Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

09/09/2017

Quy định 90 nhằm xử ai ?

Phạm Chí Dũng

Tháng Tám năm 2017. Một hin tượng chính tr đc bit đáng chú ý và m x là ch ít ngày sau bài hát t chế "Thanh đã v, Thanh đã v !" ra đi trên mng xã hi, sau li ví von "xut thn" ca Nguyn Phú Trng "Lò đã nóng lên ri thì ci tươi đưa vào cũng phải cháy", v tng bí thư này đã ký ban hành Quy đnh s 89 - QĐ/TW v khung tiêu chun chc danh, đnh hướng khung tiêu chí đánh giá cán b lãnh đo qun lý các cp ; và đc bit là Quy đnh s 90 -QĐ/TW v tiêu chun chc danh, tiêu chí đánh giá cán b thuộc din Ban Chp hành Trung ương, B Chính tr, Ban Bí thư qun lý.

quidinh2

Người ký và rt có th chính là tác gi ca "phát minh Quy đnh 90" là ông Nguyn Phú Trng.

Chỉ có đng hiu

Không hiểu sao, B Chính tr, Ban Bí thư và Ban chp hành trung ương đã tn ti quá nhiu năm, nhưng đây mi là ln đu tiên đng ban hành "tiêu chun cán b cp cao" như vậy.

Cũng bởi thế, tính mc đích ca Quy đnh 90 ch được biết vi nhng ni dung còn khá chung chung ca nó, trong khi dư lun xã hi li quan tâm nhiu hơn hn v tính thc cht ca bn quy đnh chưa có tin l này.

Tuy vậy, nhng cuc tranh lun ca gii chuyên gia và gii quan sát dường như vn chưa đi đến mt kết lun rõ ràng nào v mc đích thc s ca Quy đnh 90. Mt trong nhng nhà quan sát chính tr là Giáo sư Nguyn Đình Cng Hà Ni thut li rng nhiu người đã hi nhau v mc đích ca Quy định 90 rồi đưa ra li đoán ; nhưng đoán thì có th đúng hoc sai ; không có gii thích rõ ràng và trung thc, thế là đã vô minh…

Sự "vô minh" như thế cũng có th cho thy Quy đnh 90 là mt văn bn ca đng mà ch có… đng hiu, còn dân chng hiu gì ráo tri. Nếu qu thế, đng văn này đã không th "mang hơi th ngh quyết vào thc tin" như đng vn ra r lp ti lp lui.

Hay đảng mun t ra "minh bch" ?

Nhưng li có nhng minh ha gn nht và trái ngược v "sc khe lãnh đo cp cao" : Đinh Thế Huynh và Trn Đại Quang. C hai nhân vt này đu chưa h được đng cho "công khai xut hin" tính đến nay.

mt chiu kích khác ca vn đ, nếu căn c vào bi cnh ra đi ca Quy đnh 90, chúng ta có th nhn ra mt ý nghĩa, hoc hàm ý khác hơn là nhng ni dung chung chung và có vẻ giáo điu ca nó.

"Tiêu chí đặc bit" thi Đi hi 12

Người ký và rt có th chính là tác gi ca "phát minh Quy đnh 90" là ông Nguyn Phú Trng. Vi nhân vt này, nếu dư lun chung còn ví ông vi hình nh "giáo làng" trước đi hi 12 ca đng cm quyn vào đu năm 2016, thì sau đi hi này cùng chiến thng gn như tuyt đi dành cho ông Trng, dư lun xã hi đã t ngc nhiên đến có phn kinh ngc, thm chí mt s chính tr gia còn dành cho ông Trng mt s thán phc ln đu tiên v "th pháp chính trị" ca ông đã "nâng lên mt tm cao mi".

Bối cnh hu đi hi 12, đc bit là t na cui năm 2016 đến nay li mang màu sc tin đi hi 12. Nghĩa là đng vn phi x lý cuc khng hong ni b, nn tham nhũng trm kha ch nng thêm ch không nh đi, cùng cơn "binh la" mi toanh mà gi đng mi nhn ra : nn cát c quyn lc và s quân khu vc. Mt trong nhng "tư tưởng gia" ca đng là ông Nh Lê - Phó tng biên tp Tp chí Cng sn - mi đây đã phi tha nhn là hin thi có đến hàng trăm s quân.

Con số "hàng trăm" đó li chiếm đến phân na s y viên trong Ban chp hành trung ương. Tc có th hiu mt na lãnh th quc gia đã biến thành s quân, gp gn mt chc ln nn 12 s quân thi tin Đinh B Lĩnh trong lch s Vit Nam.

Đây cũng là bối cảnh mà người đã được dư lun đánh giá là "lão luyn chính tr" như Nguyn Phú Trng không th ban hành mt Quy đnh 90 ch như mt loi đng văn bình thường, mà hn phi có thâm ý, và sâu xa.

Còn nhớ thi tin đi hi 12. Sau Hi ngh trung ương 12 vào đầu tháng 10/2015 được coi là "bt phân thng bi", Hi ngh trung ương 13 li càng mang tính gp rút hơn khi ch còn mt tháng na s din ra đi hi 12 ca đng cm quyn. Đến lúc này đã xut hin vn đ "tiêu chí đc bit" - nm trong mt văn bn ca đng mà ông Nguyễn Phú Trng - Tng bí thư đng, và ông Tô Huy Ra - Trưởng ban t chc trung ương - được coi là đng tác gi. Mt s trong nhng ni dung đáng chú ý ca "tiêu chí đc bit" là nhân s cp cao không được đ "người thân trc li" và không có "vấn đề lch s chính tr hin nay". Nếu "dính" phi nhng ni dung trên, nhiu kh năng nhân s cp cao s không được Ban chp hành trung ương và B chính tr gii thiu đ tr thành ng c viên tng bí thư ti đi hi 12.

Khi "tiêu chí đặc bit" được nêu ra, rất nhiu dư lun đã cho rng nhng điu kin này v thc cht là nhm loi Th tướng Nguyn Tn Dũng khi cuc đua giành cái ghế tng bí thư. Không biết lung dư lun này "linh" đến mc nào, ch biết rng đúng vào tháng 10/2015 đã xut hin mt lá thư dài đến 9 trang A4 - được cho là ca ông Nguyn Tn Dũng - gii trình trước Tng bí thư và B Chính tr v 12 đim, trong đó có nhng ni dung liên quan đến tiêu chí "không đ người thân trc li" và "vn đ lch s chính tr hin nay". Nhưng rt cuc, ông Dũng đã "dính" tiêu chí đặc bit và do đó phi ngm ngùi chia tay vi chc v ng viên tng bí thư đng…

Một chiến dch "long tri l đt" ?

Còn giờ đây, câu chuyn "người thân trc li" đã được hóa thân vào chiến dch "kim tra tài sn 1.000 quan chc" ca Tổng bí thư Trng.

Nếu "tiêu chí đc bit" v "không đ người thân trc li" và "vn đ lch s chính tr hin nay" được ban hành ngay trước đi hi 12, Quy đnh 90 được công b khi Hi ngh trung ương 6 ca đng cm quyn s din ra vào khong gia tháng 10/2017 - như mt thông tin mà Tng bí thư Trng có v rt t tin cho c tri Hà Ni biết. Có th cho rng đây là mt trong s hiếm hoi ln mà gii lãnh đo cao cp Vit Nam ch đng thông tin cho "nhân dân" v lch din ra hi ngh trung ương - mt đng thái có thể được hiu như đã có s thay đi đáng k v cán cân quyn lc trong đng sau s kin "Thanh v".

Nếu "tiêu chí đc bit" được coi là ch nhm vào trường hp Nguyn Tn Dũng, Quy đnh 90 có th dành cho mt cp s nhân ln hơn nhiu gii quan chc cao cấp thuc chính ph, b ngành và các đa phương.

Và nếu s lượng s quân lên đến hàng trăm, bài toán mà ông Trng mun gii có l là phi thng tay loi tr, hoc "luân chuyn cán b", hoc vô hiu hóa đến phân na Ban chp hành trung ương, nếu không phải ti Hi ngh trung ương 6 thì cũng phi làm sau đó không lâu.

Không phải ngu nhiên mà t quý đu ca năm 2017 đến nay đã r lên mt s thông tin trên báo nhà nước và thông tin không chính thc trên mng xã hi v tài sn dưới nhiu hình thc, trong đó chủ yếu là nhà đt, ca "lãnh đo cp cao". Nhng trường hp vào "tm ngm" gn nht như Ngô Văn Khánh - Phó tng thanh tra chính ph, Nguyn Th Kim Tiến - đu ngành y tế và là b trưởng duy nht không phi là "trung y"…

Trong một cuc tiếp xúc c tri Hà Nội vào tháng By năm 2017, ln đu tiên đi biu quc hi Nguyn Phú Trng đã phi tán thán v nn tham nhũng : "nguy cơ mt đng, mt chế đ ch không phi chuyn đùa !".

Sự tha nhn quá mun màng trên ca ông Trng đã được "nâng hn lên mt tm cao mi", nếu so vi bi cnh năm 2011 cũng là ông Trng đã ch hàm ý mơn man v "s tn vong ca chế đ".

Một kh năng có th là Quy đnh 90 ca ông Trng ra đi nhm "chng tham nhũng" và "thay máu" Ban chấp hành trung ương trong tương lai gn, rt gn.

Nếu "chng tham nhũng" và "thay máu" đt được mt kết qu dù ch mc trung bình, đó là s là cơ s cc kỳ quan trng đ chiến dch "nht th hóa" - được hiu là người ca đng sẽ kiêm chức chính quyn nhiu đa phương - ca ông Trng s có xác sut thành công cao hơn so vi tình trng ù lì chng "x" được quan chc nào.

Liệu "chng tham nhũng", "thay máu" và "nht th hóa" có tr thành mt chiến dch "long tri l đt" ?

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 09/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 832 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)