Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

09/08/2017

Tự thú tập thể : Tiếp nhận hay không ?

Trân Văn

Cuối tun va qua, nhng t dùng đ thóa m như "khn nn", "súc vt", đt nhiên tăng vt trên các trang web, din đàn đin t, facebook Vit ng. S dĩ ch chn "khn nn" và "súc vt" đ minh ha cho din biến này không phi vì chúng được dùng nhiu nht mà chỉ vì d trích dn nht. Nhng t có tính cht thóa m khác, tuy mc đ có phn nhnh hơn nhưng vì quá… bình dân, không th trưng dn do vn được xem là… không hp cách đi vi truyn thông.

tuthu0

Danh sách golfer và sự cố bão lụt.

Lý do thóa mạ bùng lên như bão là vì người ta được xem "Danh sách Golfer tham gia giao lưu golf nhân dp k nim 15 năm thành lp B Tài nguyên – Môi trường". nh chp danh sách cho thy có ít nht 40 viên chc đương nhim hoc đã ngh hưu là lãnh đo B Tài nguyên – Môi trường, viên chc ch cht ca các đơn v trc thuc b này như : Khi Văn phòng, Tng cc Môi trường, Tng cc Đt đai, Tng cc Đa cht - Khoáng sn, Tng cc Bin – Hi đo, Vin Chiến lược, hn hò "giao lưu" sân Golf Legend Hill (Phù Linh, Sóc Sơn), cách trung tâm Hà Ni khong 35 cây s.

Có vài điểm đáng chú ý là khi được bch hóa, hai trang giy liên quan đến chuyn "giao lưu golf" cho thy, chi phí lên ti 293 triu. B Tài nguyên – Môi trường, cơ quan va là tham mưu cho Th tướng Vit Nam v nhng vn đ có liên quan ti tài nguyên, môi trường, va thay mt chính ph Vit Nam qun lý hai lĩnh vc này trên toàn Vit Nam, t ra rt "vô tư", chng đn đo chút nào trong vic nga tay nhn 130 triu "tài tr" ca hai "nơi". Chưa hết, theo Ban T chc, nếu không còn "nơi" nào "tài tr" thì "các đơn v" phi đóng góp. Bi "các đơn v" hot đng bng ngân sách, tin đóng góp cho gii lãnh đo "giao lưu" vi nhau tt nhiên s là… công qu !

tuthu1

Danh sách golfer được lan truyn trên internet.

"Danh sách Golfer tham gia giao lưu golf nhân dp k nim 15 năm thành lp B Tài nguyên – Môi trường" được đưa lên Internet đúng vào lúc dân chúng các tnh khu vc Tây Bc lâm vào cnh màn tri, chiếu đt, trng tay vì lt, lũ, st l, s liu người chết, mất tích, thit hi tài sn được cp nht liên tc, càng ngày càng ln…

Đó là lý do Phan Minh Hùng nhn đnh, nhng viên chc trong danh sách là : "Lũ khốn nn t nhận làm đy t ca dân". Tjen Văn Văn thì than : "Khốn nn khi mà dân phi còng lưng đóng thuế cao sưu nng nuôi đám báo cô này". Văn Thịnh Hà nhn mnh, s "khn nn" đó làm ông "uất hn lũ tham ngu nhâng nhâng ly tin dân ăn chơi phè phn". Dung Le góp thêm : "Đó là bọn bt nhân, vô s", ri t hi : "Không biết chúng có phi do con người sinh ra hay không ?". Quyen Luu gi 40 người trong "danh sách golfer" là "quái thai". Có facebooker như Luu Quoc Thai dùng photoshop, sa bia trong tm nh chụp mt ngôi m thành "bia căm thù" những viên chc mà facebooker này gi là "súc vt"…

Tuy là ngày nghỉ nhưng chiu th by 5 tháng 8, ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng B Tài nguyên – Môi trường, đng thi cũng là golfer đng đu "Khi văn phòng Bộ Tài nguyên – Môi trường" trong "danh sách Golfer tham d giao lưu golf" vi vàng loan báo vi báo gii rng, cuc giao lưu đã b hy. Rng, nhân dp k nim 15 năm thành lp B Tài nguyên – Môi trường, ông Trn Hng Hà, B trưởng, va "phát đng cán b trong ngành quyên góp ủng h đng bào b nh hưởng do mưa lũ" và thu được 160 triu đng. B Tài nguyên – Môi trường cũng đã quyết đnh "tm ng mt t đng đ cu tr đng bào b mưa lũ hai tnh Sơn La và Yên Bái".

Rõ ràng công chúng đã buộc "Golfer" Trn Hồng Hà buông gy golf, b "giao lưu" vi vàng dn mt đoàn đến Yên Bái...


***

Dẫu các cơ quan truyn thông ti Vit Nam đng lot đưa tin B Tài nguyên – Môi trường đã hy cuc giao lưu bng golf, đã vi vàng đến Yên Bái, Sơn La y lo nn dân song các động tác này không che được bn cht "gii đc dư lun". Lê Ngc – mt đc gi ca t Người Lao Đng đ li bên dưới tin va k li than : "Hoãn đánh goft đ lo cho nhân dân vùng lũ ! Nghe thật nhân văn nhưng cm thy chua xót làm sao !". Tương t, đc gi Phùng Mnh ca t Tui Tr đt vn đ, mt t đng mà B Tài nguyên – Môi trường tm ng đ cu tr "có phi là ngân sách Nhà nước không ( ?), nếu đúng thì ti sao Bô Tài nguyên – Môi trường có th t quyết được". Theo Phùng Mnh thì "có gì đó không ổn, nếu gi là qu môi trường thì qu đó đâu ra ?".

Trên facebook, các facebooker thẳng thn hơn. Đng Thúy Loan gi chuyn hy giao lưu golf, đi cu tr là "làm màu". Theo cô, khi "cái mt như đng x thi Nhit đin Vĩnh Tân thì làm sao nhìn thấy nhng điu tt đp được". Thế Trn nhn đnh, hành đng ca B Tài nguyên – Môi trường (hy giao lưu golf, cu tr nn dân) là "đánh bóng để che cái xu", khác xa vi "g tt không cn nước sơn".

Có một đim mà c facebooker ln đc gi nhiu t báo Vit Nam cùng nêu ra nhưng c B Tài nguyên – Môi trường ln các cơ quan hu trách v phòng chng tham nhũng Vit Nam chưa bao gi thấy cần minh bch hóa là tin đâu đ các viên chc Vit Nam t trung ương đến đa phương thi nhau chơi golf ?

Theo Việt Nam Golf Magazine, ti Vit Nam, nếu chơi golf 6 ln/tháng, mi người s phi chi ti thiếu 5.000 M kim/năm cho qun áo, giày, banh, mt số dch v phi dùng khi chơi. Chưa k chi phí cho vic hc chơi golf (khong 500.000 đng/gi nếu hc vi hun luyn viên người Vit, 45 M kim đến 65 M kim/gi nếu hc vi hun luyn viên ngoi quc), chi phí mua bộ gy đánh golf...

Dân chơi golf dùng "handicap" ca mt cá nhân đ xác đnh kh năng ca người đó trong chuyn đánh golf. "Handicap" ca mt người chơi golf là ch số được tính toán t kết qu cao nht ca 10/20 trn golf gn nht mà người đó đã chơi. "Handicap" được chia thành bn nhóm : Xut sc (có "handicap" dưới 0). Khá (có "handicap" dưới 10), Trung bình (có "handicap" t 10 đến 28). Xoàng (có "handicap" trên 28).

"Danh sách Golfer tham gia giao lưu golf nhân dp k nim 15 năm thành lp B Tài nguyên – Môi trường" cho thy, ch có 16/40 viên chc thuc loi "xoàng", 24 viên chc còn lại thuộc loi "trung bình". Chc chn h đã chơi golf t rt lâu. Thu nhp chính thc ca các viên chc không cao. Thế tin đâu đ h đeo đui môn th thao mà ai cũng biết là ch dành cho gii nhà giàu này ?

Đó cũng là lý do độc gi Phan Tung Giang ca t Tuổi Tr bình phm v tm nh chp các viên chc B Tài nguyên – Môi trường đang b tin vào thùng quyên góp cu tr nn dân : "Các bác mà ly tin đóng cho sân golf b vào thùng quyên góp thì chc phi cn thùng to gp ba".

Nhiều năm nay, gii lãnh đo h thng chính tr ti Vit Nam liên tc kêu gi dân chúng tham gia phòng – chng tham nhũng. Xét v nhiu mt thì "Danh sách Golfer tham gia giao lưu golf nhân dp k nim 15 năm thành lp B Tài nguyên – Môi trường" chính là một hình thc "t thú trước bình minh". Theo bn thì gii lãnh đo h thng chính tr ti Vit Nam có tiếp nhn – x lý v t thú tp th này không ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, Thiên Hạ Luận, 09/08/2017

Quay lại trang chủ
Read 646 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)