Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/09/2023

Thấy gì từ ‘biểu dương’, ‘truy trách’ sau các vụ hỏa hoạn ?

Trân Văn

La bùng lên chung cư mini ti qun Thanh Xuân lúc 23 gi 50 phút, khi y ông Văn đang đi giao hàng...

chay1

Nhng chiếc xe cháy đen trong v cháy chung cư mini ngày 13 tháng Chín Hà Ni.

Ông Phm Minh Chính Th tướng Vit Nam, các thành viên chính ph và đi din các doanh nghip nhà nước tham d hi ngh tìm gii pháp thúc đy sn xut kinh doanh, đu tư phát trin, va dành ra mt phút đ mc nim các nn nhân trong v cháy chung cư mini Hà Ni và lũ quét Lào Cai(1).

Rng sáng ngày 13/9/2023, la bùng lên trong mt căn nhà ta lc phường Khương Đình, qun Thanh Xuân, thành ph Hà Ni. Tuy din tích ch chng 200 mét vuông nhưng căn nhà này cao mười tng vi 45 căn h và được ước đoán là nơi cư trú ca 150 người nên còn được gi là chung cư mini. Do nhà sâu trong hm nh, không có h thng báo cháy, h thng cha cháy t đng, h thng thoát him nên tính đến chiu 13/9/2023, s nn nhân thit mng đã là 56 người (2)...

Đ gim c s bàng hoàng ln phn n ca công chúng, Bí thư Hà Ni tuyên b đã đ ngh B Công an ch đo "điu tra tn gc vn đ t khâu cp phép xây dng, tinh thn ch đo là sai đâu x đy, bo đm s nghiêm minh theo quy đnh ca pháp lut" (3). Trước mt, công an đã khi t và tng giam ch chung cư mini...

Gi, h thng truyn thông chính thc đang hướng dư lun vào chuyn giy phép ch cho xây dng sáu tng nhưng ch chung cư mini xây đến chín tng, ch chung cư mini vi phm quy đnh v phòng cháy cha cháy, vi phm liên quan đến xây dng xy ra t 2015 đã được phường và qun cùng ghi nhn ri đ đó (4)...

Năm ngoái, h thng truyn thông chính thc và các cơ quan hu trách cũng xi lên chng đó vn đ khi quán karaoke An Phú phường An Phú, thành ph Thun An, tnh Bình Dương phát ha khiến 32 người thit mng. Sau khi toàn b trách nhim trút hết vào ch quán karaoke An Phú, v ha hon này coi như được gii quyết xong !

***

Nhiu người thc mc, chng l t 2015 đến nay, công an không h kim tra mc đ an toàn ca chung cư mini va xy ra ha hon Hà Ni ? Nếu công an làm tròn trách nhim chc chn đã ngăn chn được hu qu thm khc đến vy ! Năm ngoái, sau v ha hon xy ra ti quán karaoke An Phú, công chúng tng nêu thc mc tương t, khi y, Phó Giám đc Công an Bình Dương tng ha s điu tra và tr li c v trách nhim kim tra ln phê duyt phương án Phòng cháy chữa cháy(5) nhưng chuyn ch đến thế mà thôi !

Thc tế cho thy, công an Vit Nam đã khai thác ti đa hu qu ca các v ha hon đ đt đnh nhiu yêu cu không ch khc nghit mà còn vô lý v Phòng cháy chữa cháy(6). Các yêu cu ca công an v Phòng cháy chữa cháy đã tr thành gánh nng cho c gii chuyên sn xut hàng hóa ln gii chuyên cung cp dch v, đc bit là dch v lưu trú. Đó cũng là lý do cách nay chng hai tháng, Th tướng Vit Nam yêu cu B Công an "tháo g khó khăn, vướng mc trong công tác phòng cháy, cha cháy" cho hàng chc ngàn doanh nghip(7).

Ai cũng biết ti sao công an Vit Nam giành gi quyn kim tra, phê duyt phương án Phòng cháy chữa cháy mi nơi trên toàn quc ri đt đnh vô s yêu sách phi lý đến mc cng đng doanh nghip liên tc phi kêu cu, thm chí xếp Phòng cháy chữa cháy vào nhóm th tc hành chính hành h doanh gii nhiu nht. Thế thì ti sao công an không phi chu trách nhim khi có nhng v ha hon rõ ràng là do "vi phm quy đnh v Phòng cháy chữa cháy" nhưng công an không h ngăn chn nên mi dn ti thit hi nghiêm trng v tài sn, nhân mng ? Chng l Vit Nam, công an là mt trong nhng lc lượng ch có quyn ch không phi gánh vác bt k nghĩa v nào ?

C b ra ít phút tìm kiếm trên Internet ri đi chiếu thông tin, hình nh liên quan đến trang b, phương tin cu ha, cu nn ca công an Vit Nam vi các lc lượng có cùng chc trách ca thiên h t s thy c trang b cá nhân ln phương tin cu ha, cu nn ca lc lượng cu ha, cu nn do công an Vit Nam điu hành thua xa thiên h và đc bit thua xa trang b, phương tiên ca các lc lượng mà công an Vit Nam t chc đ trn áp dân chúng như cnh sát cơ đng. Đó cũng là lý do ti sao hiu qu hot đng ca lc lượng cu ha, cu nn rt hn chế khiến dân chúng bn ct, din gii bn ch cái Phòng cháy chữa cháy thành... "phi cháy c cháy".

Th tướng Vit Nam va bin bch cho công an sau v cháy chung cư mini Hà Ni bng cách :Biu dương lc lượng cnh sát phòng cháy cha cháy đã có mt ngay sau khi nhn được thông tin, khn trương trin khai công tác cha cháy, khc phc hu qu(8). Ngoài vic đưa tin ông Chính "biu dương" công an, t Nhân Dân còn có bài ca ngi ông Nguyn Đăng Văn (30 tui, làm ngh giao hàng bng xe hai bánh gn máy) là "người hùng thm lng" (9)...

La bùng lên chung cư mini ti qun Thanh Xuân lúc 23 gi 50 phút, khi y ông Văn đang đi giao hàng. Sau khi nhn được đin thoi t anh trai rng anh, ch, cháu gái đang kt trên tng bn ca chung cư mini, ông Văn đã phóng đến đó. 0 gi 23 phút nghĩa là 33 phút sau khi la bùng lên và lan rng, ông Văn lao vào trong, leo lên tng bn, dùng búa phá ca đưa anh, ch và cháu ra ngoài... Ông Văn còn quay tr li chung cư mini đang cháy cu thêm mt gia đình khác có năm người... Tính ra ông Văn đã cu được mười người. Ngoài ông Văn, mt gia đình khác trong chung cư mini đã dùng thang được chun b sn đ thoát him và giúp hàng chc người khác thoát him theo cách y...

Câu chuyn v ông Văn, v gia đình ng ti tng năm ca chung cư mini thoát chết và cu hàng chc người khác thoát chết nh chun b thang thoát him, buc người ta phi t hi ti sao ông Chính li "biu dương" công an Vit Nam "có mt ngay sau khi nhn được thông tin, khn trương trin khai công tác cha cháy, khc phc hu qu" ?

Chuyn Th tướng Vit Nam "biu dương" công an Vit Nam chng khác gì nhng viên chc hu trách khác trong chính quyn Vit Nam tng "biu dương" công an sau nhng v ha hon, nhng v tai nn có hu qu thm khc trong quá kh. Phàm đã "biu dương" thì đương nhiên loi tr truy trách. Không truy trách công an cũng là cách đ xí xóa, khi phi bn tâm đến vic truy trách thêm nhng cá nhân, t chc nào đó có liên đi v trách nhim. "Biu dương" ri "mc nim" là... xong ! Bao nhiêu mng cũng xong !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 16/09/2023

Chú thích

(1) https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-va-cac-dai-bieu-danh-phut-mac-niem-cac-nan-nhan-trong-vu-chay-1241283.ldo

(2) https://vtc.vn/chung-cu-chay-khien-56-nguoi-tu-vong-giay-phep-6-tang-chu-dau-tu-xay-9-tang-ar819789.html

(3) https://tuoitre.vn/bi-thu-ha-noi-vu-chay-chung-cu-mini-sai-dau-xu-day-tu-khau-cap-phep-xay-dung-2023091317294909.htm

(4) https://plo.vn/vu-chay-chung-cu-mini-cap-phep-6-tang-xay-9-tang-nguoi-ky-giay-phep-noi-gi-post751312.html

(5) https://tienphong.vn/vu-chay-quan-karaoke-lam-chet-32-nguoi-lat-lai-ho-so-cap-phep-phe-duyet-phuong-an-Phòng cháy chữa cháy-post1475046.tpo

(6) https://vnexpress.net/chay-khong-loi-thoat-4652887.html

(7) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-cong-an-giai-dap-vuong-mac-thao-go-kho-khan-trong-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-119230720183137233.htm

(8) https://nhandan.vn/thu-tuong-thi-sat-hien-truong-vu-chay-chung-cu-minin-tai-quan-thanh-xuan-gay-hau-qua-dac-biet-nghiem-trong-tai-ha-noi-post772257.html

(9) https://nhandan.vn/nhung-nguoi-hung-tham-lang-trong-vu-chay-chung-cu-mini-tai-khuong-ha-post772264.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 243 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)