Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/05/2023

Vinfast và giá mà...

Trân Văn

Chuyn Vinfast sáp nhp vi Black Spade được Tien Nguyen gi là "cuc hôn nhân trai tài, gái sc"

vinfast1

Mt s xe VF 9 ca VinFast ch bàn giao cho khách.

Tun này, sau khi h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam h hi loan báo tin t Vinfast :Vinfast s sáp nhp vi Black Spade, riêng phn vn ca Vinfast được đnh giá là 23 t M kim. Vic sáp nhp s giúp Vinfast sm góp mt trên sàn chng khoán M, chng t kh năng thâm nhp th trường quc tế nhanh chóngca Vinfast, m ra cơ hi huy đng vn lý tưởng cho quá trình phát trin toàn cu hóa ca Vinfast(1). Vinfast đã tr thành mt trong nhng ch đ hâm nóng mng xã hi Vit ng.

Có th vì trước nay, h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam ch loan báo nhng thông tin tích cc v Vinfast nói riêng và Vingroup nói chung nên nhng thông tin chng hay ho chút nào v Vinfast như :Hôm 12/5/2023, ít nht có by trang tin tc M đăng bài cho biết các phóng viên ca h đã lái VinFast VF 8 ln đu trong điu kin thc tế M và đánh giá không tích cc, cho rng muxe nàycòn nhiu vn đ cn khc phc... trên VOA đã khiến vài ngàn người t ra thích thú và hàng trăm người dn li(2).

Đáng lưu ý là trong hàng ngàn bình lun liên quan đến s kin mà VOA đ cp có không ít bình lun kiu như : Đó ch là ba đt, là cay cú, là ghen ăn tc , là ba sc, là vong nô c đi theo gic ! Bên cnh đó, có nhiu người bình như Phu Bau :Thôi xong ! Đám Vin nô, Red cow s không tha cho VOA đâu. Ti nó s đ. M., đ. b., report... Hoc như Van Nin Le gii thiu bài "Vinfast ‘méc công an’ và 3 nguyên nhân ca mt th văn hóa pháp lý rùng rn" (3) nhm giai thích vì sao li xut hin phn ng khác thường y.

Có th thy tình trng va k rt ph biến trên mng xã hi. Không rõ ti sao trong nhn thc ca mt s không phi là ít cá nhân trên mng xã hi, Vinfast li được đng hóa vi quc gia, dân tc, thành ra khi Thuc Pham Awake thut li giông ging như VOA :ông anh cùng h ăn thế nào mà hôm nay bn báo Tây đng lot đánh hi đng xe VF 8 ca anh đang bán M. Đc sơ các tít đã thy xây xm mt mày : Xe rt t, không chp nhn được, hãy đem tr li nhà sn xut, ch có mua...Các tay chuyên láith - đánh giá xe M chê nhng đim sau : Li phn mm nhiu nên không điu khin được mt s chc năng, k c các chc năng cơ bn. Phanh khôngmượt. Không h có cm giác (không cm nhn được s kết ni gia vô lăng và bánh xe). H treo cng khi chy thng trong khi li lc khi vào cua. Các chi tiết lp ráp khá dm, ni tht dùng vt liu như kiu 20 năm trước... Tng kết : Xe đã snxut hàng lot đang được bán cho khách hàng ca VF th c ra còn kém c xe đang giai đon chy th trước khi snxut ca các hãng khác mà các tay đánh giá xe chuyên nghip tng chy th- cũng có nhng cá nhân mng Thuc Pham Awake :Toàn ba sc, phn đng, t nhc, đu càng, thc dân đế quc chng phá... thành ra có thân hu ca Thuc Pham Awake phi lên tiếng (không biết có đúng không) : Bác này bn,dân đis quán mi sang ch không phi basc hay Cali đâu (4) !

***

Mt trong nhng lý do khiến h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam ln gii ng h Vinfast c gng "lan ta" s t hào và bày t s phn n vi tt c các "đi tượng" đưa thông tin, trình bày nhn đnh khác vi điu này là Vinfast tuy mi nhưng s sm góp mt trên th trường chng khoán M và giá tr ca Vinfast không h thua kém nhng gã khng l. Dường như đó cũng là lý do Tien Nguyen b thi gian, viết "Vinfast cùng Black Spade dìu nhau vào th trường chng khoán như thế nào ?".

Chuyn Vinfast sáp nhp vi Black Spade được Tien Nguyen gi là "cuc hôn nhân trai tài, gái sc" và theo Tien Nguyen, vic c hai "dìu nhau vào ch chng khoán NYSE làm chn đng dư lun người Vit" vì có hai dng phn ng :Hoc mng vui, cm đng rưng rưng nước mt khi thy gia tài ca "cp đôi hoàn ho" này có đến 23 t USD đng hàng th ba trên thế gii xe đin, ch sau Tesla và Li-Auto.Hoc : Bĩu môi bo "bp", "lùa gà" và th "mt cười" !

Tien Nguyen đ nghth xét vn đ bng "fact", s liu, tài liu xem chuyn ra sao qua tr li các câu hi :Black Spade và SPAC là gì ?23 t USD là "giá" hay "t ra giá" ?Các công ty ra th trường chng khoán qua con đường sáp nhp kiu SPAC s ra sao ? So sánh Vinfast vi Rivian và Lucid ?

Đi vi câu hi th nht, Black Spade và SPAC là gì ? Tien Nguyen gii thích :Đi khái có hai con đường đ ra IPO. Nó ging như mt người mun sang M xin th xanh đinh cưvà : T mình np đơn, ch được phép đến dài c c, nhn th xanh, bay sang M.Hoc kiếm chàng trai, cô gái nào đó còn đc thân và đã có th xanh hay quc tch, kết hôn, bay sang M. Đường sau nó l hơn đường trước !

Vinfast đã th theo con đường th nht vào cui năm 2022, np h sơ cho y ban Chng khoán Hoa K SEC vi d đnh ra th trường chng khoán công ngh Nasdaq.Tun ri, ngày 12/5/2023, Vinfast tuyên b chn con đường "ha hôn" vi Black Spade Acquisition, ti th trường NYSE.

Black Spade Acquisition, được công ty Black Spade Capital, có tr s Hong Kong lp ra, vi mô hình SPAC, có mt trên th trường NYSE t 16/7/2021.Như thế, SPAC là gì ?SPAC là viết tt ca "Special Purpose Aquisition Company", còn gi là "Blank Check Company" (Công ty séc trng).Mt côngty SPAC không có sn phm nào c, cũng không kinh doanh gì c.Mc đích ca nó như th "gi ch trước" mt th trường chng khoán.

SPAC phát hành c phiếu, thường là 10USD mnh giá. Mc đích duy nht ca nó là mua hay hp nht vi mt công ty nào đó có nhu cu ra th trường chng khoán.Nói cách khác, nó đã đt "cc gch" đ ch trong th trường chng khoán, trong túi có mt s vn nào đó, ch đến lúc "kết hôn" vi trung nhân".Nhà đu tư mua c phiếu, s tin đó được b vào mt tài khon vi lãi sut nht đnh và c phiếu được giao dch, mua/bán trên th trường như các loi chng khoán bình thường khác.S tin đó không được làm gì khác ngoài mc đích "kết hôn", như ca "hi môn" ca cô dâu.Ngay t đu, nhà đu tư không biết s b tin đ mua/hp nht vi công ty nào. Bi thế nên mi gi là "blank check", coi như nhà đu tư ký ngân phiếu "khng", chưa có người nhn.Mt công ty SPAC có k hn là hai năm. Trong vòng hai năm đó, ban qun tr tìm kiếm mt công ty, m t "chú r" xinh trai, giàu có nht, có kh năng mang li "tương lai" li nht cho nhà đu tư.Quá thi hn hai năm, nếu như không có ai "hp ý", SPAC tr li nhà đu tư c vn ln li.Trong trường hp ban qun tr kiếm ra "chú r" thì tuyên b là s hp nht vi công ty ABC. Báo cáo cho nhà đu tư biết "chú r" như thếnày, thế này, có bao nhiêu tin trong tài khon, có tài sn, n nn là bao điu kin ra sao. Và hi ý các "cô dâu" : chu không em ?

Lúc này, nhà đu tư có hai la chn : Thôi, "hng chu đâu" ! Rút vn v, ch ăn mt chút lãi thi gian. Bi thế, nhiu nhà đu tư dùng SPAC như nhà băng, gi tin ăn lãi và đu tư khi có cơ hi ưng ý. Còn OK, "em chu chàng" ! s có hai kh năng : Nếu không đ nhà đu tư nói OK, s tin tích lũy không đ hoc mt lý do nào khác thì bãi b chuyn "cưới hi" này. Còn đ tin, điu kin thun li, được y ban chng khoán SEC chp thun [tt c quá trình này gi là de-spac], hai công ty hp nht và như thế là ABC đã ra được IPO.

Tien Nguyen nhn đnh v trường hp Black Spade và Vinfast thế này :

Black Spade : Bt đu gom vn t 7/2021, như thế ti tháng 7/2023 thì đáo hn. Black Spade tìm ra Vinfast ch hai tháng trước khi hết hn hp đng vi các c đông. Đ dây dưa thì "cô dâu" ế chng.Cho ti nay, Black Spade có giá tr vn hóa (market cap = s c phn x giá th trường c phn) là 218 triu USD, và s tin trong tài khon là 169 triu USD.Vinfast t đnh giá tri vn hóa là 23 t USD.Hai bên tha thun hp nht trên cơ s VF 99%, BSplade 1%.Nhà đu tư s đc báo cáo ca Vinfast, xem xét tình hình tài chính, k vng...đ xem giá tr 23 t USD đó có hp lý không, có hy vng tăng thêm đ mình có li hơn rút tin v không ?Và quyết đnh Rút lui/đu tư tiếp như đã đ cp.Lúc đó c hai hp nht. C phiếu Black Spade s được chuyn đi thành c phiếu Vinfast. Theo t l s được tính li, vì sau khi có người rút lui thì không còn có s tin mt 165 triu USD na mà ít hơn.Vinfast chính thc được giao dch ti th trường chng khoán NYSE. Các c đông Black Spade tr thành c đông Vinfast, VinFast có thêm s tin mt, không ln gì, là nhhơn 169 triu USD.

Đi vi câu hi th hai, 23 t USD là "giá" hay "t ra giá", Tien Nguyen phân tích :Nhiu báo VitNam "phn khi", "t hào" vi con s y, nếu so vi các hãng xe đin khác thì Vinfast "nhy mt phát" lên hàng th ba thế gii, ch thua Tesla, Li-Auto.Thế nhưng, 23 t USD là tính trên cơ s nào ?Nếu đc báo cáo mà Vinfast np cho y ban Chng khoán Hoa K ngày 9/3/2023 thì ch thy các con s như sau : Cho ti cui năm 2022 :Tng tài sn (total asset)4,8113 t USD. Tng n dài hn (total non-curent liabilities) 3,5597 t USD. Tng n ngn hn (total curent liabilities) 2,804 t USD. Ly tài sn tr n nn, ta s có mt s âm ! Vn ch s hu (total equity) : -1,553 t USD. Nếu tính c s 2,5 t USD được rót thêm gn đây : Ông Vượng "tng" 1 t USD, Vingroup tng 500 triu USD, cho vay 1 t USDthì tng tài sn được cng thêm 1.5 t USD, nhưng "n" li tăng thêm 1 t USD.Cho dù "n người nhà" Vingroup nhưng v mt bng cân đi tài sn thì vn ch s hu vn là con s âm : -1 t USD.

Vy thì con s 23 t USD t đâu ra ?Tt nhiên đó là con s mà Vinfast T đánh giá chính mình !Như bt c mt hàng nào trên th trường, người bán hàng t đnh và "rao" giá sn phm, người mua s mc c, đòi mua theo giá mình lượng đnh.Cui cùng nếu hai bên "thun mua va bán", dn đến "giá th trường".Bi thế, giá người bán ch là giá "k vng", chưa phi giá thc.Người mua không h quan tâm đến chuyn người bán sn xut mt công sc bao nhiêu, có "tâm huyết" thê nào, có "t hào dân tc ra sao"...H ch cân nhc t góc nhìn v nhu cu ca mình, túi tin ca mình và so sánh vi sn phm cnh tranh.Người ch tim ph có th t hào v bát ph tht bò Kobe ca mình, rao giá mt triu đng mt bát. Thế nhưng cui cùng vn là có ai chu mua vi giá đó hay không ? Tóm li, giá tr th trường ca Vinfast s là bao ? 23 t USD hay 1 t USD ? Đng hàng bao nhiêu trên thế gii ? Điu n ày ch có th biết SAU khi Vinfast thc s được giao dch công khai trên th trường chng khoán.Còn như hin nay, ch là "giá k vng", ch quan.

Đi vi câu hi th ba, các công ty ra th trường chng khoán qua con đường sáp nhp kiu SPAC s ra sao ? Theo Tien Nguyen : IPO qua con đường SPAC d dàng, nhanh hơn bình thường. Thế nhưng theo nhiu nhà phân tích, nó cha đy ri ro. Nhiu công ty ra IPO bng con đường này đã tht bi. Mt công ty mà người Vit biết đến nhiu là công ty xe Grab. Grab ra IPO cui năm 2020. Ngày nay, giá c phn ch còn 1/4 so vi lúc IPO. Nhà đu tư mt đến 3/4 giá tr.Riêng lĩnh vc xe đin thì có các công ty sau đây đã ra IPO qua con đường SPAC : Nikola, Lordstown Motors, Canoo, Faraday Future, Fisker và Lucidvà : Tt c các nhà đu tư đu gánh l lã vì giá c phiếu xung thm hi. Ngoi tr Fisker và Faraday, bn công ty kia đu có vn đ vi pháp lut. Tng giám đc Nikola b truy t vì ti lường gt, tòa d đnh s tuyên án vào tháng 6 này.

Xem biu đ chng khoán ca các công ty Nikola, Lucid, Faraday, Canoo theo thi gian thì tt c gn như ging nhau : Giá khi đu luôn khong 10USDvà sau đó chúng c gi nguyên lòng vòng 10USD. Đến khong thi iên cung" vì xe đin 2020, tt c tăng vt lên đnh mt cách chóng mt. Thế ri, chng bao lâu, chúng ào ào lao dc.Tt c các công ty này đã mt đi ít nht là 80% giá tr k t ngày ra IPO, tuy đã có lúc, trong cơn st xe đin tăng vt lên. Như Nikola tăng gp 6 ln nhưng ngày nay giá chng khoán ca nó ch còn là 77 cent thay vì 10 USD như ban đu.Có th thy rng, th trường có th có nhng cơn st khiến cho các công ty có th vt lên đnh cao nhưng v lâu dài… hết st, giá "thc", phn nh kh năng ca công ty, s tr li !

Tien Nguyen cũng đã so sánh Vinfast vi Rivian và Lucid đ tr li câu hi th tư :Không k nhng công ty như Nikola, thuc loi "đánh qu", M còn hai công ty có thc cht là Rivian và Lucid. Hai công ty này đu có công ngh riêng, đã có sn phm tung ra trên th trường và có tiếng.Ngoài ra cũng có kha khá tin mt (cash on hand). Đến cui 2022, Rivian còn 11,5 t USD và Lucid còn 3,91 t USD. Trong khi đó s tin mt ca Vinfast cui năm 2022 là 180,9 triu USD ! Tien Nguyen cũng đã chn giá tr vn hóa ca Rivian và Lucid vào ngày 15/5/2023 đ gii thiu :Rivian 12,13 t USD và 13,09 t USD, ch bng khong mt na so vi con s khng 23 t USD ca Vinfastvà tin rng :Nhà đu tư tt phi "lăn tăn" suy nghĩ khi chn mua c phiếu ca Vinfast vi cái giá "k diu" – 23 t USD.

***

Tien Nguyen không có nhiu bn trong friend list (ch hơn 1.000 người) nhưng bài v cuc hôn nhân gia Vinfast và Black Spade có ti hơn 200 người chia s kèm theo rt nhiu li cám ơn. Giá mà Vinfast nói riêng và Vingroup nói chung cũng gii thích mi chuyn rành rt kiu như Tien Nguyen có l mng xã hi s không bàn ra, tán vào như đã và đang thy.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/05/2023

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/vinfast-se-niem-yet-tai-my-voi-dinh-gia-23-ti-usd-20230512205729388.htm

(2) https://www.facebook.com/VOATiengViet/posts/pfbid0p6iY2qJX9zV9Ws1gvZdsQ339e8BjiRBEVLvyPBwbHcKgoRu2FEEvYZHFhdbUag96l

(3) https://luatkhoa.org/2021/05/vinfast-mec-cong-an-va-3-nguyen-nhan-cua-mot-thu-van-hoa-phap-ly-rung-ron/

(4) https://www.facebook.com/pthuc/posts/pfbid0w1r2WU5pu396uhuiUxv75aiG1hkTqq6XQyX2E7qJBN5FAK4LEDUWUu84QGMh1ki6l

(5) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JneDsv5qdmZnP36NpbUQtnYnbV95L2CofdaoZS6RZjAh9FQFnVkG6aimPhJ477gzl&id=1389550803

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 284 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)