan đến mua sm y tế, các bnh vin hu như s không hot đng đượcna !

Tương t, khi đón ông Nguyn Trng Nghĩa Bí thư Ban chấp hành trung ương đng kiêm Trưởng ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương đng đến tng hoa, chúc mng nhân Ngày Thy thuc Vit Nam, ging như các đng nghip trên toàn quc, Bác sĩ Nguyn Tri Thc Giám đc Bnh vin Ch Ry dành phn ln thi gian đ trình bày v nhng bt cp ca qui đnh hin hành :Mun mua sm thì phi t chc đu thu. Mun xét chn thu thì phi có ba bng chào giá nhưng trên thc tế, t l gói thu có đ ba bng chào giá ch chng 30% đến 40%. Có th vì biết yêu cu đó khó kh thi nên B Tài chính hướng dn thêm rng nếu không đ ba bng chào giá thì có th thm đnh giá kê khai nhưng trên thc tế, không có cơ quan hu trách nào thm đnh giá kê khai có đúng hay không. Do vy mua sm trong ngành y tế rt nhiu ri ro vì rt d tr thành "c ý làm trái" (3).

Thiết b k thut cao rt đa dng. Chng hn máy chp ct lp (Computed tomography CT) có hàng trăm loi, mi loi có đ phân gii, chc năng khác nhau. Do đc đim, các bnh vin cp tnh có th ch cn mua máy CT-64 lát ct nhưng nhng bnh vin "tuyến cui" cn phi loi 258 hay 512 lát ct. Do đó, cũng là máy CT nhưng giá rt khác nhau và rt d b buc phi gii trình, d gp rc ri. Theo Bác sĩ Thc, Bnh vin Ch Ry cn thiết b đt stent mch vành nhưng không đ ba bng chào giá cho gói thu này nên có th ch tiến hành đt stent vi bnh nhân cp cu, nhng trường hp khác s phi chờ. Vào lúc này, 3/5 máy CT ca Bnh vin Ch Ry b hư nhưng thiếu ba bng chào giá nên không th sa cha hay mua máy mi đ thay thế. Tình trng tương t là máy siêu âm, 10/35 máy đã hư.

Thiếu trang b, thiết b, nhân viên y tế phi làm thêm gi (có khoa như X tr phi làm t 6 gi sáng hôm nay đến rng sáng hôm sau), căng thng hơn, cc nhc hơn nhưng đó vn chưa phi là điu đáng ngi nht. Điu đáng ngi nht là bnh nhân lãnh đ. Rt nhiu bnh nhân có nhu cu phi đi nơi khác đ được chp, chiếu ri mang kết qu v Bnh vin Ch Ry cho bác sĩ chn đoán. Trước, mi ngày Bnh vin Ch Ry khám điu tr cho khong 6.000 bnh nhân ngoi trú, nay - con s này ch còn 2.000 ! Báo đin t VietnamNet mi gii thiu mt phóng s nh v Bnh vin Ch Ry và gi đó là "cnh tượng chưa tng thy" (4) : Hàng lot thiết b k thut cao hư hng, bt khin dng nhưng không th mua sm, sa cha nên bnh vin "tuyến cui" cho c khu vc Tây Nam, Đông Nam ca min Nam vn ni tiếng đông đúc, gi thưa vng khác thường.

***

Ging như nhiu lĩnh vc khác, lĩnh vc y tế ti Vit Nam cũng có đ loi scandal liên quan đến đu tư h tng, mua sm dược phm, trang b, thiết b. Ging như nhiu lĩnh vc khác, tham nhũng trong lĩnh vc y tế ti Vit Nam cũng là vn nn trm kha đã vài thp niên. N lc chn chnh bng vic đt ra đ loi quy đnh, son lp quy trình, ri thanh tra, điu tra truy cu trách nhim hình s như đã thy trong vài năm gn đây đi vi lĩnh vc y tế nói riêng và các lĩnh vc khác nói chung không nhng không kh quan mà còn cho thy h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam đã mc rung đến mc vô phương cu vãn ! Da trên nhng gì đã biết, không th ch xem yêu cu ba bng chào giá đang gieo v cho c y gii ln dân chúng là biu hin ca bt trí, trong nhiu trường hp, s vô lý đến mc không th lý gii vì sao chính là đt by đ kiếm li.

Đu tháng trước, Tòa án thành ph Hà Ni công b hình pht đi vi 36 b cáo dính líu ti v giao cho Công ty Tiến b Quc tế (AIC) 16 gói thu trong D án xây dng Bnh vin Đa khoa Đng Nai t 2010 đến 2015 gây thit hi cho công qu 148 t (5). Din biến ca phiên x kéo dài gn hai tun này bc l mt điu mà không cá nhân hay cơ quan hu trách nào Vit Nam chu tha nhn :Chính qui đnh, quy trình là bà đ v án này. Xây dng bnh vin cho dân chúng trong tnh nhưng ngay c Bí thư tnh cũng phi da vào vài người như bà Nguyn Th Thanh Nhàn (Ch tch Hội đồng quản trị kiêm Tng giám đc AIC) đ "xin vn Trung ương". Năm 2016, Trung ương ch đng ý cp cho Đng Nai 889 t đ làm "v" Bnh vin Đa khoa Đng Nai. Sau khi lãnh đo Đng Nai nh bà Nhàn, Trung ương cp thêm 754 t đ nhi "rut" (mua sm các thiết b y tế).

Do bà Nhàn có công, lãnh đo tnh Đng Nai mi ch đo lãnh đo Bnh vin Đa khoa Đng Nai sp đt đ bà Nhàn thng hết các gói thu vi giá cao hơn nhiu so vi giá tr tht và cùng nhau nhn tin "t ơn". Trước tòa, ông Trn Đình Thành cu Bí thư Đng Nai khai, chính ông đin thoi cho bà Nhàn đ k v d án xây bnh vin đa khoa cho tnh b thiếu vn và nh bà Nhàn "góp cho tnh Đng Nai mt tiếng nói", bi "Nguyn Th Thanh Nhàn có th thuyết phc b, ngành trung ương ng h vn cho các đa phương. Còn b, ngành nào thì tôi không biết" (6). H thng tư pháp (công an, kim sát, tòa án) ch ghi nhn - đúng là hi đu (2006), Trung ương ch cho Đng Nai 899 t đ xây bnh vin đa khoa ch không cp tin sm thiết b y tế, mãi đến năm 2010, Trung ương mi phê duyt, cho thêm 754 t đ mua thiết b - nhưng không nói gì thêm !

(Trân Văn)

Chú thích

(1) http://daidoanket.vn/khong-the-tram-dau-do-dau-nguoi-benh-5710713.html

(2) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cap-cuu-cua-cap-cuu-hoa-chat-vat-tu-y-te-can-kiet-chi-1-2-tuan-nua-cac-benh-vien-lon-se-khong-the-hoat-dong-119230223140229899.htm

(3) https://vietnamnet.vn/nguy-co-benh-vien-cho-ray-chi-dat-stent-cho-ca-cap-cuu-vi-vuong-gia-goi-thau-2114148.html

(4) https://vietnamnet.vn/canh-tuong-chua-tung-thay-o-benh-vien-cho-ray-2113981.html

(5) https://thanhnien.vn/nhan-hoi-lo-cuu-bi-thu-tinh-uy-dong-nai-tran-dinh-thanh-lanh-11-nam-tu-1851538705.htm

(6) https://cand.com.vn/phap-luat/lanh-dao-tinh-dong-nai-moc-noi-voi-ai-de-xin-duoc-von-tu-trung-uong--i678668/

*************************

Phần 2

T năm 2021 đến gi, hiu qu duy nht mà h thng chính tr, h thng công quyn đt được thông các các cuc hp, các hi ngh mang tính cht khn cp, bt thường ch là gii quyết nhng cá nhân đã được đng quy hoch...

yte2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhng câu chuyn mà t Đi Đoàn Kết gom li đ k cách nay vài ngày :Mt ph n 50 tui Nam Đnh b viêm gan nhưng bnh vin không có thuc nên du sp đến ngày sinh, cô con dâu vn phi ln li v Hà Ni tìm thuc cho m chng. Hành trình ca cô con dâu tìm thuc tr viêm gan cho m chng gian nan và được ví von như như tìm "thuc trường sinh bt t" trong các chuyn c tích. Hay mt đa tr b suyn mãn tính nhưng không tìm được thuc ct cơn, na đêm bé khó th, cha m phi đp ca hàng xóm cu cu, may mà hàng xóm có người sn thuc nên bé "tai qua, nn khi" (1) vn đã kéo dài t đu năm ngoái đến gi.

Năm ngoái, h thng truyn thông chính thc k đ th chuyn không th tưởng tượng li có th xy ra trong h thng y tế Vit Nam :Bnh nhân cn phu thut phi ra ngoài tìm mua dao m, túi đng nước tiu (2). Bnh vin thiếu c ch khâu vết thương, thuc tê, nhiu người cn m tim không được phu thut vì thiếu thuc chng đông máu, Phu thut phi hn chế, ch thc hin khi cn cp cu. Hocbi nhng ràng buc v t chc đu thu, xét chn thu, du biết làm như thế là tăng nguy cơ b biến chng nơi bnh nhân, gim cht lượng hot đng ca bnh vin nhưng gii lãnh đo bnh vin vn phi chn mua "loi dao m rch ba ln mi đt da" (3).

Cho dù thc tế chng minh nhng quy đnh, quy trình tưởng như cht ch v đu tư cho h tng y tế, mua sm dược phm, trang b, thiết b y khoa, y không ch bt cp ti mc bt nhân mà còn thúc đy c h thng t trên xung dưới, t trái qua phi cùng nhau phm pháp và không th phân bit được đâu là ngay tình, đâu là gian ý. Trường hp đưa và nhn hi l khi thc hin D án xây dng Bnh vin Đa khoa Đng Nai có liên quan đến Công ty Tiến b Quc tế (AIC) như đã đ cp phn trước ch là mt trong vô s ví d. Nhng v án liên quan đến hàng lot cơ s y tế và nhân viên y tế đã khiến các viên chc hu trách trong lĩnh vc y tế tnh ra. Hot đng ca h thng y tế chng li, ri như m bòng bong vì không có ranh gii đ xác đnh đâu là làm trái vì bnh nhân, vì s nghip y tế, đâu là làm trái vì mình.

***

Tình trng các cơ s y tế thiếu ht đ th vì gii lãnh đo không dám mua sm do quy đnh, quy trình to ra nhng hàng rào mà mo him vượt qua thì không rõ s phi lãnh nhn loi hu qu nào đã xut hin t nhng năm đu ca thp niên 2020 và s thiếu ht càng ngày càng trm trng sau khi hàng lot thương v đu tư, mua sm trong lĩnh vc y tế tr thành "đi án". Bi hu qu càng ngày càng trm trng, tháng 12/2021, Quc hi Vit Nam t chc cho chính ph điu trn đ xem xét - thông qua mt "ngh quyếtliên quan đến vic "cho phép thc hin mt s cơ chế, chính sách trong lĩnh vc y tế".Nếu chu khó đc li tường thut v phiên điu trn y t s thy, tuy c h thng chính tr ln h thng công quyn đu biết quy đnh, quy trình phi lý, bt cp nhưng không có cá nhân nào bt k bên nào mun gii quyết hay biết cách gii quyết (4).

phiên điu trn va đ cp, do chính ph toan đy trách nhim gii quyết cho Quc hi nên Ch tch quc hi thng tay vt tr gánh nng cho chính ph và ct vn :Ti sao Th tướng và Chính ph không s dng quyn Quc hi đã trao ? Th tướng và Chính ph phi quyết đoán (4) ! Sau đó thì sao ? Sau đó thì Th tướng và Chính ph tìm cách cht gánh nng lên vai nhng cá nhân lãnh đo các cơ s y tế.

Cui tun trước, ti Hi ngh Trin khai công tác y tế năm 2023, Th tướng Vit Nam yêu cu ngành y tế :Gii quyết dt đim tình trng thiếu thuc, trang thiết b, vt tư, sinh phm y tế, không đ tiếp din tình trng người bnh phi "mua ngoài". Khc phc tâm lý s sai- "làm ít, sai ít- không làm, không sai" (5). Ngay sau đó, ông Chính gi công đin :Yêu cu B Y tế và các bêncó liên quan gii quyết dt đim tình trng thiếu đ th trong quý này, tránh tình trng đùn đy, né tránh trách nhim (6).

Song chng có gì bo đm tình trng các cơ s y tế thiếu đ th s chm dt. Nhng yêu cu như Th tướng Vit Nam va nêu hi cui tun trước vn đã được ông ta nêu ra năm, by ln t cui 2021 đến nay. Thm chí hi gia năm ngoái, do mc đ trm trng ca tình trng các cơ s y tế thiếu đ th càng lúc càng cao, ông Chính còn triu tp hp khn cp, đòi "ngành y tế tránh tâm lý lo ngi, s sai, không dám làm" và "đ ngh các b ngành đa phương phi hp cht ch, trách nhim đ quyết lit khc phc tình trng này, tt c vì sc khỏe, tính mng ca người dân" (7). Tuy nhiên mi đây, theo báo cáo chính thc ca B Y tế thì "nhng vướng mc trong các văn bn pháp lut" vn còn nguyên (8) và rõ ràng các viên chc hu trách trong lĩnh vc y tế chng di gì làm ba trong khi Th tướng và Chính ph ch đng viên "đng s sai" ri bt đng, không làm gì c !

***

Nn nhân ca tình trng các cơ s y tế thiếu đ th tt nhiên là dân chúng. Tình trng này kéo dài không ch khiến nhng người chng may mc bnh chết mòn mà còn chết chùm. Xét cho đến cùng, s khn kh y xut hin là vì các h thng t chính tr đến công quyn không nhng bt tài, vô năng mà còn bt nhân. Trước nay, rng quy đnh, quy trình vn được qung bá như gii pháp nâng cao hit qu hot đng ca các h thng, chng lm dng công qu va vô tác dng, va không ngăn nga được tham nhũng và khi ri ro gia tăng, cơ hi "chm mút" gim xung thì viên chc hu trách trong lĩnh vc y tế nói riêng cũng như viên chc hu trách trong các h thng đng lot "ta sơn", thn nhiên nhìn ngm đng loi và cũng là đng bào vt ln vi khó khăn, qun qui vì bnh tt. Chng riêng lĩnh vc y tế, các lĩnh vc khác cũng vy ch không khá hơn.

T năm 2021 đến gi, hiu qu duy nht mà h thng chính tr, h thng công quyn đt được thông các các cuc hp, các hi ngh mang tính cht khn cp, bt thường ch là gii quyết nhng cá nhân đã được đng quy hoch sp đt đ lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn t trên xung dưới nhưng vì nhiu lý do không xài được na. Còn nhng vn nn liên quan đến quc kế, dân sinh thì vn thế - vn ch là nhng ch đo, yêu cu, cam kết chung chung ch không đt đnh được gii pháp nào cho ra hn và tình trng h thng y tế thiếu đ th ch là mt trong vô s ví d. S không th có li thoát khi Đảng cộng sản Việt Nam vn cương quyết giành gi quyn sp đt nhân s - bt k đương s tài, đc ra sao. Chng hn trong lĩnh vc y tế, làm sao có th buc bà Đào Hng Lan chu trách nhim khi bà được Đng phân công. Chính quy hoch nhân s to ra s khn kh đúng quy trình và có chết thì cũng vn là chết đúng quy trình. Th quy trình biến công dân thành đi tượng ch hưởng "quyn rơm" nhưng liên tc lãnh "v đá" !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 28/02/2023

Chú thích

(1) http://daidoanket.vn/khong-the-tram-dau-do-dau-nguoi-benh-5710713.html

(2) https://laodong.vn/y-te/benh-vien-da-khoa-vung-tay-nguyen-noi-ve-viec-thieu-dao-mo-cho-nguoi-benh-1079252.ldo

(3) https://dantri.com.vn/suc-khoe/dao-mo-rach-3-lan-moi-dut-da-thuc-trang-chung-o-nhieu-benh-vien-20220823071100024.htm

(4) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/quoc-hoi-da-trao-quyen-chinh-phu-can-co-quyet-sach-manh-me-hon-799520.html

(5) https://tienphong.vn/thu-tuong-yeu-cau-giai-quyet-dut-diem-tinh-trang-thieu-vat-tu-sinh-pham-y-te-post1512703.tpo

(6) https://zingnews.vn/thu-tuong-yeu-cau-giai-quyet-dut-diem-viec-thieu-thuoc-vat-tu-y-te-post1406709.html

(7) https://tuoitre.vn/hop-khan-ve-thieu-thuoc-thu-tuong-yeu-cau-sai-thi-sua-khong-de-so-sai-khong-dam-lam-20220623194947856.htm

(8) https://vietnamnet.vn/benh-vien-lon-dong-loat-keu-thieu-thiet-bi-bo-y-te-noi-gi-2113912.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 146 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)