Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

09/02/2024

Chuyện vui đầu năm

Ngô Nhân Dụng

Thy tôi là mt người rt đim đm, nói chuyn vi các con đu gi là "anh", là "ch" và c không bao gi xưng "tao". Nhưng, tôi nghe k, khi năn n các ông lý, ông thơ mãi không được, có lúc c nói ln tiếng...

chuyenvui1

Tr s phường An Phú, xã Thun An. Hình minh ha.

Ngày Tết nghe mt tin vui, chc s lành sut năm. Mt câu chuyn trên báo cũ năm sáu năm trước k như vy : tnh Bình Dương, mt cô đi xe gn máy, b mt thanh niên áp sát xe, git cái gi xách ca cô. Ngày hôm sau, mt cái túi ni lông thy đt trước ca tr s phường An Phú, xã Thun An. M ra, là mt bc tin cha 100 triu đng Vit Nam và hai đin thoi loi đt tin. Trong bc còn mt lá thư ca "tên ăn cướp" nh ai lượm được đem tin tr li cho cô ch ! Anh ăn cướp nêu lý do : Không cn nhiu tin đến thế !

Cướp git nhưng ch ly đúng s tin mình cn, còn dư đem tr li ! Trên thế gii này hiếm có mt chuyn l như vy !

Đc xong, chúng tôi mun nói mt li cơn cho hành đng đem tin dư tr li ! Anh cho thy không phăn trm, ăn cướđu là người xu. Anh giúp chúng tôi thêm tin tưởng rng  nước Vit Nam mình còn nhiu người mun sng lương thin, nhđnh sng lương thin. Anh làm tôi nh mt câu chuyn gia đình.

Ông già tôi sng trướđây c thế k, là mt nhà nho tng đđt, khi ln tui còn dy ch Nho cho my chc hc trò t các làng chung quanh. Mt bui sáng "thy tôi"đi qua đình, bng nghe mt thanh niên kêu khóc : "C cu con vi ! H sp cht ngón tay con, C Mơi !".

Anh nông dân b trói vào cây ct trướđình. Đêm qua anh b bt qu tang đang ăn trm bp ngô trong my tha rung ngoài lũy tre làng. Sáng ra, các v chc sc bàn nhau : Cht ngón tay cho nó cha thóăn trm !

Ông già tôi tìm gp các v hào lý, xin tha cho anh ăn trm. Trong mt làng nh Thun Thành, Bc Ninh, ai cũng biết nhau hết ; mông đ Nho thường được mi người kính trng. Thy tôi nói vi các v chc sc, đng ý anh ăn trđáng b pht ; nhưng xin hđng cht tay. C gii thích : "Cht tay nó, nó còn làm lng gìđượđ nuôi v con ? Bt nó phđăn trm suđi hay sao ?"

Các v chc sc không chu. Theo phong tc Vit Nam, phép vua thua l làng. L làng nhiu khi rt nghiêm khc, vua, quan cũng có lúc phi thua. H lý lun : Nếu không trng pht nghiêm khc thì làm sao giđược làng xóm yên, khi lo trm cp ?

Thy tôi là mt người rđiđm, nói chuyn vi các con đu gi là"anh", là"ch" và c không bao gi xưng "tao". Nhưng, tôi nghe k, khi năn n cáông lýông thơ mãi không được, có lúc c nói ln tiếng : "Nếu v con tao đói, tao cũng đăn trm !" Nghe cđ nói thế, các v chc sđý, không cht ngón tay anh ăn trm na.

Cái anh cướp gi Bình Dương trêđây không phi vì lo v con đói ! Trong bc thư tr li tin anh gii thích, "Cũng ch vì tôđã l mượn tin ca tín dng đen và không trđược. Ch có my triu, lãi c lên tng ngày. Hđin thoi ri nhn tin c ngày, tôi không th chu ni. H còn da s cho ngườđến tn nhà siết n ! Mà v tôi ch mi sinh bé gáđược ba tháng ; nếu bn h màđến có l v tôi chết mt…"

Anh ăn cướp chđi cướđ ly tin tr n. Nghĩ cho cùng, cũng ch vì lo cho v, cho con !

chuyenvui2

Nội dung bức thư của anh ăn cướp ch đi cướp đ ly tin tr n. Nghĩ cho cùng, cũng ch vì lo cho v, cho con !

Nhưng ti sao anh ta phi đi vay "tín dng đen ?" Nếu là chuyn làm ăn bình thường thì người ta có th vay tin ngân hàng. "Tín dng đen" thường đi kèm vi "xã hi đen", các c bc, mi dâm, mua bán đ cướp bóc và buôn ma túy.

Anh ăn cướp này thiếu n bao nhiêu ? Lúc b cướp git, cô gái mt 107 triu đng. Khi tr li trong bc còn 100 triu. Tc là anh cướp này ch cn 7 triu, khong 300 đô la M ! mt x nhiu người có th mua chai rượu hàng ngàn đô la đãi khách, nhưng cũng có người ch thiếu 300 đô phi đi ăn cướp ! Ti nghip quá !

Nếu biết anh ăn cướp này đâu chc nhiu người có th giúp anh 7 triu đng tr li ngay cho cô gái. Có th giúp thêm mt chút tin đ anh cùng v con ăn Tết ! Ước chi cô kh ch b cướp tin cũng nghĩ như vy. Nếu như cô có dp gp anh ăn cướp, cô có th mi anh làm vic cho mình, tr công cho anh có vic làm.

Bi vì anh rõ ràng là mt người không tham ! Mt người đang thiếu 7 triu đng tr n, cướp được tin ri mà "C bui chiu tôi ân hn cn rt lương tâm !" Trong bc thư anh còn nói đã suy nghĩ và thương người b mình cướp git ! Anh ng li xin li cô gái b cướp, và gii thích hành đng tr li ca mình, "Tôi không ng s tin quá ln. Chc h (người mt tin) cũng đang có vic cn tin nên mi mang nhiu tin như vy. Có l gi đây người b tôi cướp rt bun và đau kh"… Tr li 100 triu đng, vi hai cái máy đin thoi tr giá my chc triu, ch vì thương người b mình cướp git ! Có my ai ngày nay biết thương người như th thương thân ?

Ước chi các quan chc cướp ca dân đen cũng có lúc nghĩ ti các nn nhân ca h, lương tâm cũng biết cn rt, như anh này. Đc bit, nhng quan chc trong "xã hi đ" đang thông đng và khai thác "xã hi đen" đ kiếm li. Khi xã hi đ nuôi dưỡng xã hi đen, h không phi ch làm hi các nn nhân trc tiếp xa chân vào các c bc, ma túy. H còn phá nát bao nhiêu gia đình, có th biến bao nhiêu con người lương thin thành quân trm cướp.

Nhưng câu chuyn anh ăn cướp này tr li cho chúng ta phn nào mt nim tin vào con người. Đc bit, con người Vit Nam thi nay. Rt nhiu người trong chúng ta vn ghi nh nhng li cha m, ông bà dy : Phi nghĩ đến người khác, không ch nghĩ đến mình. Không tham lam ly ca người khác. Đng chy theo đng tin, đng chy theo th dc. Nhng li dy đó vn n kín trong đáy lòng, chưa mt. Khi có dp, các ht ging li ny mm, li mc lên. Nn nếp đo lý ca chúng ta chưa tan rã hết.

Chúng ta có th hy vng. Nếu trong đám nhng người đi cướp git vn có mt người gi được lương tâm thì chc trong đám quan chc cũng phi có người như vy. Cái gung máy đc tài đng tr to ra đám "cướp ngày là quan ;" nhưng trong gung máy đó chc cũng có nhiu người tng b lương tâm cn rt.

Chúc quý v đc gi mt năm mi nhiu hy vng !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 09/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 228 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)