Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

08/02/2024

Rõ ràng Tổng bí thư có chỗ hơn người !

Trân Văn

Không ch có Thông tn xã Vit Nam (TTXVN), va có và có l s còn có nhiu bài như thế v "bài viết ca Tng bí thư". Ví d kế tiếp là Đài Truyn hình Vit Nam (VTV). Theo VTV thì "Quc tế n tượng vi bài viết ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng".

tbt1

Ông Nguyn Phú Trng tiếp ông Tp Cn Bình ti Hà Ni hôm 12/12. (Nhac Nguyen/Pool via AP)

Dường như h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam đang lên đng tp th sau khi Đảng cộng sản Việt Nam công b bài "T hào và tin tưởng dưới lá c v vang ca Đng, quyết tâm xây dng mt nước Vit Nam ngày càng giàu mnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" được cho là ca ông Nguyn Phú Trng(1).

Chng hn TTXVN hết tuyên b "Bài viết ca Tổng bí thư - Khơi dy nim t hào, tin tưởng vào Đng và dân tc" (2) đến khng đnh "Bài viết ca Tổng bí thư- Tiếp thêm sc mnh cho mc tiêu phát trin đt nước" (3). Thm chí khi khng đnh như va đ cp, TTXVN bo rng đó là ý kiến ca "nhiu nhà khoa hc".

V lý, hai đã thuc s nhiu ! Có th vì vy nên TTXVN ch cn hi ý kiến hai người : Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Quý Qunh và Tiến sĩ Trn Quang Đu. "Nhà khoa hc" Hà Quý Quỳnh hin là Trưởng Ban T chc Cán b và Kim tra thuc Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam, còn "Nhà khoa hc" Trn Quang Đu hin làm vic ti Văn phòng Đng y ca B Tài nguyên và Môi trường. Có l ch Vit Nam mi có nhng "nhà khoa hc" làm các loi vic như ông Quýnh, ông Đu và nên dành chút thi gian đ xem link bên dưới bài này ri t đánh giá v tính cht, mc đ "khoa hc" khi hai "nhà khoa hc" nhn đnh v "bài viết ca Tng bí thư".

Không ch có TTXVN, va có và có l s còn có nhiu bài như thế v "bài viết ca Tng bí thư". Ví d kế tiếp là Đài Truyn hình Vit Nam (VTV). Theo VTV thì "Quc tế n tượng vi bài viết ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng". Nếu ch cn tính ngoài Vit Nam đã là "quc tế" thì VTV không nói ngoa.

VTV dn ý kiến ca ba người. Người th nht là "Giáo sư Valeria Vershinina, Hc vin Quan h quc tế Moskva". K viết bài này không biết tiếng Nga nên ch có th da vào điu mà VTV cho là ý kiến ca bà giáo sư này. Bà khen ý ca ông Trng nêu trong bài viết (tp trung ưu tiên xây dng đng b th chế phát trin, bo đm hài hòa gia kiên đnh và đi mi ; kế tha và phát trin) là : "Mt tư tưởng có vai trò quan trng nhm cng c nim tin vng chc ca nhân dân vi s lãnh đo ca đng". C ý kiến ca ông Trng ln nhn xét ca bà giáo sư người Nga đu thuc loi "đúng thì không mi và mi thì không đúng".

Cách nay hàng chc năm "tp trung ưu tiên xây dng đng b th chế phát trin, bo đm hài hòa gia kiên đnh và đi mi ; kế tha và phát trin" đã được xác đnh là mc tiêu phi sm đt nhưng đến gi, hot đng được "tp trung" nhiu nht và "ưu tiên" hàng đu ch là t chc các hi ngh bt thường. Đến nay, 9/13 hi ngh c chính thc ln bt thường ca Ban Chp hành Trung ương đng khóa này là loi b các cá nhân tng được khng đnh là "tinh hoa". Chng l "tư tưởng" mà bà giáo sư người Nga khen là "quan trng" ch to được kết qu là sau khi t khen đã rt "sáng sut" mi la chn được như vy, ri tiếp tc t khen là "kiên quyết" khi loi b hàng lot như vy ?

Chưa k làm sao có th tin Đảng cộng sản Việt Nam s "cng c" được nim tin ca nhân dân vào s lãnh đo ca mình khi s v án liên quan đến "tuyên truyn chng nhà nước" hay "li dng các quyn t do, dân ch xâm phm đến li ích ca nhà nước" tăng vt ? Đ t tin vào kh năng "cng c nim tin" thì đâu cn trn áp đ b ch trích d di như vy.

Người th hai được VTV dn ý kiến nhm khng đnh "Quc tế n tượng vi bài viết ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng" là "Nhà báo MAmiad Horowitz". Dùng Google có th tìm thy nhng thông tin cho biết nhà báo này là "hc viênchuyên ngành v Vit Nam và H Chí Minh ca Hc vin Báo chí và Truyn thông thuc Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh", có bài được đăng trên mt s t báo n Đ và People's World có mc tiêu là vn đng cho ch nghĩa xã hi M(4). VTV cho biết nhà báo đã sng Vit Nam hơn mt thp niên này "tin tưởng dưới s lãnh đo ca đng, nhân dân Vit Nam có th tiến ti hoàn thành thng li nhng mc tiêu chung ca đt nước".

Người th ba được VTV dn ý kiến là bà Jung Rina Ph trách Văn phòng thường trú ca Asia Today (mt cơ quan truyn thông ca Nam Hàn) ti Vit Nam. Bà Jung Rina bo rng : "'Năm 2023, Vit Nam đã khi t mi hơn 730 v án vi hơn 2.100 b can phm ti v tham nhũng. Tôi nghĩ không d đ vch trn mt tiêu cc. Thông đip trong bài viết ca Tổng bí thư th hin ý chí ca đng và nhà nước Vit Nam trong vic x lý các v án tham nhũng mt cách toàn din, nghiêm minh và nghiêm khc".

Tuy 730 v án vi hơn 2.100 b can phm ti v tham nhũng không phi là ít nhưng chng l ch có nhng người như ông Nguyn Xuân Phúc (y viên B Chính tr, Ch tch Nhà nước), ông Trn Tun Anh (y viên B Chính tr, Trưởng Ban Kinh tế ca BCH TƯ đng khóa 13), nhn "trách nhim chính tr", còn ông Nguyn Phú Trng vô can ?

Chng tham nhũng chnh đn đng ch bng "thông đip", dt khoát không nhn "trách nhim chính tr" dù là "người đng đu" khi tham nhũng gia tăng, hin trng kinh tế - xã hi càng ngày càng ti t, s người bế tc v sinh kế càng ngày càng đông nên dt díu nhau đi tìm cơm áo ngoi quc càng ngày càng nhiu, ch riêng Nam Hàn, năm 2018, người ta còn kinh ngc khi hơn 11.000 người ghi danh tham d mt k thi tiếng Hàn đ được sang Nam Hàn làm thuê (6) thì năm nay, chuyn riêng Ngh An, mi ngày có hơn 1.000 người đ đến ghi danh tham d k thi chn người sang Nam Hàn làm thuê đã tr thành bình thường(6), mà vn là nghiêm minh và nghiêm khc" ?

***

H thng truyn thông chính thc ti Vit Nam hành x ging như lên đng tp th mi khi Tng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam phát hành sách hay có bài viết đã tr thành thông l, bt chp thc trng kinh tế - xã hi, bt k nhân tâm dân ý, thm chí các h thng ti Vit Nam còn lôi c các "nhà khoa hc" và "cng đng quc tế" ri "công lun quc tế" vào cuc tng ca. Điu đó cho thy ông Nguyn Phú Trng có ch hơn người ! Ch còn thiếu chuyn Tng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam nói gì đám đông cũng đng lot rút s tay, cm ci ghi chép "li vàng, ý ngc" ca ông Nguyn Phú Trng là ông Trng có th sánh vai vi ông Kim Jong-un Bc Triu Tiên !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 08/02/2024

Chú thích

(1) https://baochinhphu.vn/tu-hao-va-tin-tuong-duoi-la-co-ve-vang-cua-dang-quyet-tam-xay-dung-mot-nuoc-viet-nam-ngay-cang-giau-manh-van-minh-van-hien-va-anh-hung-102240131102655106.htm

(2) https://www.vietnamplus.vn/bai-viet-cua-tong-bi-thu-tiep-them-suc-manh-cho-muc-tieu-phat-trien-dat-nuoc-post927073.vnp

(3) https://vtv.vn/chinh-tri/quoc-te-an-tuong-voi-bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240206182432327.htm

(4) https://www.peoplesworld.org/authors/amiad-horowitz/

(5) https://thanhnien.vn/hon-11600-nguoi-xep-hang-thi-tieng-han-185767672.htm

(6) https://tuoitre.vn/hang-ngan-nguoi-doi-mua-ret-dang-ky-thi-di-han-quoc-lao-dong-20240130152024529.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 257 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)