Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/08/2023

Khác biệt giữa chính với phụ trong giáo dục và hơn thế nữa

Trân Văn

Vì sao li thế ? Đi tượng chính trong ngày khai ging niên khóa mi ch là mt ví d. Giáo dc b chính chn ph, không vì đi tượng cn được giáo dc mà ch vì tp th các đi tượng giành gi quyn giáo dc nhng cá nhân khác.

tuutruong1

Ngày tựu trường của những học sinh đang sng Camp Humphreys, mt trong s nhng căn c quân s ca M ti Nam Hàn

Tun này, nhiu trường khu vc Bc bán cu đã khai ging niên khóa mi. Bn tôi k đang sng Camp Humphreys, mt trong s nhng căn c quân s ca M ti Nam Hàn - va gi cho tôi hai links khoe chuyn các con ca anh y đã tr li trường (mt đến Humphreys West Elementary [1] và mt đến Humphreys High School[2]).

T hai links va dn, tôi th tìm thêm nhng thông tin, hình nh khác có liên quan đến ngày khai ging ca các trường trong h thng trường hc trc thuc DODEA (Department of Defense Education Activity Cơ quan đc trách v giáo dc cho con cái quân nhân, nhân viên dân s đang làm vic ti các căn c ca quân đi M c trong ln ngoài biên gii M) xem h t chc ngày khai ging thế nào(3) ? Nếu chu khó xem các links bên dưới bài này, hn bn s thy ging tôi : Trong ngày khai ging niên khóa mi, tr con t mu giáo đến cp ba mi là nhân vt chính, không ch Ban Giám hiu, giáo viên mà các đơn v quân đi đóng trong căn c cũng c quân nhân đến các trường cùng nhân viên và ph huynh chào đón tr con, biến chúng thành thượng khách(4). Có nơi như DODEA Kubasaki High School (Okinawa Nht), ngoài mt đi quân nhc do Thy quân lc chiến c đến giúp vui, còn có mt nhóm ngh sĩ đa phương được mi ti đ gióng trng, lc chuông(5).

tuutruong2

Một lớp học của tr con t mu giáo đến cp ba trong ngày khai ging niên khóa mi

Theo li bn tôi thì đó là chuyn bình thường, năm nào cũng thế ! Bn còn cho tôi xem mt lá thư mà Hiu trưởng Humphreys High School gi cho c hc sinh ln ph huynh toàn trường đ lưu ý rng, niên khóa này, trong trường s có s hin din ca hai service dogs (nhng chú chó đã được hun luyn đ tr giúp nhng người b khiếm khuyết v th cht hoc tinh thn) kèm lưu ý :Cn nhc nhau phi tôn trng service dogs, đng xem nhng chú chó này như thú cưng mà như nhng cá nhân đang làm vic, cho nên đng trò chuyn, vut ve, cho ăn, cho ung, hoc làm bt k điu gì khiến chúng phân tâm dn ti ri ro, nguy him cho s an toàn ca người cn s h tr t chúng. Cũng đng bao gi thc mc ti sao ai đó li cn service dogs. Bên cnh vic nhn mnh nhng yêu cu va k là lut pháp liên bang, bà Hiu trưởng Humphreys High School không quên dn thêm, nếu ph huynh nào có con b d ng vi chó hay s chó, hãy liên h ngay vi bà qua đin thoi hay qua email...

***

Cũng tun này, dù còn na tháng na mi đến ngày khai ging niên khóa 2023 2024 ti Vit Nam nhưng trên mng xã hi, rt nhiu người đã dn li hình nh các ông Chu Ngc Anh(6), Nguyn Thanh Long, Phm Xuân Thăng(7), tng đánh trng khai ging niên khóa mi. Công chúng có lý do đ dn li nhng chuyn như thế. Ti Vit Nam, khai ging niên khóa mi là dp đ các viên chc hu trách khoe quyn uy vi tr con. Thay vì được chào đón như nhng nhân vt chính trong s kin dành cho chính chúng thì tr con phi tp tành đ chào đón các viên chc hu trách và phi bày t s thành kính khi "được" các viên chc hu trách h c đến "đánh trng khai trường" và ban hun t.

tuutruong3

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: HNM

Bên cnh và phía sau nhng "li hay, ý đp" y là gì thì đến c tr con cũng thy, cũng cm nhn được. Đó không ch là chuyn "ăn chng t th gì". Đó còn là chuyn càng ngày càng nhiu đa tr và ph huynh phi nhn đ th đ mm non còn được đến trường bi hc hành càng ngày càng tn kém. Đó là chuyn du chp nhn c nhà cùng "ăn đói, mc rách" đ đeo đui vic hc nhưng hc xong vn tht nghip, may mn tìm được vic làm thì thường là nhng loi vic chng liên quan gì đến hc vn và dường như con đường duy nht đem li "cơm no, áo m" là phi "tha hương cu thc", tìm đường ra ngoi quc làm thuê (8).

tuutruong4

nh minh ha : Hc sinh trong mt lp hc Vit Nam

Vì sao li thế ? Đi tượng chính trong ngày khai ging niên khóa mi ch là mt ví d. Giáo dc b chính chn ph, không vì đi tượng cn được giáo dc mà ch vì tp th các đi tượng giành gi quyn giáo dc nhng cá nhân khác. Không tin thì c đem thc trng giáo dc vi các vn nn lưu cu ra đi chiếu vi thư ca lãnh đo các cp gi hc sinh nhân ngày khai ging niên khóa mi. Niên khóa sp ti, nhng lá thư như thế s viết gì, liu nhng lá thư đó có đ cp đến trách nhim khi chi phí cho giáo dc càng ngày càng nng và càng ngày càng nhiu gia đình khó kham hay đ cp đến trách nhim khi s bế tc v ngh nghip ca thế h tr càng ngày càng trm trng ?

Ai tin thư gi hc sinh nhân ngày khai trường s có các ni dung này ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 24/08/2023

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/OspreyLeadTheWay/videos/254596994109941

(2) https://www.facebook.com/humphreys.HS/posts/pfbid0ifGDNC7Qiei6QTNPqdbGEHSLRD9fB1ZrbB7HTmGZrfPYpqgW2QaKAzU3gSbfDNEJl

(3) https://www.facebook.com/hashtag/dodea1stday

(4) https://www.facebook.com/DoDschools/posts/pfbid0TYxhjz7oUqf7Cp4eabGGDTBmcrYu5CkSd6S2yCLfzvi2D3Ds7szeY9rHeoGevxiRl

(5) https://www.facebook.com/dodea.kubasaki.hs/videos/603163775316649/

(6) https://laodongthudo.vn/hon-21-trieu-hoc-sinh-thu-do-du-le-khai-giang-nam-hoc-2021-2022-129516.html

(7) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gEASnLzbGKJCRGhsaqXLszPVirjNKWcqm5t82f1c6ZELfkYu34Fk3B7MCVvmMu92l&id=1160946631

(8) https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-gioi-tu-bo-giac-mo-dai-hoc-re-huong-di-xuat-khau-lao-dong-2154659.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 172 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)