Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/07/2017

Trách nhiệm của Quân ủy và Bộ quốc phòng

Bùi Tín

lun trong nước gn đây r lên nhiu nhn xét bình lun v trách nhim ca Quân đội nhân dân trong vic làm biến nhiu đt quc phòng thi chiến tranh thành đất tư nhân ca nhiu sĩ quan cp cao, đc bit là các tướng thuc Quân khu VII, Quân khu IX, trước khi v hưu. Các tướng nguyên Tư lnh, Chính ủy, Tham mưu trưởng đu được cp vài chc hécta đt mt cách bán chính thc, có th nói là tư túi, không theo một chính sách công khai ca Nhà nước.

quan1

Tổng bí thư Nguy ễn Phú Trọng cũng là Bí thư Quân ủy trung ương nên có trách nhi ệm lớn nhất.

Tôi được biết ti các tnh, các Đng ủy và B ch huy tnh đi B đi đa phương cũng theo gương các Quân khu, chia chác đt quốc phòng cho nhau mt cách t do, hào phóng, bt chp đó là tài sn công ca quc gia.

Trong chiến tranh, theo nhu cu quc phòng, nhiu vùng đt ca tư nhân được trưng dng đ xây doanh tri, bãi tp, trường bn, nhà máy quc phòng, quân y vin, trường quân chính, sân bay ln, sân bay dã chiến, sân bay d b, sân bay trc thăng, các súng cao xạ, trn đa tên la và pháo phòng không, ri ra khp nơi.

Lẽ ra, khi chiến tranh kết thúc, nhiu đt quc phòng không còn cn thiết phi được tr li cho nhân dân đ phục v cho phục hi và phát trin kinh tế. Nhưng vic này b hoc c ý hoc vô tình sao nhãng, gây thiệt hi to ln cho đt nước và nhân dân.

Sự c gp tr ngi trong vic m rng kéo dài đường băng trong sân bay Tân Sơn Nht, phi tính đến xây dng sân bay mi Long Thành giá gn 20 t đô la, s kin Đng Tâm do Tng công ty quân đi Viettel nhòm ngó đất quc phòng ca sân bay Miếu Môn đã không còn s dng, s kin đơn v quân đi khai phá c mt dãy núi đá vôi trong Vnh H Long, tàn phá cnh quan khu vc đã được UNESCO xếp hng, ly c đây là đt… quc phòng… là nhng vic đin hình rất đáng lo ngi.

Đã đến lúc Quân ủy trung ương và Bộ quốc phòng phải kim đim trước toàn dân và Quc hi mt cách nghiêm túc vn đ h trong này và có kế hoch khc phục nhng sai lm, thiếu sót, sơ h theo đúng lut nhà nước và k lut quân đi.

Xin nhớ trách nhim ca Quân đi nhân dân là bo v cuc sng an bình ca nhân dân, bo v tính mng tài sn ca nhân dân, bo v tng tc đt ca T Quc, bo v cnh quan thiên nhiên ca đt nước, không tơ hào t mũi kim si ch ca nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là Bí thư Quân ủy trung ương nên có trách nhim ln nht trong nhng sai lm, thiếu sót trên đây.

Việc buông lng đ cho Quân đi và Công an kinh doanh kinh tế t do không hn chế sut my chc năm qua cũng là sai lm mang tính chiến lược, làm thiệt hi vô vàn tài sn công, làm hư hng biết bao sĩ quan chy theo li nhun, thành tư sn t phú đ, sng xa hoa sa đa, kinh doanh nhà ngh là nhà cha trá hình, lng lo tay súng, mt bn cht nhân dân cao quý. Đây là điu Đng cộng sản Trung Quc nghiêm cấm 16 năm nay, vì cho rng quân đi làm kinh tế s tha hóa tt yếu, tay súng s lng lo, bn cht nhân dân b bào mòn, s mt cht không sao cưỡng li ni.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 03/07/2017

Quay lại trang chủ
Read 738 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)