Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/08/2017

Trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội ?

Phạm Chí Dũng

Không khó để nhn ra rng có mt đim chung quan trng nht đã không h hin ra trong hai s kin "phn ng nhanh" cp tp din ra vào cùng ngày 3/8/2017 : không có bt kỳ t ng "bt cóc" nào được nói đến trong cuc họp báo thường kỳ ca B Ngoi giao vào chiu ngày 3/8 và trong đon "t thú" kèm hình nh ca Trnh Xuân Thanh trên Đài truyn hình Vit Nam vào bui ti cùng ngày.

tragia1

Một nhà báo đng quay phim trước tòa đi s Vit Nam ti Berlin, Đc, hôm 2 tháng Tám.

Điểm chung quan trng nht

Đối din vi rt nhiu câu hi v tin tc nói rng ông Trnh Xuân Thanh b "bt cóc" ln quan h ngoi giao Vit Nam - Đc sau nhng thông tin này, B Ngoi giao ch dn li "Thông báo ngày 31/7/2017 ca B Công an đã được báo chí đăng ti, theo đó, ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình din, đu thú", và "Hin nay các cơ quan chc năng ca Vit Nam đang tiến hành điu tra. Vit Nam luôn coi trng và mong mun phát trin quan h đi tác chiến lược Vit Nam - Đc".

Đến ti cùng ngày, người ta thy Trịnh Xuân Thanh xuất hin trên Truyn hình Vit Nam vi gương mt ph phc, ht như khuôn mt như th bng sáp ca B trưởng quc phòng Phùng Quang Thanh lúc hin ra Hà Ni vào tháng 6/2015 sau quá nhiu tin đn v vic ông này đã "biến mt" Paris.

Toàn bộ li "t thú" ca Trnh Xuân Thanh vào ti 3/8, cùng "đơn t thú" không được đăng nguyên văn mà ch trích dn vài đon ngn, li được ông Thanh "đc" theo mt cách mà tt c nhng người đã tng là tù nhân lương tâm ca chế đ đu biết rõ s thích và s trường "dàn dng" ca cơ quan an ninh điu tra.

Nhưng quan trng nht, trong toàn b phn "đc" cũng như mt phn bn viết tay "t thú" ca Trnh Xuân Thanh được đưa lên truyn hình, đã không có bt kỳ t ng "bt cóc" nào, cũng không hin ra ni dung nào mà Trịnh Xuân Thanh ph nhn cáo buc ông đã b bt cóc Đc.

Chỉ mt ngày trước nhng s kin trên, B Ngoi giao Đc đã ra bn tuyên b phn đi chính quyn Vit Nam và cáo buc mt v Vit Nam đã bt cóc thô bo, trng trn Trnh Xuân Thanh ngay trên lãnh thổ Đc. Gii quan chc ngoi giao Đc còn dùng c cm t "bi ước lòng tin vô cùng ln" trong trường hp này. Thm chí sang ngày 3/8, có tin mt b phn ca Đi s quán Đc Hà Ni đã đóng ca b phn lãnh s và phòng pháp lý, còn cnh sát Berlin đã thẳng tay trc xut cán b tình báo Nguyn Đc Thoa - được biết như "quan chc ngoi giao" ca Vit Nam ti Cộng hòa liên bang Đc - ra khi lãnh th nước này, cm quan chc này vĩnh vin không bao gi được tr li Đc và có th c Châu Âu …

Câu hỏi cn đt ra là vì sao "đảng và nhà nước ta" li tr nên "nhu mì" đến thế trước phn ng ca người Đc mà đang b gii dư lun viên ca đng gào thét là "can thip trng trn vào ni b Vit Nam", "Đc mun làm din biến hòa bình Vit Nam" ?

Phải chăng vì quá "mong mun phát triển quan h đi tác chiến lược Vit Nam - Đc" như cách nói lp đi lp li không biết chán ca B Ngoi giao Vit Nam ?

Hay còn bởi nhng nguyên nhân khác, trong đó có th mt nguyên nhân nào đó sâu xa hoc quá nhy cm v mt "chính tr ni b" ?

"Đức có đ bng chng"

Chỉ biết rng, ngay khi tung ra bn tuyên b phn đi Vit Nam vào ngày 2/8, người phát ngôn ca B Ngoi giao Đc đã nói rõ vi báo gii xung quanh ông là "Đc có đ bng chng v v bt cóc Trnh Xuân Thanh".

Hôm sau, ngày 3/8, một quan chức Đc vn cho báo chí biết rng "Đc có bng chng". Mt trong nhng bng chng như thế có th chính là "cán b ngoi giao" Nguyn Đc Thoa có mt ngay ti đa đim, ngay vào thi đim Trnh Xuân Thanh b bt cóc mà camera cnh sát Đc đã ghi hình được.

Thậm chí phía Đc còn không e ngi khi lp li yêu cu Vit Nam phi "tr ngay" Trnh Xuân Thanh đ Đc xem xét kh năng dn đ và th tc t nn.

Vậy khi nào các cơ quan an ninh và ngoi giao ca Đc s trưng ra bng chng v v mt v Vit Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ti Berlin ?

Chưa có thi đim cho câu tr li. Nhưng dường như thi đim nào và cách thc, mc đ quyết lit như thế nào trong ni dung tr li còn tùy thuc vào… B Công an Vit Nam.

Trong khi đó ở Vit Nam, din biến truyn thông nhà nước trong nhng ngày qua đã vch ra mt gii tuyến rt rõ : trong khi gii dư lun viên dùng nhiu lý l và xo bin đ phn bác, công kích cáo buc "Trnh Xuân Thanh b bt cóc" ca chính ph Đc, hu hết báo nhà nước, k c báo đng, đu ch đưa tin bài về "Trnh Xuân Thanh đu thú" theo bn thông báo ngày 31/7 ca B Công an, hoc t ý nghi ng v vic làm sao Trnh Xuân Thanh "đi không ai biết, v chng ai hay".., mà hoàn toàn không phn bác cáo buc ca B Ngoi giao Đc.

Ngay cả B Ngoi giao ca Ủy viên bộ chính tr Phm Bình Minh cũng như th "đá" trách nhim cho B Công an theo phương kế "hn ai đó gi, thân ai người đó lo" trong lúc "tang gia bi ri".

Cái cách thể hin ca B Ngoi giao Vit Nam càng phác ra bc tranh tng quát : vào chính lúc này, hình như không mt cơ quan nào mun "dây" đến v "bt cóc Trnh Xuân Thanh" và cơn khng hong ngoi giao Vit - Đc.

Chỉ còn li B Công an - cơ quan phi "đng mũi chu sào".

"Trả giá đi ngoi đ gii quyết đi ni"

Cùng ngày 3/8, bắt đu xut hiện một lung dư lun trên mng xã hi v "chiến dch bt cóc Trnh Xuân Thanh Đc đã gây nh hưởng nghiêm trng đến kh năng Đc và Châu Âu thông qua Hip đnh thương mi t do Vit Nam - Châu Âu (EVFTA), trong khi rt nhiu doanh nghip Vit Nam đang hy vọng và trông đi hip đnh này". Đáng chú ý, lung dư lun này khi phát t vài gương mt facebooker khá đm du n "phe phái ni b".

Cũng vào ngày 3/8 đã xuất hin mt lung dư lun khác v "tr giá đi ngoi đ gii quyết đi ni", t bài viết ca mt nhà báo thuộc Truyn hình Công an nhân dân, trong đó có nhng đon đáng chú ý :

"Để bt được Trnh Xuân Thanh là vn đ không d và B Công an, B Ngoi giao cũng tha biết nhng vn đ phc tp s xy ra sau khi bt Trnh Xuân Thanh Đc. Nếu đúng như báo chí Đức đưa tin là Trnh Xuân Thanh b "bt cóc" thì cũng không có gii pháp nào tt hơn là phi chu tr giá v mt đi ngoi đ gii quyết vn đ đi ni".

"Thực ra "bt cóc" hay "đu thú" không quan trng, mà quan trng là có con người Trnh Xuân Thanh tại Vit Nam – mt mt xích quan trng trong cuc chiến chng tham nhũng.

"Cũng có thể có mt thế lc nào đó đang lo s hoc không mun chúng ta yên n, không mun b máy ca Đng, Nhà nước trong sch vng mnh, toàn Đng, toàn dân đoàn kết nht trí mà ly con bài Trnh Xuân Thanh trong vic che chn cho bn tham nhũng".

"Nếu không "đánh rn dp đu" thì bn tham nhũng s phn đòn và tiếp tc ngóc đu dy chng đi quyết lit hơn".

Cần lưu ý, nhng ni dung trên không đơn thun là cách nhìn ca mt tác gi trong mt bài báo, mà còn có th cha đng mt phn hay toàn b quan đim và cách thc phòng b ca "đng ta". Điu này li khá logic vi mt s phát ngôn và hành x ca mt s quan chc "có trách nhim" trong thi gian gn đây v v Trnh Xuân Thanh.

Nếu những ni dung trên có "cơ s thc tin", s không đi nào có chuyn Vit Nam "tr" Trnh Xuân Thanh cho phía Đc ngay hin thi, mà có tr thì ít ra cũng sau khi Thanh đã hoàn thành trách nhim "nhân chng vàng" trong mt phiên tòa có l mang tính lch sử trong triu đi đng Cng sn.

Quả là ""bắt cóc" hay "đu thú" không quan trng, mà quan trng là có con người Trnh Xuân Thanh ti Vit Nam". Có mất EVFTA mà kinh tế b xu đi thì cũng "chơi luôn".

Và nếu nhng ni dung trên có cơ s, hn EVFTA đang tr thành mt trng tâm tranh đu mi trong ni b đng, chng hn theo cách "ai phi chu trách nhim làm đ v EVFTA ?", ngay vào lúc này và còn có th kéo dài đến Hi ngh trung ương 6 - d kiến s din ra vào quý tư năm 2017. Đó cũng là lúc mà Tng bí thư Trọng có th mun "thanh lý sch s" nhng đường dây ca "anh Ba X", và mun hơn na là "mi no đường đu dn đến anh Ba".

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 07/08/2017

Quay lại trang chủ
Read 977 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)