Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/10/2023

Thiếu thuốc và vật tư y tế, bệnh nhân đành ‘chịu chết’

Nguyễn Lại

Sau đi dch Covid, cùng vi s ra đi ca mt lot lãnh đo cp cao k c B trưởng Nguyn Thanh Long, ngành y tế Vit Nam rơi vào tình trng thiếu thuc men và vt tư y tế trm trng.

yte1

nh tư liu - Nhiu ca phu thut đã không th thc hin vì tình trng thiếu vt tư y tế và thuc điu tr kéo dài ti Vit Nam

Nhiu gia đình bnh nhân và các y bác sĩ tuyt vng vì không th tìm đâu ra thuc, kiếm đâu ra các vt tư y tế cn thiết đ tiến hành các ca phu thut cp thiết. Đã hơn mt năm trôi qua mà tình trng này vn chưa được gii quyết, trong khi s bnh nhân xếp hàng ch được điu tr hay phu thut ngày mt nhiu hơn ti hu khp các bnh vin tuyến cui.

Bà Nguyn Kim Dung, mt bnh nhân tim qun Hoàn Kiếm, Hà Ni, cho biết bây gi bà ‘đành phó mc cho s tri bi c ti bnh vin là bnh tình ca bà thm chí li càng trm trng hơn.

"Đi t 5 gi sáng vào đ xếp s mà đã thy mình th my chc ri. Mà đi t 5 gi sáng như vy mà phi đến 1 đến 2 gi chiu mi v được đến nhà. Ngi ch đi s lm", bà Dung nói vi VOA.

Bác sĩ nói trường hp ca bà phi phu thut miđiu tr dt đim nhưng hin gi đang trong giai đon khó khăn, thuc và vt tư y tế phi ưu tiên cho nhng ca nghiêm trng cn phu thut ngay, mà bà chưa đến mc như vy nên hãy v ngh ngơi và theo dõi thêm. Lo lng cho tình trng bnh tt ca mình, bà Dung đã nh cy nhiu ch quen biết ti các bnh vin khác nhau, nhưng câu tr li đu như vy.

"S lm. Bnh vin nào cũng đông mà đông kinh hoàng luôn", bà Dung than th.

Bà nói đi vi nhng giáo viên ngh hưu, thu nhp thp như bà, đ được chăm sóc y tế và điu tr ti các bnh vin công hin nay dường như là không th, nên sng được ngày nào hay ngày đó thôi.

V tình hình thiếu thuc điu tr và vt tư y tế hin nay hu hết các bnh vin ti Hà Ni, mt chuyên gia đu ngành trong lĩnh vc phu thut tim và lng ngc không mun nêu danh tính cho VOA biết : "Bây gi may ra thì được khong 20% nhu cu thôi, mà 20% đy thc tế toàn đ đu, đ Tàu v vn thôi".

Vn theo li chuyên gia này, ngành phu thut ti Vit Nam đang thiếu trm trng thiết b y tế cht lượng cao đ phc v bnh nhân, nhng gì đang được cung cp không đm bo được yêu cu và đ có li ngun vt tư y tế cht lượng cao là không h d dàng.

"Nhng công ty làm vic nghiêm chnh thì người ta bùng hết ri. H vn có lãi nhưng không mun làm vic ti Vit Nam na. Nhng công ty phân phi vì thế h cũng thôi luôn. Bi vì bây gi mi bán được mt tí thì thanh trah mt mi thế là h thôi. Mà nhiu hãng ca M, ca Châu Âu, h làm ăn nghiêm chnh thì cái hiu sut nó không cao mà hàng năm các ông thanh tra nhiu quá nên h không mun làm na. Thế cho nên (bnh nhân) chết là chuyn bình thường".

Báo nhà nước cho biết đu tháng 6 năm nay, Th trưởng B Y tế Nguyn Th Liên Hương loan báo B đã gia hn 12.500 giy phép nhp khu thiết b y tế đến hết tháng 12 năm sau. B cũng công b tng s hơn 10.000 loi thuc, bao gm trên 2.000 thuc nhp khu được tiếp tc s dng giy đăng ký lưu hành đến hết năm sau. Tuy vy, gn na năm trôi qua mà tình trng thiếu thuc và vt tư y tế ti Vit Nam vn chưa h nhit.

Lý gii cho thc trng này, anh N.V.N, người có thâm niên trong vic nhp khu và cung cp thiết b y tế k thut cao ti Vit Nam, cho VOA biết :

"H vn cho gia hn và cho nhp, nhưng thc tế thì nói v ngun hàng, ví d như bn mình nhp hàng t M thì ngun cũng hn chế và tăng giá kinh lm. Nhiu th tăng ti 30%. S tăng giá ti 30% đy mà mình mun tăng giá thì mình phi đu thu li,không thì nếu c đ giá cũ mà bán thì mình l. Mà đu thu li thì bnh vin bây gi h làm th tc cũng lâu lm và mãi cũng chưa có đt".

Anh N cho biết thêm trước thc tế này, nhiu doanh nghip hot đng trong lĩnh vc cung cp thiết b y tế nhp khu đã ngng cung cp hàng cht lượng cao t Hoa K, Israel và Châu Âu. Mt s chuyn sang ngun hàng t Trung Quc đ khi phi đu thu li vì đây là ngun hàng giá r hơn rt nhiu và cũng rt di dào. Tuy vy, anh N nói, công ty ca anh nht quyết không chuyn hướng mà vn tin tưởng vào ngun hàng cũ.

"Làm hàng Trung Quc ri ro lm, nht là làm trong lĩnh vc y tế, nh cái nó xy ra chuyn gì mình phi đi hu thì mình cũng chết".

Anh gii thích nếu xy ra ri ro cho tính mng bnh nhân thì rt d b thanh tra, và trong trường hp phát hin vt tư cung cp không đúng thương hiu và xut x thì anh có th đi tù như chơi.

Nguyễn Lại

Nguồn : VOA, 27/10/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Lại
Read 140 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)