Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/05/2024

Công chức xin nghỉ việc nhà nước vì môi trường kém, thu nhập thấp

Nguyễn Lại

Trong năm 2023, c nước có gn 11.000 cán b, công chc và viên chc ngh vic đ chuyn sang làm vic cho tư nhân và nước ngoài, theo báo cáo ca B Ni v. Làn sóng này kéo dài t đi dch Covid đến nay vn chưa có du hiu dng li, nhiu người cho biết thu nhp thp và môi trường làm vic kém là nhng lý do chính khiến h ri b các cơ quan nhà nước hay các công ty quc doanh.

congchuc1

Không ít công chc nhà nước phi tìm thêm thu nhp ngoài đ trang tri cuc sng.

Anh Nguyn Văn Dương, mt viên chc có gn 20 năm làm vic cho y ban Nhân dân ca mt thành ph giáp ranh Hà Ni, cho biết vi mc lương theo ngch ch gn 7 triu đng/tháng thì anh không th nuôi sng bn thân ch chưa nói ti chuyn cho hai cô con gái đi hc đi hc, dù là mt thành ph tnh l. Ngày trước, nh nhng s nh v v giy t vành có d án này, d án kia nên anh có thêm thu nhp ít nht cũng gp đôi lương nhà nước.

"C bt nhau hoài thế này, ch ai dám làm gì. Nên công chc nhà nước là đói hết vi nhau," anh Dương nói.

Vì thế, cách đây gn 2 năm anh đã xin ngh và chuyn sang làm cho mt doanh nghip nước ngoài vi mc lương khong 30 triu đng/tháng. Anh nói đó là quyết đnh sáng sut giúpci thin thu nhp, đ lo cho c gia đình, và vi khong 20 năm làm vic còn li, tương lai ca anh lúc v hưu cũng được đm bo hơn.

"Làm cho hãng Nht này thì người ta đóng bo him cao, đng nghĩa là chế đ cho người lao đng nó tt. Hin h đang đóng bo him cho mình mc 30 triu/tháng thì v sau v hưu còn có cái lương hưu đ sng. Ch còn nhà nước thì ch đóng mc 10 triu là gii lm ri".

Anh Dương nói vi khong 20 năm liên tc đóng bo him mc thu nhp 30 triu/tháng, cng vi thi gian gn 20 năm đóng bo him thi còn làm nhà nước thì lương hưu ca anh cũng khong trên dưới 20 triu/tháng ch không phi ch vài triu đng/tháng như mt công chc quèn, ung cà phê còn không đ.

Ch Nguyn Hng Nga, mt chuyên viên tng làm vic mt tng công ty nhà nước, cho biết ch đã ngh vic nhà nước t đu năm và cm thy tht s thoi mái khi không còn phithường xuyên đi tiếp khách và phc v lãnh đo sau gi làm vic đến mc hoàn toàn không có thi gian cho bn thân và gia đình.

"Nói chung so vi mc tin kiếm được thì làm nhà nước nhàn hơn rt là nhiu nhưng mà nó li b cái là không thoi mái. Có mt s th thc s là không thoi mái. Trong khi mình thì li thích t do. Nói chung là đến lúc mình mun chuyn là chuyn thôi, nó cũng không thc s vì mt lý do gì. Kiu làm mãi mt ch nó cũng chán ý," ch Nga cho biết thêm.

Ch nói t ngày ra ngoài làm cho tư nhân, ch đã thay đi hn so vi hơn 10 năm làm trong doanh nghip nhà nước ch biết cnh tranh vi đng nghip và làm va lòng cp trên.

"Nói tóm li là ra ngoài làm cũng biết thêm rt nhiu th và làm vic cũng vt v hơn nhưng bù li có nhiu th khác. Nhưng mà tht s nếu mun thay đi thì nên thay đi sm hơn," ch Nga bày t tiếc nui khi cho rng mình không còn nhiu thi gian đ phn đu trong môi trường mi.

Anh Nguyn Thành Trung, mt viên chc có thâm niên trên 20 năm ti mt doanh nghip quc doanh, phn bác quan đim làm nhà nước là nhàn vì theo anh nhàn cũng đng nghĩa vi thu nhp thp và nhàn không đng nghĩa vi thoi mái.

"Ch thoi mái cái gì c. Mà ráo m hôi là hết tin. Thế nhưng mà gi mình vn chưa có la chn nào tt hơn c thì mình vn phi duy trì. Ri xem có ca gì thì nht nhnh thêm tí, chng khoán chng hn. Ch không rnh quá thì nó cũng mt hay ra," anh nói.

Nhiu người chưa dám ri b hn môi trường nhà nước đang phi tìm nhiu cách xoay s khác nhau đ đm bo cuc sng. Anh Trung cho biết thêm rng may là gia đình anh cũng không phi quá lo chuyn cơm áo go tin nên anh vn có th tr li môi trường nhà nước vi mc thu nhp ch trên dưới 7 triu đng/tháng.

"Không đi trước thì cũng đi sau thôi mà, làm sao có th tn ti vi cái kiu đy được. Tính mình làm sao nhn nhn được, tính mình nó nóng thích là mình quc li ngay, làm sao mà mình chp nhn mãi môi trường nhà nước lun cúi được," anh Trung chia s.

Đi sng không ít cán b, công chc, viên chc đang gp rt nhiu khó khăn trong hoàn cnh suy gim chung ca nn kinh tế sut t đi dch Covid đến nay.

Anh Nguyn Thành Nam, mt phóng viên làm vic cho mt đơn v truyn hình ln Hà Ni, cho biết thu nhp ca anh đã gim nhanh chóng trong hơn 2 năm qua. Đu tiên là nơi anh công tác ct đi phn lương cơ bn mà ch tr lương theo sn phm, và thi gian gn đây nhun bút cho mt sn phm phóng s ngn cũng b ct gim.

"Ví d như là mt phóng s ngày xưa thì được 600 nghìn thì gi ch còn có 400 nghìn. Kiu thế. H kêu là ht doanh thu qung cáo thế thôi, tình hình khó khăn chung ca toàn đài. Mà các ban biên tp khác h còn n lương đy ra cơ mà. H lúc nào cũng kêu là các ban khác còn n lương, báo đài khác còn không có tin tr phóng viên kia kìa. Lúc nào cũng thy nói thế," anh Nam than th và cho biết sm mun gì anh cũng phi tìm vic khác. Anh nói mc thu nhp khong trên 10 triu đng/tháng hin nay anh và gia đình khó sng ni Hà Ni.

B trưởng B Ni v Phm Th Thanh Trà được báo chí nhà nước dn li cho biết B đã tiến hành thc hin ci cách chính sách tin lương đ thc hin t ngày 01/7 năm nay. B Ni v nói đ đm bo cán b, công chc nhà nước đ xoay s cuc sng, B đang xin mc lương ít nht là khong trên 5 triu đng/tháng, nhưng phi ch ý kiến ca B Chính tr trước khi có th tr thành hin thc.

V môi trường làm vic, B nói đang xây dng cơ chế chính sách đ khuyến khích, bo v cán b năng đng, sáng to vàtăng cường thanh tra công chc cũng như x lý nghiêm sai phm trong tuyn dng, b nhim cán b-công viên chc, cũng theo B trưởng Nguyn Th Thanh Trà được báo chí nhà nước dn li.

Nguyễn Lại

Nguồn : VOA, 24/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Lại
Read 181 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)