Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/11/2023

Cần kiếm tiền suốt đêm, người già nên tiếp tục lao động và GDP

Trân Văn

C như nhng gì truyn thông Vit Nam đã tường thut thì rõ ràng h thng công quyn Vit Nam đang hết sc st rut trong chuyn kiếm tin.

nguoigia1

Nhng du hiu cho thy chính ph Vit Nam đang st rut kiếm tin dường như phát xut t vic tiếp tc không đt ch tiêu tăng trưởng GDP theo kế hoch.

Hôm 15/11/2023, ti hi ngh "Phát trin du lch Vit Nam nhanh, bn vng", ông Phm Minh Chính Th tướng Vit Nam đã "yêu cuch tch UBND các cp ch đo đi mi tư duy qun lý và phát trin du lch, to điu kin thun li cho phát trin kinh tế đêm gn vi du lch theo phương châm nhà nước, doanh nghip, nhân dân đng hành phát trin du lch".

"Kinh tế đêm" là cách Vit Nam gi hot đng kinh doanh ăn ung, gii trí t sáu gi chiu hôm trước đến 6 gi sáng hôm sau đ kiếm tin, phát trin kinh tế. Trước đây, "kinh tế đêm" ch được phép thc hin theo kiu thí đim vài nơi nhưng gi, chính ph Vit Nam mong mun 12 tnh, thành ph trong c nước "phn đu đ đến năm 2025 có ít nht mtmô hình phát trin sn phm du lch đêm" (1).

Hôm nay (16/11/2023), ti hi ngh "Biu dương người cao tui làm kinh tế gii toàn quc ln th tư, giai đon 2018 – 2023", ông Chính va cam kết s "phn đu đ người cao tui có cuc sng ngày càng tt hơn, có điu kin thun li nht đ làm giàu cho gia đình và xã hi", va đ ngh "các c, các bác, các anh, các ch làm kinh tế gii hơn, tiếp tc là ch da vng chc cho các thế h con cháu, đem trí tu, kinh nghim, tâm huyết, bn lĩnh ca mình đóng góp ngày càng nhiu cho quê hương, đt nước".

Theo truyn thông Vit Nam, ln này có 273 người cao tui cư trú ti 63 tnh, thành ph trên toàn quc được tôn vinh "Tui cao - Gương sáng". Tuy nhiên không thy truyn thông Vit Nam gii thiu bt k ai trong s 273 người được chn làm "đi din cho hơn by triu người cao tui đangsn xut, kinh doanh, trc tiếp tham gia phát trin kinh tế, đóng góp hiu qu, thiết thc cho phát trin đt nước" (2), nên không biết chính xác h bao nhiêu tui và đang sn xut, kinh doanh nhng gì.

Không rõ cách tính "by triu người cao tui đangsn xut, kinh doanh, trc tiếp tham gia phát trin kinh tế, đóng góp hiu qu, thiết thc cho phát trin đt nước" ca Hi Người Cao tui có theo phương thc Hi Liên hip Ph n xác lp tư cách "doanh nhân" chăng ? Nếu ging, nếu "mi người nghèo là mt doanh nhân" (3), trong "by triu người cao tui đangsn xut, kinh doanh, trc tiếp tham gia phát trin kinh tế, đóng góp hiu qu, thiết thc cho phát trin đt nước" y có bao nhiêu c lượm phế liu, bán vé s ?

***

C như nhng gì truyn thông Vit Nam đã tường thut thì rõ ràng h thng công quyn Vit Nam đang hết sc st rut trong chuyn kiếm tin. Không phi t nhiên mà chính ph Vit Nam dùng Trung Quc, Thái Lan làm ví d đ thúc đy phát trin "kinh tế đêm" dù nhng ví d y không đúng đn lm : 36.000 t nhân dân t mà Trung Quc kiếm được, hay năm t M kim mà Thái Lan kiếm được t "kinh tế đêm" đu là nhng khon thu được trước khi Covid-19 bùng phát thành đi dch toàn cu.

Khi công khai bày t s không hài lòng v sn phm du lch ti Vit Nam còn nghèo nàn, ch có ph đi b, ăn ung nên thiếu sc hp dn, không có kh năng cm chân du khách và kích thích h chi tiêu, c ông Th tướng ln ông B trưởng Văn hóa Th thao Du lch Vit Nam mun gn "kinh tế" vi "gii trí" thông qua ví d... B trưởng Du lch Th thao Thái Lan va đ ngh cho các hp đêm ti Bangkok, Pattayan, Phuket, Phang Nga và Krabi m ca đến bn gi sáng... Khuyến khích gn "kinh tế" vi "gii trí", thúc đy gia tăng kiếm tin qua hot đng v đêm, chn Trung Quc, Thái Lan như mô hình tham kho thì s cho phép nhng loi hot đng nào mà cn "đi mi tư duy, cách làm vi các bin pháp sáng to, đt phá" ?

Nhng du hiu cho thy chính ph Vit Nam đang st rut kiếm tin dường như phát xut t vic tiếp tc không đt ch tiêu tăng trưởng GDP theo kế hoch. Chính ph Vit Nam mi chính thc tha nhn tăng trưởng GDP năm nay s ch trên 5% ch không phi là 6,5% như đã cam kết và dù không ít đi biu quc hi ngn ngi vì thc trng kinh tế èo ut nhưng tun trước Quc hi Vit Nam vn nht trí cao là ch tiêu tăng trưởng GDP ca năm ti phi t 6% đến 6,5%(4).

Suy thoái, lm phát vn là vn nn kinh tế ca toàn cu nhưng không như nhiu quc gia khác, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam chưa đưa ra được bt k gii pháp nào tht s hu ích đ h tr doanh gii, n đnh dân sinh, to ra s hi phc tht s sau nhng biến đng do đi dch Covid-19. Bên cnh nhng tuyên b, cam kết hết sc chung chung, n lc rõ ràng nht, đáng k nht ca nhng viên chc hu trách là... đt ch tiêu tăng trưởng GDP !

***

Cách nay năm năm, khi trò chuyn vi t Tia Sáng v tăng trưởng GDP, bà Phm Chi Lan mt chuyên gia kinh tế - lưu ý :GDP là mt loi thước cn dùng đ đo mc đ tăng trưởng, đt ra mc đ tăng trưởng GDP là cn thiết nhưng tăng trưởngGDP phi đi cùng vi cht lượngvà hiu qu, ci thin cht lượng tăng trưởng ch không phi tăngtrưởng GDP bng mi giá và không thbiến tăngtrưởng GDP thành mt th thành tíchcho nhim k.

Bà Lan gii thích,sdĩ các chuyên gia kinh tế, đc bit chuyên gia kinh tế trong nước liên tc cnh báo đng chy theo tăng trưởng GDP thun túy vì đã có nhng chuyn như chuyn tng xy ra dưới thi ông Nguyn Tn Dũng làm Th tướng : Khi nhn ra không th đt được mc tiêu tăng trưởng GDP ca năm đó thì thúc ép hút thêm mt triu tn du đ bán bt k giá du thế gii đang gim rt mnh. Tuy bán du trong bi cnh đó s l nng nhưng bán đi mt triu tn đu s đy GDP lên. Tương t, bt ngành than khai thác thêm than dù đang đng chín triu tn than. Chưa k đến chuyn xào nu d liu đ đt yêu cu(5) !

Gi thì sao ? Bt k thc trng càng lúc càng ti t, tương lai ca tt c các gii càng ngày càng u ám, thiên h ch thy t h thng chính tr đến h thng công quyn thúc ép gii ngân đu tư công. Thúc ép như thế đ làm gì ? Đ đt được điu mà ông Nguyn Bích Lâm cu Tng cc trưởng Tng cc Thng kê phân tích :Gii ngân vn đu tư công tăng 1% so vi năm trước s thúc đy GDP tăng thêm 0,06%.Nếu năm naygii ngân được 95% kế hoch vn đu tư công thì s thúc GDP tăng thêm 1,3%(5).

Ông cu Tng cc trưởng Tng cc Thng kê t ra rt hào hng vi "bc tranh gii ngân vn đu tư công tám tháng năm 2023" vì "có nhiu đim sáng" bt k "nhiu b, cơ quan trung ương và đa phương gii ngân dưới mc trung bình c nước, thm chí xin tr li vn kế hoch năm 2023". Ông Ngân vui v gii thích đó là "h qu ca quy trình phân b vn đu tư dàn tri theo phương châm ‘c làng cùng vui mà chưa đ ý ti thc trng v môi trường pháp lý, th chế, năng lc và kh năng hp th vn đu tư ca mt s b, cơ quan trung ương và đa phương trong thc hin gii ngân vn đu tư công".

Khi rõ ràng còn nhiu "d án chun b đu tư còn sơ sài, cht lượng chưa tt, năng lc ca mt s ban qun lý, ch đu tư, nhà thu yếu kém", ti sao vn buc "đy nhanh tiến đ gii ngân vn đu tư công" ? Sau tăng trưởng GDP hơn 5% ca năm nay, vài năm na có thêm bao nhiêu đi án ngàn t ? C như thế bao gi kinh tế thc s đt được s n đnh trong dài hn, duy trì được s cân bng trong tăng trưởng c v chiu rng ln chiu sâu như khuyến ngh mà nhiu chuyên gia kinh tế đã nêu cách nay hơn mt thp niên(6) ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 17/11/2023

Chú thích

(1) https://vnexpress.net/thu-tuong-cac-tinh-phai-tao-dieu-kien-phat-trien-kinh-te-dem-4677376.html

(2) https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguoi-cao-tuoi-lam-kinh-te-gioi-la-guong-sang-lay-dong-long-nguoi-post1059506.vov

(3) https://thanhnien.vn/moi-nguoi-ngheo-la-mot-doanh-nhan-18523050210465183.htm

(4) https://tiasang.com.vn/dien-dan/khong-nen-chay-theo-gdp-bang-moi-gia-12563/

(5) https://tuoitre.vn/dau-tu-cong-thuc-cho-tien-chay-20230912091454078.htm

(6) https://vneconomy.vn/gdp-nam-nay-dung-chay-theo-con-so.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 151 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)