Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

09/09/2017

Những tháng u ám cuối năm

Bùi Tín

Năm 2017 đang đi vào những tháng cui. Tình hình ni bt là có nhiu vn đ cn gii quyết rõ ràng minh bch, khi có cuc hp Quc hi cui năm đ tng kết năm nay và chun b năm 2018, đc bit là có cuc hp Trung ương VI gia nhim kỳ s hp trong vài tuần.

uam1

Vit Nam thì ngay c Tết c truyn cũng b "chính tr hóa", và Hà Ni cũng không phi là ngoi l.

Tình hình kinh tế tài chính ngày càng khng hong nghiêm trng chưa tng có.

Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc nói đến "sp đ tài khóa quc gia", khi thu không đ chi, ngân sách thâm thng, phi đưa ra nhiu th thuế mi, thuế VAT, thuế đt phi nông nghiệp, thuế BOT giao thông rng khp, vét no tn đáy túi đến cn kit ca giai cp trung lưu và dân nghèo. Qu an ninh được ưu đãi, vy mà ph cp mi ngày cho mt tên ch đim, canh gác rình rp quanh các chiến sĩ dân ch, đã phi gim, t 500 ngàn đng mi ngày xuống 300 ngàn (cp thành ph), t 300 xung 100 ngàn (cp qun), và xóa b hn cp xã phường. Các chiến sĩ dân ch cm thy d th hơn.

u cao thuế nng là li kêu than khp nơi. Vượt qua thi trước, người dân hin chu đến 424 li thuế trc thu, gián thu, đến mc mt đi biu quc hi phi kêu lên là 1 qu trng đến tay người tiêu dùng phi qua 18 loi thuế, phí.

Công cuộc chng tham nhũng, con nga chiến ca ông Tng Trng, bng nhiên ht hơi, vi 12 đi án khó lòng kết thúc như đã hn. Vì mi vụ là khối bòng bong, do thi gian dài, quá nhiu h sơ, tài liu, thng kê tht gi khó xác minh, liên quan quá nhiu quan chc viên chc cũ, mi, đã thuyên chuyn hay chết. Riêng v án Hà Văn Thm – Ngân hàng Đi Dương, đã có 750 nhân chng, 50 lut sư, một núi tài liệu. Chưa biết x đến bao gi.

Vụ đi án Petro Vietnam ly kỳ nht, to ln nht, li mc ngn. Có cho Trnh Xuân Thanh xut hin trước tòa ? Ông Trng rt mong tr ti k đã ngo mn tuyên b "ra đng vì không còn tin tng bí thư", li s trước tòa Thanh sẽ khai tung hê ra tt c các quan tham chia chác ra sao thì còn gì là mt mũi ca chế đ.

Mà giam riêng cách ly mãi Thanh, không cho gặp b, con, bn bè, lut sư thì phm lut vì "nghi can ch b coi là có ti, mt t do sau khi Tòa tuyên án". Chẳng l th tiêu Thanh thì ăn nói ra sao vi dân, vi thế gii ?

Vừa qua Hà Ni đã c th trưởng ngoi giao sang Berlin hòng xoa du, hòa gii vi phía Cộng hòa liên bang Đc nhưng không thành. Phía Đc gi vng yêu cu đưa Thanh tr li Đc, còn bt bình khi Hà Ni không nhận ra sai trái bt cóc người trên đt Đc, không biết xin li. H da s trng pht tiếp, khó lòng khi Liên Âu thông qua Hip ước t do mu dch đã ký vi Vit Nam. T nay, khó lòng các lãnh đo và quan chc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam s sang thăm, làm vic vi 27 nước Liên Âu, trong mt thi gian khá dài, cho đến khi chu nhn sai lm và xin li.

Hội ngh APEC sp đến do Vit Nam đăng cai rt có th nht nho b bàng do uy tín quc tế gim sút, trong lúc v doanh nhân Trnh Vĩnh Bình nếu thng kin ti Tòa Trong tài Quốc tế sẽ làm cho uy tín ca Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam st m thêm khá nng, các nhà đu tư e ngi và rút lui, khó lòng quay li.

Điều làm u ám m đm thêm bu không khí chính tr trong nước là cuc đu đá gia các phe phái trong đng khi cuc Hi ngh trung ương VI sắp khai mạc. Bao gi vn đ nhân s cũng ni lên quyết lit.

Ông Tổng Trng có còn chc v Tng bí thư đến năm 2021 ? khi ông đã 73 tui, sc yếu, tư duy còm cõi, nhưng vn nuôi o tưởng kiêm Ch tch nước !

Ông đang tự tin sau khi loi được người đng chí thù địch Ba X, t cho là không ai thay mình được. Nhưng ông cũng b chê trách rt nhiu, rt nng, tiêu biu là Giáo sư Tương Lai tuyên b dt tình vi cái đng lc hu, ù lỳ, mê mui ca ông tng Trng, không còn tư cách và kh năng đng đu đng và chế đ.

Trong Bộ Chính Tr, ai s đi, ai s , ai s vào, cũng là chuyn đu tranh gay gt gia các phe phái. Ông Đinh Thế Huynh đã b loi do sc khe. Ông Đinh La Thăng đã b loi do k lut. Ông Nguyn Văn Bình, y viên B chính tr, trưởng Ban Kinh tế trung ương, nguyên Thống đc Ngân hàng Nhà nước có th b khai tr khi đng đ ra hu tòa. Ông Trng đang cng c phe cánh ca mình cùng ông Trn Quc Vượng, mt cn thn tin cn. Ông Trn Đi Quang tri qua mt cuc n mình hơn mt tháng không có li gii thích, b phe ông Trọng lt ty ăn gian 6 tui, nay đã 68 tui nhưng t khai 61, khó lòng tn ti nguyên chc. Phe cánh ông Ba X trong Quân đi, Công an, Ngân hàng, min Nam có th đng lot ni dy phn kích, làm cho tình hình có th xáo trn mt thi gian.

uam2

Trong Bộ Chính Tr, ai s đi, ai s , ai s vào, cũng là chuyn đu tranh gay gt gia các phe phái.

Chưa bao giờ tình hình chính tr trong nước li chia r, u ám, m đm, bp bênh như nhng tháng cui năm nay. Cái yếu nht ca chế đ chính tr hin nay là nn tham nhũng tràn lan đến cc đim, phân phi thu nhp cc kỳ bt công, đa s nhân dân sng trong nghèo đói, lo âu, môi trường khó th, xã hi bt an tt bnh, giáo dc lc hu, y tế b rc. Điu nguy him chết người là B Chính tr quyết tâm duy trì mt ước Thành Đô t nguyn chu s đô h ca chế đ Bc thuc ô nhc mà không sao thóat ra ni.

Rõ ràng những tháng cuối năm nay chế đ đc đng toàn tr s phơi bày thêm bn cht thi nát, tham ô, hn lon, quay lưng li vi nhân dân, biu din nhưng cnh đu đá tàn bo vi nhau đ tranh ăn, tranh chc.

Đây cũng là dịp tt hiếm có đ nhân dân, anh ch em trí thc, tui tr, lao đng, nông dân mt đt, các doanh nhân t do va và nh, các đng viên cơ s không quyn lc, thành viên các tôn giáo, các sĩ quan quân nhân Quân đi và Công an có lương tâm cùng nhau tâp họp, đu tranh ôn hòa nhưng quyết lit, rũ b mi thế lc đen ti, li thi đã lng hành hơn 70 năm qua, m ra k nguyên mi dân ch, văn minh, đc lp, t do, đi vi thi đi tiên tiến ngay nay.

Đó là thế cùng tt biến, mt quy lut ph biến ca tạo hóa, trong thiên nhiên cũng như trong cuc sng xã hi. Nước đun đến đ nào đó s sôi. Nước sông lên đến mc nào thì v đê, ngp lt. Gió mnh đến mc nào s thành bão. Con người có tư duy lành mnh biết phân bit đúng sai, phi trái, khi thi thế hiểm nghèo, luôn tự tìm ra cho mình con đường đến t do, hòa bình và hnh phúc.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 09/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 933 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)