Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/05/2024

Tập Cận Bình xóa bỏ bản hợp đồng xã hội

Ngô Nhân Dụng

Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quc mi hp đu tun này, 24 y viên quyết đnh s t chc hp khoáng đi Ban chấp hành trung ương vào tháng 7 mt hi ngh đáng l phi din ra vào tháng 10 hoc tháng 11 năm ngoái. Trong mi nhim k 5 năm, Trung ương Đng hp by ln ; năm nay là ln th ba. Mi Hi ngh th ba thường đưa ra mt "kế hoch năm năm" mi, vch ra các chính sách, đường li cho 96 triu đng viên tuân hành.

tcb1

Ông Tp Cn Bình ti l bế mc k hp Quc Hi ti Đi L Đường Nhân Dân Bc Kinh, 11/3/2024. Hình minh ha.

Thông báo ca Bộ Chính trị không cho biết chương trình ngh s s nêu nhng vn đ nào. H cũng không gii thích ti sao phiên hp quan trng này li b trì hoãn. Năm ngoái đánh du mười năm k t khi Tp Cn Bình lên nm quyn. Cũng là dp k nim 45 năm t khi Đng Tiu Bình bt đy đi mi, tư bn hóa đi sng kinh tế. Ch tch Tp Cn Bình cho 376 y viên trung ương hp chm li 8 tháng, chc vì chính ông chưa sn sàng !

Trong năm 2023 ông Tp Cn Bình không bt được nhiu v tham nhũng ln trước hàng ngũ lãnh đo nhưng li phi cách chc hai người cng s được coi là rt thân tín. Tn Cương là con người tài hoa được Tp Cn Bình tin tưởng, c làm đi s M, ri nâng lên làm B trưởng Ngoi giao. Ch na năm sau bng nhiên Cương biến mt không d các sinh hot chính ph, không có mt ngay c ti các nghi l tiếp đón ngoi trưởng các nước khác. V Tn Cương chưa thy mt li gii thích nào thì đến lượt B trưởng Quc Phòng Lý Thượng Phúc vng mt bt thường không rõ lý do. Cui cùng, Lý và my tướng lãnh ph trách lc lượng ha tin b t giác ti tham nhũng. Lúc đó người ta mi biết quân đi Trung Quốc có khi đ nước vào ha tin thay vì đ xăng. Ông ch tch Quân y Trung ương, kiêm ch tch đng, ch tch nước, chc không mun nghe dư lun nhc đến nhng chuyn này, nếu triu tp Trung Ương hp năm ngoái.

Mc dù không gii thích ti sao hi ngh b trì hoãn và không loan báo chương trình ngh s nhưng Bộ Chính trị cũng cnh giác v nhng khó khăn kinh tế và xã hi ; phi điu hp sao cho đt được nhng thành qu c th. Khi lên tiếng v c kinh tế ln xã hi, Bộ Chính trị Trung Quốc có lý do.

Kinh tế Trung Quc đang phi đi đu vi hai mt ca cùng mt vn đ : người tiêu th gim bt chi tiêu và các nhà sn xut phi gim giá bán, nn gim phát bt đu đe da. Các ch s "PMI" cho thy s lượng hàng đt mua gim bt trong tháng 3, k c nhng th hàng đ xut cng. Như bà Janet Yellen nói thng khi đi thăm Trung Quc, c nn kinh tế đang gp nn "s cung cp thng dư" đúng lúc nhu cu ca gii tiêu th xung thp.

Sau my chc năm th lng cho các doanh nghip nhà nước đu tư xây dng cơ xưởng, mua thiết b vi tin vay lãi thp ca các ngân hàng, các xí nghip thy tin li tt gim. Trong tháng 3/2024, mc li trong ngành công nghip chế hóa đã gim 3,5%, theo báo SCMP ngày 30/4/2024, vì gim giá bán. Các xí nghip còn phi tr giá đt hơn khi nhp cng các nguyên liu và đ ph tùng vì phi mua đô la M đt hơn. Khi li nhun các xí nghip gim thì người ta cũng bt đu tư đ phát trin k thut và bt tuyn dng công nhân. Ông Tp Cn Bình đã phi hô hào li nhng khu hiu cũ t thi Mao Trch Đông : Kêu gi các sinh viên tr v vi đng rung, hc tp gii nông dân.

Nhiu sinh viên đã thi hành khu hiu đó, vì không có cách nào khác. Gn mt phn tư thanh niên Trung Quc đang không kiếm ra vic làm. S thng kê sau cùng cho biết trong lp tui t 16 đến 24 có 21,5% không kiếm ra vic làm. Nhng người ln tui hơn, t 25 đến 59 ch có 4,1% b tht nghip, theo SCMP ngày 25 tháng 10, 2024. Trước dư lun lo âu quá nng, t tháng 10 năm ngoái, nhà nước cho phép Quc Gia Thng Kê Cc (NBS) ngưng công b t l tht nghip ca gii tr. Thiếu tin tc, mi lo ca các sinh viên mi ra trường càng nng hơn. Trên mng xã hi nhng ngôn ng mi xut hin mô t tình trng thanh niên đang theo "ch nghĩa nm dài," hoc tr v sng nh cha m, đóng vai "con ngoan vĩnh vin".

Trước khi hot đng sn xut đình tr thì gii tr Trung Quc vn thích đi làm công chc hơn là cho tư doanh. Tháng 11 năm ngoái, khi chính ph tuyn thêm 39,000 công chc mi, có đến 2 triu 830 ngàn người np đơn ; bình quân 72 người xin làm mt công vic. Thng Kê Cc ch cn thêm mt nhân viên làm Khu T tr Ninh H, 3,500 đã người np đơn, theo Hoa Nam Đán Báo (SCMP) Hương Cng ngày 25/10/2023 !

Nhng người xin d cuc kho thí tuyn mt công chc thường là các sinh viên tt nghip đi hc. Năm ngoái trong c nước có 11,58 triu sinh viên ra trường, báo SCMP cho biết. Cũng theo báo này, gung máy nhà nước gn đây đã đ ln, s tuyn dng gim 58% ; s nhân viên tuyn vào làm trong b máy ca đng cũng gim hơn 33%. Điu kin tuyn chn cũng khó hơn. Năm ngoái, 2.600 chc v đòi phi có bng cao hc (gi là thc sĩ Vit Nam) 1.700 chc đòi có bng tiến sĩ. Ch có 56 công vic không đòi hi phi tt nghp đi hc.

Tình trng thanh niên có hc vn tht nghip là mt vn đ xã hi có l Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quc nhc đến sau phiên hp đu tun này. Vì các sinh viên, dù có vic làm hay tht nghip cũng đu đã tp thói quen suy nghĩ, có sáng kiến, không biết s, và không phi ch nghĩ đến cơm áo cho riêng mình. Cui năm 2022, c thế gii đã ngc nhiên chng kiến cnh thanh niên Trung Quc biu tình im lng. H không hô, không trương mt khu hiu nào mà trong tay ch nâng lên nhng t giy trng ! Nhng li phn kháng thm lng không chng đi hay đòi hi mt điu nào c th, dù là chng lnh cm t hp quá ba người hay là đòi được t do đi mua go, mua rau. Vượt lên trên tt c nhng yêu cu c th đó ; ch có mt yêu cu quan trng nht : Chúng tôi mun sng như nhng con người ! Không phi nhng con kh, con beo trong s thú. Cũng không phi nhng cái đinh c trong mt b máy.

Phương pháp biu tình im lng ca gii tr đã din t tâm trng ca hàng t người Trung Hoa. Trong đó có c mt s trong 96 triu đng viên cng sn và gia đình h, nếu cng li có th ln hơn dân s Vit Nam. Dân Trung Hoa trong lc đa đã có mt "hp đng ngm" vi Đảng cộng sản. Dân chu sng theo s sp đt ca Đng, chp nhn theo mnh lnh dù không được t do. Đi li, Đảng cộng sản bo đm kinh tế phát trin, mi người được sng bình thường, an n.

Bn "Công ước Xã hi" ngm này đã b ông Tp Cn Bình t t xé b, vì tham vng cá nhân cũng như vì các đường li sai lm. Người dân có th ch nhún vai cười khi ông Tng bí thư Đảng cộng sản thay đi cương lĩnh, tu chính hiến pháp đ đóng vai mt hoàng đế sut đi. Nhưng ông Tp không chp nhn dùng loi vaccine mi, công hiu mnh ca Pfizer và Moderna, ch cho dùng thuc ni hóa. Khi biến thái Omicron xut hin, thành ph Thượng Hi giàu có nht người ta phi đi mua thuc Tylenol tng viên l, như giáo sư Hoàng Á Sinh (Yasheng Huang, 亚生), Đi hc MIT, k trên báo New York Times. Trong cnh tai ha đó, Tp Cn Bình theo phương pháp quen thuc nht, là ra lnh hàng trăm triu người phi đóng ca trong nhà.

Dân Thượng Hi đã xung đường phn đi, ln đu tiên trong chế đ cng sn, và b đàn áp. Mt s kin bt ng khiến hàng trăm triu người Trung Hoa cht tnh, là 10 người chết trong mt đám cháy Urumqi, th ph tnh Tân Cương ngày 24/11/2022. Mười người chết cháy không phi là mt biến c ln Trung Quc. Nhưng dân Trung Hoa cùng xúc đng khi nghe tin 10 nn nhân chết vì tòa nhà b đóng, cm ra ngoài theo lnh nhà nước chng Covid. Hàng triu dân chúng các thành ph khác cũng đang b "cm cung" ging như vy. Hu như cùng mt lúc c nước Trung Hoa bùng ni gin. Dân t chc biu tình ti nhiu thành ph khp nước, đ tang 10 người chết Tân Cương.

Cái gì gây ra cái chết thm khc ca 10 nn nhân này ? Không riêng chính sách đc đoán, dt nát, do thói không tham kho ý kiến ca các nhà chuyên môn ca ông Tp Cn Bình. C chế đ đc tài chuyên chế, "hng nng hơn chuyên" là th phm. Đảng cộng sản không bo v được cuc sng an toàn ca dân. Kinh tế đang rơi dn vào bế tc. Bn hp đng ngm gia đng và dân đang b Tp Cn Bình b qua.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 07/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 395 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)