Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/05/2023

Chống tham nhũng - Tổng bí thư lại ‘nói trạng’

Trân Văn

Mun biết thc cht ca công cuc phòng, chng tham nhũng ti Vit Nam thế nào c nhìn vào chuyn ông Yên dùng đng h Patek Philippe.

noitang1

Tuyên b bế mc Hi ngh gia nhim k ca Ban chấp hành Trung ương Đng cộng sản Việt Nam khóa 13, ông Trng nói : Chưa bao gi công tác đu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc nước ta li được ch đo mt cách mnh m, bài bn, đng b, quyết lit và có hiu qu rõ rt như thi gian gn đây

Tuyên b bế mc Hi ngh gia nhim k ca Ban Chp hành Trung ương (Ban chấp hành trung ương) đng cộng sản Việt Nam khóa 13, cho thy ông Nguyn Phú Trng vn thế - vn "nói trng" v đ th chuyn ! Trước hết xin đim qua hot đng phòng, chng tham nhũng và kết qu.

Ông Trng tuyên b như thế này v hot đng phòng, chng tham nhũng :Chưa bao gi công tác đu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc nước ta li được ch đo mt cách mnh m, bài bn, đng b, quyết lit và có hiu qu rõ rt như thi gian gn đây, đ li du n ni bt, to s đng thun cao trong toàn xã hi và cng c, tăng cường nim tin ca cán b, đng viên và nhân dân đi vi đng, nhà nước và chế đ ta.Công tác phát hin và x lý tham nhũng đã được ch đo và thc hin bài bn, đng b, quyết lit, hiu qu, to bước đt phá, khng đnh quyết tâm rt cao ca đng, nhà nước và nhân dân ta trong cuc đu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, "không có vùng cm, không có ngoi l, bt k người đó là ai ; không chu sc ép ca bt k t chc, cá nhân nào" (1).

Tuy nhiên thc tế cho thy ông Trng vn thế - vn "nói trng" và c B Chính tr, Ban Bí thư ln Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 va đng tình li va tham gia chng minh Tổng bí thư đã cũng như đang nói ly được !

***

Hôm 10/5/2023 – năm ngày trước khi Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 có hi ngh gia nhim k - Ban Ni chính ca Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 đã t chc mt cuc hp báo đ "thông báo v kết qu cuc hp Thường trc ca Ban Ch đo Trung ương v phòng chng tham nhũng, tiêu cc" (2). Ông Đng Văn Dũng và ông Nguyn Văn Yên hai Phó Ban Ni chính ca Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 ch trì cuc hp này. T nhng hình nh mà báo gii đính kèm khi tường thut v cuc hp báo, có người phát giác ông Nguyn Văn Yên - mt trong hai Phó Ban Ni chính ch ta cuc hp báo - mang đng h hiuPatek Philippe model World Time Mecca. Giá bán chiếc đng h mà ông Yên s dng dao đng trong khong t 260.000 M kim đến 270.000 M kim(3), nếu quy ra đng Vit Nam thì chng sáu t !

Ngay sau khi phát giác va k lan rng trên mng xã hi và bùng lên thành scandal(4), công chúng không thy h thng chính tr, h thng công quyn - vn không ngng qung cáo là đang "phòng, chng tham nhũng mt cách đng b, quyết lit" có hành đng nào "kp thi" hoc ít ra, cũng ha s làm gì đó trước biu hin v sinh hot xa hoa đến mc khó tưởng ca ông Yên đ thêm mt ln na "khng đnh quyết tâm rt cao ca đng, nhà nước ta trong cuc đu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc".Thiên h ch thy các cơ quan truyn thông chính thc như Thanh Niên, VnExpress... hoc do thiếu kiến thc v xa x phm, hoc do... "thiếu cnh giác cách mng" khi la chn hình nh, khiến ông Yên nói riêng và đng nói chung b... "xuyên tc", vi vàng ct ct cánh tay ông Yên mang đng h trên tm nh h l chn đăng(5).

***

Ông Nguyn Văn Yên vn là V trưởngV Theo dõi x lý các v án, v vic ca Ban Ni chính Ban chấp hành trung ương đng.Ban Ni chínhca Ban chấp hành trung ương đng là "cơ quan tham mưu, giúp vic cho Ban chấp hành trung ương đng và thường xuyên là B Chính tr, Ban Bí thư v ch trương và các chính sách ln thuc lĩnh vc ni chính, phòng- chng tham nhũng, ci cách tư pháp, đng thi là cơ quan chuyên v công tác ni chính ca đng, cơ quan thường trc ca Ban Ch đo Trung ương v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc và Ban ch đo ci cách tư pháp Trung ương". Đu năm ngoái (1/2022), ông Yên được Ban Bí thư la chn và b nhim làmPhó Ban Ni chính.Vào thi đim đó, ông Phan Đình Trc va là y viên B Chính tr, va là thành viên Ban Bí thư khng đnh, vic la chn, b nhim ông Yên là "s ghi nhn quá trình phn đu, rèn luyn lâu dài ca ông Yên" (6).

Mun biết thc cht ca công cuc phòng, chng tham nhũng ti Vit Nam thế nào c nhìn vào chuyn ông Yên dùng đng hPatek Philippe. Nếu thanh liêm, chng viên chc nào có th dư gi ti mc không cn đn đo v giá đ sm đng h như vy, song chuyn đó không quan trng bng vic lãnh đo cơ quan chuyên trách "phòng, chng tham nhũng, tiêu cc" thn nhiên phô bày s giàu có ca ông ta trong sinh hot thường nht. Tình hung này ch có th xy ra khi Tổng bí thư, các thành viên trong B Chính tr, các thành viên trong Ban Bí thư, các thành viên trong Ban chấp hành trung ương đng, các thành viên trong Ban Ni chính ca Ban chấp hành trung ương đng cùng xem điu đó là bình thường. Khi giàu có bt thường được xem là đương nhiên thì chuyn điu tra người này, k lut người kia, tng giam người n vì tham nhũng, tiêu cc chc chn vì lý do khác ! Thế thôi !

Làm sao có th đng hóa chuyn x lý mt s y viên B Chính tr, thành viên Ban Bí thư, thành viên Ban chấp hành trung ương đng... vì đã tham nhũng, tiêu cc vi "phòng, chng tham nhũng, tiêu ccmnh m, bài bn, đng b, quyết lit và có hiu qu rõ rtkhi công khai chp nhn, thm chí tiếp tc ct nhc nhng viên chc thn nhiên phô bày s xa hoa mà ai cũng biết là da vào đâu, nh vào điu gì như ông Nguyn Văn Yên ? Thế nào là "quyết tâm rt cao ca đng, nhà nước",là "không có vùng cm, không có ngoi l, bt k người đó là ai, không chu sc ép ca bt k t chc, cá nhân nào" nhưng các h thng vn nht trí, phi hp cht ch vi nhau nhm gi cho ông Yên "vô s" và sc ép quá ln, h thng truyn thông chính thc hong s ti mc thiếu tnh táo, vi vàng "khc phc hu qu" bng cách ct b cánh tay ông Yên đang mangPatek Philippe ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/05/2023

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-de-lai-dau-an-noi-bat-20230517115903412.htm

(2) https://thanhnien.vn/pho-truong-ban-noi-chinh-tu-khong-co-chuyen-bat-duoc-ba-nguyen-thi-thanh-nhan-roi-giau-185230510174501541.htm

(3) https://www.chrono24.com/patekphilippe/patek-philippe-world-time-mecca--id20138658.htm

(4) https://www.facebook.com/photo/?fbid=643835531119791&set=p.643835531119791

(5) https://www.facebook.com/trung.lenghien/posts/pfbid023AXTK9Qf7Ke5ZMCm1PNJ6aTT1kCMXJ3HT6R3GoKTreYRJFfiWkaWUo3CSGQrAv7zl

(6) https://vnexpress.net/ban-noi-chinh-trung-uong-co-them-mot-pho-ban-4422308.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 66 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)