Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/09/2023

G-20 : Tập vắng mặt, Modi thành công

Ngô Nhân Dụng

"Kinh tế Trung Quc phát trin nhanh sut 4 thp niên, bây gi chy chm hơn n Đ. Rt khó cho h nut gin !"

g201

Tp Cn Bình không đến d có th khiến dân n Đ càng ng h Modi hơn; vì h vn sn ác cm đi vi Trung Quốc.

Vladimir Putin không ti hp. Tp Cn Bình cũng xin kiếu. Ba ngày trước khi bt đu, Joe Biden vn chưa nói ti hay không. Người ch trì đng mi, Narendra Modi, có th mt mt. May mn, cui cùng Joe đã ti. n Đ và M có cơ hi kết thân.

Nhng người vng mt thường chu thit thòi. Vladimir Putin có lý do bn hp mt Din Đàn Kinh tế Vladivostok và chun b gp Kim Jong-un đ xin mua vũ khí.

Còn Tp Cn Bình tránh mt vì lý do nào ? Không nói. Các v "Con Tri" không bao gi cn gii thích vi ai c; dân Trung Hoa đã quen t lâu ri.

Nhưng t năm 2008, ln đu tiên Nhóm G-20 hp, các lãnh t cộng sản Trung Quc đu góp mt công nhn G-20, gm 20 nước kinh tế mnh nht thế gii, là mt tp hp quan trng. T 2012, Tp Cn Bình lên ngôi cũng không b qua mt cuc hp thượng đnh nào trong thi gian Covid thì tham d qua mng.

Năm nay, Tp Cn Bình có th mun gi mt thông đip : G-20 không còn quan trng na ! Không d cũng không sao, cho Lý Cường đi thay dù ai cũng biết ông th tướng này không có quyn quyết đnh.

Tp Cn Bình đang mun nuôi khi BRICS ln lên dn dn, s cnh tranh vi G-20 trong "trt t thế gii mi". Trước đây BRICS ch có Brazil, Russia, India, Trung Quốc và South Africa ; sang năm s thêm Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và United Arab Emirates, sáu nước đu do Tp đ ngh!

Tp Cn Bình còn lý do khác đ tránh mt. Dân n Đ đang có ác cm vi Trung Quốc. Năm 2020 quân hai nước mi đng trn, 20 lính n Đ và 4 lính Trung Quốc thit mng biên gii. B Tài nguyên Thiên nhiên Bc Kinh li mi công b mt tp bn đ, vn coi vùng tranh chp đó thuc lãnh th Trung Quc (cũng gm luôn c vùng Bin Đông ca Vit Nam). Chính ph Narendra Modi vn biết phi đi phó vi Trung Quốc, vì Bc Kinh đang đ tin mua chuc các nước láng ging ca h: Nepal, Sri Lanka, Bhutan ; và đang cng c vai trò quân s trong vùng Thái Bình Dương và n Đ Dương.

Chính ph Delhi ch lên tiếng phn đi, nhưng dân có th s biu tình đ đo Tp Cn Bình. n Đ là mt nước t do, dân chúng vn quen bày t thái đ ca h, không cn theo nhà nước. Năm 2020, nhiu người n đã chúc mng l quc khánh Trung Hoa Dân Quc, nhân ngày Song Thp, 10 tháng 10. S quán Trung Quốc công b mt bc thư phn đi, nhn mnh chính ph n Đ vn công nhn "ch có mt nước Trung Hoa". Đài Loan ch là mt tnh. Mt chính khách Delhi, thuc đng BJP ca Th tướng Modi, theo báo Hoa Nam To Báo (SCMP) k, đã in hàng trăm tm bích chương "Chúc mng Quc khánh" vi c "thanh thiên bch nht" ca Trung Hoa Dân Quc ; đem ti dán khp trên tường chung quanh tòa đi s Trung Quốc ! Ông còn gi mt thông đip trên mng, chế nho : "Dân n Đ, tôi ng h chính sách Mt nước Trung Hoa ; Mt nước Đài Loan ; Mt nước Tây Tng ; Mt nước Tân Cương...".

Các lãnh t Trung Quốc không mun b dân chúng mt nước láng ging biu tình phn đi. Năm 2019, mt cuc nghiên cu dư lun ca Pew Research cho biết hai phn ba dân n Đ có ác cm vi Trung Quốc, 65% có thin cm vi M. Người n Đ còn nghĩ rng nước h đang lên, Trung Quốc đang xung.

Kinh tế n Đ đang phát trin vi tc đ 7% mt năm, trong khi Trung Quc gim xung chưa được 5% và s còn xung na. Dân s n Đ đã vượt qua Trung Quc, s còn tăng thêm vì thành phn tr tui chiếm đa s. Dân s Trung Quc đang gim, ti cui thế k 21 s mt gn mt na, s người già s tăng lên cao hơn người trong tui làm vic. Mi năm các đi hc n Đ cung cấp 1,4 triu k sư, theo báoNew York Times. n Đ là quc gia đu tiên gi mt phi thuyn lên nam cc ca mt trăng, ngay sau khi Nga tht bi. Vi thành công này, n Đ đang tiến hành kế hoch thám him mt tri !

B trưởng tài chánh n Đ Nirmala Sitharaman gii thiu vi các nước G-20 thành tích ca H tng Cơ s Tin hc ca nước ông : Tt c dân chúng đã được "mã s hóa", mi người mt "nhân dng đin t". H có th mua bán qua h thng chuyn tin chung ; nhà nước có th gi tin trc tiếp vào tài khon nhng người lãnh tr cp xã hi, hoc được tr li tin thuế. Mt ph n bán rau có th dùng đin thoi tìm khu ch nào đang thiếu th rau mình trng. H cũng có th đi ch, tr tin t trương mc ca mình trên mng. Trong năm 2024, h thng tin hc này s được tng không cho các nước đang phát trin, nếu mun.

Hin nay M là nước giao thương nhiu nht vi n Đ, thương v 130 t m kim mt năm. Chính ph M đã cm đu tư vào Trung Quc các ngành k thut mi nht, nhưng không hn chế đi vi n Đ, và còn khuyến khích. Trong chuyến qua M va ri, ông Narendra Modi đã hp vi gii lãnh đo các công ty k thut cao nht : Tim Cook (Apple), Sundar Picha (Google) và Satya Nadella (Microsoft).

Trong thi k chiến tranh lnh, n Đ ch mua vũ khí ca Liên Xô, nhưng hin bt đu mua ca các nước Châu Âu và M. n Đ đang mua 11% vũ khí t M nhưng Nga vn cung cp 45% vì vn cn mua các b phn, ph tùng đ bo trì. Theo BBC News, General Atomics đang bán máy bay không người lái (drones) MQ-9B và s lp nhà máy lp ráp n Đ. General Electric và Hindustan Aeronautics đang cng tác sn xut đu máy cho chiến đu cơ phn lc do n Đ sn xut. M không ngn ngi chuyn giao các k thut quân s mi nht.

Tun này, ông Modi cam kết s đu tư và tr cp các xí nghip đ n Đ sn xut cht bán dn, theo gương Đài Loan. Công ty Micron đang lp nhà máy 825 triu m kim đ th nghim và ráp các con chíp trong chương trình đu tư 2, t m kim tiu bang Gurajat. Applied Materials s đu tư 400 triu m kim lp mt trung tâm k thut, Lam Research s hun luyn 5,000 k sư ngành sn xut cht bán dn.

Trong sut năm qua, ông Narendra Modi đã c đng hi ngh G-20 ti các thành ph ln khp nước, vi hình nh ca chính ông. Năm 2024, n Đ s t chc tng tuyn c. Ging như dân chúng các nước t do dân ch khác, trong các cuc b phiếu người n Đ ch quan tâm đến các vn đ "cơm áo go tin", không chú ý đến quan h vi các nước khác.

Nhân cuc hp G-20, ông Modi có cơ hi tuyên truyn cho thành tích ngoi giao ca chính mình : Nâng cao uy tín quc gia khi t chc thành công hi ngh G-20. Tp Cn Bình ty chay không đến d có th khiến dân n Đ càng ng h Modi hơn ; vì h vn sn ác cm đi vi Trung Quốc. Pew Research mi cho biết 31% người n Đ nghĩ rng đa v ca Trung Quốc trên thế gii đang yếu dn. T s này tương đi nh; nhưng rt đáng chú ý. Vì trong cuc nghiên cu dư lun toàn cu này, không nước nào nhiu người nghĩ Trung Quốc đang suy yếu, như dân n Đ! Người n cũng không bi quan như vy đi vi các nước khác : Ch có 14% nghĩ nước M s yếu hơn, 17% đi vi Anh, Đc, 16% vi Pháp; và 21% bi quan v Nga.

Ông Baijayant Jay Panda, phó ch tch đng cm quyn BJP, din t đúng tâm trng người dân khi gii thích ch vì tánh nh nhen mà ông Tp Cn Bình không qua Delhi hp G-20. "Kinh tế Trung Quc phát trin nhanh sut 4 thp niên, bây gi chy chm hơn n Đ. Rt khó cho h nut gin !"

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 15/09/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 228 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)