Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/03/2024

Hoàng gia Hà Lan hoãn thăm Việt Nam liên quan gì đến cuộc đốt lò ở thượng tầng ?

Hoàng Trường

Hin chưa rõ thông tin khng đnh rng vic Vua và Hoàng hu Hà Lan bt ng hoãn thăm Vit Nam có liên quan gì ti chuyn xáo trn ni b ca Hà Ni ?

143765

Hoàng gia Hà Lan ra thông báo, chuyến thăm cp nhà nước ca vua Willem-Alexander và hoàng hu Maxima phi hoãn li do phía Vit Nam "yêu cu", vi lý do "tình hình ni b".

Chuyn đng sau sân khu Ba Đình

Ngày 15/3/2024, Lê Nguyn Hương Trà viết trên FB ca mình :‘Câu lc b Qung Ngãi tng quen thuc vi người hâm m khi tham gia đu đn ti các gii Hng nht, nhì quc gia, nay va có ngôi sao np đơn xin gii ngh. Nick Name ‘Thang Dang’ bình lun ngay tp l : V sm vui thú đin viên cũng được thôi, Đoàn Đng đi lên có nm được gì đâu, lên tiếp na càng nguy him cho đt nước, dân tuý thay vì k tr(1).

Hương Trà, tc cô gái Đ Long cách đây hơn mt năm cũng là Facebooker tng báo tin, đương kim Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc (bí danh là By Phúc) by gi sp mt chc. Facebook cá nhân này tng có hàng triu người theo dõi, hi đó viết : "Căng thng và kch tính đến tn nhng phút cui cùng, ngôi sao Câu lạc bộ bóng đá Qung Nam, cu th s 7 (tc By Phúc) đã b rút th đ trut quyn thi đu. Anh chun b ri sân, chm dt s nghip cu th nhà ngh"… (2).

Tin git gân ln này vn do cô gái y đưa ra, nhưng li nói v Câu lạc bộ Qung Ngãi, đa danh nơi ông Thưởng làm Bí thư Tnh y mt thi !

Và cái tin liên quan đến vic Ch tch nước Võ Văn Thưởng có kh năng phi ri sân, chm dt s nghip…’ còn có th d đoán phn nào qua tiết l ca Hoàng gia Vương quc Hà Lan :Chuyến thăm cp Nhà nước ca cp đôi Hoàng gia Hà Lan ti Vit Nam bt ng b hoãn vài ngày trước khi bt đu. Văn phòng báo chí Chính ph Hà Lan hôm th Năm (15/3) thông báo chuyến thăm cp Nhà nước Hà Lan ti Vit Nam d kiến bt đu vào tun ti đã b hoãn vào phút cui, theo yêu cu ca chính quyn Vit Nam (3).

Theo d kiến, Vua Willem-Alexander d đnh s cùng Ch tch nước Võ Văn Thưởng d khán cuc đua thuyn rng truyn thng ca Vit Nam. Lch trình còn cho thy bui ti 19/3 s có tic chiêu đãi do ông Võ Văn Thưởng và phu nhân t chc. Nguyên th hai nước s có bài phát biu ti bui tic này Vua Willem-Alexander và Hoàng hu Maxima không sang Hà Ni nhng ngày ti, song Website Hoàng gia Hà Lan thông báo chuyến đi ca các phái đoàn kinh tế và doanh nghip vn din ra như kế hoch.

Nếu ông Thưởng phi b ngang s nghip thì đây là mt câu chuyn vô tin khoáng hu có th xáo trn sân khu chính tr Ba Đình. Tht khó tin khi mà trong mt nhim k và ch trong 13 tháng, ti khoá 13, li có đến hai ông Ch tch nước, trong đó ông Thưởng còn được d kiến s là "candidate" Tng bí thư tương lai, b ngã nga (5). Hin nhiên là hơn 800 t báo do Nhà nước nuôi và hàng trăm trng mng do Nhà nước ghép đu chưa được lnh ca Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bt đèn xanh cho đưa tin này. Mà tht ra, Thượng tướng Nghĩa cũng ch làm vì’, bn thân ông cũng phi ch cái gy ch huy duy nht, t Văn phòng Tng bí thư cho phép các báo sao y bn chính ! Nhưng dù báo chí chính thng b ‘đóng hàm thiếc, truyn thông ngoài lung trong ngày 15/3 vn liên tc có phóng s và bình lun khá chát chúa v tin đn có mt không hai, tính đến nay, trong ni b Ba Đình.

Câu chuyn v Ch tch Thưởng lan truyn sau cái hôm trên bu tri Hà Ni, cùng lúc xut hin hai mt tri, là chuyn xưa nay chưa h có. Mc du các nhà thiên văn hc cung đình có đưa ra mt vài cách gii thích cho có v khoa hc, nhưng bàn dân thiên h chng my ai tin (6). Ngay by gi, các Già làng Th đô đã phán, hin tượng thiên nhiên y báo hiu, đt nước không th có hai Vua. Cho nên, mt trong hai Mt Tri s rng sm. Đó là tin vào chiu 11/3. Và ch sau đó hai ngày, 13/3, chuyn v ông Võ Văn Thưởng được gii tho tin xôn xao khi phiên hp cùng ngày ca Tiu ban Nhân s Đi hi 14, do Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ch trì, va kết thúc.Qua phát biu dài hơn 3.600 ch, có th phát hin ra mt vài du hiu l.L nht là, Tổng bí thư đã truyn đt ch th mi. T nay, cp y nào đ c ai vào Trung ương thì cp y y s chu trách nhim, ch không phi là Đi hi Đngtheo như Điu l quy đnh trước nay. Ngoài ra, ông Trng tiếp tc răn đe loi quan chc làm vic gì, gi chc v gì cũng ch tính đến li quyn, bng lc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nht, quên c thanh liêm, danh d" (7).

Đêm dài còn lm mng

Liu ch th và li răn đe trên có liên quan gì đến tin đn v Võ Văn Thưởng, ‘đ t rut ca ông Trng, có th mt chc ? Có liên quan gì đến hàng lot các Bí thư, Ch tch tnh va được đích thân Tng bí thư la chn qua 5 bước 7 bước, mà ông Trng tng xoa tay mãn nguyn, nhưng ri đã có c tá ci tươi t các đng chí va được chn b vào lò, khiến ông Trng thc s đau đu ? Mà có l đau đu nht là hàng lot các quan chc đu tnh, đu ngành, k c đương chc ln đã h cánh ti các tnh Qung Ngãi và Vĩnh Long là quê hương và là nơi ông Thưởng tng công tác (8). Tin rò r, sau báo cáo ca Ban Ni chính Trung ương, Ủy ban Kim tra Trung ương và B Công an ti cuc hp nói trên, tt c đã tho lun sâu sc và nht trí khuyên gii, trên thc tế là đã ‘ép Ch tch nước Võ Văn Thưởng phi làm đơn xin thôi tt c các chc v đang gi, t Ch tch nước, Ch tch Hi đng Quc phòng An ninh, đến Tng tư lnh các lc lượng vũ trang nhân dân (9).

Nếu tin đn là đúng, ông Võ Văn Thưởng, chc cũng ging như ông Nguyn Xuân Phúc trước đây, s được Trung ương và B Chính tr dành cho mt đc ân là nói li tin bit trước khi ri chính trường. Ch đến lúc y, hy vng s có nhiu thông tin hơn.

Qu như Facebooker Lê Văn Đoành sơ kết, ch sau hơn mt năm nhm chc, thay thế Nguyn Xuân Phúc ngi vào ghế ch tich nước, Võ Văn Thưởng có th gp s c gia chng. Chiếc ghế này dường như có dp, nhiu chuyn không hay xy ra khi ai đó ngi vào đy. Năm 2016, Đi tướng Trn Đi Quang tiếp qun chiếc ghế y chưa được mt năm thì b mc bnh l. Tháng 10/2018, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng thay ông Quang, kiêm chc Ch tch nước. Na năm sau, vào tháng 4/2019, ông Trng b đt qu trong chuyến kinh lý Kiên Giang. Sau đi hi 13, giành được quy chế nhân s đc bit ngi li ghế Tổng bí thư nhim k th ba, ông Trng đã bàn giao chc này cho Nguyn Xuân Phúc. Tháng 1/2023, gia đình ông Phúc b vướng vào đi án test kit Vit Á. Ông Phúc t chc ! (10).

Tin v Võ Văn Thưởng lan truyn gia lúc v kch Vn Thnh Phát chưa đến hi cao trào, mc du vy, rt nhiu các đng chí trong đng rơm vn run s.

T Trương M Lan, Phan Quc Vit đến Nguyn Xuân Phúc, ri nay nếu đúng là Võ Văn Thưởng, cho thy tham nhũng đã cào bng các giai tng trong xã hi. T cô gái trình đ trung hc, hay doanh nhân thường thường bc trung lên đến các loi nguyên th quc gia’… Tham nhũng thc tế đã chui sâu, leo cao vào mi ngóc ngách ca h thng cm quyn.

Cuc đu tranh gia các phe nhóm li ích đã biến thái thành các cuc thanh toán nhau có màu sc mafia. Người dân ln các đng viên bình thường hin nay đu nhn chân được tham nhũng có tính Đng (11).

Đng vi dân gi đây thc s là ‘đng sàng d mng. Đa s người dân đã quay lưng li sinh hot chính tr và quay lưng li các cuc t thí phe phái trong ni b. H biết rng, chng có cuc đu tranh nào là trn cui cùng, tt c ch là s luân chuyn ‘đng ca ci khng l t tp đoàn này sang tp đoàn khác mà thôi.

Hoàng Trường

Nguồn : VOA, 17/03/2024

Tham kho :

(1) https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de/

(2) https://www.voatiengviet.com/a/de-nhat-trum-cuoi-de-nhi-trum-cuoi-roi-sao-nua-/6922412.html

(3) https://nltimes.nl/2024/03/14/dutch-royal-couples-state-visit-vietnam-suddenly-postponed-days-start#

(4) https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-de-nghi-vua-va-hoang-hau-ha-lan-hoan-tham-vi-tinh-hinh-noi-bo-/7528253.html

(5) https://baotiengdan.com/2024/03/15/vi-sao-vo-van-thuong-se-phai-rut-lui-khoi-chinh-truong/

(6) https://tienphong.vn/xon-xao-hinh-anh-2-mat-troi-xuat-hien-tren-bau-troi-ha-noi-post1619315.tpo

(7) https://www.vietnamplus.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-phien-hop-tieu-ban-nhan-su-dai-hoi-xiv-cua-dang-post934298.vnp

(8) https://thanhnien.vn/hang-loat-lanh-dao-cuu-lanh-dao-cac-tinh-vinh-phuc-quang-ngai-bi-bat-185240308182626209.htm

(9 và 10) https://baotiengdan.com/2024/03/15/vi-sao-vo-van-thuong-se-phai-rut-lui-khoi-chinh-truong/

(11) https://www.voatiengviet.com/a/chuyen-bay-giai-cuu-va-tham-nhung-co-tinh-dang-/7204626.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Trường
Read 548 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)